• Gospodin je sebe proglasio pravim trsom i svog Oca pravim vinogradarom koji je zasadio pravi trs, a svoje sljedbenike pravim lozama toga trsa. Izraz "pravi trs" upućuje na lažni trs, a ta je misao naglašena i razrađena u posljednjoj poruci našega Gospodina svome narodu u simbolima Otkrivenja. Tamo on govori o berbi ploda "loze zemaljske" i bacanju istog u tijesak gnjeva Božjeg na kraju ovog doba. ( Otkrivenje 14:19 .) Postojalo je, dakle, dublje značenje u riječima našeg Gospodina, "pravi trs," nego što su apostoli mogli iz njih zaključiti. Mi koji živimo u vremenu kada su se razvili i pravi trs Očevog sađenja i lažni trs zemaljski, zemljani, imamo priliku uočiti razliku između dva trsa, i također primijetiti da trs zemaljski je krivotvorina nebeske loze. U mjeri u kojoj jasno vidimo ovu stvar, to će nam pomoći ne samo u razumijevanju Gospodinove prispodobe, već i u našoj primjeni iste u našim svakodnevnim životima. Bit ćemo u manjoj opasnosti od nesporazuma, pogrešnog tumačenja i prevare od strane lažne loze, ili lažnih grana i lažnih načela predstavljenih u vezi s njenim razvojem, jer nije pod brigom božanskog Gospodara.

  ZEMALJSKI TRS

  Trs zemaljski je nominalni kršćanski sistem organiziran prema linijama zemaljske mudrosti. Njegovi ogranci su razne sekte i stranke Kršćanskog svijeta. Njegov plod su katedrale, hramovi, tabernakuli, kapele, sirotišta, bolnice itd., politička moć, čast ljudi, bogatstvo i društveni položaj. Velik je i utjecajan u svijetu, i ima duh svijeta koji teče kroz njegove grane i upravlja svim njegovim poslovima, i donosi plod koji nije posve loš, ali koji je potpuno zemaljski, i koji se uživa i cijeni jer je zemaljski i praktičan prije nego nebeski. Ova je loza divno narasla, ima nekih tri stotine grana i ima četiri stotine milijuna pristaša, a kroz svoje neizrecivo bogatstvo imovine i u svojim pristašama može se reći da praktički kontrolira bogatstvo svijeta.

  Velik je trs zemaljski, divan u očima ljudi. Ali vrijeme berbe će pokazati da ovi nominalni sistemi nisu loza koju je Jehova zasadio ( Izaija 60:21 ), i to je, prema tome, sistem za koji Gospodin izjavljuje da će ga potpuno iščupati i uništiti, i čije uništenje je tako slikovito opisan u Otkrivenju. U tijesku Božjeg gnjeva, u velikom vremenu nevolje koje se približava - za koje vjerujemo da Sveto pismo naučava da će biti potpuno nad svijetom za deset godina od sada - krv babilonskog grožđa značit će poplavu nevolja i tjeskobu svijetu. Do tog će vremena, međutim, pravi trs i njegove grane već biti proslavljeni, a rezultati njihovog ispravnog rađanja ploda značit će blagoslove svim obiteljima na zemlji.

  Razmotrimo pažljivo "pravi trs" i naš odnos kao njegovih grana, i karakter ploda koji veliki Gospodar očekuje, kako bi nam ova posljednja prispodoba našeg Gospodina mogla jako koristiti, ojačati, ohrabriti, pomoći nam kako je bilo predviđeno da treba.

  PRAVI TRS

  U pravom trsu grane nisu sekte, stranke, i samo zabludama Protivnika svatko tko je njegov narod priznaje ove sisteme ljudi. Kako apostoli nisu bili Prezbiterijanci, Metodisti, Luterani, itd., niti bilo koji od Gospodinovih sljedbenika ne bi trebao biti takav, i samo zato što smo bili zaslijepljeni Protivnikovim pogrešnim učenjima je bilo koje od istinske djece Božje u takvoj zabludi, i tako razumijemo ovu prispodobu i druga učenja Riječi. Apostoli se nisu pridružili jedni drugima, nego je svaki apostol bio ujedinjen u srcu, u vjeri, u nadi, u ljubavi, u predanju samom Gospodinu. I tako se ne bismo trebali pridružiti apostolima, niti reći, ja sam Pavlov, ja sam Petrov, itd., nego se svatko pojedinačno treba pridružiti Gospodinu kao član, kao ogranak; svaki mora imati sok od vinove loze ako želi donijeti plod. Sektaški sok nema nikakvu vrijednost u stvaranju pravog ploda koji Gospodin želi - on je samo prepreka. Ovime ne mislimo da nijedna loza pravog trsa nije greškom povezana s nominalnim crkvenim sistemom, trsom zemaljskim. Mi prepoznajemo da je to tako, a također prepoznajemo Gospodinov glas koji poziva—"Iziđite iz nje, narode moj, da ne budete dionici njezinih grijeha i da ne primite njezine pošasti"—velike nevolje dolaze na nju, majku i kćeri.

  Kako ogranci ne predstavljaju denominacije i sekte, već pojedince koji su ujedinjeni s Gospodinom, tako je učenje prispodobe da naš Gospodin ne obrezuje sekte i denominacije nego pojedinačne Kršćane, tko god i gdje god bili—„Gospodin poznaje one koji su njegovi." Riječ našeg Gospodina o ovoj temi glasi: "Svaku lozu na meni koja ne donosi roda on odsijeca, a svaku lozu koja donosi rod čisti [obrezuje] da više roda donese." Sve nas u Svetom pismu uči da su naše spasenje i naš odnos s Gospodinom pojedinačne, osobne stvari; da nas ne spašavaju zajednice i sekte i stranke i obitelji, nego da pojedinačno i osobno moramo biti sjedinjeni s trsom ako želimo imati sok, ako želimo imati život, ako se želimo ubrojiti u članove Crkve, koja je njegovo tijelo.

  (w1905 15. Travnja str. 121, 122 / R3544)

 • CRKVA NE SVIJET

  U ovoj molitvi, kao i drugdje u cijeloj nadahnutoj Riječi, povučena je oštra crta razlike između Crkve i svijeta. Veliki gubitak trpe oni koji to ne vide, jer to izvrsno pomaže u "ispravnom dijeljenju Riječi Istine." "Bog je tako ljubio svijet," Isus je "milošću Božjom okusio smrt za svakog čovjeka" i bio je pomirnica za grijehe cijelog svijeta, ali on nije od svijeta, a oni koji postanu njegovi učenici nisu od svijeta. "Vi niste od svijeta kao što ni ja nisam od svijeta." Gubitak jasne linije razlikovanja između Crkve i svijeta bila je ozbiljna povreda pravog kršćanstva.

  Svijet je prisvojio neka od obećanja, običaja i obreda koji više ili manje nalikuju ili krivotvore milosti Crkve, a to se zove civilizacija, pa se veliki dio svijeta danas pogrešno prepoznaje kao dio Crkve. To im je na štetu, jer ne razaznajući da oni koji su iz Crkve moraju biti nanovo začeti, da bi uskrsnućem mogli biti nanovo rođeni, oni samo varaju sami sebe. To je također nedostatak za pravu Crkvu, istinske sljedbenike Gospodina, čija se nova priroda mora boriti sa slabostima tijela, i čije se tijelo nastoji opravdati uobičajenim običajima, i tvrdi da ići mnogo dalje od uobičajenog standarda znači biti fanatik, ekstremist. Gospodinov narod treba upamtiti da, prosuđujući sa stajališta svijeta i nominalne Crkve, moraju biti ekstremisti ako žele ispuniti standarde koje su im postavili Gospodin i apostoli—standarde ilustrirane u životima Isusa i apostola, u svojim samoodricanjima čak do smrti.

  Naš Gospodin nije molio za svijet, jer Gospodinovo vrijeme za postupanje sa svijetom još nije došlo – neće doći sve do odabira Crkve, tijela Kristova. Posebno je molio za apostole, jer će oni biti njegovi posebni zastupnici u svijetu, a njegova je molitva obuhvatila i svih pet stotina braće koji su mu do tada iskrenim srcem vjerovali. Ne samo tako, nego je ( r. 20 ) proširio molbu tako da obuhvati sve iz slične klase sve do kraja doba - sve koji bi trebali vjerovati u njega tako temeljito, tako iskreno, da bi ih njihova vjera odvojila od svijeta da budu njegovi učenici, njegovi sljedbenici na uskom putu u samoj istini.

  ZA ŠTO SE NIJE MOLIO

  Dok danas gledamo na svijet i gledamo nominalnu kršćansku Crkvu, i pokušavamo se staviti na mjesto nominalnog kršćanskog vjernika i njegov iskazani pogled na stvari, i ako, dakle, pretpostavimo da se Gospodin molio za sadašnje stanje stvari, njegova bi molitva bila otprilike ovakva:

  Molim se da moji sljedbenici postanu vrlo brojni, vrlo bogati i vrlo učeni, da mogu biti uglednici svijeta. Molim se da mogu biti podijeljeni u velike denominacije, od kojih neki drže jedan fragment istine, a neki drugi, miješajući isto s mnogo nedosljednosti i pogrešaka. Molim se da postoji dostojanstvena klasa, samozadovoljna i puna poštovanja, koja bi mogla biti poznata kao Episkopalci. Molim za još jednu dostojanstvenu klasu koja će održati Westminstersku ispovijest vjere, a zatim je 1902. nadopuniti kraćom izjavom koja će joj, zapravo, proturječiti. Molim za još jedan veliki raskol pod vodstvom Wesleya, koji će sa svojim pobožnostima pomiješati mnoge svjetovne običaje i atrakcije, te će jako napredovati i moći će se pohvaliti izgradnjom jedne crkve svaki dan u godini. Molim se za još jednu veliku sektu ili stranku mojih sljedbenika, da prizivaju moje ime i budu sljedbenici Lutera. Molim za veliku Rimokatoličku Crkvu, koja će tvrditi da je moje kraljevstvo, tvrditi da vlada u moći i velikom dostojanstvu i časti nad kraljevstvima zemlje, tvrdi da je njezina glava i predstavnik moj namjesnik, duhovni car svijeta . Molim se da njegova lukava politika spriječi da moja Riječ dopre do javnosti i da predstavlja moju veliku žrtvu za grijehe u svojim bezbrojnim žrtvama mise, te da može napredovati i „zatirati svece Boga Svevišnjega."

  Molim također za sve male sekte i stranke i podjele, da mogu napredovati, da svatko može misliti da ima istinu i biti zadovoljan svojim vjerovanjem, i biti spriječen u istraživanju Svetog Pisma kako bi iz njega saznali put, istinu i Život. Molim za sve ove da budu tako raštrkani i razdvojeni i da imaju ograde jedni od drugih. Nadalje se molim da ne samo da imaju denominacijske linije koje će ih razdvajati, nego, osim toga, političke linije i linije nacionalnih predrasuda, tako da milijuni njih jedne stranke ili nacionalnosti mogu prijetiti, ratovati i klati one druge nacionalnosti. Molim se da ove nacionalne razlike među njima budu toliko visoke da će zahtijevati stotine milijuna dolara svake godine za vojske, oružje i bojne brodove da se bore jedni protiv drugih ili da prijete jedni drugima ili da zastrašuju jedni druge. Sve ovo molim da poganski svijet bude očaran veličanstvenim učinkom mojih učenja na Kršćanstvo, i da svi pogani mogu reći u jedan glas, Postanimo i mi partizani i sektaši. Naoružajmo se i mi i borimo se. Naučimo također o običajima ovih kršćanskih naroda da oni nemaju potpuni monopol psovki, pijanstva i razvrata, da bismo mogli sudjelovati u njima.

  ZA ŠTO JE NAŠ GOSPODIN MOLIO

  Vrlo je drugačija bila molba našeg Gospodina. Njegova molitva predstavlja njegove učenike kao malu manjinu u svijetu, koju svijet mrzi, kojima se svijet protivi, koje svijet pogrešno razumije, nema mnogo velikih, nema mnogo mudrih, nema mnogo učenih, nema mnogo bogatih, nema mnogo plemenitih - uglavnom siromasi i sveukupno "malo stado." Osobine učenika koje je Isus osobno okupio trebale su se očekivati kod svih koji su mu kasnije trebali biti okupljeni kao njegovi pravi sljedbenici.

  Bez obzira na veliki niz kršćanskih naroda i kršćanskih sekti, Gospodin "poznaje one koji su njegovi;" i u skladu s ovom molitvom on nije tijekom vremena odvojio svoj narod od svijeta, već ih je ostavio u svijetu, samo ih odvojivši što se srca tiče—"Ne molim se da ih uzmeš sa svijeta, nego da ih ti čuvaš od zla." Ne smijemo reći da je zlo dobro, ne smijemo reći da je svijet postao svet; još uvijek je zao. Kršćanstvo je danas praktički u istom stanju u kojem je bio judaizam kada je razapinjao Gospodina i progonio njegove sljedbenike.

  Tada je glavna sekta Židova sebe nazvala Božjim svetim narodom (što znači riječ farizej), a cijela je nacija stajala na razini vanjskog morala koju je Gospodin proglasio farsom u njegovim očima. Vođe je nazvao pobijeljenim grobovima, iznutra punima korupcije. Rekao im je da dok su prali čašu izvana, ostavili su je prljavu iznutra; da dok su širili svoje filakterije i javno se molili, u svojim su srcima bili daleko od stanja svetosti ili ljubavi - tako daleko da bi bili voljni nepravedno uzeti dom od siromašne udovice ako bi vanjski oblici zakona dopuštali i ako transakcija ne bi donijela previše prijekora. ( Mat 23:14,23-28 .) To je gotovo isto i danas; postoji vanjski sjaj ili furnir koji je u mnogim slučajevima licemjeran, vanjski oblik obožavanja, približavanje usnama dok je srce daleko od njega, zauzet modom i odijevanjem i užitkom i idolopoklonstvom za stvaranje novca, ako ne i s težim grijesima.

  Naš se Gospodin molio da njegove istinske sljedbenike nebeska moć sačuva slobodnima od takvih stanja - iz suosjećanja s njima, ne od njih. I vjerujemo da je to bila istina kroz cijelo ovo Evanđeosko doba. Vjerujemo da je Gospodnja molitva ispunjena, i da je njegovo raspršeno malo stado, mladice pravog trsa, procvjetalo u srcu, duhovno, održavajući potpuno odvojen život od nominalnog sistema, koji je samo dio svijeta. Vjerujemo da isto vrijedi i danas, i da su ovi u svijetu, ali ne i od njega, sada, u vrijeme žetve, pozvani iz Babilona: "Iziđite iz njega, narode moj, da ne budete sudionici njezine grijehe i ne primaj njezinih zala." Ali kako je cjelokupni broj Izraelaca koji su se vratili iz Babilona kada se pružila prilika iznosio samo oko 50 000, tako možemo očekivati da je Gospodin tako uredio stvari glede popularnosti zablude i nepopularnosti Istine, da će broj spremnih i radosnih napustiti sve kako bi slijedili Istinu i ono što je ispravno biti mali.

  (w1905 1. Svibanj str. 136,137 / R3551)

 • "ŠTO JE ISTINA?"

  Referenca našeg Gospodina na istinu, iskrenost, poštenje, činilo se da je dirnula nježnu točku u Pilatovoj savjesti. Malo svjetovnih ljudi poštuje neiskrenost. Mnogi ne bi željeli lagati ili obmanjivati neopisivo ili štetno, no unatoč tome prijevara se smatra dijelom života, karaktera i prakse svake uspješne osobe u poslu i društvu. Dakle, uhvativši posljednju izjavu našeg Gospodina, Pilat je, dok se okretao na peti da se vrati Židovima, rekao: Da, ali tko će nam reći koliko bi ta riječ istina ili iskrenost trebala biti ili mogla biti primijenjena u životnim poslovima?

  Dobro je za Gospodnji narod da ima jasno na umu da kao što je Učitelj sebe označio kao Put, Istinu, Život, tako svi koji su istinski njegovi učenici moraju biti od Istine, moraju biti iskreni. Čini se da Gospodin tijekom ovog Evanđeoskog doba posebno poziva ovu klasu, gladne istine, iskrene, poštenog srca, i da drugi nisu skloni biti pod utjecajem bilo koje od nada i obećanja koja su sada proširena; ali da čak i ako takve osobe sada dobiju trag Istine, oni ju ne zadržavaju dugo, jer nisu u srcu djeca Istine, djeca Svjetla. Koliko je, dakle, važno da za početak budemo poštena srca, iskreni u svim svojim riječima, mislima i ponašanju; i dok bi ova iskrenost riječi i djela trebala voditi sve naše odnose sa svijetom, trebali bismo biti dvostruko oprezni da oni mjere naš odnos prema Gospodinu i njegovom narodu i njegovoj Riječi! Samo će iskreni ikada biti istinski pobjednici.

  Jadni Pilat, dok je razmišljao o vlastitom zanemarivanju iskrenosti u mnogim istaknutim poslovima svog života, i dok je gledao vođe i vladare židovske nacije, koja je tvrdila da je najsvetiji narod na svijetu, bojao se da pitanje Što je istina? Što znači biti iskren? Koliko istiniti i koliko iskreni trebamo biti? Bila su to pitanja izvan njegove dubine, izvan njegove moći ispravnog odmjeravanja, i očito jednako izvan moći procjenjivanja najvećeg Židova. Sam Isus je očito bio jedini predstavnik i eksponent Istine - propovijedao je doktrinu koja je očito bila previsoko iznad glava njegove vlastite nacije. Međutim, možemo vidjeti da je u Gospodinovom planu ovo propovijedanje Istine sredstvo kojim će Gospodin okupiti narod za sebe, svoje dragulje tijekom ovog Evanđeoskog doba.

  Nije ni čudo što nam Sveto pismo govori da su oni koje Gospodin tako izabire po istini i iskrenosti osobiti ljudi, različiti od većine, a nije ni čudo što nam kaže da će u svemu biti samo malo stado. Potrudimo se, dragi čitatelji, da milošću Božjom budemo među tim izabranima. Cijenimo Istinu iznad bogatstva ili časti ljudi - da, iznad samog života; tako ćemo biti pravi učenici, sljedbenici onoga koji je istina, i koji se molio za nas govoreći: "Posveti ih svojom istinom, Tvoja Riječ je istina."

  "JA NE NALAZIM NA NJEMU NIKAKVE GREŠKE."

  U ovim riječima imamo Pilatovu presudu—nije kriv. Prema Rimskom pravu to je bio pravi završetak slučaja. Ali Židovi, koji su sada shvatili da im nakon svih njihovih napora njihov plijen samo što nije pobjegao, razljutili su se i zaprijetili Pilatu, ne previše otvoreno da bi mu se rugali, ali na vrlo učinkovit način. Nedugo prije su ga optužili caru, a sada su prikrivenim jezikom zaprijetili novom optužbom, nagovještavajući da će ovoga puta njihove optužbe vjerojatno biti vrlo moćne po carevoj procjeni. Nagovijestili su da bi njihova optužba bila da je Pilat poticao pobunu, da nije bio prijatelj cara, Cezara, da su oni sami bili lojalniji od njega; da kad su pronašli buntovnika iz svoje nacije kako diže nemir, slobodno su ga doveli Pilatu, samo tražeći njegovo smaknuće, i da je carev predstavnik kriv za izdaju jer je odbio pogubiti onoga koji je tvrdio da je kralj Židova i okupljao je pod svoju zastavu mnoge ljude diljem Palestine uzduž i poprijeko.

  Pilat je odmah uvidio da bi takva optužba koju su podnijele tako utjecajne osobe bila ozbiljna stvar u očima cara; ali, čuvši za Galileju, upitao je je li Isus po rođenju Galilejac, i primivši potvrdan odgovor, pronašao je rupu u zakonu i rekao, Onda on pripada Herodovoj jurisdikciji i ja prenosim cijelu stvar na Herodov sud; neka se pozabavi njime.— Luka 23:5-12 .

  Sjećamo se kako su Gospodina zlostavljali Herod i njegovi vojnici, okrunili ga trnjem, obukli ga u grimiznu haljinu i vratili Pilatu. Vjerojatno mu je u međuvremenu Pilatova žena ispričala svoj san o Isusu, i nema sumnje da je upravitelj bio dvostruko zbunjen kad je zatvorenik vraćen u njegov dvor u prekrasnoj halji koja je još više isticala njegove stvarne tvrdnje, a ipak još su smješnije pretenzije židovskih svećenika i vladara da je on opasna osoba, prijetnja vladi.

  Pilatu je palo na pamet da bi jedan od načina da umiri Židove - da im se dopusti da osjećaju da nisu posve poraženi - bio da dopusti pretpostavku da je pravedno osuđen, a zatim da ga pusti da bude zatvorenik koji se obično osloboađa u ovo doba godine svake godine. On je to predložio, ali rulja je vapila za Barabom, koji je zapravo bio buntovnik i ubojica, a vjerojatno i pravi ideal mnogih onih koji su progonili Isusa na poticaj svećenika. Tada je Pilat upitao: "Što ću onda s Isusom?" i, potican od svećenika i farizeja, stigao je odgovor: "Raspni ga! Raspni ga!"

  "VOX POPULI, VOX DEI."

  Jao, jadna pala ljudska priroda! Kako se malo može osloniti na to! Kako je neistinita poslovica "Vox populi, vox Dei" —Glas naroda je Božji glas. Ako bismo mogli pretpostaviti da je svijet ispunjen savršenim muškarcima i ženama, na sliku i priliku Božju i potaknuti duhom svetosti, tada, doista, mi bi mogli pretpostaviti da bi glas mnoštva bio glas Boga, ali vrlo je obrnuto slučaj; Bog ovoga svijeta zaslijepio je umove onih koji ne vjeruju."

  U skladu s ovom mišlju, da se ne treba oslanjati na sud svijeta u sadašnjim uvjetima, prijedlog je našeg Gospodina svima nama: "Ne čudite se ako vas svijet mrzi; znate da je mene mrzio prije nego vas .. Da ste od svijeta, [slijepi, još uvijek sluge grijeha u zajedništvu umjesto protivljenja sebičnosti koja sada prevladava], svijet bi volio svoje, ali sada niste od svijeta, jer sam vas izabrao iz svijeta, da idete i donosite rod i da plod vaš bude vječan." Nama je dakle Isusov glas Božji glas i samo njegove ovce slušaju njegov glas i idu za njim. Drago nam je, međutim, prisjetiti se jamstava božanskog obećanja da će naposljetku sve obitelji na zemlji biti blagoslovljene i dovedene do spoznaje Istine, oslobođeni od ropstva grijeha i Sotone, koji će tada biti stavljen pod mjere ograničenja. U međuvremenu oni koji se zalažu za pravo moraju biti zadovoljni time što su u manjini, ali njihova će vjera biti ojačana uvjerenjem da je onaj koji je za nas veći od svih koji su protiv nas.

  Malo kasnije, kada se oblaci tame ovog sadašnjeg vremena raziđu i novo Kraljevstvo bude na vlasti, Sunce Pravde će zasjati, i pravednici će biti u većini, a svatko tko se ne bude pridržavao zakona tog carstva biti će uništen između ljudi.— Djela 3:23 .

  (w1905 1. Svibanj str. 142,143/ R3555)

 • POVOLJNI KOMENTARI TISKA IZ AUSTRALIJE.

  "MILENIJSKA ZORA naslov je knjige od 350 stranica koja se bavi budućim dobom mira i sadržajem na koje ukazuje Sveto pismo i prema kojemu se kreće čitavo stvorenje. Predgovor naznačuje da slijedi šest drugih svezaka, tako da po završetku sedmog sveska bit će cijela biblioteka o vrlo uzbudljivoj i zanimljivoj studiji. Mnogo toga u knjizi nam se preporučuje, i dok bi je neke trenutne teologije gotovo u potpunosti odbacile, to je dobro izlaganje Svetog pisma u skladu s predmilenijalizmom, teorija koja, na temelju Svetoga pisma, zastupa gledište da Mileniju mora prethoditi drugi Kristov dolazak.

  "Vjerujemo da su stavovi koje je zauzeo g. Charles T. Russell, autor, uglavnom istiniti i u skladu s Biblijskim učenjem. Karta dana na početku knjige pomaže u razumijevanju narednih poglavlja Nema sumnje da su stvari koje se odnose na posljednje stvari, u umu prosječnog vjernika, u stanju tijeka... U ovom je svesku mnogo toga razjašnjeno i predložena je shema "vijekova." što je i zanimljivo i poučno, ako ne i konačno na tu temu.

  "Knjiga je u cjelini najvjernija Svetom pismu i ima zanimljiva i opravdavajuća poglavlja o Dopuštenju zla, Sudnjem danu, Otkupnini i obnovi, Postojanju inteligentnog Stvoritelja, Bibliji kao božanskoj objavi, gledano u Svjetlu razuma, i o pitanjima eshatologije vjerojatno bi otvorilo oči prezbiterijanskim i metodističkim doktorima božanstva za njihovu korist i prednost. Knjigu je izdalo WATCH TOWER BIBLE & TRACT SOCIETY, Allegheny, Pa., SAD; uredno je postavljen na dobrom papiru, ima čista slova i čudo je jeftinosti."— Evening Mail, Bendigo, Vic., 7. Listopada 1904.

  —————

  "MILENIJSKA ZORA," Charles T. Russell:—Watch Tower Bible & Tract Society, Allegheny, Pa. SAD

  "Kad god ljudske metode rasuđivanja nisu uspjele riješiti 'Božanski plan vjekova', kad god naš teološki sistem nije uspio u sebi uskladiti svaku izjavu Biblije, bili smo skloni tješiti se nezadovoljavajućim razmišljanjem da Božji putovi nisu naše putevi. Revidirane verzije Biblije pomogle su samo malo, jer smo bili zadovoljni prihvaćanjem kao neupitnog sustava teologije utemeljenog u mnogim slučajevima na pogrešnom tumačenju Svetog pisma. U to nas uvjerava i spomenuta knjiga. Tvrdi da otkriva sustav teologije koji u sebi usklađuje svaku izjavu Biblije, i čini se da temeljito opravdava svoju tvrdnju, gdje se razlikuje od uobičajenog teološkog sustava, podržava svoju tvrdnju najjačim Biblijskim dokazom osmišljena da bude 'ruka pomoći istraživačima Biblije' i da će, vjerujemo, biti pozdravljena kao knjiga radosne vijesti, koja jača iskrene i ohrabruje klonule. Oni koji su voljeli svoje Biblije i u njima nalazili utjehu i pomoć u nevoljama, otkrit će nove ljepote i izvući nove nade u svjetlu ovog zanimljivog vodiča.

  "Različite vjeroispovijesti današnjice uče da su mnoge stotine milijuna pogana bez Krista na putu prema vječnim mukama. Čini se da većina kršćanskih ljudi prihvaća ovu ideju s jezom, možda, zbog užasne kazne za besprijekorno neznanje. Misionarski pothvat nije bez energije, ali među takvim bezbrojnim hordama, najbolji misionarski napori na svijetu su kao kapi vode koje nose kamen. Zatim, postoje one humane osobe, koje tvrde da milostivi Stvoritelj neće kazniti vječnim mučenjem. Drugim riječima, da će Kristova žrtva ili pogansko neznanje biti dovoljni za spasenje, ali na to se svodi argument 'Što moram učiniti da se spasim?' Apostoli su odgovorili: 'Vjerujte u Gospodina Isusa Krista.' 'Nema drugoga imena pod nebom dana ljudima po kojem bismo se mogli spasiti'— Djela apostolska 4:12 .

  "Ove poteškoće dugo su tražile rješenje uzalud. Sve u svemu, ne može se reći da je sustav teologije općenito prihvaćen među kršćanskim narodima zadovoljavajući. Ne samo da je bilo protivno našim idejama pravde da će neznalice biti kažnjeni dok spasenje neznanjem se suprotstavlja razumu i Svetom pismu, ali mnogima je palo na pamet da od onih koji ne uspiju u širem svjetlu kršćanstva nisu svi jednako krivi. Neki su odrasli okruženi svim utjecajima za dobro, drugi u društvima poroka i zloće. Jasno je da borba nije bila nimalo jednaka. Krist je rekao Kafarnaumu: 'Da su se u Sodomi dogodila silna djela koja su učinjena u tebi, ostala bi do danas.'

  „Autor knjige 'MILENIJSKA ZORA' citira mnoge retke iz Svetog pisma kako bi pokazao da će doći dan kada će svi, bez obzira na uvjete u kojima su živjeli, imati jednake mogućnosti, kada će svi koji griješe namjerno protiv punog svjetla i sposobnosti nestati u drugoj smrti. I ako bilo tko tijekom tog doba kušnje, pod punim plamenom svjetla, odbaci ponuđene povlastice i ne napreduje prema savršenstvu stotinu godina, smatrat će se nedostojnim života i bit će "odsječen" u trenutku stotinu godina on bi bio u razdoblju usporednog djetinjstva. Tako je zapisano o tom danu: 'Kao dječak umrijet će od sto godina.' ( Iza. 65:20 .) Stoga svi moraju imati najmanje stotinu godina kušnje, i ako nisu toliko tvrdoglavi da odbiju napredovati, njihova kušnja će se nastaviti kroz cijeli Kristov dan, dosežući kulminaciju tek pri njegovom kraju.

  "Ovo je vrlo drugačija ideja o sudu od one koju obično imaju kršćani, ali je ona koja daje nadu, i iako nam prostor ne dopušta da damo cijeli niz obrazloženja koje je iznio autor, vjerujemo da je rečeno dovoljno na točku kako bi potaknuli proučavanje knjige... Od srca je preporučujemo svim čitateljima Biblije i nadamo se da će im pokazati blagodat koju očekujemo od našeg pažljivog čitanja."— Daily Argus, Bathurst, N.S.W., 17. Studenog 1904.


 • DUŽNOST CRKVENOG ČLANSTVA.

  —————

  Pittsburški Christian Advocate objavljuje upit jednog Metodističkog svećenika kako slijedi:—

  "Unutar granica moje pastoralne dužnosti nalazi se niz ljudi koji se deklariraju kao Kršćani koji, čini se, ne shvaćaju da je njihova dužnost postati članovima bilo koje Crkve. Inače daju dokaze iskrenosti u svojem ispovijedanju vjere. Koji bi se Biblijski argumenti mogli iznijeti kako bi ih se uvjerilo u njihovu dužnost prema vidljivoj Crkvi?"

  Advocate nastavlja s dokazivanjem da bi svaki pravi Kršćanin trebao pripadati nekoj od brojnih sekti koje su stvorili ljudi; - trebao bi stajati iza neke od brojnih ograda vjerovanja koje su stvorili ljudi; - trebao bi izjaviti da sam od Wesleya ili Calvina, ili Lutera ili nekog čovjeka;-trebao bi se tako odvojiti od drugih su -članova istog tijela Kristova; - trebao bi pripadati ljudima, a ne samo Kristu, kako kaže Sveto pismo.

  Naravno, The Advocate nije postavio stvar u ovaj njezin pravi oblik, nego, slijedeći opću zabludu, tvrdi da tko nije član sekte, nije član Crkve Kristove.

  Budući da se pitanje očito odnosi na čitatelje STRAŽARSKE KULE koji čvrsto stoje u slobodi za koju nas je Krist oslobodio i izbjegavaju sve sektaške jarmove ropstva, dajemo odgovor na pitanje vrlo kratko, ovako:—

  Svaki pravi Kršćanin, to jest svaki vjernik u pomirenje, osigurano dragocjenom krvlju, koji je sve posvetio svome Spasitelju i svakodnevno nastoji, iako posrćući, ići njegovim stopama, ima dužnost prema vidljivoj Crkvi - prema bližnjima -članovima Crkve Kristove.

  (1) Treba priznati sve takve i one bez pristranosti, ljubeći i nastojeći služiti im kao "braći" u djelima i u nauku.

  (2) Ako nađe ovu "braću" svezanu u sektaškim „snopovima" ( Mat 13:30 ) ne bi se trebao pridružiti "snopovima" da im ugodi i ohrabri ih u njihovoj zabludi; nego čvrsto stojeći u svojoj slobodi u Kristu treba tražiti izbavljenje "braće." Njegova je dužnost podići zastavu i izvaditi pravu pšenicu iz svih snopova kukolja u istu slobodu, u jedinstvu s Kristom, jedinom Glavom.

  (3) Ako isprva ne može imati puno zajedništvo, bit će tim više u položaju koji je sam Spasitelj zauzimao prije nego što je nekolicinu vjernih izbavio iz židovskog ropstva i pogreške. On bi trebao biti jednako ljubazan i koristan prema suprotstavljenoj braći koliko to dopuštaju njihove pogrešne ideje i položaj; i trebao bi posebno njegovati zajedništvo s onima koji sve više čuju glas pastira i izlaze iz Babilona.

  (4) Čini se da je velika pogreška u onome što se zove Crkva. Kao što cigle, grede i kamenje ne čine crkvu, tako ni svako okupljanje dobro odjevenih ljudi nije Crkva. Kristova Crkva sastoji se samo od onih koji su s njime ujedinjeni u vjeri i poslušnosti, i oni će se međusobno uvijek poznavati i družiti se, i ne trebaju im imena, značke, zahvati i lozinke.

  (w905 1. Lipanj str. 164 / R3566)

 • "U DESNOJ RUCI SEDAM ZVIJEZDA"

  Lice veličanstvenog prisutnog među svijećnjacima predstavljeno je kao munja. Ovo nas podsjeća na Danijelov opis svetoga koji mu je jednom prilikom prenio Božju poruku; to nas podsjeća na Pavlov opis velike svjetlosti koju je vidio na svom putu za Damask, a koja je njegovom razumijevanju predstavljala proslavljenog Gospodina koji sjaji iznad sjaja sunca u podne. Sjaj je bio tako velik da je Ivan pao kao mrtav kad ga je ugledao, baš kao što je Danijel pao ničice i bio kao mrtav u prisutnosti Moćnika kojega je vidio, i baš kao što je Savao iz Tarza pao pred veličanstvom prikazanim pred njim. Tako simbolično s nama, kada jednom dobijemo uvid u slavu božanskog karaktera kroz božanski plan, kada jednom dobijemo pravi pogled očima našeg razumijevanja u onoga s kim imamo veze, kao velikog tragača - srca i skrbnika njegove Crkve, padamo pred njim poniženi u prah, shvaćajući da smo nesavršeni, da ne možemo stajati pred svojim Učiteljem, da smo nedostojni njegove naklonosti i blagoslova. Ali kao što je nježno dotakao Ivana, podižući ga, tako nam je govorio utjehu, mir i ljubav, uvjeravajući nas da nemamo Velikog svećenika koji se ne može dirnuti osjećajem naših slabosti, nego, naprotiv, onaj koji je sposoban suosjećati i milosrdno pomoći, onaj koji nas je otkupio svojom vlastitom dragocjenom krvlju, koji nas je prihvatio i ubrojit će nas u svoje tijelo sve dok ostajemo u njemu, tražeći u našim srcima spoznati i vršiti njegovu volju.

  Njegovo utješno uvjeravanje za nas je (1) "Ne bojte se." Ista poruka koju nam je Otac poslao preko proroka Izaije, govoreći: "Njihov strah od mene nije od mene, nego su poučeni ljudskim zapovijedima." ( Iza. 29:13 .) Ova lekcija, "Ne boj se," jedna je od prvih koje moramo naučiti. Ne možemo biti bliski sa našim Gospodarom i biti poučeni glede drugih značajki njegovog plana sve dok ne naučimo ovu lekciju, "Ne boj se," sve dok ne naučimo imati povjerenja u njega kao onoga koji nas je volio i kupio svojim dragocjene krvi, i čije su namjere prema nama neprestano za našu dobrobit i, ako se podložimo njegovom vodstvu, da nas izvede kao pobjednike i više od pobjednika. (2) "Ja sam Prvi i Posljednji." Moramo prepoznati našeg Gospodina kao onoga koji je bio početak Božjeg stvaranja i njegov kraj, onoga po kome je sve bilo, onoga koji je uz Oca, njegovog samog predstavnika u svemu što se odnosi na poslove svemira.

  (3) Moramo ga prepoznati kao onoga koji je bio mrtav, onoga koji je stvarno umro za naše grijehe, ali koji je stvarno uskrsnuo iz smrti snagom Oca. (4) Moramo shvatiti da je on živ zauvijek, da smrt više nema vlast nad njim, da je djelo završeno, da niti žrtve mise niti smrt u bilo kojem drugom smislu ili obliku nemaju vlast nad njim niti će ikada imati , niti će ikada biti potreban; njegovo djelo je savršeno, i, kako je povikao na križu, „Dovršeno je." (5) Moramo prepoznati da on ima ključeve, autoritet, moć nad grobom, da izbavi iz njega sve koji su tamo zatvoreni. Moramo također shvatiti da on ima "ključ", moć nad smrću, tako da oni koje on oslobađa iz tamnice smrti, groba, poput onih koji još nisu otišli u nju, ali koji su pod kaznom smrti, neka svi budu konačno oslobođeni, oslobođeni od vlasti grijeha i smrti, izbavljeni u punu slobodu sinova Božjih, pravednost i život vječni.

  To je onaj koga tako poznajemo, tako prepoznajemo kao učitelja i čuvara svijećnjaka, crkava; kojeg također trebamo prepoznati kako ima u svojoj desnici, u svojoj naklonosti kao i u svojoj moći, sedam zvijezda - anđele ili glasnike sedam crkava. Ove zvijezde očito predstavljaju posebne sluge ili službenike Crkve. U Otkrivenju 12:1 Crkva je prikazana kao žena okrunjena s dvanaest zvijezda. Ove zvijezde očito predstavljaju dvanaest apostola kao posebna svjetla Crkve. Slično, na slici pred nama, čini se da sedam zvijezda koje Gospodin drži u svojoj desnoj ruci predstavljaju posebne svjetlonoše u Crkvi - u svakoj od sedam faza ili razvoja. Čini se da nas to što ih drži u njegovoj desnoj ruci uči da ih treba smatrati u nekom posebnom smislu pod Učiteljevim vodstvom i zaštitom i brigom u interesu crkava koje predstavljaju.

  Primijetit će se da su sve poruke različitim crkvama upućene tim zvijezdama ili glasnicima ili anđelima crkava, kao da želi da shvatimo da će odgovarajuća poruka za svako odgovarajuće vrijeme ili epohu u iskustvu Crkve biti poslana od strane Gospodina preko određene zvijezde ili glasnika kojeg bi posebno odredio kao svog predstavnika. Sam naš Gospodin predstavljen je velikom svjetlošću sunca, a njegovi posebni glasnici u Crkvi kroz cijelo razdoblje dovoljno su dosljedno predstavljeni kao zvijezde. Razlika između simbola zvijezde i svijećnjaka je očita: zvjezdano svjetlo je nebesko svjetlo, duhovno prosvjetljenje ili pouka; svjetlo svjetiljke je zemaljsko svjetlo, koje predstavlja dobra djela, poslušnost, itd., onih koji nominalno sačinjavaju Gospodnju Crkvu u svijetu i koji su potaknuti da svoje svjetlo ne stave ispod posude, nego na svijećnjak, i neka svojim svjetlo tako sjaje da slave njihova Oca na nebu.

  (w1905 1. Lipanj str. 169 / R3570)

 • "RIJEKA VODE ŽIVOTA"

  Prijestolje Božje i Janjetovo predstavljeno je kao da se nalazi u ovom gradu. Drugim riječima, Kraljevstvo, vladavina koja će tada biti uspostavljena u svijetu, imat će kao središte vlasti božanski zakon i božansku moć - svaka značajka vladavine bit će u skladu s božanskom voljom. S Božjeg prijestolja poteći će rijeka vode života, kristalne čistoće, a ne blatnih tradicija s lažnim doktrinama. Nikakva nečistoća bilo koje vrste neće biti u njemu: to će biti čista poruka Gospodnja, koja dolazi iz Tisućgodišnjeg kraljevstva za blagoslov, osvježenje, pomlađivanje i vječni život cijelog svijeta čovječanstva ili toliko njih koji će prihvatiti blagoslovljene pripreme. Ne samo da će poruka mira i ponuda života na taj način ići s prijestolja cijelom svijetu, nego će, dodatno, postojati stabla života s obje strane rijeke, koja će rađati dvanaest vrsta plodova i donositi svoje plodove svakoga mjeseca, a lišće od njih služit će za liječenje naroda.

  Simbolična slika sugerira hranu i iscjeljenje za svijet koji je bolestan od grijeha i gladuje, a koji tada može slobodno uživati u svim blagoslovima i privilegijama koje su na taj način simbolizirane. Više neće biti potrebno govoriti ljudima: "Slabosti vašeg palog tijela bit će s vama do smrti, jer iako je Gospodin milostivo pokrio vaše grijehe zbog vjere u Otkupitelja i želje da idete njegovim putem, ipak nema bijega od posljedica grijeha, ne postoji ništa što će apsolutno izliječiti." Kada nova dispenzacija, predstavljena ovim simboličnim gradom i njegovom rijekom vode života i stablima života sa svojim lišćem iscjeljenja, bude dostupna ljudima, bit će to početak vremena obnove o kojima je Gospodin govorio kroz usta svih svetih proroka od postanka svijeta. ( Djela apostolska 3:19-21 .) Obnova će utjecati na sve voljne i poslušne, ne samo fizički, već mentalno i moralno: uzdizanje će biti pojedinačno i širom svijeta. Ovo je sam cilj pružanja rijeke života, stabala života, njihovih plodova i lišća.

  "MOŽE DOĆI TKO HOĆE"

  Poziv ovog Evanđeoskog doba je ograničen: "Tko ima uho, neka čuje," i neka dođe i, došavši, bude jedan od izabranih. Ali većina naše rase ne može čuti poruku u sadašnjem vremenu, stoga ne može doći, stoga ne može biti od izabranih. Sveto pismo jasno ukazuje na rezervu po pitanju Gospodinove milosti u sadašnje vrijeme, a riječ našeg Gospodina o tome je: "Nitko ne može doći k meni ako ga ne privuče Otac koji me poslao." Opet, „A ja, kad budem podignut sa zemlje, sve ću privući k sebi." Ovo Evanđeosko doba je razdoblje u kojem Otac privlači Crkvu da bude Kristova Nevjesta, ali čim se Janjetovo vjenčanje dogodi, čim Novi Jeruzalem, Crkva u slavi, bude uspostavljen na zemlji, uslijedit će privlačenje svih obitelji zemlje. Međutim, oni neće biti privučeni istim stvarima kojima smo mi bili privučeni; neće biti privučeni nebeskim stvarima, sunasljedstvu s Kristom u njegovom Kraljevstvu; oni neće biti pozvani da postanu članovi njegove Nevjeste, jer će ta klasa Nevjeste, ta klasa Kraljevstva, tada biti potpuno izvan mogućnosti bilo kakvog daljnjeg dodavanja.

  Ova rijeka vode života predstavlja blagoslovljeni utjecaj koji će na čovječanstvo doći od proslavljenog Krista, Glave i tijela - iz Kraljevstva dragog Sina Božjeg. Kada blagoslovljene prilike tog vremena budu potpuno otvorene svijetu, kada Sunce Pravde rasprši svu tamu neznanja i grijeha, kada Sotona bude vezan, kada rijeka vode života slobodno poteče, tada poziv koji će izaći više neće biti poziv odabranih, nego poziv svakom stvorenju, svakom članu ljudske rase, da sudjeluju u blagoslovima i povlasticama koje je Bog osigurao u Kristu, kako bi mogli imati vječno život i vječnu radost koja će biti udio onih koji ljube pravednost i mrze bezakonje, i koji se koriste milosnom pripremom u Kristu.

  Izjava koja se odnosi na to veličanstveno vrijeme i poruku je: „A Duh i mladenka govore: “Dođi!” I tko čuje, neka kaže: “Dođi!” I neka onaj tko je žedan, dođe! I tko hoće, neka uzima vode života besplatno!”— Redak 17.

  Tada će biti Nevjesta, ali sada nema Nevjeste. Crkva je zaručena, ali je Janjetov brak još uvijek odgođen, još nije ostvaren. Posljednji članovi njegove Crkve moraju završiti svoj put, moraju položiti svoj ispit i ući u slavu s njim prije nego što brak bude ostvaren. Ali nakon vjenčanja neće postojati samo sveti grad, koji predstavlja Crkvu u njezinu službenom ili upravljačkom svojstvu pod Kristom, njezinom Glavom, nego bit će i blagoslovljeno djelo Crkve, privlačenje pozornosti svijeta na rijeku vode života, na lišće ozdravljenja, do plodova Duha; i Duh, Božja snaga, surađivat će s porukom koja će tada biti objavljena, a rezultat će nedvojbeno biti da će cijeli svijet čuti, i da će se svi koji ljube pravednost i mrze nepravdu ponovno vratiti u život vječni . Bit će potrebno cijelo Milenijsko doba za isporuku ove poruke svakom stvorenju i za njihovo korištenje sa privilegijama.

  Treba zapamtiti da Sveto pismo nigdje ne govori o rijeci vode života sada. Nema je i ne može je biti dok se nebeski grad ne spusti, jer rijeka mora poteći iz njegove sredine, s prijestolja. Vrlo različito opisujući stanje Gospodnjih svetaca u današnje vrijeme, Gospodin izjavljuje da oni koji su njegovi imaju u sebi izvor vode koja izvire u život vječni. Znamo što je to, znamo u kojem je smislu svaki pojedinac Crkve primio od njegova Duha, ima u sebi izvor milosti i istine za svoju okrepu; ali nema rijeke vode života do koje bi on mogao otići ili u koju bi mogao pozvati druge da idu.

  (w1905 1. Lipanj str. 171,172 / R3571)

 • MESIJANSKE NADE NADAHNJUJUĆE.

  Biti bez ikakve nade u budućnost učinilo bi sadašnje postojanje užasnim; misliti o smrti kao kraju svega značilo bi lišiti života njegovog glavnog blagoslova i nade. Na sreću, malo je ljudi u ovom apsolutno beznadnom stanju; ali odvući pozornost od božanskog plana, i njegovih razumnih i učinkovitih nada i obećanja u pogledu Tisućgodišnjeg kraljevstva, i blagoslova pod tim Kraljevstvom svake nacije, naroda, plemena i jezika, čini se da je bilo cilj Protivnika. Uveo je lažne nade koje se čovječanstvu nikada ne mogu činiti potpuno razumnima jer su krajnje nerazumne - nadu s jedne strane da neće umrijeti, a s druge strane da će otići u nebo kad umru, nadu da smrt ne znači smrt. Ove lažne nade su zablude koje mogu privremeno zadovoljiti um, ali koje se na kraju, sa svima koji žele razmišljati, moraju pokazati nezadovoljavajućima.

  Jedina vjera koja će izdržati kušnju i izvesti nas kao pobjednike nad duhom svijeta, tijelom i Protivnikom je nada postavljena pred nas u Evanđelju, u čijem je središtu Isus kao Mesija. To je nada svijeta - nada da će Krist, otkupivši svijet svojom dragocjenom krvlju, dati, u svoje vrijeme, blagoslov mogućnosti svakom stvorenju, da tko god hoće može doći kroz spoznaju i poslušnost do vječnog života i da će neposlušni biti uništeni u drugoj smrti. Daljnji dio ove nade u čijem je središtu Isus, Mesija, jest da će oni koji su sada pozvani, poslušni kroz vjeru, biti sunasljednici s Učiteljem u velikom Kraljevstvu koje će blagosloviti svijet. Nije ni čudo što je apostol rekao o ovoj mesijanskoj nadi, ovoj nadi Kraljevstva, "Tko ima ovu nadu u njega, čisti se kao što je on čist."

  (w1905 15. Lipanj str. 188 / R3580)

 • OSIGURAJTE POBJEDU U BOŽJEM IZBORU.

  "Braćo, potrudite se da vaš poziv i izbor budu sigurni."— 2 Pet. 1:10 .

  INTERES za nedavne izbore predsjednika Sjedinjenih Država bio je opći u cijelom svijetu, a posebno među narodima engleskog govornog područja: zapravo, korištenje prava glasa od strane javnosti, bilo kada i bilo gdje, općenito je stvar upijanja interesa za "djecu ovoga svijeta"—bilo da je to visoka služba, kao što je ona predsjednika Sjedinjenih Država, ili člana Kongresa, ili člana Parlamenta, ili je to niža, za neku nižu dužnost odjelnog suca ili visokog činovnika. Kandidati za ove urede i njihovi prijatelji, srazmjerno dostojanstvu ureda, ne oklijevaju potrošiti novac za tiskanje, limene glazbe, transparente, zastave, bankete, putujuće govornike, itd. I to se smatra potpuno razumnim i u to se upuštaju navodno inteligentniji i razumniji od svih naroda. Ali u tijeku je još jedan izbor - izbor stotinu četrdeset i četiri tisuće na viši položaj od bilo kojeg zemaljskog magistrata ili moćnika; i to ne samo na nekoliko godina, jer je izabranima obećana ova najveća od svih časti za svu vječnost.

  Zna li svijet za ove izbore? Odgovaramo, Ne. Istina, mnogi su čuli nešto o izboru - da Bog "izvodi iz pogana narod za svoje ime," "malo stado," koje će, kao sunasljednici s Isusom Kristom, njihovim Gospodinom, dobiti Kraljevstvo koje je Bog obećao onima koji ga ljube, Kraljevstvo za koje se molimo: "Dođi kraljevstvo tvoje; budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji." Ali iako su čuli za ovo Kraljevstvo i izbor koji je sada u tijeku, kako bi se nadoknadio unaprijed određeni broj njegovih kraljeva i svećenika, oni zapravo ne vjeruju u to, već to smatraju fantazijom, "kao priču koja je već pričana," bajka, koju nitko osim prostodušnih i djece ne bi shvatio ozbiljno. O da! i tako nas je Otkupitelj -Kralj obavijestio da će biti; i tako se molio Ocu, govoreći: „Hvalim te Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i pametnih, a otkrio to nejačadi. Da, Oče, jer je to bilo zadovoljstvo pred tobom."— Mat. 11:25,26 .

  Kad bi mudri i razboriti, bistri i oštroumni, učeni i veliki, stvarno shvatili situaciju, - kad bi stvarno vjerovali u ovaj izbor koji je u tijeku pod božanskim vodstvom, prema božanskoj Riječi, kakva bi žurba bila među njima da "učvrste svoj poziv i izabranje," kako potiče apostol. Ne radi se o tome da ljudi ne cijene takve časti i dostojanstva moći i utjecaja koje nudi ovo Kraljevstvo, da prolaze mimo Božjeg izbora i odnose se prema njemu ravnodušno; jer njihova ljubav prema moći, njihova ljubav prema utjecaju, njihova ljubav prema položaju i prestižu, obilno je vidljiva u vezi, ne samo s vladama ovoga svijeta, već također u vezi s čak i beznačajnim službama u nominalnim crkvama. Duh "Koji će biti najveći?" očito nije izumro.

  Ali dok su oni koji traže zemaljske službe kratkog mandata i relativno malog dostojanstva voljni žrtvovati vrijeme, energiju, novac, itd., kako bi postigli ove sitne službe i počasti, i dok mogu probuditi entuzijazam među svojim prijateljima i bližnjima, što dovodi do utroška vremena, novca i energije do zapanjujućeg stupnja, i iako misle da je čudno da mi "ne trčimo s njima u tu istu bujicu raskalašenosti, pogrđuju nas" (1 Pet. 4:4), ipak , oni misle da je izvanredno da mi koji smo kandidati za superlativno visoku dužnost za koju nas je Bog imenovao trebamo potrošiti vrijeme, utjecaj i sredstva kako bismo osigurali svoj poziv i izbor, te kako bismo pomogli "braći" u njihovom izbornom radu; smatraju naše vrijeme izgubljenim. Iako troše milijune dolara na govore, limene glazbe, uvodnike, parade, itd., kako bi odredili koji bi od dvojice ljudi trebao obnašati najčasniju dužnost ove nacije četiri godine, oni smatraju iznimno čudnim da bismo mi trebali potrošiti djelić iznosa ili napraviti tisućiti dio komocije kako bismo sebi i svima "izabranima" osigurali veliku "nagradu našeg uzvišenog poziva."

  DRUGAČIJE STANOVIŠTE - DRUGAČIJI POGLED

  Sve ovo samo ilustrira dva vrlo različita stajališta s kojih se stvari mogu promatrati. Sa stajališta svijeta, Gospodinovi posvećeni ljudi koji nastoje osigurati svoj poziv i izbor u nebesko Kraljevstvo smatraju se budalama, jer da bi to postigli spremni su žrtvovati sadašnje materijalne interese; i ovaj osjećaj javnosti danas je isti kao u Apostolovo vrijeme, kada je napisao: "Ako se tko među vama čini mudrim na ovome svijetu, neka postane lud da bude mudar." (1. Korinćanima 3:18; 4:10.) S našeg stajališta, gledajući vječne stvari i slave koje se uz njih vežu, ne možemo izbjeći osjećaj da su "djeca ovoga svijeta" ta koja su luda, jer troše toliko daha i energije na stvari koje, ako se postižu, traju samo kratko vrijeme, i sa sobom donose veliku količinu zbunjenosti, nevolja i kritike protivnika na njihov izbor: a ponekad i neizrecive povrede sebi, onima kojima se vlada.

  Ali čemu ta razlika u mišljenjima? Koja je stranka zdrava, a koja bez razuma? Mi odgovaramo da je razlika u tome što jedna klasa vidi ono što druga klasa ne vidi, i to zato što je Bog to posebno objavio jednima. Kao što je napisano: "Oko ne vidje, niti uho ču, niti u srce čovjeku (prirodnom čovjeku, neosvijetljenom Duhom Svetim) ne dođe ono što Bog čuva za one koji ga ljube; ali Bog nam ih je otkrio svojim Duhom,...koji sve istražuje, da, dubine Božje.”— 1 Kor. 2:9,10.

  Činjenica je, dakle, da Gospodinovi posvećeni ljudi, po vjeri i po Božjem Svetom Duhu, imaju povlaštene informacije u vezi s "onim što se još ne vidi." Stoga vidimo da dvije strane – jedna koja traži zemaljske počasti i prednosti, za sebe i jedna za drugu, druga koja traži nebeske prednosti, ili izbor, za sebe i jedna za drugu – obje rade za ono što vide, za ono što smatraju da je nešto najvrjednije što vide i što mogu postići. O, kako je dakle dragocjeno oko vjere, koje ima Gospodinov posvećeni narod! Nije ni čudo što je naš Gospodin rekao nekima od svojih učenika: "Blago vašim očima jer vide i vašim ušima jer čuju." Druge oči ne vide i druge uši ne čuju ove nebeske stvari. I u tom smislu riječi, relativno malo ih je, čak i u civiliziranim zemljama, pozvano ili imenovano od Gospodina za njegov izbor - relativno malo njih zna išta o tome ili o uvjetima koji se moraju razumjeti i poštovati kako bi poziv i izbor bili sigurni.

  NEZNANJE U POGLEDU BOŽJEG IZBORA

  Čak i među deklarirajućim Protestantskim kršćanima većina ne zna da postoji izbor. Vodeća denominacija, Metodisti, odlučno niječu da izbori postoje; pa čak i velike denominacije koje drže da je izbor u tijeku (Prezbiterijanci i Baptisti, itd.) imaju potpuno krive predodžbe o njegovom karakteru. Oni Božji poziv ili imenovanje smatraju samim izborom, pa ih stoga riječi apostola u našem tekstu više zbunjuju nego pomažu. Oni o stvari razmišljaju sa stajališta božanskog predznanja i predodređenja; oni smatraju izbor nečim što je učinio Svemogući potpuno neovisno o karakteru i djelima izabranih, govoreći u svojim ispovijestima vjere da se to događa bez razmatranja bilo kakve vrijednosti ili zasluge od strane izabranih, već isključivo božanske milosti. Time poništavaju Riječ Božju i izborne poticaje koje nudi - zbunjujući njihove vlastite umove, i na kraju govoreći laži o karakteru božanskog vladara i njegovom zakonu.

  Kad bi mogli vidjeti ono što je tako jasno izloženo u božanskoj Riječi, naime: (1) Da je predodređenje s Božje strane bilo da on izabere Crkvu, među onima koje će njegova milost otkupiti od prokletstva smrti kroz dragocjenu krv Kristovu. (2) Da je predodredio da ova Crkva treba biti fiksnog, određenog, ograničenog broja; - vjerujemo doslovno 144 000 - od kojih je jezgra pronađena u ostatku Izraela koji je prihvatio Krista na i nakon Pedesetnice - broj je konstantan dodavan kroz cijelo Evanđeosko doba, i biti potpuno dovršen s krajem ovog doba. (3) Da je predodredio ono što mora biti stalni karakter svakoga koga bi priznao kao člana ove izabrane Crkve, tijela Kristova - kako kaže Apostol, on je "predodredio da budemo suobličeni slici njegovog Sina." ( Rim. 8:29 .) Posljedično, predodređenje je značilo da nitko ne može biti od izabrane klase Kraljevstva (ma koliko jasno čuli poziv ili imenovanje) osim ako ne učvrste svoj poziv i izbor njegujući milosti Duha i tako došavši u sličnost u srcu našem Gospodinu Isusu Kristu — kopije onoga koji nam je dao primjer da idemo njegovim stopama.— 1 Pet. 2:21.

  Ovdje imamo izbor koji je u skladu sa svakom definicijom Svetog pisma i Biblijskih činjenica koje se odnose na Božanski plan vjekova. To je izbor koji smatramo opravdanim osigurati po svaku cijenu, po bilo kakvo samoodricanje, po bilo kakvo samo žrtvovanje; a ova samoodricanja i samo žrtvovanja su djela koja se moraju izvršiti ako želimo biti od izabranih; kako kaže Apostol, moramo „sa strahom i trepetom raditi na vlastitom spasenju". ( Fil. 2:12 ; Jak. 2:22 .) Ipak, ova djela nisu naša (kao ljudi), već kao „novih stvorenja," udova Kristovog tijela. I to su Božja djela, u smislu da su potaknuta njegovom Riječju i Duhom, jer "Bog je taj koji u vama pokreće da želite i činite."— Fil. 2:13 ; Ef. 3:20.

  No, nemojmo biti krivo shvaćeni. Naše opravdanje, osnova našeg poziva ili imenovanja na ovaj visoki položaj u Kraljevstvu nije osigurano djelima, već jednostavnom vjerom bez djela. Bili smo opravdani vjerom i imali smo mir s Bogom prije nego što nam je bilo moguće činiti bilo kakva djela koja bi bila prihvatljiva u njegovim očima. Ali kada smo bili prihvaćeni u Ljubljenom, nakon što smo izvršili potpuno posvećenje naših smrtnih tijela, i svakog interesa koji se odnosi na to, tada su počela djela, počelo je žrtvovanje, počelo je samoodricanje, počelo je pobjeđivanje svijeta, bitka sa svijetom, tijelom i đavlom. Ovu bitku moramo dobiti u našim srcima (iako nećemo postići savršenstvo u tijelu) inače nećemo osigurati naš izbor i primiti krunu slave, simbol našeg sunasljedstva s Onim koji nas je kupio svojim vlastitom dragocjenom krvlju.

  (w1905 1. Srpanj str. 197,198/ R3585)

 • "VELIKI" I "JAKI"

  Dakle, zbog svoje vjernosti kao Božjeg pravednog sluge, jer je bio vođen svojim znanjem u svojoj poslušnosti Ocu, jer je bio vjeran u nošenju bezakonja mnogih, stoga će mu "Bog dodijeliti dio među velikima." Ovdje nije navedeno kolika je porcija. Drugi reci nas obavještavaju da mu je Otac dao dio sa sobom - on je pobijedio i sjeo s Ocem na njegovo prijestolje. On je doista dobio dio s velikim — velikim Jehovom. Zauzvrat će podijeliti plijen s jakima, plijen svoje velike pobjede nad grijehom i smrću po cijenu vlastitog života, plijen pobjede, nagradu vlastitog visokog uzvišenja daleko iznad anđela, poglavarstava i moći, i svakog ime koje je imenovano—nagradu njegovog visokog odnosa s Ocem, nagradu njegovog Tisućugodišnjeg Kraljevstva i njegovih mogućnosti i povlastica blagoslova cijelog stvorenja koje uzdiše, nagradu Očeva osmijeha i vječne naklonosti.

  Ovaj „plijen," koji je sav došao dragom Otkupitelju kao onome koji je držao Zakon i otkupio svijet svojom vlastitom dragocjenom krvlju, ovaj plijen on namjerava podijeliti sa svojim vjernim sljedbenicima, pobjednicima, koji se ovdje nazivaju "jaki". ." O, kakva misao! U svim našim slabostima i nesavršenostima mi smo Gospodinovom milošću osposobljeni da izađemo kao pobjednici i više nego pobjednici po njemu koji nas je ljubio i otkupio svojom dragocjenom krvlju.

  S Apostolom možemo reći: "Kad sam slab, onda sam jak;" kada spoznam svoje vlastite nesavršenosti i nedostatke tada, vjerom shvaćajući snagu i savršenost mog dragog Otkupitelja i njegovu pripremu za sve koji su njegovi, mogu biti jak u vjeri, povjerenju i ljubavi, i shvatiti da su izvanredno velika i dragocjena obećanja Božje riječi da i amen za mene. U sadašnjem životu, dakle, vjerom imamo udio s Gospodinom i možemo se smatrati da smo prešli iz smrti u život, kao baštinici Božji i subaštinici s Isusom Kristom, Gospodinom našim. Ali postizanje svih ovih stvari, njihova punina i potpunost, nalazi se iza groba, iza uskrsnuća, kada će svi vjerni biti s njim i, poput njega, dijeliti njegovu slavu, jer „on će podijeliti plijen s jakima."

  (w1905 1. Srpanj str. 207/ R3592)

 • BOŽJI PUTOVI VIŠI OD ČOVJEČJIH PUTOVA.

  — IZAIJA 55:1-13 --

  Ključni tekst:—"Tražite Gospodina dok se može naći."

  DANAŠNJA se lekcija često ozbiljno pogrešno primjenjuje. Pretpostavlja se da je to slika blagoslova Gospodnjih nad Izraelcima koji se vraćaju iz babilonskog sužanjstva. Ali tko god bude ispitivao cijelu stvar u kontekstu, jasno će razaznati da ako je to bilo proročanstvo o tom događaju, ono se očito nije ispunilo. Daleko od toga da je Izraelov povratak iz Babilona bio popraćen trčanjem nacija k njima i Gospodinovim proslavljenjem u njima, upravo je obrnuto bilo istinito—imali su vrlo težak život godinama u vrlo nepovoljnim uvjetima, i nikada nisu osigurali svoju nacionalnu neovisnost, a da ne spominjemo vlast nad drugim narodima. Reci 12,13, koji predstavljaju brda i drveće i izlijevanje blagoslova ne odgovaraju povratku Izraela niti njihovim iskustvima u to vrijeme. - Vidi izvještaje dane u Nehemiji i Ezri.

  Ispravna primjena ovog proročanstva u skladu je s tumačenjem koje je već dano u 52. i 53. poglavlju. Poglavlje 52 opisuje naše vrijeme, buđenje Siona i oblačenje prekrasne odjeće u jutro uskrsnuća. Opisuje vrijeme žetve, kada stražari zajedno podižu glas i noge Crkve se vide kao lijepe na gorama, donoseći poruku, „Tvoj kralj kraljuje," i daljnju poruku da Gospodnji narod treba otići van iz Babilona. ( Reci 11,12 . Usporedi Otkrivenje 18:2-5 .) Zatim slijedi opis koliko će Mesija biti visoko uzvišen tijekom svoje Tisućljetne vladavine. Poglavlje 53 skreće pozornost na činjenicu da izvješće, Gospodnje učenje kroz razne glasnogovornike, nije uzeto u obzir, nije se "čulo," nije mu se "vjerovalo," a Jehovina mišica nije bila shvaćena tijekom ovog Evanđeoskog doba, i objašnjenje zašto je to bilo - zbog sramote i patnje pod kojima se Ocu svidjelo razviti Novo Stvorenje, Glavu i tijelo. Poglavlje 54 nastavlja misao govoreći: "Pjevaj, nerotkinjo, koja nisi rađala," itd. Ovo Apostol primjenjuje na Evanđeosku Crkvu, točnije na izvorni Abrahamski Savez. ( Gal. 4:27 .) Pokazano je blagostanje ovog izvornog saveza kao superiornijeg od Saveza zakona koji ga je privremeno naslijedio, a rezultat je prikazan, naime, da će konačno plodovi ovog Saveza biti veliki. Crkva je prikazana kao veličanstveni Novi Jeruzalem izgrađen od dragog kamenja, i objavljena je izjava da "nijedno oružje napravljeno protiv nje neće uspjeti."

  "MOŽE DOĆI TKO HOĆE"

  Zatim Poglavlje 55 opisuje stanje koje će se postići nakon što Evanđeoska Crkva bude odabrana od svijeta i proslavljena. Stoga lekcija pred nama oslikava Milenijsko doba i njegov blagoslov na svijet čovječanstva kroz proslavljenu Crkvu. „O, svi vi koji ste žedni, dođite na vodu; i koji novaca nemate, dođite, kupite i jedite. Da, dođite, kupite vina i mlijeka, bez novaca i bez plaćanja." Ovaj redak je u bliskom skladu sa slikom milenijskih blagoslova danih nam u Otkrivenju 22:1,17 .

  Već smo istaknuli da prema Svetom pismu ne postoji rijeka života koja teče u sadašnje vrijeme - niti će je biti sve dok se Crkva ne proslavi, Kraljevstvo uspostavi, i da će tada rijeka života poteći s prijestolja, iz vlast i autoriteta Tisućgodišnjeg Kraljevstva uspostavljenog na zemlji, a onda će proslavljena Nevjesta s Duhom biti ta koja će dati poziv svijetu čovječanstva općenito. Već smo istaknuli Gospodinove riječi u smislu da sada tko god ima vodu života, ne prima je iz vrela, rijeke ili bazena, nego od Gospodina, "zdenca vode koja izvire u tebi." Budući da u sadašnje vrijeme nema vode na koju bismo mogli pozvati ikoga, poziv ove lekcije mora pripadati vremenu kada će postojati takav tok živih voda.

  Postoji određeni smisao u kojem sada svatko tko je žedan može doći Kristu i pronaći ga kao izvor života, i svi su Gospodinovi ljudi na taj način osvježeni u sadašnje vrijeme tako što su sudjelovali u Kristu i tako u njima oblikovali izvor vode koji će poteći u vječni život. Izjava naše lekcije, međutim, čini se da je općenitija, pozivnica za svakoga, kao što će biti Milenijska pozivnica, jer pozivnica sadašnjeg vremena ima ograničenja.

  Voda života koju nam sada nudi naš dragi Otkupitelj nije bez cijene, jer on sam određuje da nitko ne može biti njegov učenik ako ne uzme svoj križ i ne slijedi ga - onaj koji ljubi oca ili majku ili zemlju, itd., više nego njega ne može biti njegov učenik. Cijena vode života u ovom sadašnjem vremenu je samoodricanje, samopožrtvovnost, hodanje uskim putem i krštenje u Kristovu smrt. Tko će onda reći da je sadašnja ponuda bez cijene, bez uvjeta, bez troškova? Učitelj je rekao da oni koji žele biti njegovi učenici trebaju prvo sjesti i izračunati troškove. Značenje svega ovoga je da Gospodin odabire tijekom ovog Evanđeoskog doba poseban narod, posebnu klasu, one koji će biti kopije Sina Božjega i smatrati svom radošću da polože svoje malo sve u božanskoj službi zbog njihovog cijenjenja prekrasnih riječi života, iznimno velikih i dragocjenih obećanja koja nam dolaze kroz naš odnos s Isusom.

  „IZVOR VODE U TEBI"

  Naprotiv, s krajem ovog Evanđeoskog doba više neće biti patnje zbog pravednosti, uskog puta više neće biti. Ustupit će mjesto povišenoj cesti svetosti kojom će svi otkupljeni od Gospodina, tijekom Milenijskog doba, moći ići do života, obnove, savršenstva. Drago nam je zbog svijeta i zbog povoljne prilike koja će tada doći cijelom čovječanstvu zaslugom dragocjene krvi. Drago nam je da će put tada biti tako jasan da putnik ne može na njemu zalutati; radujemo se što će tada spoznaja Gospodnja ispuniti svu zemlju kao što vode prekrivaju veliki bezdan. Ali, s druge strane, radosni smo i zbog uskog puta i uzvišenog poziva koji je naš, preferirajući ga sa svim njegovim poteškoćama zbog izvanredno velikih i dragocjenih obećanja koja su s njim povezana - obećanja druženja s našim dragim Otkupiteljem u njegovom Kraljevstvu i njegovom slavnom djelu za svijet čovječanstva — obećanja slave, časti i besmrtnosti, ako je tako da trpimo s njim da bismo također mogli zajedno biti proslavljeni.

  VJEČNO JE MILOSRĐE NJEGOVO

  Čini se da su mnogi zbunjeni misleći da će prilike u budućnosti biti mnogo veće od onih u sadašnjem vremenu. Razlog za ovo razlikovanje mogu samo vidjeti oni koji prepoznaju Biblijski nauk da je Kristova Nevjesta sada odabrana od Boga vrlo osobita klasa po Gospodnjoj procjeni, i da je posebna milost prema njima to što se sada smatraju dostojnima trpjeti za Krista, da budu dionici njegove smrti i dionici "njegova uskrsnuća" - prvog uskrsnuća. Jednom kada se vidi razlika između nagrade Crkve i nagrade svijeta, bit će lako objasniti razliku između vatrenih kušnji koje će vas iskušati i povoljnijeg okruženja svijeta u sljedećem dobu. Svijet će doista biti pozvan da dođe do voda rijeke života i slobodno sudjeluje u njima, bez novca i bez cijene, bez našeg hodanja uskim putem ili uzimanja križa samoodricanja i patnje za pravednost. Sve što će se zahtijevati od svijeta u to vrijeme bit će da budu žedni, da žude za ponuđenim životom, da budu gladni za Kruhom života. Svi takvi mogu doista uživati u pretilosti, punini, veličanstvenoj pripremi koju je Gospodin napravio za njih i koja će se tada otvoriti pred njima.

  U trećem retku imamo prikaz Učiteljevog milosnog poziva koji će uskoro stići do svijeta čovječanstva kroz proslavljenu Crkvu, "Prikloni svoje uho k meni: slušaj i živjet će tvoja duša." Ovo je svjedočanstvo u potpunom skladu s Petrovom izjavom o uvjetima Milenijskog doba. ( Djela apostolska 3:22,23 .) „Proroka će vam Gospodin Bog vaš podignuti od vaše braće, poput mene [Mojsija]; slušajte ga u svemu što vam bude rekao. I dogodit će se da će svaka duša koja ne posluša (pokori se) tog Proroka, biti uništena između ljudi." "Slušaj [poslušaj] i tvoja će duša živjeti," bit će ključna riječ Tisućljetnog kraljevstva.

  Novi Savez, vječni Savez, sigurna milost Davida [voljenog], treba biti ponuđen svima. Taj Novi savez, kao što apostol ističe, je božanski ugovor da bude milosrdan – da oprosti, da poništi grijehe koji su prošli – „Stavit ću svoj zakon u njihove umove i zapisat ću ih u njihova srca: i bit ću im Bog i oni će mi biti narod... Bit ću milostiv prema njihovoj nepravdi i njihovih se grijeha i bezakonja više neću sjećati." ( Heb. 8:8-13 ; Jer. 31:29-34 .) "Sigurno Davidovo milosrđe" je milosrđe zajamčeno Izraelu i svijetu kroz njegovog većeg Sina, našeg Gospodina. Pravi David (pravi voljeni) bit će božanski kanal za izlijevanje blagoslova i milosti Abrahamskog saveza.

  (w1905 15. Srpanj str. 217,218 / R3596,3597)

 • TKO SU ONI KOJE JE "OKALJAO" BABILON?

  —————

  Pitanje. — Već ste sugerirali da se izraz, "Ovo su oni koje nisu okaljale žene" ( Otkrivenje 14:4 ) simbolično odnosi na zemaljske crkvene organizacije, predstavljene kao žene - Babilon, majka i kćeri. Sada, želim se raspitati, nismo li svi ili gotovo svi mi koji sada uživamo u svjetlu sadašnje istine bili u nekom trenutku u Babilonu, povezani s nekim od ovih crkvenih sistema ili "žena"? Ako je tako, nismo li svi tako oskvrnjeni? Ako nije, što je označeno onečišćenjem?

  Odgovor. — Prema našem razumijevanju, točka u kojoj počinje onečišćenje je nakon što je svjetlo istine doseglo Gospodinov narod i otvorilo oči njihova razumijevanja da vide razliku između Crkve čija su imena zapisana na nebu i ljudskih organizacija čije je članstvo zapisano na zemlji. Nakon što smo došli do toga da vidimo barem nešto od dužine i širine i visine i dubine božanskog karaktera i plana, i da razumijemo barem nešto od toga kako su Gospodin i njegov plan pogrešno predstavljeni od strane ovih žena (sistema) i njegov karaktera iskrivljen, i nakon što smo tako čuli glas savjesti i Gospodinove Riječi, koji nam govori: "Iziđite iz nje, narode moj, da ne budete dionici njezinih grijeha i da ne dobijete od njezinih pošasti;"— tada počinje naše onečišćenje savjesti, ako odbijemo poslušati svjetlo koje nam je Bog dao, i glas njegove Istine. Tko god se, iz društvenih ili financijskih ili drugih plaćeničkih razloga, drži onoga za što vidi da je izgrađeno na pogrešnom principu, i podupiranju pogrešnih teorija, u klevetanju božanskog karaktera, prlja svoju savjest, bit će nedostojan da ga se smatra pobjednikom, i neće uspjeti imati udjela u prvom uskrsnuću.

  Da je to tako - da nas Bog ne smatra oskvrnjenima našim kontaktom s Babilonom do točke našeg prosvjetljenja i našeg svjesnog pristajanja na krivo stanje i pravac Babilona - dokazuje Sveto pismo koje kaže: "Babilon je pao, pao je [odbijen je]. Izađite iz nje, narode moj [ovo pokazuje da je Gospodnji narod uglavnom bio u Babilonu], da ne budete sudionici u njezinim grijesima [oni se do sada ne računaju kao 'oskvrnjeni'], i da vi ne primite njezine pošasti [svi koji se tako onečišćuju Babilonom nakon što su vidjeli njezin pravi karakter kako se pokazuju nedostojnima svrstavanja među pobjednike, i u najboljem slučaju mogli su se samo nadati da su od onih koji će doći kroz veliku nevolju, i oprati svoje haljine (oskvrnjenosti) i ubijeliti ih u krvi Jaganjčevoj]."

  (w1905 15. Srpanj str. 222 / R3600)

 • LEVITI U ANTITIPU

  Već smo istaknuli da je samo članovima jednog Izraelskog plemena, Levijeva plemena, bilo dopušteno ući unutar svetog prostora izvan Šatora od sastanka, zvanog "dvorište," i da je iz ovog plemena samo svećenicima bilo dopušteno ući u sveta mjesta. Pokazali smo da su ti svećenici simbolizirali Kraljevsko svećenstvo, u kojem je Isus Veliki svećenik, a njegovi vjerni podsvećenici, te da su Leviti općenito predstavljali obitelj vjere - opravdane. Prepoznajemo razliku između svećenika sadašnjeg vremena i onih budućih; jer svi koji su sada priznati kao svećenici, a koji ne izvrše žrtvu, bit će odsječeni od te posebne prednosti i časti, i činit će ono što je u Otkrivenju prikazano kao "veliko mnoštvo." Oni koji su učinili korak posvećenja i bili prihvaćeni od Boga i postali dionicima Duha Svetoga, ne mogu zanemariti svoj savez, ne mogu se vratiti u ljudske uvjete. Moraju ići do savršenstva na duhovnoj razini ili će biti beznadno izgubljeni u Drugoj smrti. Ne postoji sredina, jer su odredbe i uvjeti pod kojima će ih Gospodin primiti na duhovnom planu jednako razumni kao i svi oni koje bi mogao napraviti za njih na ljudskom planu.

  Kada će tijekom Tisućljetnog doba cijelom svijetu čovječanstva biti dana prilika da dođe u punu suglasnost sa svojim Stvoriteljem, to će biti pod uvjetom njihove apsolutne poslušnosti njegovom zakonu ljubavi - ne samo površne poslušnosti, već poslušnosti od srca. Svatko tko do kraja Milenijskog doba neće dosegnuti to ispravno stanje sigurno će biti među onima koji će umrijeti drugom smrću, kao što je prikazano u Otkrivenju 20:9 i Mateju 25:46 . Ništa se od Gospodina ne može prihvatiti kao pravedno što je u bilo kojoj mjeri u suglasju s grijehom. I to isto pravilo koje će se tada primjenjivati na svijet je tijekom ovog Evanđeoskog doba primjenjivo na veliko mnoštvo. Od njih će se zahtijevati da, kada budu dovedeni u nevolju, barem dokažu odanost načelima pravednosti, da ne poriču Gospodina ni načela njegove vladavine, bez obzira na cijenu - inače će biti nedostojni vječnog života na bilo kojem nivou postojanja. Slučaj s malim stadom prepoznat je kao još uvijek drugačiji: pobjednici uživaju vršiti Očevu volju do te mjere da žure na žrtvu zemaljskih interesa da polože svoje živote u službi Kralja i njegove braće i svih načela pravednosti.

  JEDNOM POSVEĆEN, UVIJEK POSVEĆEN.

  Čini se da je poteškoća s nekim od dragih prijatelja njihov neuspješan pokušaj poistovjećivanja tog velikog mnoštva sa predodžbenim Levitima. Ispitajmo stoga ovu točku. Oni se pitaju: Kako ove, koji su već napravili žrtvu, mogu predstavljati leviti koji ne žrtvuju? Odgovaramo da se veliko mnoštvo ne žrtvuje. Njihov savez, njihov dogovor, je bio žrtvovati se sve do smrti, i da su vjerno izvršavali taj dogovor, ne bi pripadali velikom mnoštvu nego malom stadu, pobjednicima, Kraljevskim svećenicima. S Božjeg stajališta oni nikada nisu izvršili svoj savez, i stoga ne mogu biti priznati kao svećenici, i stoga, iako su neko vrijeme bili priznati kao svećenici na provizoran način, njihov neuspjeh da obave žrtvu sprječava ih da konačno budu primljeni kao svećenici - to ih odvaja od njihove braće i čini ih drugom klasom, klasom koja se posvetila, ali koja nije nastupila u skladu s tim posvećenjem.

  Unatoč tome, ova klasa velikog mnoštva neće se sastojati od osoba koje su odbacile Gospodina, koje su namjerno griješile, koje su prezrele savez: naprotiv, u srcu oni su još uvijek u skladu s pravednošću, odani su Gospodinu, ali oni ne razvijaju onu goruću revnost za pravednošću koja bi ih učinila pobjednicima u Biblijskom smislu. Oni vole pravednost i mrze grijeh, a ipak se ne bave ovim načelima na onaj temeljit način koji bi ih činio kopijama Božjeg dragog Sina. Sve dok se drže Gospodina, tako dugo dok ga ljube i ljube pravednost, neće biti u potpunosti osuđeni od njega, iako im se odbacuje udio u grupi Nevjeste, malom stadu. Hvala Bogu, ne! Svi koji ljube pravednost i mrze nepravdu u bilo kojoj mjeri imat će najveću priliku da to pokažu i bit će smatrani dostojnima vječnog života, a nedvojbeno je da je ova grupa „veliko mnoštvo," kao što Sveto pismo pokazuje - daleko brojnija čak i od malog stada, jer su Leviti u tipu brojali tisuće u odnosu na pet odabranih među njima da budu svećenici.

  Ako je, dakle, Kraljevsko svećenstvo izvorno bilo iz kućanstva vjere (Leviti u tipu) prije nego što je njihov savez žrtvovanja kao svećenika prihvaćen od strane Gospodina, što bi oni bili da su izbačeni iz svećenstva zbog propuštanja žrtvovanja? Odgovaramo da bi oni i dalje bili Leviti nakon što su izgubili svoje svećeničke prednosti, nakon što su njihova imena bila izbrisana u pogledu članstva u Kristovom tijelu, nakon što su njihove krune bile dodijeljene drugima; što se tiče Kraljevstva, oni bi i dalje pripadali kućanstvu vjere osim ako nisu svojevoljno i namjerno odbacili Gospodina i njegovu milost. I dalje bi, dakle, bili zastupljeni u Levijevom plemenu.

  AKO BI SE OPRAVDANJE IZGUBILO

  Već smo istaknuli da, budući da je naš položaj kao članova Kraljevskog svećenstva trenutno provizoran, podložan promjenama ako se ne žrtvujemo, tako je isto i naše opravdanje u sadašnjem vremenu provizorno—ovisno o našoj konstantnosti vjere i poslušnosti. Ponovno vidimo da je opravdanje vjerom, kako djeluje tijekom ovog Evanđeoskog doba, samo s ciljem da nas dovede u odnos s Bogom koji će nam omogućiti da se posvetimo za Kraljevsko svećenstvo. Da nije božanska namjera odabrati Kraljevsko svećenstvo, ne bi bilo sadašnjeg poziva na opravdanje vjerom, nego bi cijeli svijet čovječanstva jednako sudjelovao u blagoslovljenim aranžmanima božanskog plana za buduće doba, naime, stvarno opravdanje, stvarna obnova, stvarno dovođenje do savršenstva, kakvo će svijet doživjeti tijekom Milenijskog doba – opravdanje djelima koja surađuju s vjerom. Stoga je zapisano glede suda svijeta u Milenijskom dobu da će im se suditi prema njihovim djelima.— Otkr. 20:12 .

  Naprotiv, mi iz ovog Evanđeoskog doba uvjereni smo da naše suđenje neće biti prema djelima koja su nam nemoguća u sadašnjim uvjetima, nego prema vjeri, s kojom će naša djela surađivati u mjeri u kojoj možemo. Jednom riječju, vjera je sada mjerilo testa, a djela koja možemo predstaviti samo potvrđuju našu vjeru: u nadolazećem dobu djela će biti mjerilo i zahtijevat će se savršenstvo, dok će vjera surađivati i odobravati djela.

  Ako se, dakle, dopusti da je sada jedini cilj opravdanja vjerom dopustiti vjerniku da svoje tijelo predstavi živom žrtvom, svetom, prihvatljivom Bogu, njegovo razumno služenje, slijedi da oni vjernici koji nikada ne dosegnu točku takvog posvećenja primaju milost Božju (opravdanje) uzalud. Ne ostvaruje za njih jedinu svrhu, jedini cilj, za koji je namijenjeno. Iz toga slijedi da takvo opravdanje vjerom gubi snagu ili postaje ništavno unutar razumnog vremena ako se ne izvrši, ako posvećenje koje je ono trebalo omogućiti nije ponuđeno Gospodinu. Budući da je to istina, čini se da će one čije opravdanje gubi snagu jer nije korišteno u posvećenju, u vrijeme isteka, Leviti prestati simbolizirati; oni se vraćaju s položaja Levita na položaj Izraela općenito, predstavljajući svijet, baš kao što oni koji čine posvećenje i na neko vrijeme bivaju priznati kao svećenici odustaju od položaja svećenika ako ne uspiju nastaviti i dovršiti žrtvu.

  Sada, dakle, pogledajte situaciju. Pogledajte tko će na kraju sačinjavati Kraljevsko svećenstvo – da će to biti samo malo stado koje je rado i lojalno položilo svoje živote u službi Kralja i po uzoru na Velikog svećenika, Isusa. Isto tako imajte na umu da će jedini koji će u konačnici činiti Levite u antitipu biti oni koji izvrše posvećenje i ne uspiju postići svećenički stupanj svojim neuspjehom da prinesu odgovarajuću žrtvu - „veliko mnoštvo."

  (w1905 1. Kolovoza str. 232,233 / R3605)

 • NE DRŽEĆI SE GLAVE.

  — KOLOŠANIMA 2:18 .—

  APOSTOL nas sve upozorava na pogrešan stav koji je u svim vremenima više ili manje ugrožavao tijelo Kristovo, u njegovim većim skupovima kao i u njegovim malim šačicama; - on nas upozorava na opasnost da previše gledamo na sebe ili na druge ljude u Crkvi, a nedovoljno prema Gospodinu, koji je doista "Glava Crkve, koja je njegovo tijelo." Neke članove on predstavlja kao da zauzimaju glavnu poziciju, zaboravljajući činjenicu da je „jedna Glava Crkve, to jest Krist," i skloni su zbog toga zaborava misliti previsoko o sebi, zamišljati da sva težina i važnost Gospodnje stvari prelazi na njih, i da preuzmu previše vodstva.

  Apostol upozorava druge manje istaknute članove Crkve protiv priznavanja i podržavanja takvog pogrešnog stava, uvjeravajući ih da je njihova snishodljivost krajnja, štetna za njih same i za interese kojima žele služiti; da anđele, odnosno glasnike, predstavnike Crkve ( Otk 1:20 ; 2:1 ) ne treba štovati, iako ih treba visoko cijeniti srazmjerno njihovoj vjernosti, dobrim djelima i poniznosti. On upozorava druge članove da bi takvo poniženje koje bi ih potpuno zanemarilo i svu težinu, odgovornost i utjecaj bacilo na te anđele ili starješine bilo neprikladno, ukazivalo bi na nevjernost Kristu i neuspjeh da ispravno cijene njegove aranžmane.

  OPASNOSTI U SUPROTNIM EKSTREMIMA.

  Stoga, prekoravajući dvije klase zbog zauzimanja suprotnih krajnosti, Apostol nastavlja objašnjavati da je poteškoća s objema stranama neuspjeh da se pravilno poštuje Glava - Krist, jedina prava Glava Crkve. Bilo da se uzdižemo, uzurpiramo mjesto našeg Gospodina u Crkvi, i ignoriramo njegove riječi i aranžmane i budemo nadimani kao njegovi sluge, ili da se s druge strane tiho podvrgavamo takvim stvarima i iskazujemo poštovanje prema onima koji uzurpiraju Gospodinovo mjesto u njegovom tijelu, u oba slučaja poteškoća je ista - neuspjeh da se ispravno prepozna prava Glava.

  Ako prihvatimo činjenicu da je Krist Glava Crkve, postavimo svaki argument na toj osnovi; nemojmo ni na trenutak osjećati da će se sve raspasti ako ne učvrstimo arku - da smo mi glavne žbice u božanskom programu u bilo kojem kvartu Siona. ( 1. Ljet. 13:10 .) Sve takve samo umišljene ideje su izdajničke u pogledu Zapovjednika našeg spasenja, jer nam je on rekao - i mi vjerujemo njegovoj riječi - „Bez mene ne možete učiniti ništa." Svaki član Kristova tijela, kojeg je Gospodin u bilo kojem smislu riječi postavio u Crkvi da služi njegovoj stvari, trebao bi shvatiti da on uopće nije bitan za razvoj božanskog plana, da je to čista milost i jednostavno da mu je dodijeljen udio u vezi s tim, da njegovi blagoslovi iz dana u dan više nego nadoknađuju bilo koju malu službu i žrtvu koju bi mogao učiniti. Daleko od toga da se osjeća plahovito, trebao bi se osjećati ponizno zbog pomisli da mu je dopušteno imati bilo kakvu ulogu u velikom Božjem planu kao sluga među svojom braćom, i to bi trebao jasno shvatiti, tako sigurno da je Gospodin glava njegove Crkve, bilo tko tko prestane zauzimati položaje od povjerenja na ponizan način bit će ponižen, izgubit će privilegije i mogućnosti, možda uz štetu sebi i drugima.

  Ona ponizna braća i sestre koji tiho dopuštaju bratu da se uzdiže među njima i govori o skupu, velikom ili malom, kao o "mojoj Crkvi," "mojim sljedbenicima" itd., ne samo da bratu nanose štetu i potiču ga na krivom putu, nego su nelojalni pravoj Glavi Crkve. Onaj tko se podvrgne takvim uvjetima i jeziku pokazuje da ne cijeni ispravno "slobodu kojom Krist oslobađa"—pokazuje ili da je samo "dijete u Kristu" ili da je zaspao što se tiče odgovarajuće budnosti za čast Crkve i Glave Crkve. Nije važno da se takve stvari mogu objasniti kao da nisu značile ništa ozbiljno. Činjenica je da takav jezik i tvrdnje ukazuju na to da se nešto ozbiljno već dogodilo, jer nijedan istinski ponizni starješina Crkve Kristove, odan Glavi, ne bi pomislio govoriti o sebi kao o Glavi Crkve, niti pomisliti govoreći o Gospodinovu narodu kao o njegovoj Crkvi.

  Za takve javne uvrede treba se javno ispričati, inače takve čelnike treba potisnuti u drugi plan. Bez obzira na to jesu li imali sav govornički govor koji se može zamisliti, bez obzira što nitko od ostalih nije imao talenta za javnu službu. Najjadniji, najslabiji i najbeznačajniji član tijela je, po Gospodinovoj procjeni, bolje osposobljen za poučavanje nego onaj koji se hvali i nadima i pokušava preuzeti u Crkvi položaj Glave. Označite apostolove riječi: „uzaludno oholeći se po svojoj tjelesnoj pameti, a ne držeći se Glave, od koje sve tijelo, hranjeno i skupa povezano zglobovima i vezama, raste rastom Božjim."- Kol. 2:19 .

  (w1905 15. Kolovoz str. 248 / R3613)

 • BORBA PROTIV BOGA.

  Kao što je Jojakim na kraju smatrao da je uzaludno boriti se protiv Boga i da spaljivanje Jeremijinih riječi nije uništilo niti učinilo ništavnim njegovo proročanstvo, tako drugi to smatraju do danas. Rimokatolici su očito dugo bili protivnici Riječi Božje, Biblije, i pod njihovim je vodstvom izvršeno značajno spaljivanje Biblije. Povijest nam govori da je prvo izdanje Tyndaleova prijevoda Novoga zavjeta otkupljeno u londonskim knjižarama itd. i spaljeno. Uistinu, posljednjih smo godina čuli za slične postupke u Španjolskoj i prije manje od tri godine u Brazilu. Biblija se može opisati kao najjači neprijatelj neznanja, praznovjerja i svakog pogrešnog postupanja: stoga nije ni čudo što mnogi mrze knjigu.

  Ne bi bilo dobro da Rimokatolici potpuno ignoriraju Bibliju, budući da se njihov vjerski sistem u znatnoj mjeri temelji na njezinim učenjima; stoga su s vremena na vrijeme izdavali različita izdanja Biblije, različite prijevode, iako nijedan od njih nikada nije izdao autoritet Rimokatoličke crkve kao cjeline, već samo mjesni biskupi. Nitko ne bi tvrdio da postoji veliki nesklad između učenja popularnog Douay izdanja Biblije koje koriste Rimokatolici i uobičajene Engleske verzije istih knjiga. Katolička verzija snabdjevena je detaljnim bilješkama o Svetom pismu, koje bi ga trebale zaštititi od krivovjerja, dok se Protestantska verzija obično objavljuje bez bilješki ili komentara, osim rubnih čitanja glede prijevoda.

  U naše vrijeme predstavljena je neobična anomalija: Rimokatolička crkva, koja je preko svojih papa osudila biblijska društva kao đavolska, je u posljednjih nekoliko godina kroz svoja vijeća u Baltimoreu, a također nedavno i kroz Papinu Encikliku Američkim biskupima, zagovarala čitanje Svetog pisma od strane njezinih ljudi i poticala da svećenstvo potakne to čitanje. Vjerojatno je ovo samo radi učinka, samo da se suprotstavi prošlim tendencijama Crkve, i da se čini da implicira da je Papinstvo lojalno Svetom pismu. Zapravo, Rimokatolici nam govore da svećenici ne potiču na čitanje Svetoga pisma, ali kad ih se pita o toj temi, olako se odnose prema tome i radije ga obeshrabruju. Naravno, uopće je dopuštena samo verzija Douaya, i to samo obrazovanim osobama, koje ne bi bilo mudro odbiti. Nadalje, cijena katoličkog izdanja prilično je previsoka što se tiče siromašnih.

  DUH SPALJIVANJA BIBLIJE.

  Oni čije su oči razumijevanja otvorene bez sumnje su primijetili neobičnu promjenu osjećaja među Protestantima u pogledu Biblije. Podjela je u tri glavne klase: jedna odbacuje Bibliju osim kao književno djelo. Oni su poznati kao viši kritičari, koji svoje vlastite prosudbe u pogledu svih biblijskih pitanja smatraju daleko superiornijima od mišljenja i svjedočanstava Gospodina, apostola i proročanstava. Egoistični i samouvjereni, oni pretpostavljaju da su mnogo mudriji nego što je napisano, ali ipak smatraju da nije dobro potpuno raskinuti s Biblijom jer ona još uvijek ima značajan utjecaj na mnoge dobre ljude, a njezino potpuno odbacivanje ne bi samo izgubilo poštovanje ovih dobrih ljudi, nego i njihovu podršku. Drugi razred još uvijek drži Bibliju kao fetiš, amajliju, knjigu sreće, koju vole imati na svojim stolovima u salonu i bez koje se u kući ne bi osjećali sasvim sigurno; oni je smatraju Riječju Božjom, ali je sami ne razumiju niti vjeruju da je drugi razumiju. Imaju posebno zanimanje i poštovanje prema crkvenosti, posebno prema onoj grani kojoj su se priklonili, i nekako shvaćaju da bi istraživanje Biblije moglo potkopati utjecaj crkvenosti i učiniti njezine učenike neovisnima o tim ljudskim sistemima koji su postali toliko utjecajni u društvenim i financijskim krugovima. Oni ne bi spalili samu Bibliju, ali bi bili potpuno suglasni sa spaljivanjem MILENIJSKE ZORE ili bilo koje druge knjige koja bi uklonila prašinu i dim praznovjerja iz Božje Riječi i dopustila njenom istinskom svjetlu i ljepoti da zasjaju. Oni ne bi oklijevali da ih spale, jer instinktivno osjećaju da takav sjaj Riječi Božje znači proporcionalno opadanje sjaja njihovih zemaljskih sistema crkvenosti.

  Tako objašnjavamo spaljivanje publikacija STRAŽARSKE KULE. U jednom ili dva slučaja spaljivanje je učinjeno javno; u mnogim su slučajevima, po savjetu ove klase ljudi, plašljivi od Gospodnjih ovaca privatno spalili svoje knjige. Jedna sestra koja je nedavno prisustvovala kanadskom kongresu, dok se rukovala s urednikom, primijetila je: "Brate Russell, Gospodin mi je u svojoj providnosti poslao MILENIJSKO SVANUĆE prije nekoliko godina, ali sam poslušala glas onih koji su trebali biti moji vjerski poglavari i pravi kršćanski vodiči i spalila sam knjigu. Budući mi je još bio milostiv, Gospodin mi je poslao još jedan primjerak: opet sam poslušala glasove tame i spalila knjigu. Gospodin mi je u velikoj milosti poslao treći primjerak, i ovaj put sam bila spremna za to – ona je spalila mene; to me oslobodilo i ja sam danas ovdje radujući se u Božjoj naklonosti i svjetlu njegove Riječi." Njezin muž pokraj nje progovori, rekavši: "Da, i mene je to opeklo," spalilo je staru samovolju i sektaštvo i protivljenje Putu, Istini i Životu, koje nam je Bog objavio kroz njegovu Riječ, kojoj su Isus i njegovo otkupiteljsko djelo ključ.

  Shvaćajmo, dragi prijatelji, sve više i više da ne možemo skrenuti božanski plan svojim slabašnim protivljenjima ako smo tako skloni, i uđimo u takav sklad srca s Gospodinom, iskazujmo takvu vjeru prema njemu, da ništa neće biti dalje od naših misli nego zamijeniti vlastiti plan za njegov, ili na bilo koji način izmijeniti, promijeniti ili dopuniti milosni plan koji, ispravno gledano, uključuje sve dužine i širine i visine i dubine ljubavi i mudrosti božanske. Nemojmo se boriti protiv Boga, biti svladani i pretrpjeti gubitak položaja ako ne i gubitak vječnog života. Primimo, naprotiv, veliki blagoslov koji dolazi svima onima koji su djeca svjetla, koji ga primaju u dobra i poštena srca i koji mu se raduju.

  NAJVEĆA OD SVIH KNJIGA.

  Mnogi od najboljih i najplemenitijih karaktera svijeta priznali su veličinu Božje knjige, čak i oni koji, poput predsjednika Lincolna i Granta, sami nisu bili posvećeni kršćani. Svima nam je poznata izjava generala Granta da je Bibliju smatrao kamenom temeljcem sloboda koje uživaju Sjedinjene Države. Predsjednik Lincoln je rekao, „Uzmite svu ovu knjigu razumom koji možete, i ravnotežom vjere, i živjet ćete i umrijeti kao bolji čovjek." Coleridge je rekao: "Riječi Biblije pronalaze me u većim dubinama mog bića nego sve druge knjige zajedno." John Ruskin je rekao: "Što god da sam radio u životu jednostavno je bilo zbog činjenice da je moja majka, dok sam bio dijete, svakodnevno čitala sa mnom dio Biblije i svaki dan me tjerala da dio toga naučim napamet." Huxley, znanstvenik agnostik, izjavio je: "Biblija je bila Magna Charta siromašnih i unesrećenih." Gladstone je izjavio: "Kakva kriza, kakva nevolja, kakva životna zamršenost nije uspjela ili ne može izvući iz ove neiscrpne riznice svoje odgovarajuće zalihe?" Predsjednik Roosevelt je nedavno rekao: "Ako ispravno čitamo Bibliju, čitamo knjigu koja nas uči da pokušamo poboljšati stvari u ovom svijetu."

  Ova svjedočanstva dolaze nam izvana, a ne iznutra—uglavnom od onih koji su vrlo malo razumjeli pravi Božanski plan vjekova. Koliko je dublje i smislenije svjedočanstvo naših srca o vrijednosti ove knjige dok dolazimo, korak po korak, do ispravnog vrednovanja veličanstvenih i prekrasnih riječi života koje ona sadrži i pravog značenja njezinih iznimno velikih i dragocjenih obećanja, po kojima je u Gospodnjem planu zamišljeno da malo stado može postati dionikom božanske prirode i biti pripremljeno da bude Gospodinovo oruđe za blagoslov na kraju svih obitelji na zemlji.

  BIBLIJA NEUNIŠTIVA.

  U jednom ranom izdanju Wyclifove Biblije bio je prednji list koji je predstavljao vatru pravog Kršćanstva protiv koje su njegovi neprijatelji, Sotona, Papa i nevjera, puhali svom snagom, pokušavajući je ugasiti; ali što su više ostajali bez daha to je vatra jače gorjela. Ovo je još uvijek istina. Neprijatelji Gospodinove Riječi, bili veliki ili mali, oni koji čine sve što mogu protiv širenja Istine i suprotstavljaju se pomoći za proučavanje Biblije koju Gospodin sada šalje, stvarno u nekim aspektima u najmanju ruku šire plamen Istine. Možemo biti sigurni da će na kraju cilj, svrha božanske Riječi biti ispunjena – izabrana Crkva će biti pozvana, školovana, pripremljena za Kraljevstvo i okupljena u njoj da izvrši obećano djelo, blagoslov svih obitelji na zemlji.

  Kao ilustraciju da je Biblija izdržala test vremena tamo gdje su druge knjige podbacile, primjećujemo činjenicu da, iako druge knjige nemaju posebnog protivljenja, nisu učinjeni nikakvi pokušaji da ih se uništi, one ipak nestaju s vidika—dok Biblija, sa svim protivljenjem koje je stoljećima iznošeno protiv nje, danas je raširenija nego ikada. Procjenjuje se da "postoji više od milijun svezaka u carskoj knjižnici u Parizu prikupljenih od četrnaestog stoljeća; ipak od ovog golemog kataloga, 700 000 je rasprodano... Samo fragmenti sveg književnog bogatstva Grčke i Rima su se probijali kroz stoljeća, dok su bogatstva Salomona, Davida i Mojsija, proroka, književnika, ostala na svom postojanom mjestu." "Nijedan rukopis klasika nije star tisuću godina, ali najmanje pedeset rukopisa grčkog Novog zavjeta starije je od tisuću godina."

  Naša iskustva u proučavanju Riječi u ovom vremenu žetve, nove ljepote i bogate dubine božanske mudrosti, ljubavi i moći koje naša zadivljena srca gledaju, dobro su ilustrirana iskustvima francuskog električara Amperea. Bio je kratkovidan, a da toga nije bio svjestan. Kada je postao svjestan svog nedostatka vida, kroz ležernu upotrebu prijateljovih naočala, briznuo je u plač kad je shvatio koliko mu je kroz život nedostajalo divne ljepote svijeta oko njega.

  (w1905 15. Kolovoz str. 251,252 / R3615)

 • SLUŠANJE BOGA, PROTIVLJENJE OD ČOVJEKA.

  Naša lekcija posebno se odnosi na razdoblje na početku opsade Jeruzalema od strane Nabukodonozorove vojske. Jeremija je prorekao uspjeh neprijatelja i preporučio Izraelcima da se brzo predaju i spase se od velike nevolje, gladi itd., koja bi ih inače sigurno snašla. Istaknuo je da su njihove nevolje rezultat neposlušnosti Bogu, te da je ispravan put sada pokajati se i prihvatiti situaciju te naučiti lekciju i time profitirati.

  Neki kneževi kraljevstva ubrzo su saznali za proročanstvo i apelirali na kralja da ono mora biti zaustavljeno, jer je imalo demoralizirajući učinak na branitelje razmjerno tome koliko se vjerovalo u proročanstvo. Zatražili su Jeremijinu smrt, a kralj je odgovorio da stvar treba biti u njihovim rukama. Ali možda u strahu od posljedica tog čina, ili možda odvraćeni od Gospodnje providnosti, umjesto da ubiju Jeremiju, stavili su ga u tamnicu, koja je vjerojatno bila cisterna s vodom. Njeno je dno bilo prljavo od nakupljenog mulja, a prorok je utonuo u ovo i uskoro bi umro od gladi da se nije umiješao crni čovjek, etiopski eunuh, jedan od kraljevih slugu, koji se obratio kralju protiv nepravdi i dobio je zadatak da izvede Jeremiju iz tamnice ili cisterne pomoću užadi, a njegova nježna srdačnost i briga za proroka također su naznačeni time što je opskrbio odbačene krpe kako bi spriječio užad da prerežu prorokovo tijelo.

  Sigurno možemo zaključiti da je ovaj Etiopljanin dobrog srca bio korišten od strane Gospodina u ovoj nuždi; da dok je Gospodin mogao izbaviti svog proroka s jednakom lakoćom na neki drugi način, bio je zadovoljan upotrijebiti osobu dobrog srca koja mu je bila pri ruci. Pa ipak, imamo dovoljno inteligentne ljude da napišu knjige koje tvrde da je "crnac zvijer" i da ga se posvuda osuđuje u Svetom pismu. Ovaj je Etiopljanin očito imao čišće srce od većine poglavara u Izraelu — srce koje je bilo mnogo bliže božanskoj slici od njihovog. Slično tome, etiopski eunuh, židovski prozelit, bio je među prvima koji je utvrđen i blagoslovljen Evanđeljem, pod posebnom Božjom providnošću, kroz Filipovu službu.— Djela 8:27-38.

  Jeremijina iskustva ilustrirala su opće načelo, naime, da tamo gdje su Božja volja i ljudski planovi u sukobu, oni koji su vjerni Bogu vjerojatno će biti u manjini i smatrat će se javnim neprijateljima, jer se ne slažu s onima koji su izvan sklada s Gospodinom i njegovim planom. To je bilo ono što je Jeremiji donijelo njegovo zatvaranje, kao što je donijelo Gospodinovom narodu svih vremena namrgođenost, protivljenje i progonstvo od onih koji nisu Gospodinov vjerni narod, onih koji nisu vođeni božanskim savjetom, nego su hodajući svojim putovima pod vodstvom kneza ovoga svijeta.

  "U NEZNANJU STE TO UČINILI."

  Budući da je Sotona još uvijek vladar ovoga svijeta, razumno je pretpostaviti da će se oni koji su danas s njim složni na sličan način suprotstaviti Bogu, suprotstaviti se svima koji su odani učenjima njegove Riječi. Iz tog razloga nas Sveto pismo uvjerava da moramo očekivati da sada patimo, da budemo krivo shvaćeni, krivo predstavljeni—"Ne čudite se ako vas svijet mrzi; znate da je mene mrzio prije vas. Da ste bili od svijeta, svijet bi volio svoje, ali vi niste od svijeta, jer ja vas izabrah od svijeta."

  Gledajući unatrag na cijelo Evanđeosko doba, od Isusovih dana do danas, nalazimo da su oni koji su mu bili odani i vjerni u svakom vremenu bili pozvani dokazati, svjedočiti, posvjedočiti svoju vjernost Gospodinu putem kušnje i poteškoće koje bi podnijeli zbog njega. A ovaj izraz, "radi njega," danas znači isto što i u Jeremijino vrijeme, naime, radi Riječi Gospodnje. Progonili su ga jer je Jeremija bio vjeran Gospodinovoj poruci, a drugi joj nevjerni. I to je još uvijek tako: Riječ je Gospodnja još uvijek njegov predstavnik u svijetu. Naš Gospodin stavlja sebe i svoju Riječ rame uz rame kada je rekao: "Tko se postidi mene i moje Riječi, njega ću se i ja postidjeti."

  Test je pred nama danas kao što je bio i pred Gospodnjim narodom u prošlosti. Sramimo li se njega, njegove poruke? Svi koji pripadaju pobjedničkoj klasi, svi koji će činiti „same izabrane," "Božje kraljeve i svećenike," svi koji će biti povezani s Isusom kao pobjednici svijeta i njegovi sunasljednici u Kraljevstvu imat će ove karakteristike. Bit će odani poruci, neće je se sramiti. Riječi apostola dobro izražavaju njihove osjećaje: "Ne stidim se Kristovog evanđelja."

  Ne stidjeti se Gospodina i njegove poruke podrazumijeva da će biti vjerni u predstavljanju istih kada njima odgovara ili kada im to nije zgodno. Prema svom najboljem znanju i sposobnostima, oni će govoriti riječi istine i trezvenosti - što je mudrije moguće, što je moguće neuvredljivije, ali moraju govoriti. Kao što je apostol rekao, kad nam je zabranjeno naviještati radosnu vijest, "ne možemo ne govoriti ono što smo vidjeli i čuli" ( Djela 4:20) . Ali samo oni koji su nešto čuli i vidjeli imaju ikakvo svjedočanstvo; oni koji ništa ne znaju neka i šute. Sve dok se Gospodinovom milošću ne otvore oči našeg razumijevanja, dok ne vidimo nešto od njegove milosti prikazano u njegovom božanskom planu, nismo spremni, nismo kvalificirani reći drugima. Prvo moramo primiti živi Kruh prije nego što ga možemo dijeliti; prvo moramo upoznati istinu i biti od nje oslobođeni prije nego što možemo postati njezini robovi, prije nego što to može vrijediti za nas kao što je bilo za apostola "Jao meni ako ne propovijedam evanđelje Kristovo." Drugim riječima, bio bi nesretan ako mu se ne bi dopustilo da ispriča slavnu poruku o Božjoj otkupiteljskoj ljubavi i milosrđu prikazanoj u njegovom božanskom planu.

  "BOG NAM LJUBAZNO PREKRI OČI."

  Kao što je pjesnik izjavio: "Ne znamo što nas čeka." To jest, ne znamo sasvim jasno što očekivati. Općenito govoreći, Božja Riječ nas obavještava da dolazi veliko vrijeme nevolje. Nije naša dužnost da ovo bude naša središnja tema. Radije dobra vijest o velikoj radosti koja će biti za sve ljude, osigurana kroz dragocjenu krv Kristovu, je naša središnja tema; i u vezi s tim je objava odredbi i uvjeta pod kojima se nadamo da ćemo biti prihvaćeni od Oca kao sunasljednici s Kristom – udovi njegova tijela. Povremeno, i samo povremeno, moramo ući u ulogu Jeremije da budemo navjestitelji zlih uvjeta koji dolaze na svijet. Možda dok se spuštamo u struji vremena, bliže stvarnoj nevolji, možemo uvidjeti da je naša dužnost skrenuti pozornost na nju konkretnije, i potaknuti ljude da krenu putem koji će ih spasiti od ozbiljnosti te nevolje - tok harmonije i suglasja s Gospodinom. Kada to vrijeme dođe, takvi će se savjeti nedvojbeno protiviti željama i ambicijama nekih koji će tada biti na vlasti, i moglo bi se dogoditi da ćemo biti zatvoreni ili na neki drugi način maltretirani, po uzoru na Jeremiju. Gospodin zna što je potrebno da znamo. Dovoljno je da imamo milostivo obećanje da će sve zajedno raditi na dobro onima koji ga ljube, i da mu možemo vjerovati, što god se dogodilo.

  Naš Ključni tekst posebno je prikladan i treba ga se uvijek sjećati, ne samo u teškim progonstvima nego i u onima manjima, kada su naša imena izbačena kao zla, "kada vas ljudi budu rastavljali od svog društva", kada budu činili svakojako krivo predstavljanje protiv vas lažno zbog vaše vjernosti Gospodinu i njegovoj Riječi i načelima pravednosti. Zatim zapamtite ovaj Ključni tekst i uvjerite svoje srce u skladu s njim i s drugim izjavama Gospodinove Riječi, da je na sva ta iskustva protivljenja Gospodin spreman utjecati za vašu najveću dobrobit, uzrokujući da ona rade za vas mnogo više prekomjernu i vječnu težinu slave. Svi koji će biti iz klase Kraljevstva nebeskog moraju proći kroz neka takva iskustva za razvoj i testiranje svojih karaktera.

  (w1905 15. Kolovoz str. 253,254 /R3616)

 • ZEMLJA VJEČNO OSTAJE, ALI PROLAZE VJEKOVI I EPOHE

  —————

  OD VEL. JOS. A. SEISS, DD

  "Postoji predodžba proizašla iz morbidne mašte srednjeg vijeka, koja je rodila mnoge divlje, poetske snove, koja je uvelike utjecala na prevoditelje naše engleske Biblije [koja je neopravdano okaljala religiozni govor, pjesmu, pa čak i trijeznu teologiju ], i koji se još uvijek zadržava u 'Popularnom umu' [kao da je to članak utvrđene kršćanske vjere], da dolazi vrijeme kada će sve što jest, 'osim duhovne naravi' posve prestati postojati, zemlja izgorijeti i nestati, cijeli solarni i zvjezdani sustav kolabirati i cijeli fizički svemir nestati u ništavilu. Kako to može biti, kako to treba biti usklađeno s obećanjima i otkrivenim Božjim namjerama,... nema ni najmanjeg napora da se pokaže. .. Stvar je veličanstveno tvrdnja, i to je "sasvim dovoljno za vjeru nekih ljudi", iako su "razum" i "Otkrivenje" podjednako potisnuti. Biblija ga često spominje, ali ljudi griješe kada misle da je svijet o kojem se govori u takvim odlomcima Zemlja 'kao planet.'

  Četiri (4) različite [grčke] riječi naši su prevoditelji preveli kao 'svijet'. 1, Ge, što znači prava zemlja, tlo, ova materijalna kugla koju nastanjujemo; 2, Kosmos, što znači ukras, ljepotu, postojeći poredak stvari, ali ne i supstancu zemlje kao zemaljske kugle; 3, Oikouene, nastanjiva, naseljena zemlja, i 4, Aion, koji se koristi više od stotinu puta u Novom zavjetu, ali uvijek s obzirom na vrijeme, trajanje, ere, dispenzacije,—stadij ili stanje koje označava bilo koje posebno razdoblje, dugo ili kratko, prošlost, sadašnjost ili budućnost,—tijek stvari u bilo kojoj datoj instanci, radije nego zemlja...na kojoj se realizira. Može biti zemlja ili nebo, vrijeme ili vječnost... sve je isto što se tiče značenja riječi 'aion' koja jednostavno označava vremensku mjeru i karakteristike tog određenog razdoblja ili stanja na koje se primjenjuje. I to je riječ koja se koristi u svim onim odlomcima koji govore o 'smaku svijeta.' To nije kraj zemlje, već kraj određenog vremena, doba ili poretka stvari, sa temeljnom mišlju o drugim poredcima stvari i vječnom kontinuitetu u drugim dobima. Eoni završavaju, vremena se mijenjaju,... ali nema primjera u cijeloj Božjoj Riječi koji pripisuje apsolutni prekid postojanja Zemlje, kao jednog od planeta, ili bilo kojeg drugog velikog sestrinstva materijalnih kugli. .To neće biti druga zemlja, nego ista zemlja pod drugačijim stanjem stvari. Sada radi pod prokletstvom, ali tada će prokletstvo biti skinuto. Trenutno je teško nastanjiva, nitko ne može živjeti na njoj dulje od nekoliko kratkih godina; ali tada će ljudi zauvijek boraviti na njoj ne znajući što je smrt.

  "To je sada dom pobune i nepravde; tada će to biti dom pravednosti.

  "Sada je pod dominacijom Sotone, tada će biti pod 'Blaženom vladavinom Kneza mira'."

  (w1905 1. Rujan str. 262,263/ R3620)

 • "OSOBIT NAROD."

  „A vi ste izabrani rod, kraljevsko svećenstvo, narod sveti, narod osobit da objavljujete hvale o njemu koji vas je iz tame pozvao u svoju čudesnu svjetlost."— 1 Pet. 2:9 .

  TIJEKOM Evanđeoskog doba, koje se sada bliži kraju, Gospodin je pripremao poseban narod za vrlo osobitu i vrlo slavnu namjeru. Namjera je ništa manje nego zajednička vladavina s Kristom tijekom tisuću godina, pomoću koje, ne samo da će "sve obitelji na zemlji biti blagoslovljene," nego će anđeli također biti dovedeni na pravedni sud i nagradu , i sve stvari na nebu i na zemlji bit će dovedene u savršeni sklad i usklađenost s božanskom voljom, a sveopći mir, radost i slava će obilovati na slavu Božju.

  Ovaj osobit narod je novi i odabrani rod. Najprije su bili izabrani između ljudi, "posvećenjem Duha i vjerom u istinu." ( 2. Solunjanima 2:13 .) Ili, drugim riječima, povjerovavši u poruku spasenja kroz Krista Otkupitelja, i sa zahvalnošću prihvativši istu, te iskreno poželjevši savršenu osobnu usklađenost s božanskom voljom, i ponizno se stoga potpuno predavši Bogu, Bog ih je izabrao da budu njegov osobiti narod.

  Ono što ovaj narod čini posebnim u usporedbi sa svim drugim ljudima na svijetu je vrlo radikalna promjena - promjena prirode iz ljudske u duhovnu. ( 2. Petr. 1:4 .) Ova promjena naravi je izazvana snagom Istine, koja vodi one koji su njome ispravno uvježbani do potpunog posvećenja srca i života volji i službi Božjoj, sve do smrti. Ova promjena prirode je, međutim, tek započela u sadašnjem životu, i još uvijek se sastoji samo od promjene uma i posljedične promjene karaktera i djelovanja u skladu s novim nadama, ciljevima i težnjama stvorenim "iznimno velikim i dragocjenim obećanjima." Nije ni čudo što bi narod potaknut takvim nadama i ciljevima trebao biti poseban narod - narod odvojen od svijeta - u svijetu, a ipak ne od njega.

  Oni su doista novi "rod"—tj. —nova rasa, nove i plemenite prirode, različita i odvojena od ljudske rase, iako su kao "nova stvorenja" tek začeti i razvijaju se u stanju embrija, puni razvoj, ili rođenje, kojega dolazi uskrsnućem. Zaista je divna ova istina - "Vi ste," braćo, "izabrani naraštaj" - novi red bića i izabrani od Boga kao nasljednici njegove posebne naklonosti. I ne samo to kaže Apostol, nego ste vi svećenstvo, kraljevsko svećenstvo – narod koji treba biti obučen u vlast i moć da stoji između Boga i palog čovječanstva; podići čovječanstvo iz njegove degradacije i vratiti ga božanskoj slici i naklonosti. Vi ste doista kraljevsko svećenstvo, čija će se moć i slava pojaviti u svoje vrijeme, na slavu Božju i na blagoslov svih obitelji na zemlji.

  Ali nadalje, kaže Apostol, vi ste "sveta nacija." U kom smislu se ovaj narod može nazvati nacijom? Nacija je skup ljudi ujedinjenih pod jednom vladavinom koji imaju zajedničke interese i vezani su međusobnim obvezama i zajedničkim pristankom, bilo izričitim ili implicitnim, da očuvaju te interese. Zaista, takav narod, takva nacija, smo mi pod Kristom Isusom, našim Kraljem, i naši su interesi doista jedni: to su interesi istine koji se tiču uspostave Kristova Kraljevstva na cijeloj zemlji. Naša nacionalna politika je agresivna i razmišlja o potpunom podčinjavanju svake druge sile; ali njezin cilj, za razliku od svih drugih ambicioznih sila, nije veličanje sebičnosti, već uzdizanje krotkosti i pravednosti i uspostava univerzalnog mira i sreće. Svaki lojalni građanin ove nacije duboko je zainteresiran za njenu politiku, i spreman je u svakom trenutku uzeti mač za njenu obranu. Međutim, sjećamo se da oružje našeg ratovanja nije tjelesno; ali je moćno, po Bogu, da sruši utvrde. Naš mač je "mač Duha, koji je Riječ Božja," a svakodnevna vježba i trening njegove uporabe čini nas sposobnim vojnicima.

  Neka svi članovi ovog "izabranog naraštaja," ovog "kraljevskog svećenstva," ovog "svetog naroda," ovog „osobitog naroda," sve više i više traže - budnošću, vjernošću i svetošću - odvojiti se od duha svijet, da se podlože preobražavajućim utjecajima Duha Božjega, te da se discipliniraju i uvježbaju u korištenju mača Duha, kako bi mogli „obznanjivati hvale Onoga koji ih je pozvao iz tame u njegovo čudesno svjetlo."

  (w1905 1. Rujan str. 264 / R3621)

 • Newly created posts will remain inaccessible for others until approved by a moderator.

  • :)
  • :(
  • ;)
  • :P
  • ^^
  • :D
  • ;(
  • X(
  • :*
  • :|
  • 8o
  • =O
  • <X
  • ||
  • :/
  • :S
  • X/
  • 8)
  • ?(
  • :huh:
  • :rolleyes:
  • :love:
  • 8|
  • :cursing:
  • :thumbdown:
  • :thumbup:
  • :sleeping:
  • :whistling:
  • :evil:
  • :saint:
  • <3
  • :!:
  • :?:
  The maximum number of attachments: 10
  Maximum file size: 2 MB
  Allowed extensions: bmp, gif, jpeg, jpg, pdf, png, txt, webp, zip
   You can sort the options with drag and drop to change their order. You can create up to 20 options.
   The results are invisible unless the poll ended or the user voted.

  Participate now!

  Nemaš korisnički račun. Registriraj se da bi bio član forumske zajednice.