Sličnosti između Jeh. svjedoka i adventista

Ruku na srce mystery je u pravu,mozda bi mogao da prebacis zadnjih par postova na adekvatnu temu mada ako mene pitas,mislim da je sve ovo ipak vezxano za verovanje JS, ciju odbranu ovaj put artikulise maki ( jer imaju ista pozicije)...
Jeste u pravu sam sad je dobro ovako :cool:
 
Dobro mystery kako ti komentarišeš zajedničke veze Svjedoka i adventista? Da li je to nešto što je poznato među Svjedocima ili ne?
 
Da ne pišem, jedan kratak pregled:

"
Da li postoje razlike između adventista i Jehovinih svedoka?

Sličnosti:


Iako mnogi neupućeni mešaju adventiste i Jehovine svedoke, zovući i jedne i druge “subotarima”, činjenica je da između njih nema gotovo ničega zajedničkog. I na onim mestima gde postoji prividna sličnost, nakon boljeg istraživanja shvataju se bitne razlike. Na primer, adventisti i Jehovini svedoci ne veruju u besmrtnost duše. Ali, Jehovini svedoci veruju u neku vrstu duhovnog vaskrsenjaa, koja je potpuno strana biblijskom (i adventističkom) shvaćanju vaskrsenja.

Razlike:

Jasno je da su razlike prevelike da bi se mogle tek tako izložiti. Ipak, mogu se navesti one najnačelnije:

Jehovini svedoci veruju da je Biblija jedini autoritet, ali da nju može tumačiti jedino izabrano vođstvo crkve, koje djeluje kroz časopis Kula stražara. Adventisti veruju da nitko nije osobito ovlašten tumačiti Bibliju i da svaki vernik ima pravo provjeriti ispravnosti bilo čijeg tumačenja.

Jehovini svedoci veruju da je Jehova jedini pravi Bog; isus Hristos je Jehovino prvo stvorenje, a Sveti Duh nije uopšte ličnost, nego sila Božja. Adventisti veruju u Boga Oca, Sina i Duha Svetoga. Isus Hristos postoji od večnosti, a Duh Sveti je treća osoba Trojstva.

Jehovini svedoci veruju u nevidljivi drugi Hristov dolazak, koji se prema biblijskom računu odigrao 1914. godine. Adventisti veruju da će Isus doći vidljivo na zemlju. Taj se događaj tek treba odigrati i ne postoji nikakvo biblijsko izračunavanje Isusovog dolaska.

Jehovini svedoci veruju da zapovest o suboti nema više vrednosti. Adventisti smatraju da su sve zapovesti, uključujući i zapovest o suboti, večne i nepromjenljive.

Jehovini svedoci veruju da će na nebu živeti samo 144 hiljade izabranih. Ostali će spašeni biti na zemlji. Adventisti vjeruju da će se nebeski Jerusalim spustiti hiljadu godina nakon hristovog dolaska na zemlju i da će u njemu živjeti svi spašeni. 144 hiljade je samo simbolična, a ne doslovna brojka.

Ponavljamo, ovo su samo neke od razlika. Adventisti ipak veruju da i među Jehovinim svedocima ima Božjih izabranika. U skladu s načelima o vjerskoj slobodi, adventisti se zalažu da se i Jehovinim svedocima dopusti slobodno ispovedanje vere. Ali, ipak nemojte mešati jedne i druge."

 
Na primer, adventisti i Jehovini svedoci ne veruju u besmrtnost duše. Ali, Jehovini svedoci veruju u neku vrstu duhovnog vaskrsenjaa, koja je potpuno strana biblijskom (i adventističkom) shvaćanju vaskrsenja.
Postoje razlike u tom učenju ali bih ja rekao da je porijeklo učenja isto. Ideja da mrtvi spavaju je nešto u što vjeruju adventisti, Svjedoci i neke manje grupe. Dakle to je nešto specifično za te dvije najveće grupe i stoga zavrijeđuje detaljniju analizu.
A imamo jasan izvor učenja za obe grupe. George Storrs koji je u svom djelu Six Sermons izložio svoje učenje o smrtnosti duše i konačnom uništenju grešnika. James White, muž Ellen White, nije krio da odatle potiče adventističko učenje kao i mnogi drugi rani adventisti. Evo adventistički izvor sa citatima:
Kad su u pitanju Svjedoci Charles Taze Russell je u svojim spisima koje sam navodio ranije govorio da je Storrs uticao na njegovu teologiju. A evo i za to jedan izvor samih Svjedoka:
Eventualno su se napravile razlike između tih učenja ali je porijeklo isto.

Jehovini svedoci veruju da je Biblija jedini autoritet, ali da nju može tumačiti jedino izabrano vođstvo crkve, koje djeluje kroz časopis Kula stražara. Adventisti veruju da nitko nije osobito ovlašten tumačiti Bibliju i da svaki vernik ima pravo provjeriti ispravnosti bilo čijeg tumačenja.
Kako se tu uklapa Ellen G. White kao proročica? Šta ako neko tumačeći Bibliju dođe do zaključka da je Ellen krivo govorila?

Jehovini svedoci veruju da je Jehova jedini pravi Bog; isus Hristos je Jehovino prvo stvorenje, a Sveti Duh nije uopšte ličnost, nego sila Božja. Adventisti veruju u Boga Oca, Sina i Duha Svetoga. Isus Hristos postoji od večnosti, a Duh Sveti je treća osoba Trojstva.
Što je tačno sada ali ne među mnogim ranim adventistima.
Takođe adventistički izvor koji kažu da su do početka 20. vijeka adventisti uglavnom bili ne-trojičari.

Jehovini svedoci veruju u nevidljivi drugi Hristov dolazak, koji se prema biblijskom računu odigrao 1914. godine. Adventisti veruju da će Isus doći vidljivo na zemlju. Taj se događaj tek treba odigrati i ne postoji nikakvo biblijsko izračunavanje Isusovog dolaska.
No i adventisti imaju svoj nevidljivi događaj.
"Godine 1844., na kraju proročkog vremenskog razdoblja od 2300 dana, On je ušao u drugu i poslednju fazu svoje službe pomirenja."
Tako da je to više sličnost nego razlika. Obe grupe imaju datume u kojima se nešto nevidljivo desilo a oba datuma su posljedica netačnih proročanstava koja su morala biti redefinisana.

Jehovini svedoci veruju da zapovest o suboti nema više vrednosti. Adventisti smatraju da su sve zapovesti, uključujući i zapovest o suboti, večne i nepromjenljive.
Ovo jeste možda i najznačajnija razlika istina.

Jehovini svedoci veruju da će na nebu živeti samo 144 hiljade izabranih. Ostali će spašeni biti na zemlji. Adventisti vjeruju da će se nebeski Jerusalim spustiti hiljadu godina nakon hristovog dolaska na zemlju i da će u njemu živjeti svi spašeni. 144 hiljade je samo simbolična, a ne doslovna brojka.
144000 nisu bili samo simbolična brojka za Ellen White. Za Ellen White 144000 je broj onih koji će naučiti "pjesmu Mojsija i Jagnjeta - pjesmu izbavljenja." (The Great Controversy str. 648). Ona jeste govorila da ne treba razbijati glavu o tome ko će ući u 144000 ali je smatralo da je to posebna grupa a ne samo generalni broj.
"Onda anđeo reče: Moraš se vratiti i ako budeš vjerna ti ćeš zajedno sa 144000 imati privilegiju da vidiš sve svijetove i djela Božija" (God's Love for His People, Early Writings of Ellen G. White, str. 39).

Ponavljamo, ovo su samo neke od razlika. Adventisti ipak veruju da i među Jehovinim svedocima ima Božjih izabranika. U skladu s načelima o vjerskoj slobodi, adventisti se zalažu da se i Jehovinim svedocima dopusti slobodno ispovedanje vere. Ali, ipak nemojte mešati jedne i druge."

Slaźem se ali možemo izvući paralele.
 
Postoje razlike u tom učenju ali bih ja rekao da je porijeklo učenja isto. Ideja da mrtvi spavaju je nešto u što vjeruju adventisti, Svjedoci i neke manje grupe. Dakle to je nešto specifično za te dvije najveće grupe i stoga zavrijeđuje detaljniju analizu.
A imamo jasan izvor učenja za obe grupe. George Storrs koji je u svom djelu Six Sermons izložio svoje učenje o smrtnosti duše i konačnom uništenju grešnika. James White, muž Ellen White, nije krio da odatle potiče adventističko učenje kao i mnogi drugi rani adventisti. Evo adventistički izvor sa citatima:
Kad su u pitanju Svjedoci Charles Taze Russell je u svojim spisima koje sam navodio ranije govorio da je Storrs uticao na njegovu teologiju. A evo i za to jedan izvor samih Svjedoka:
Eventualno su se napravile razlike između tih učenja ali je porijeklo isto.
Svaka crkva ima neke dodirne točke s nekom drugom crkvom i tu ne vidim neku posebnost da bi pridavali pažnju u tom smislu.
Kako se tu uklapa Ellen G. White kao proročica? Šta ako neko tumačeći Bibliju dođe do zaključka da je Ellen krivo govorila?
Duh proroštva ima svoju ulogu, ali Ellen G. White i njeni spisi nisu nikad bili i neće biti iznad Pisma. Sama G. White je poticala da se vjernici odvaže i sve provjeravaju u Pismu. I nikad nije svoje spise stavljala u rang Pisma.
Ne znam zašto niste onda uzeli tradicionalne za primjer. Pa barem oni imaju armiju autoriteta i svojih spisa :).
Da Kula stražara ima neku svoju proročicu, pa hajd nekako...
Što je tačno sada ali ne među mnogim ranim adventistima.
Takođe adventistički izvor koji kažu da su do početka 20. vijeka adventisti uglavnom bili ne-trojičari.
Ne vidim ni u tome razlog za usporedbu. Adventističkom pokretu je pristupilo jako puno konfesija, bilo je jako puno različitih mišljenja u početku. Vremenom, kroz proučavanja, rasprave, Duh proroštva, došlo se do određenih istina koje su se prihvatile. I kao takve, različite su od učenja spomenute crkve. A isto tako, nisam siguran koliko ti antitrinitarci imaju dodirnih točaka sa Jeh. svjedocima, obzirom da tu ima različitih pogleda, pa mi je samim time neozbiljno to uzimati u obzir...
No i adventisti imaju svoj nevidljivi događaj.
"Godine 1844., na kraju proročkog vremenskog razdoblja od 2300 dana, On je ušao u drugu i poslednju fazu svoje službe pomirenja."
Tako da je to više sličnost nego razlika. Obe grupe imaju datume u kojima se nešto nevidljivo desilo a oba datuma su posljedica netačnih proročanstava koja su morala biti redefinisana.
Ne vidim ni tu sličnost. Mora postojati neka zajednička misao da bi mogli govoriti o sličnosti. Druga perspektiva, drugi nauk, ni na vidiku sličnosti.
Jednostavno je, u to vrijeme dosta se proučavao prorok Daniel i iz tog velikog skupa svatko je nešto svoje gurao... i svakog od njih treba zasebno promatrati...
Ovo jeste možda i najznačajnija razlika istina.


144000 nisu bili samo simbolična brojka za Ellen White. Za Ellen White 144000 je broj onih koji će naučiti "pjesmu Mojsija i Jagnjeta - pjesmu izbavljenja." (The Great Controversy str. 648). Ona jeste govorila da ne treba razbijati glavu o tome ko će ući u 144000 ali je smatralo da je to posebna grupa a ne samo generalni broj.
"Onda anđeo reče: Moraš se vratiti i ako budeš vjerna ti ćeš zajedno sa 144000 imati privilegiju da vidiš sve svijetove i djela Božija" (God's Love for His People, Early Writings of Ellen G. White, str. 39).
U Duhu proroštva se ne navodi da je to doslovna brojka, to je vaše tumačenje. Tako ste mogli citirati i Otkrivenje i reći, evo, Ivan tvrdi da je brojka doslovna jer piše da su pred prijestoljem Božjim. Brojka je simbolična baš kao i u Otk.
 
Svaka crkva ima neke dodirne točke s nekom drugom crkvom i tu ne vidim neku posebnost da bi pridavali pažnju u tom smislu.
Ovo je tačno ali JW i adventisti imaju određena vjerovanja koja su specifična samo za njih i stoga je interesantno istražiti odakle potiču ta vjerovanja. Pogotovo jer se radi o dvije grupe koje su nastale u istoj državi.

Duh proroštva ima svoju ulogu, ali Ellen G. White i njeni spisi nisu nikad bili i neće biti iznad Pisma. Sama G. White je poticala da se vjernici odvaže i sve provjeravaju u Pismu. I nikad nije svoje spise stavljala u rang Pisma.
Hvala na objašnjenju. No kako onda ako neko smatra da po Pismu Ellen G. White nije govorila pravo a recimo slaže se sa dosta stvari koje adventisti govore. Je li ta osoba idalje adventist ili je vjerovanje u ispravnog Ellen G. White apsolutni preduslov za ulazak u Adventističku crkvu?

Ne znam zašto niste onda uzeli tradicionalne za primjer. Pa barem oni imaju armiju autoriteta i svojih spisa :).
U ovoj diskusiji neću koristiti nijedan izvor van adventističkih i Jehovinih svjedoka. Objektivnosti radi.

Ne vidim ni u tome razlog za usporedbu. Adventističkom pokretu je pristupilo jako puno konfesija, bilo je jako puno različitih mišljenja u početku. Vremenom, kroz proučavanja, rasprave, Duh proroštva, došlo se do određenih istina koje su se prihvatile. I kao takve, različite su od učenja spomenute crkve.
Dobro mogu to prihvatiti ali postoji jasna antitrojičarska nit kod mnogih ranih adventista.
A postoji i spor oko toga da li je Ellen White ikada bila trojičar:
Ali Vi ćete vjerovatno bolje to znati razlučiti od mene.

A isto tako, nisam siguran koliko ti antitrinitarci imaju dodirnih točaka sa Jeh. svjedocima, obzirom da tu ima različitih pogleda, pa mi je samim time neozbiljno to uzimati u obzir...
Moguće ali osnova maltene svake doktrine koja negira Sv. Trojicu jeste učenje da je Otac Jedini Bog, da je Sin ispod Oca i ima početak a da je Sv. Duh nekakva bezlična sila a ne Sam po Sebi Ličnost. Ostalo su finese.

Ne vidim ni tu sličnost. Mora postojati neka zajednička misao da bi mogli govoriti o sličnosti. Druga perspektiva, drugi nauk, ni na vidiku sličnosti.
Ja sličnost nalazim u tome da i adventisti i Svjedoci imaju precizne godine kada se nešto nevidljivo dogodilo na nebu. Hristos je započeo novu fazu Svoje misije ili je bio nevidljivi drugi dolazak. A obe godine se zasnivaju na kalkulacijama ranih lidera ili uzora. Millera i Charlesa Taze Russella.

U Duhu proroštva se ne navodi da je to doslovna brojka, to je vaše tumačenje. Tako ste mogli citirati i Otkrivenje i reći, evo, Ivan tvrdi da je brojka doslovna jer piše da su pred prijestoljem Božjim. Brojka je simbolična baš kao i u Otk.
Nisam siguran da možemo reći da je za Ellen G. White ta brojka bila simbolična.
Ostaviću ove linkove gdje možete pogledati detaljniju razradu te teme sa citatima Ellen G. White:
Takođe značajni rani adventisti poput Uriah Smitha su smatrali da je riječ o bukvalnoj cifri.
 
Postoje razlike u tom učenju ali bih ja rekao da je porijeklo učenja isto. Ideja da mrtvi spavaju je nešto u što vjeruju adventisti, Svjedoci i neke manje grupe.
A zaboravio si citav jevrejski narod koji je u Pismu licno od Isusa Hrista pomenut da je kroz njih doslo spasenje ljudskom rodu ?
Dakle u to veruju jevreji,pa adventisti,manje-vise JS na neki cudno-modificirani nacin i neke manje grupe...
Primecujes razliku ?
Kako se tu uklapa Ellen G. White kao proročica? Šta ako neko tumačeći Bibliju dođe do zaključka da je Ellen krivo govorila?
Onda lepo odbaci taj deo koji se ne uklapa u Bibliju i to je to...koliko je meni poznato i ona je bila samo covek sto ce reci da je imala prava iznositi svoja razmisljanja i vidjenje na neke Bibliske aspekte stoga nista strasno ako je nesto previdela ili mozda drugacije videla...ono sto je bitno jesu njene poruke o tome u kom se pravcu hriscani trebaju kretati i to sto je upucivala direktne poruke da se hriscani fokusiraju iskljucivo na Svetom Pismu dok njene spise nikada nije stavljala na nivou Bibliskih sadrzina sto ce reci da je nije dopunjivala,modificirala ili bilo sta drugo kao sto su radili neki pravoslavni oci u proslosti...
Primecujes razliku ?
 
A zaboravio si citav jevrejski narod koji je u Pismu licno od Isusa Hrista pomenut da je kroz njih doslo spasenje ljudskom rodu ?
Dakle u to veruju jevreji,pa adventisti,manje-vise JS na neki cudno-modificirani nacin i neke manje grupe...
Primecujes razliku ?
Ne znam o čemu pričaš. Judaizam takođe vjeruje u besmrtnost duše.

Onda lepo odbaci taj deo koji se ne uklapa u Bibliju i to je to...
Ti nisi ni svjestan koliko ti svog tumačenja Biblije crpiš od nje.

koliko je meni poznato i ona je bila samo covek sto ce reci da je imala prava iznositi svoja razmisljanja i vidjenje na neke Bibliske aspekte stoga nista strasno ako je nesto previdela ili mozda drugacije videla...ono sto je bitno jesu njene poruke o tome u kom se pravcu hriscani trebaju kretati i to sto je upucivala direktne poruke da se hriscani fokusiraju iskljucivo na Svetom Pismu dok njene spise nikada nije stavljala na nivou Bibliskih sadrzina sto ce reci da je nije dopunjivala,modificirala ili bilo sta drugo kao sto su radili neki pravoslavni oci u proslosti...
Primecujes razliku ?
Ali je tumačila što su radili i Sv. Oci. Nema razlike. Ona je isto pisala komentare na Pismo kao i Oci.
Nijedan Sv. Otac nije rekao da je neko njegovo djelo iznad autoriteta Sv. Pisma. Taman posla. Svi su oni svoje stavove potkrijepljivali Pismom. Ako su pisali o događajima van Pisma onda Predanjem.
No za razliku od Svetih Otaca Crkve Ellen G. White je svoje knjige uporedila sa 10 Božjih zapovijesti:
"U mojim knjigama iskazana je istina kako reče Gospod. Duh Sveti je ispisao te istine u mom srcu neizbrisivo kao što je zakon ispisan prstom Božijim na kamenim pločama koje su sada u Kovčegu" (Letter 90)
Hm...ima li Svetog Oca koji je to napravio? Ne. Šta je na tu temu rekao George A. Irwin, predsjednik Opšte konferencije SDA crkve:
"Ovo pitanje se mora razmatrati kroz svjetlo koje nam je došlo Duhom Proroštva vjerujući da je Duh Proroštva jedini nepogrešivi tumač biblijskih principa" (Adventist Today, volumes 1-4, Adventist Today Foundation, 1993, str. 14).
Adventistička crkva je eventualno ublažila svoje stavove ali idalje vjeruju da spisi Ellen White služe za "vođenje kroz razumijevanje učenja Pisma"
 
Ne znam o čemu pričaš. Judaizam takođe vjeruje u besmrtnost duše.
Hmmm,judeizam je prijatelju ortodoksna vera jevreja koja se direktno vidi iz Pisma - ono sto jeste tamo zapisano u smislu verske prakse to su fundamenti...
Ti nisi ni svjestan koliko ti svog tumačenja Biblije crpiš od nje.
Po tebi dakle kad ja otvaram Bibliju,pomolim se Bogu da mi omoguci da razumem to sto citam,i kad vidim recimo poruku da je Bog obecao da ce se na onom konacnom sudu svakom ljudskom bicu suditi,izmedju ostalog,i na osnovu drzanje Bozjeg zakona ze jelo neciste hrane i kad to shvatim onako kako pise - onda je za to kriva Elen Vajt...!??
...iskrerno,ovakvo velicanje njenog lika nisam sreo ni kod adventista,ti si je bato promovirao u moju licnu savest...,ma sta moju,ona je za tebe postala savest svih hriscana koji se drze principa tako rece Gospod...😄
...nego,da nisi ipak MALO preterao...!?? हिन्दी
Ali je tumačila što su radili i Sv. Oci. Nema razlike. Ona je isto pisala komentare na Pismo kao i Oci.
Jeli,kazes isto...!?
Daj mi onda reci kada je ona promovisala neku novu versku praksu,dakle nesto sto nikad nije bila obaveza Bozjeg naroda kao sto su recimo tvoji oci uradili promovisuci NOVU nauku,dakle versku praksu,o sluzenje mrtvacima,pa svestenstvo u NZ--ta,pa ovo pa ono...!??
Nijedan Sv. Otac nije rekao da je neko njegovo djelo iznad autoriteta Sv. Pisma.
E ako je tako daj nam onda dokazi da su hriscani ili mozda Bozji narod u vreme SZ-ta ikada izradjivali slike od mrtvaca i koristile ih u versku praksu...!?
Molim konkretnog Bibliskog teksta ili posteno priznaj da nije tacno ovo sto si rekao.
Dakle ?
Taman posla. Svi su oni svoje stavove potkrijepljivali Pismom. Ako su pisali o događajima van Pisma onda Predanjem.
Tako je,dakle pozivali su se na predanje koje je van Bibliskih sadrzina i u tom smislu je to samo loso,pagansko predsanje iumesto Sveto Predanje o kojemu citamo u Pismu da je ono na sta nas Bog poziva.
Jel primecujes konacno razliku ?
No za razliku od Svetih Otaca Crkve Ellen G. White je svoje knjige uporedila sa 10 Božjih zapovijesti:
"U mojim knjigama iskazana je istina kako reče Gospod. Duh Sveti je ispisao te istine u mom srcu neizbrisivo kao što je zakon ispisan prstom Božijim na kamenim pločama koje su sada u Kovčegu" (Letter 90)
A jel ti razumes uopste alegoriju brale ili ti to samo onako,cisto rutinski...!? :)
Bog je realno ,doslovno dakle u fizickom smislu izradio te kamene ploce dok je ona u simbolickom smislu tu realnost uporedila sa intervencijom Bozjeg duha na njenom srcu,u istom stilu kao sto je sam Bog obecao da ce uraditi pripadnicima svog naroda.
Evo ti tog teksta:

Jer.31,33;
'...Nego ovo je zavjet što ću učiniti s domom Izrailjevijem poslije ovijeh dana, govori Gospod: metnuću zavjet svoj u njih, i na srcu njihovu napisaću ga, i biću im Bog i oni će mi biti narod..."

Je li sad bar malo jasnije...!??
 
Poslednja izmena:
Evo ti crno na belo iz Jevrejske enciklopedije da besmrtnost duse nije ucenje iz Biblije nego je doslo iz helenizma
Čak i taj članak potvrđuje da mnogi rabini vjeruju u besmrtnost duše.
A evo ti i ovaj jevrejski članak o tome kako je besmrtnost duše prihvaćeno učenje u judaizmu.

Hmmm,judeizam je prijatelju ortodoksna vera jevreja koja se dirtektno vidi iz Pisma - sto je dakle zapisano u smislu verske prakse to su fundamenti...
Ja ti mogu samo reći nespornu činjenicu da judaizam vjeruje u besmrtnost duše.

Dakle otvaram Bibliju,pomolim se Bogu da mi omoguci da razumem to sto citam,i kad vidim recimo poruku da je Bog obecao da ce se na onom konacnom sudu svakom ljudskom bicu suditi,izmedju ostalog,i na osnovu drzanje Bozjeg zakona ze jelo neciste hrane i kad to shvatim onako kako pise - onda je za to kriva Elen Vajt...!??
Da. Jer je to tumačenje njenog muža. U 3000 godina otkad je taj stih napisan niko nikad ga nije tako tumačio dok James White 1872. u časopisu The Health Reformer iz januara 1872. nije iznio taj stih kao "dokaz" da se ne treba jesti svinjetina. Ne samo to. Isti taj James White je 1850. godine naširoko pisao kako svinjetina NIJE zabranjena za hrišćane i iznosio biblijske dokaze za takvu tvrdnju. Iste one koje sam i ja iznio tebi robi.
To možeš provjeriti ovdje:
A onda odjednom mijenja mišljenje. I ne samo to. Mijenja mišljenje o Isaiji 66:17 za 180 stepeni. 1850. kaže da se taj stih odnosi samo na Isaijino doba a onda odjednom 1872. kaže da se odnosi na sve ljude svakog doba.
To možeš provjeriti ovdje na stranama 18-19:
Šta se desilo između te dvije godine? Pa naravno vizije Ellen White o zdravlju iz 1863. godine gdje je dobila poruku da svinjetina izaziva razne bolesti i nakon toga adventisti polako počinju da ne jedu svinjetinu. No čak ni tu nije kraj priče. Iako se nakon te vizije polako zabranjuje svinjetina prvi koji je eksplicitno zabranio konzumiranje svih nečistih životinja pozivajući se na Levitski zakon je bio S. N. Haskell u maju 1903. u The Bible Training School. Dakle to je učenje staro evo sad u maju će biti 120 godina. I to je navodna biblijska istina.

...iskrerno,ovakvo velicanje njenog lika nisam sreo ni kod adventista,ti si je bato promovirao u moju licnu savest...,ma sta moju,ona je za tebe postala savest svih hriscana koji se drxze principa tako rece Gospod...😄
...nego,da nisi ipak MALO preterao...!?? हिन्दी
Ne svih samo adventista. Probleme ostalih sola scriptura protestanata možemo diskutovati ako neko od njih dođe na forum.

Jeli,kazes isto...!?
Daj mi onda reci kada je ona promovisala neku novu versku praksu,dakle nesto sto nikad nije bila obaveza Bozjeg naroda kao sto su recimo tvoji oci uradili promovisuci NOVU nauku,dakle versku praksu,o sluzenje mrtvacima,pa svestenstvo u NZ--ta,pa ovo pa ono...!??
Naravno da je nova vjerska praksa nešto što je nastalo 1850ih u Americi.

E ako je tako daj nam onda dokazi da su hriscani ili mozda Bozji narod u vreme SZ-ta ikada izradjivali slike od mrtvaca i koristile ih u versku praksu...!?
Molim konkretnog Bibliskog teksta ilkin priznaj da nije tacno ovo sto si rekao.
Dakle ?
Već sam ti jasno dokazao da su rani hrišćani imali ikone. Najstarija hrišćanska crkva ikad pronađena sadrži ikone.

Tako je,dakle pozivali su se na predanje koje je van Bibliskih sadrzina i u tom smislu je to samo loso,pagansko predsanje iumesto Sveto Predanje o kojemu citamo u Pismu da je ono na sta nas Bog poziva.
Jel primecujes konacno razliku ?
Aha to je paganizam a vjerovanje vizijama proročice iz Amerike i zasnivanje učenja na njima nije paganizam?

A jel ti razumes uopste alegoriju brale ili ti to samo onako,cisto rutinski...!? :)
Bog je realno ,doslovno dakle u fizickom smislu izradio te kamene ploce dok je ona u simbolickom smislu to uporedila sa intervencijom Bozjeg duha na njenom srcu,u istom stilu kao sto je sam Bog obecao da ce uraditi pripadnicima svog naroda.
Evo ti tog teksta:

Jer.31,33;
'...Nego ovo je zavjet što ću učiniti s domom Izrailjevijem poslije ovijeh dana, govori Gospod: metnuću zavjet svoj u njih, i na srcu njihovu napisaću ga, i biću im Bog i oni će mi biti narod..."

Je li sad bar malo jasnije...!??
Idalje je uporedila svoje vizije sa 10 Božjih zapovijesti.
Nevjerovanje vizijama Ellen G. White je uvreda Duhu Svetom:
"Kada vam pošaljem svjedočenje o upozorenju i ukoru mnogi od proglase da je to samo mišljenje sestre Vajt. Time ste uvrijedili Duha Božijeg." (Testimonies for the Church vol. 5 Chapter 5 - The Testimonies Slighted).
U istom tekstu nastavlja:
"Ako odlučite da se okrene od Božijih savjeta da biste sebi ugodili, ako umanjite uvjerenje Božijeg naroda u svjedočenja koja im je On poslao bunite se protiv Boga kao što su to učinili Korej, Datan i Aviron."
Opet se poistovjećuje sa Mojsijem i kaže da njene spise moramo smatrati bezgrešnim.
Slobodno neka vjeruje ko želi vjerovati ali ja sigurno ne mislim da trebam.
 
Čak i taj članak potvrđuje da mnogi rabini vjeruju u besmrtnost duše.
Zbog takvih stvari je Isus i odbacio rabinsko verovanje. Proucavali su Sveto Pismo do besvesti, a nisu prepoznali njenog Autora.

Moze to i nama da se desi. Svi tvrdimo da je Sveto Pismo temelj nase vere a onda prihvatamo verovanja koja su 100% u suprotnosti sa Biblijom kao sto je na primer verovanje o besmrtnosti duse ili vecno mucenje u paklu.
 
Odbacio je i vjerovanje sadukeja koji su vjerovali da je duša smrtna.
 
Čak i taj članak potvrđuje da mnogi rabini vjeruju u besmrtnost duše.
A evo ti i ovaj jevrejski članak o tome kako je besmrtnost duše prihvaćeno učenje u judaizmu.


Ja ti mogu samo reći nespornu činjenicu da judaizam vjeruje u besmrtnost duše.
Ja ti pricam o izvornom judeizmu iz SZ-ta a ne sta su tokom vremena cinili razno-razne verske 'struje"u tim redovima...
Da. Jer je to tumačenje njenog muža. U 3000 godina otkad je taj stih napisan niko nikad ga nije tako tumačio dok James White 1872. u časopisu The Health Reformer iz januara 1872. nije iznio taj stih kao "dokaz" da se ne treba jesti svinjetina. Ne samo to. Isti taj James White je 1850. godine naširoko pisao kako svinjetina NIJE zabranjena za hrišćane i iznosio biblijske dokaze za takvu tvrdnju. Iste one koje sam i ja iznio tebi robi.
Dakle ako je on to poverovao niko drugi osim njega ne sme sam otkriti jer je on...jer je on zapravo....sta ???
...zamenik SD-ha ovde na zemlji pa kao samo on ima ekskluzivnog prava da to isto veruje...!??
...sta uradi od tog bracnog para prijatelju,podize ih iznad ljudske savesti pa cak i stavljas na ravnistu SD-ha sto je tipicna hula...

To možeš provjeriti ovdje:
A onda odjednom mijenja mišljenje. I ne samo to. Mijenja mišljenje o Isaiji 66:17 za 180 stepeni. 1850. kaže da se taj stih odnosi samo na Isaijino doba a onda odjednom 1872. kaže da se odnosi na sve ljude svakog doba.
To možeš provjeriti ovdje na stranama 18-19:
Šta se desilo između te dvije godine? Pa naravno vizije Ellen White o zdravlju iz 1863. godine gdje je dobila poruku da svinjetina izaziva razne bolesti i nakon toga adventisti polako počinju da ne jedu svinjetinu. No čak ni tu nije kraj priče. Iako se nakon te vizije polako zabranjuje svinjetina prvi koji je eksplicitno zabranio konzumiranje svih nečistih životinja pozivajući se na Levitski zakon je bio S. N. Haskell u maju 1903. u The Bible Training School. Dakle to je učenje staro evo sad u maju će biti 120 godina. I to je navodna biblijska istina.
A sta mene briga sta je ko nekad verovao,pricao,ovo,ono ,mene zanima jedino sta konkretno pise u Bibliji i to je to i za razliku od tebe,nikad nisam ni pomislio tvrditi da je to samo moje verovanje nego je to Bibliska realnost koju svako moze procitati pa nakon toga prihvatiti ili odbaciti.
Veoma lako,razumljivo i pre svega realno,zar ne ?
Ne svih samo adventista. Probleme ostalih sola scriptura protestanata možemo diskutovati ako neko od njih dođe na forum.
Pa ja ti ovde nikad nisam branio adventizam,nek to rade oni koji se izjasnjavaju oficijalno za adventiste...ali slazem se da im to ne daje za prava tvrditi da su oni ekskluzivni vlasnici Bozje istine jer u tom slucaju - ne bi bili u pravu...
Naravno da je nova vjerska praksa nešto što je nastalo 1850ih u Americi.
Ma pusti ti sad 1850 godine,gde ode tako brzo kroz istoriju, ti vasi oci su sklepali verske novotarije jos na samom pocetku - dakle sluzbu mrtvacima,izradnja njihovih slika u funkciju verske sluzbe,svestenstvo u vreme NZ-ta i t.d. sto ce reci "prvi hriscanski novoverci" ( citaj - otpad od izxvornog hriscanstva)...
...i ako vec idemo kroz istoriju i dolazimo do 1850 godine odjednom gle ,opet novotarije - iz tih vec etabliranih novoveraca proizlazi nova grupa novoveraca koja sada,za razliku od maticne grupacije ,tu svoju novu versku praksu pokusava uskladiti sa verovanjem prve izvorne hriscanske crkve o kojoj citamo u Svetom Pismu...

Nagradno pitanje od 1.000 000 za tebe maki:
Ko je ovde pravi novoverac koji otskace od izvornog hriscanstva,oni prvi novoverci koji su zadtzali verske novotarije do dana danasnjeg ili ovi drugi koji su sve to odbacili i vratili se izvornim duhovnim standardima prve crkve iz Biblije...!??
Već sam ti jasno dokazao da su rani hrišćani imali ikone. Najstarija hrišćanska crkva ikad pronađena sadrži ikone.
To nisu rani hriscani nego rani otpadnici od hriscanstva,primecujes razliku ?
Po meni hriscanstvo je jedino ono o kojemu citamo iz Biblije i to su reper,standardi na osnovu kojih se trebaju uporedjivati sve verske zajednice danas ukoliko ze zeli utvrditi koja je zaista hriscanska crkva danas, u 21 veku.
Aha to je paganizam a vjerovanje vizijama proročice iz Amerike i zasnivanje učenja na njima nije paganizam?
Molim te navedi konkretno ucenje koje je zastupala u potvrdi da je to paganizam,onako kao sto sam ja radio kad sam dokazivao isto za pravoslavnu versku praksu.
Hajde,mozes ti to,daj nam konkretnog dokaza ili priznaj da se samo inatis reda radi... :)
Dakle ?

Idalje je uporedila svoje vizije sa 10 Božjih zapovijesti.
Nevjerovanje vizijama Ellen G. White je uvreda Duhu Svetom:
"Kada vam pošaljem svjedočenje o upozorenju i ukoru mnogi od proglase da je to samo mišljenje sestre Vajt. Time ste uvrijedili Duha Božijeg." (Testimonies for the Church vol. 5 Chapter 5 - The Testimonies Slighted).
U istom tekstu nastavlja:
"Ako odlučite da se okrene od Božijih savjeta da biste sebi ugodili, ako umanjite uvjerenje Božijeg naroda u svjedočenja koja im je On poslao bunite se protiv Boga kao što su to učinili Korej, Datan i Aviron."
Opet se poistovjećuje sa Mojsijem i kaže da njene spise moramo smatrati bezgrešnim.
Slobodno neka vjeruje ko želi vjerovati ali ja sigurno ne mislim da trebam.
Ovo sam ti vec detaljno pojasnio,da se ne ponavljham,procitaj ( bar) jos jednom moj predhodni post...
 
Ovo je tačno ali JW i adventisti imaju određena vjerovanja koja su specifična samo za njih i stoga je interesantno istražiti odakle potiču ta vjerovanja. Pogotovo jer se radi o dvije grupe koje su nastale u istoj državi.
Ma ok, vama je to zanimljivo... mislim da znate koji je odgovor na pitanje: odakle potječu, svatko će se pozvati na Pismo....
Hvala na objašnjenju. No kako onda ako neko smatra da po Pismu Ellen G. White nije govorila pravo a recimo slaže se sa dosta stvari koje adventisti govore. Je li ta osoba idalje adventist ili je vjerovanje u ispravnog Ellen G. White apsolutni preduslov za ulazak u Adventističku crkvu?
U praksi u svakoj crkvi postoje usuglašenja mišljenja, ali i određen broj tema oko kojih se lome koplja.
Prije nego netko pristupi crkvi s njim se proučavaju određene teme iz Pisma, a isto tako se obradi i lekcija o Ellen G. White. I ako nakon tog proučavanja osoba ispovjedi da je to u skladu s njenom vjerom, onda se takva osoba krsti. Ako nakon nekog vremena promijeni mišljenje o spisima Ellen White, takva osoba i dalje može ostati u crkvi jer u Pismu ima sve što treba da bi spoznao istinu.
U ovoj diskusiji neću koristiti nijedan izvor van adventističkih i Jehovinih svjedoka. Objektivnosti radi.
Pošteno, samo ponekad nije dovoljno citirati, treba neke stvari razumjeti, a to zahtjeva daleko više vremena nego prosta pretraga po netu.
Dobro mogu to prihvatiti ali postoji jasna antitrojičarska nit kod mnogih ranih adventista.
A postoji i spor oko toga da li je Ellen White ikada bila trojičar:
Ali Vi ćete vjerovatno bolje to znati razlučiti od mene.
Da, kao što sam rekao, neki su bili antitrinitarijanci, no to je period kad se crkva preispitivala, raspravljala, "gradila" i takve rasprave ne bi trebali koristiti na ovakav način, jer je to pogrešan put za usporedbu.
Da, isto tako ima i danas onih što spore, ali to nije službeni stav crkve. Za mene nema sumnje u to da je Ellen zastupala koncept Trojstva... no, da ne širimo priču, nema smisla o tome u ovoj temi.
Moguće ali osnova maltene svake doktrine koja negira Sv. Trojicu jeste učenje da je Otac Jedini Bog, da je Sin ispod Oca i ima početak a da je Sv. Duh nekakva bezlična sila a ne Sam po Sebi Ličnost. Ostalo su finese.
Vama su to finese, a mnogima izazovi :). Koliko je meni poznato, dosta je različit kontrast po pitanju doživljavanja Krista i Njegove prirode božanstva. A Duha Svetog ili prikažu kao Duh Božji ili neki kao silu, što je karakterističnije za Jeh. svjedoke... no, nije toliko ni bitno, razumjeli ste poantu.
Ja sličnost nalazim u tome da i adventisti i Svjedoci imaju precizne godine kada se nešto nevidljivo dogodilo na nebu. Hristos je započeo novu fazu Svoje misije ili je bio nevidljivi drugi dolazak. A obe godine se zasnivaju na kalkulacijama ranih lidera ili uzora. Millera i Charlesa Taze Russella.
Ok, vama je to dovoljno. Meni to dvoje nema jedno veze s drugim.
Nisam siguran da možemo reći da je za Ellen G. White ta brojka bila simbolična.
Ostaviću ove linkove gdje možete pogledati detaljniju razradu te teme sa citatima Ellen G. White:
Takođe značajni rani adventisti poput Uriah Smitha su smatrali da je riječ o bukvalnoj cifri.
E sad, da ne širim puno temu, bit ću kratak i jasan. Morate paziti kad nešto citirate s neta i odakle što uzimate i pratiti kakav je generalni stav crkve. Prvi izvor je od Reformističkog pokreta koji se također nazivaju Adventistima. Oni su se odvojili od crkve, i crkva ne može odgovarati za njihove interpretacije. Što se tiće Urije, i on ima isto tako određene stavove s kojima se crkva ne slaže.

Dakle, nije dovoljno da je netko bio ili jest član neke crkve da bi njegovo mišljenje po određenim temama bilo autoritativno.
Što se tiče Ellen G. White po tom pitanju, ona je bila neutralna.

"'Gospođa White me upućuje da vas obavijestim da nema svjetla dalje od toga da je predstavljanje neizvjesnosti kao izvjesnosti i poticanje na misterije kao otkrivene istine opasno i vodi u razočaranje. Ona predlaže gradnju na Svetom pismu, istinskom temelju , umjesto na osobnoj pretpostavci. – CC Crisler.'

„Kad sam čitao pismo sestri White i slušao njezine primjedbe kao odgovor, imao sam sa sobom kao svjedoka starješinu DE Robinsona.

"'Nemam nikakvog svjetla o ovoj temi', rekla je, nakon što je čula pismo. 'Vrlo je delikatno vrijeme u kojem živimo - vrijeme kada se moramo pojedinačno priljubiti Gospodinu svim snagama našeg bića .' Dalje je rekla:

"'Oni koji potiču teorije o stvarima koje nisu otkrivene, stavljaju se tamo gdje su u opasnost od susreta s razočarenjima. "Sakrij se u Bogu; sakrij svoje misterije u Bogu" - ove su se riječi ponavljale tijekom noćne sezone, iznova i iznova. Od prve sam dobio upute da Gospodin Isus može dati savjet koji neće donijeti razočarenje.

"Molim vas, recite mojoj braći da nemam ništa predočeno u vezi s okolnostima o kojima oni pišu, i mogu im iznijeti samo ono što mi je predočeno.

"Postoje oni koji se pokušavaju nositi s neizvjesnostima kao sa izvjesnostima; a kada dođu do ove pozicije, oni su tamo gdje ih neprijatelj može upotrijebiti."

„U prošlosti mi je više puta dano svjetlo da kada se pojavi kriza, trebamo poslušati Božji savjet i sa zanimanjem pratiti svaku stavku koja predstavlja istinu u njezinoj istinitosti."

"'Najveća pomoć će doći kada vidimo utjecaj učenja Svetog pisma. Njihov utjecaj je da nas dovede da stojimo na uzvišenoj osnovi, gdje ćemo graditi svoju vjeru i vjeru drugih, a ne na tuđim riječima - tako, i taj kaže tako, i drugi kaže tako, ali na pravom temelju, Riječi Boga živoga."

"Pokušala sam ispisati iz svojih bilježaka riječi koje je izgovorila sestra White nakon što sam saslušala vaše pismo i dijelove pisma koje sam ja napisala, također i moj žurno napisani odgovor vama. Niti jednom riječju ili znakom sestra White nije pokušala reći koja je strana u pravu, a koja nije. Ni na koji način nije komentirala moje pismo Vama, i, koliko smo mogli razumjeti, ni na koji način nije pokušala protumačiti ili objasniti ono što je napisala u prijašnjih godina u vezi s 144 000. Ali, izdižući se iznad pukih detalja, ocrtala je gore iznesena načela."


"Nemam što dodati onome što sam napisao u podne. Da, postoji jedan komentar koji je sestra White dala kad sam bio"

"čitajući joj moje pismo. Izrazila je zadovoljstvo činjenicom da sam u svoje pismo vama uključio riječi: 'Što se tiče točnog značenja 144 000, sestra White nas je opetovano upućivala da je 'šutnja rječitost'."
"Također je pozitivno komentirala nakon što je čula riječi kojima sam završio: 'Koliko ja sada znam, nitko ne zna punu istinu o stvari, niti ćemo znati dok ne budemo s druge strane Jordana."

"Uvjeren sam, starješine Andross, da će braća u južnoj Kaliforniji pronaći blagoslov u revidiranju učenja Svetoga pisma koja se tiču 144 000, i donošenju na ova učenja kakvog god svjetla bilo u objavljenim spisima sestre White. I kao molitva Uzimajući u obzir stvar u svim njezinim položajima, vjerujem da će Bog učiniti istinu dovoljno jasnom da omogući izbjegavanje bespotrebne i beskorisne polemike oko pitanja koja nisu ključna za spasenje dragocjenih duša.

"S najljepšim pozdravom i moleći se da Bog podari širinu suosjećanja i jasnoću vizije onima koji su pozvani nositi se s ovim zbunjujućim problemom koji se pojavio, ja sam kao i uvijek,
"S poštovanjem,
CC Crisler"
Link
Zaključak
Adventistička crkva razumije da se radi o broju vjernika kog ne treba doslovno shvaćati. A ako neki pojedinac koji je dio crkve razmišlja drugačije, to je njegovo pravo da misli u sklad usa svojom savješću...
 
Poslednja izmena:
Dakle ako je on to poverovao niko drugi osim njega ne sme sam otkriti jer je on...jer je on zapravo....sta ???
...zamenik SD-ha ovde na zemlji pa kao samo on ima ekskluzivnog prava da to isto veruje...!??
...sta uradi od tog bracnog para prijatelju,podize ih iznad ljudske savesti pa cak i stavljas na ravnistu SD-ha sto je tipicna hula...
U 3500 godina postojanja tog stiha niko ga nije tumačio na taj način sve do 19. vijeka i ranih adventista koji su trebali stihove da opravdaju vizije o nezdravoj svinjetini Ellen White pa su ugrabili šta su mogli. To je prilično jak dokaz da to tumačenje nije ispravno inače bi neko u 3500 godina to tako protumačio.

A sta mene briga sta je ko nekad verovao,pricao,ovo,ono ,mene zanima jedino sta konkretno pise u Bibliji i to je to i za razliku od tebe,nikad nisam ni pomislio tvrditi da je to samo moje verovanje nego je to Bibliska realnost koju svako moze procitati pa nakon toga prihvatiti ili odbaciti.
Veoma lako,razumljivo i pre svega realno,zar ne ?
To je samo tvoja mantra. Jasno je da tvoja tumačenja na ovaj ili onaj način potiču upravo od ranih adventista koliko god se ti pozivao na Bibliju. Rade to i druge grupe pa njihova tumačenja, koja isto tako jedva da su stara 200 godina, nisu zbog toga ništa validnija.

Pa ja ti ovde nikad nisam branio adventizam,nek to rade oni koji se izjasnjavaju oficijalno za adventiste...ali slazem se da im to ne daje za prava tvrditi da su oni ekskluzivni vlasnici Bozje istine jer u tom slucaju - ne bi bili u pravu...
Ne zvanično ali jasno je kojoj strani naginješ i čije argumente iznosiš. Ne treba biti neka pretjerana pamet da se shvati da su ti argumenti adventistički i stoga će tako biti i tretirani. Ja nikad nisam krio da su moji argumenti pravoslavni. Jesu.

Ma pusti ti sad 1850 godine,gde ode tako brzo kroz istoriju,
Nećemo ništa pustiti. Cijelo vrijeme govoriš da je tvoje vjerovanje izvorno biblijsko hrišćanstvo a ustvari su to tumačenja stara 150 do 200 godina maksimalno.

ti vasi oci su sklepali verske novotarije jos na samom pocetku - dakle sluzbu mrtvacima,izradnja njihovih slika u funkciju verske sluzbe,svestenstvo u vreme NZ-ta i t.d. sto ce reci "prvi hriscanski novoverci" ( citaj - otpad od izxvornog hriscanstva)...
Bravo konačno si priznao da je pravoslavno hrišćanstvo ono koje je bilo na samom početku. A da ti usput odgovorim na tu tvrdnju da su to novotarije. Mi imamo istorijske dokaze iz 1. vijeka koji govore o onome što Pravoslavna Crkva uči i danas. Znači čitaj 1. vijek doba apostola. Ti sa druge strane imaš tumačenja koja su nastala 1850 godina nakon apostola i koja se zasnivaju na vizijama jedne osobe. Znači to su objektivno provjerljivi izvori, ništa subjektivno, potvrđeno. Tumačenja/vizije to je subjektivno.
Svako neka vjeruje šta misli da je ispravno. Ako neko misli da je Ellen White proročica ima na to puno pravo. Imamo ovdje na forumu čovjeka koji predstavlja adventizam u pravom svjetlu. Ali ja u to neću vjerovati.

...i ako vec idemo kroz istoriju i dolazimo do 1850 godine odjednom gle ,opet novotarije - iz tih vec etabliranih novoveraca proizlazi nova grupa novoveraca koja sada,za razliku od maticne grupacije ,tu svoju novu versku praksu pokusava uskladiti sa verovanjem prve izvorne hriscanske crkve o kojoj citamo u Svetom Pismu...
Samo što ta izvorna hrišćanska crkva postoji samo u mislima a ne u realnosti. Inače bi ostavila neki trag koji se ne zasniva na subjektivnim kriterijumima.

Nagradno pitanje od 1.000 000 za tebe maki:
Ko je ovde pravi novoverac koji otskace od izvornog hriscanstva,oni prvi novoverci koji su zadtzali verske novotarije do dana danasnjeg ili ovi drugi koji su sve to odbacili i vratili se izvornim duhovnim standardima prve crkve iz Biblije...!??
Ne možemo mi, koji imamo 2000 godina neprekinutog predanja do apostolskih vremena i čija su vjerovanja posvjedočena stotinama i hiljada izvora koji sežu sve do apostola, biti novovjerci nikako.

To nisu rani hriscani nego rani otpadnici od hriscanstva,primecujes razliku ?
Po meni hriscanstvo je jedino ono o kojemu citamo iz Biblije i to su reper,standardi na osnovu kojih se trebaju uporedjivati sve verske zajednice danas ukoliko ze zeli utvrditi koja je zaista hriscanska crkva danas, u 21 veku.
Super krasno je to. Postoji jedan problem. Ima stotine grupa koji to isto tvrde i tako isto provjeravaju pa se u puta nisu sreli sa tvojim vjerovanjem.

Molim te navedi konkretno ucenje koje je zastupala u potvrdi da je to paganizam,onako kao sto sam ja radio kad sam dokazivao isto za pravoslavnu versku praksu.
Hajde,mozes ti to,daj nam konkretnog dokaza ili priznaj da se samo inatis reda radi... :)
Dakle ?
Sama činjenica da imamo proročicu koja navodno ima vizije i na tim vizijama se gradi učenje je već jako sporna praksa. To je isto kao što mormoni imaju Josepha Smitha, muslimani Muhameda, manihejci Manija, baha'i Bahaullaha itd itd itd.

Ovo sam ti vec detaljno pojasnio,da se ne ponavljham,procitaj ( bar) jos jednom moj predhodni post...
Pročitao sam i dao sam jasne njene citate gdje vidimo da je ona prilično precizna rekla da ko njenim vizijama ne vjeruje vrijeđa Duha Svetog. Znači te vizije su bezgrešne. Idemo još jedan citat:
"Predočeno mi je da ja, koliko je to moguće, trebam davati instrukcije o jeziku Pisma; zato jer postoje oni čije je duhovno raspoznavanje zbunjeno i kad im se greške isprave, oni krivo tumače i krivo primjenjuju ono što ja napišem i tako ne mare za riječi upozorenja koje šalje Gospod. On želi da poruke koje On šalje budu priznate kao riječi vječne istine." (Letter 280, Brethren and Sisters in Denver and Boulder).
Dakle svjedočenja Ellen G. White predstavljaju instrukcije o Pismu, predstavljaju riječi vječne istine te su stoga bezgrešne. Da, Ellen G. White nije za sebe rekla da je 100% bezgrešna ali jeste svoje vizije smatrale istinitim i bezgrešnim. To je kao što rimokatolici kažu za rimske pape da su bezgrešni kad govore ex cathedra a inače kao nisu.
 
Sve sto je Ellen White napisala a tice se prorockih otkrivenja u vizijama i snovima - dato je od Boga, i ne moze biti pogresivo, jer Bog koji ih je dao je nepogresiv.

I ostali njeni spisi sa savetima za crkvu - takodje su Bozanski nadahnuti, i napisani su da vode coveka ka Bogu.

U njima je sila osvedocenja, i svako ko ih cita biva privucen Hristu, cesto praceno suzama, jer kroz njene spise deluje sila Svetoga Duha.

To je moje licno iskustvo, ali i drugih neadventista cija sam iskustva slusao, da su prilikom citanja njenih knjiga plakali, sto im se nije desavalo sa literaturom drugih autora.
 
Nazad
Vrh