Josif,Isusov ocuh,Marijin muz,starac sa decom ili momak?

 • Samo to što vi nazivate "devičanstvom" nije isto kako Bog vidi devičanstvo. Nego je "devičanstvo" biti moralno čist. Devičanstvo ne znači biti neženjen i biti Bogu neposlušan i nemati potomstvo, jer je Božja prva zapovest bila "množite se i napunite zemlju" a ta zaposvest je data Adamu i Evi pre nego što su zgrešili. Da li onda može nešto biti greh i nečisto ako je to Bog zapovedio?

  "Zatim ih je Bog blagoslovio i rekao im: „Rađajte se i množite se, napunite zemlju." (Stvaranje 1:28)

  Ova ista zapovest je još uvek na snazi, a znamo da Bog ne daje zapovesti da činimo greh, a ako to nije greh, onda nemože biti nešto bolje biti neposlušan toj zapovesti i tvrditi da je tako nešto veći blagoslov.

  "I pogledao sam, kad gle - Jagnje stoji na gori Sionu i s njim sto četrdeset i četiri hiljade onih koji imaju njegovo ime i ime njegovog Oca napisano na svojim čelima. ...To su oni koji se nisu onečistili sa ženama, koji su sačuvali svoje devičanstvo." (Otkrivenje 14:1-5)

  Ovaj stih jasno opisuje one koji su bili verni svojim ženama i sačuvali svoje "devičanstvo", a ne da su bili neženjeni.

  Ovde imamo problem, ako tih 144 000 nisu bili oženjeni ili ako je ženidba ukaljanje i tako greh, zašto je onda Bog stvorio čoveka kao muško i žensko i uspostavio brak koji treba večno da traje jer Adam i Eva u početku nisu bili smrtni?

  Ako sada ženidba nije greh i nije onečišćenje, onda se gornji stih odnosi na to da je za Boga devičanstvo znači biti intiman samo sa svojom pravovenčanom ženom i sa nijednom drugom i da je samo blud i preljuba to što nazivamo "onečišćenje".

  Radi toga je zamisao da je Marija bila grešna jer je možda imala i dalje dece sa Josifom pogrešna i ne Biblijska.

 • U biblijska vremena je tako bilo -- Znači muškarac je izabrao djevojku, ako je htio taj isti dan odvesti je kući i imati s njom odnose on je to mogao učiniti i nakon spolnog odnosa ona mu postaje supruga i morao se o njoj brinuti, spolni odnos je bio znak braka.

  Tako je i to je nesporna Biblijska realnost u skladu sa Bozjim zapovestima o braku.

  Znači vi želite reći da svi crkveni oci kao i rani reformatori koji su poznavali pisma i biblijske jezike su griješili i lagali sebe i druge zato što su vjerovali u Marijino djevičanstvo i ne smije se gledati nikakav povijesni kontekst kao ni drugi spisi iz tog vremena. Nigdje ne vidimo da je Josip mlad ili star to je vaša ljudska pretpostavka...

  A sto bi iko zenio mladu reda radi,zasto bi joj upropascivao zivot bez ikakvog razloga ?

  Nemoj zaboraviti da Josif nije imao pojma o Bozjim planovima sa Marijom i da je upravo Josif bio vidno uznemiren zbog moguceg "nabivanja rogova" i htreo je napustiti Mariju sto ce reci da je on bio ljubomoran a takav moze biti samo muskarac koji je ozbiljno zainteresovan da mu doticna devojka bude supruga !!!

  Edited once, last by robivek5 (June 26, 2024 at 11:21 PM).

 • i to opet gledate sa današnjicom.

  Mateja piše:

  "A rođenje Isusa Hrista bilo je ovako: Njegova majka Marija bila je verena sa Josifom, ali pre nego što su se venčali, pokaza se da je začela od Svetoga Duha. A njen muž Josif, pošto je bio pravedan čovek, nije hteo da je izvrgne sramoti pa odluči da je tajno napusti. Ali, dok je on još o tome razmišljao, u snu mu se pojavi Gospodnji anđeo i reče: „Josife, sine Davidov, ne boj se da uzmeš Mariju za ženu jer je ono što je u njoj začeto od Svetoga Duha. Rodiće sina, a ti ćeš mu dati

  ime Isus, jer će on svoj narod spasti od greha njihovih.” Sve se to dogodilo da se ispuni ono što je Gospod rekao preko proroka: „Evo, devica će začeti i rodiće sina, i daće mu ime Emanuel”, što znači „Bog je s nama”. (Mateja 1)


  Eto tu nemamo više informacija.

 • Dobro...nemojte se previše sekirati oko toga i uzimati to k srcu, ionako ja osobno neću promijeniti vjeru, još uvijek mislim da je to Kristova crkva i da pomalo, bez uvrede, pojedini pretjerujete... Ostale crkve koje ljube Krista su isto vjerujem Njegove samo ima više kukolja nego pšenice tako je i pisano da će biti...

  Što se tiče onog što smo se robivek i ja složili vezano za brak, to je neosporno tako. Gledala sam raspravu ozbiljnih teologa, a jedan od njih je bio pripadnik tradicionalne crkve i sasvim su normalno i konstruktivno pričali o tome, kao o nečemu što se zna da je tako.

  Rebeka podiže oči svoje, i kad vidje Izaka, siđe s deve, i reče sluzi: "Tko je onaj čovjek tamo, što nam ide poljem u susret?" Sluga reče: "To je moj gospodar." Pa je uzela svoj veo i pokrila se. Sluga ispriča Izaku sve što je učinio.Tada ju je Izak uveo u šator i uzeo Rebeku, i ona mu je postala ženom; i volio ju je. Tako je Izak bio utješen nakon majčine smrti. Postanak 24,64-67

  Ono što nije u redu i nije od Boga, već od čovjeka a što su radili i Mojsije im je to dozvolio zbog njihove zle prirode jest uzimanje uz svoju ženu više drugih. Isus je napisao samo seksualna preljuba je poništenje braka, naravno i to ljudi izvrću u svoju korist. Smatram da je jednostavno mislio tako kao što je rekao i da su ostalo pomalo filozofiranja, no tako će biti sve do kraja vremena, ljudska priroda je nažalost sklona zlu više nego dobru, ne treba se zamarati time...

  ---

  Idem sada, drago mi je što smo prodiskutirati malo, složimo se da se ne slažemo...

  Doista vi ste, braćo, na slobodu pozvani! Samo neka ta sloboda ne bude izlikom tijelu, nego – ljubavlju služite jedni drugima. Ta sav je Zakon ispunjen u jednoj jedinoj riječi, u ovoj: Ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga! Ako li pak jedni druge grizete i glođete, pazite da jedni druge ne proždrete. Hoću reći: po Duhu živite pa nećete ugađati požudi tijela! Galaćanima 5, 13-16


  Svako dobro od Gospoda! 🌼🌼🌼🌼

 • Gdje piše da je Josif bio mladić u Jevanđeljima? Godine mu se uopšte ne spominju.

  Naravno da ne vidimo, vidimo to da ga nigdje kroz cijelu Isusovu službu nema spomenutog...

  Jevanđelje po Jakovu koje opisuje Mariju kao centralnu figuru nije deo Biblije.

  Nije i nitko ga nije spomenuo osim vas, ali je validan dokument iz tog stoljeća za kojeg su znali ljudi iz tog stoljeća.

  "po Duhu živite pa nećete ugađati požudi tijela! Galaćanima 5, 13-16" Samo trebamo prvo primiti Dar Duha svetoga da bi Duh bio sa nama i naravno moramo naučiti da slušamo njegove podsticaje.

  U mom proučavanju ranog kršćanstva i Biblije shvatila sam da se mnogi ljudi vole hvaliti da imaju Duha Svetoga, pošten čovjek ako se pomoli Bogu i dođe mu kao malo dijete svome Ocu, on mu otvori oči da nije to sve baš tako. Moje mišljenje jest da Duh sveti imaju ljudi kao što su monasi/ redovnici i monahinje/redovnice koji žive u postu, molitvi i predanju Bogu, oni koji su postali kao što je pisano eunusi za Krista:

  Jer ima eunuha koji su tako rođeni iz majčine utrobe, i ima eunuha koje su ljudi učinili eunusima, i ima eunuha koji su sami sebe učinili eunusima radi kraljevstva nebeskog. Tko to može primiti, neka ga primi. Matej 19,12

  A što se tiče onoga o čemu ste mi pisali: dobro je da muškarac ne dodiruje ženu 1 Korićanima 7:1

  Postoje i rjeđi slučajevi kod običnih ljudi da ga zaista posjeduju, no takvi ljudi se najčešće ne ponašaju kao većina ljudi, bezazleni su i suzdržavaju se od otrovnih riječi, postupaka i njihovi savjeti su uvijek majčinski i dobronamjerni.

  Također, ako ste sola scriptura i ne smije se gledati nikako povijesni kontekst i spisi, zašto vi kao i ostali sola scriptura denominacije koje to ne prakticiraju budete to u cijelosti, pa razmislite kako je to odjednom Bog promjenio dizajn svinje da je pogodna za jelo.

  Svako dobro

 • Da u pravu ste mnogi se hvale da imaju duha svetoga a to uopšte neznaju, jer se prisutnost i uticaj Duha svetoga može osetiti, ali ako nemamo takve osećaje onda to nije Duh sveti. Prvo moramo da razumemo da se u izvornoj crkvi za vreme apostola dobijao dar Duha svetoga posle ovlašćenog krštenja uranjanjem u vodu. Dar Duha svetoga je jedan dar a taj dar je stalna prisutnost uticaja svetog Duha u nama, ukoliko živimo dostojni Njega.

  "Petar im reče: pokajte se i neka se svaki od vas krsti u ime Isusa Hrista za oproštenje svojih grehova, pa ćete primiti dar Duha Svetoga." (Dela 2:38)

  Sledeči slučaj opisuje jasno da sveti Duh ne silazi na nikoga kao dar automatski, već se prima samo polaganjem ruku:

  "Kad su apostoli u Jerusalimu čuli da je Samarija prihvatila Božju reč, poslali suk njima Petra i Jovana, kojisu došli i molili se za njih dadobiju Sveti Duh. Naime, Duh još nijebio sišao ni nakoga od njih, nego susamo bili kršteni u imeGospoda Isusa. Tada su položili ruke na njih i oni su primili Sveti Duh." (Dela 8:14)

  Jasno opisuje da Dar Duha svetoga nisu primili dok im nisu položili ruke da prime Dar Duha svetoga.
  "Kad to čuše, krstiše se u ime Gospoda Isusa. I kad je Pavle položio ruke na njih, siđe Duh Sveti na njih, pa govorahu jezicima i prorokovahu." (Dela 19:2–6)

  Ipak to ne znači da sveti duh na nikoga ne silazi ako nije primio dar Duha svetoga.

  Moć Svetog Duha može doći na osobu i pre krštenja i posvedočiti da je jevanđelje istinito. "Dok je Petar još govorio ove reči, siđe Duh Sveti na sve koji su slušali govor. Tada odgovori Petar: može li ko da uskrati vodu, da se ne krste ovi koji su primili Duha Svetoga kao i mi? I zapovedi da ih krste u ime Isusa Hrista." (Dela10:44,47,48) Tako je bilo i u slučaju Kornelija, kome je duh posvediočio da je jevanđelje istinito, zato je pozvao Petra jer je želeo da se krsti.

  Ali imati pravo na neprestanu pratnju Svetog Duha, uz uslov dostojnosti, je dar koji se može primiti nakon ovlašćenog krštenja samo u istinitoj crkvi Isusa Hrista i samo polaganjem ruku onih koji nose određenu vlast. Apostoli su imali takvu vlast.

  A sada kako možemo osetiti i znati kada je prisutan sveti Duh?

  Jedan način za prisustvo tog svetla svetog Duha, može se osetiti velikom radošću, neopisivom radošču. Ali možemo tada i čuti tihi glas poput šapata koji nam ide do dubine naše duše. Moć svetog duha je ubedljiva moć, tako da posle tog doživljava nemamo više sumnje i znamo da je istina.

  "A Bog nade da ispuni vas svake RADOSTI i mira u veri, da imate izobilje u nadi silom Duha Svetog." (Rim 15:13)

  Ako prepoznajemo ove božanske podsticaje, oni nam mogu dati postojano, osnažujuće svedočanstvo o stvarnosti i božanstvu Boga Oca, Njegovog Sina Isusa Hrista. Tada ćemo znati, uprkos bilo kakvom teološkom argumentu koji govori suprotno, da je Jevanđelje istinito.

  Drugi znak svetog Duha je mir. Spasitelj je rekao: „Mir vam ostavljam, mir svoj dajem vam. Ja vam ga ne dajem onako kako ga svet daje." (Jovan 14:27). Mir je plod Duha.

 • Razumijem vas Nefi, nadam se i vjerujem vam da je tako...

  Ipak, ne želim se baš baviti tom temom, mislim da to nije u redu. To je slično tome kao da sjednemo za Božji pijedestal i sudimo drugima da li imaju Svetog Duha ili ne. Budući da ste vi počeli tu temu samo sam napisala svoje mišljenje kroz svoje iskustvo koje može ali i ne mora biti točno -- u smislu da ljudi bezazleni, poniznog i krotkog duha mogu imati Svetog Duha, a opet ima zaista mnogo vukova u ovčijem runu koji se samo pretvaraju. No, ovdje je ipak tema Marija...

  Vi svi jednostavno zaobilazite to da su rani kršćani, u to vrijeme proganjani od sviju, slikali u mračnim katakombama Mariju koja drži u naručju Isusa... Očigledno je da su je voljeli i poštivali.

  Sotona mrzi Isusovu božansku prirodu koju je On naslijedio od svog Oca kao i ljudsku prirodu koju je naslijedio od svoje majke Marije kojom je pobjedio sotonu i spasio nas. Vjerovatno sotona prezire Isusovu majku Mariju koja ga je rodila..

  Nefi vi ste uvijek bili pristojan i kulturan čovjek pa vas ljubazno molim da poštujete moju odluku da više ne pišem

  Božji blagoslov i svako dobro

 • Ima veze sa ovom temom -- u povijesnom kontekstu možemo vidjeti da su Mariju rani kršćani cijenili i voljeli bez obzira što su bili tada u progonstvima i nalazili se u mračnim katakombama, evo i slike:

  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm…na_catacomb.jpg

  Marija je postala Isusova ucenica zajedno sa njegovom bracom jer je na nju izliven Sveti duh zajedno na nju i ostale koji su ga cekali.

  Dela apostolska 1:13 I kad uđoše popeše se u sobu gde stajahu Petar i Jakov i Jovan i Andrija, Filip i Toma, Vartolomije i Matej, Jakov Alfejev i Simon Zilot, i Juda Jakovljev.
  14 Ovi svi jednodušno behu jednako na molitvi i u moljenju sa ženama, i s Marijom materom Isusovom i braćom Njegovom.

  A ko to pa ne bi voleo Mariju koja je em rodila Isusa po Bozjoj zapovedi i odgajila ga i na kraju postala sledbenica svog sina isusa Hrista.


  Ali tema je o Josifu

  A ko bi to od roditelja dao za zenu svoju cerku devicu za cestitog starca sa najmanje 6 dece i jos uza sve to siromasnoga?

  Mislite li da bi on imao smelosti da zaprosi devicu,i koji bi to razlog bio kad se njoj tek 3 meseca nakon veridbe javlja andjeo Gavrilo,a Josif kad sazna da je trudna hoce da je tajno ostavi?

  A sto ne povede i ostalo 6 dece na popis u Vitlejem?

  Da nije i njih 6 dece vodio sa marijom i Isusom u Egipat kad su bezali od Iroda?

  Pa kolko je bio u Egiptu bez te svoje 6 dece?

  I onda odjednom Marija sa tom 6 matorom decom da trazi da puste Isusa?

  Koji bi to odrasli ljudi isli da ih vodi maceha da spasu njenog sina???

  Ali Josif je bio mlad,spretan i pobozan momak koji je poznao Mariju tek kada je rodila isusa,a sta znaci rec "poznati" pogledajte u 1.Moj 4:1 pa uporedite sa matejom 1:25

  Edited once, last by RIS_BG (July 8, 2024 at 12:07 AM).

 • Izbjegavajte činjenicu da su rani kršćani progonjeni od sviju slikali Majku Božju i naručju s Isusom Kristom u mračnim katakombama gdje su se skrivali.

  Marija je Isusova Majka, ona je Bogorodica. Anđeo ju pozdravlja kraljevskim pozdravom. Ona je primjer Bogu savršene žene sve što je Eva mogla biti, Marija je nova Eva.

  Sotona mrzi Isusovu božansku prirodu koju je On naslijedio od svog Oca kao i ljudsku prirodu koju je naslijedio od svoje majke Marije kojom je pobjedio sotonu i spasio nas. Vjerovatno sotona prezire Isusovu majku Mariju koja ga je rodila..

  Složimo se da se ne slažemo, svako dobro želim.

  Božji blagoslov!

 • Izbjegavajte činjenicu da su rani kršćani progonjeni od sviju slikali Majku Božju i naručju s Isusom Kristom u mračnim katakombama gdje su se skrivali.

  Marija je Isusova Majka, ona je Bogorodica. Anđeo ju pozdravlja kraljevskim pozdravom. Ona je primjer Bogu savršene žene sve što je Eva mogla biti, Marija je nova Eva.

  Sotona mrzi Isusovu božansku prirodu koju je On naslijedio od svog Oca kao i ljudsku prirodu koju je naslijedio od svoje majke Marije kojom je pobjedio sotonu i spasio nas. Vjerovatno sotona prezire Isusovu majku Mariju koja ga je rodila..

  Složimo se da se ne slažemo, svako dobro želim.

  Božji blagoslov!

  Pravi Hriscani su nauceni da ne crtaju nikakve likove ljudi i zena i da im se ne klanjaju prema 5.Moj4:15-20 16 Da se ne biste pokvarili i načinili sebi lik rezan ili kakvu god sliku od čoveka ili od žene,
  Al kad smo kod Marije sta pise u BIbliji,kao prvo od koga je zatrudnela?,a kao drugo koga je rodila ?Boga?,ili sina Bozjeg?,ili brata Bozjeg? i ko mu je otac?dal Bog Otac,ili pak Sveti duh? Od koga je zatrudnela ,sta pise u Bibliji?

  Nadalje da lje za tebe zancenje reci Hrist ,Bog ili pak Bozji poslanik?

  Nadalje posto je ovo tema o Josifu,a ne o Mariji jel ti zaista mislis da je on bio cestiti starac sa minimum sestoro dece i uza sve jos i siromasan pa dosao u Marijinu kucu da je isprosi od njenih roditelja?Zar si zaboravila da je Marija bila isprosena za njega cak 3 meseca pre nego sto je zatrudnela???

  Ali naravno da razumem da po farisejsko sotonskom nagovoru vi necete da se odreknete da je ona zauvek ostala devica i da nije tacno ono sto pise u Bibliji da ju je Josif poznao tek kad je rodila Isusa.

 • Lucifer je izvorno bio najbolje Božje postignuće. Bio je ljepši, moćniji od svih drugih stvorenja koja je Bog stvorio. I kao što svi znamo, to mu se obilo o glavu. Bio je tako prekrasan, tako moćan da je stvarno mislio da može biti bolji od Boga. Sotonine oznake su ponos i zavist prema Svemogućem.

  A koje su karakteristike naše djevice Marije? Prije svega, ona je krajnje skromna. Zapravo, ona je najskromnije stvorenje koje je ikada postojalo. Na svaki djelić ponosa koji đavao ima, Marija ima dvostruko više poniznosti. Za svaku kap mržnje ispunjene i gorke zavisti u sotoninom crnom srcu, Marijino srce je ispunjeno dvostruko više hvale, štovanja i ljubavi. Uz svaki djelić iskrivljene i razorne pokvarenosti u đavoljoj duši, Marijino srce ispunjeno je s više čistoće, dobrote i milosti.

  U svakom pogledu, Marija je Sotonina sušta suprotnost.Sama Evina slabost koju je Sotona toliko prezirao zamijenjena je Marijinom poniznom poslušnošću Božjoj volji koja ju je učinila moćnom bez granica.


  Stoga On kaže: "Bog se oholima opire, a poniznima daje milost." Stoga se pokorite Bogu. Oduprite se đavlu i on će pobjeći od vas. Približite se Bogu i On će se približiti vama. Očistite ruke, grešnici; i očistite svoja srca, vi dvoumni. Jakov 4,6-8

 • Lucifer je izvorno bio najbolje Božje postignuće. Bio je ljepši, moćniji od svih drugih stvorenja koja je Bog stvorio. I kao što svi znamo, to mu se obilo o glavu. Bio je tako prekrasan, tako moćan da je stvarno mislio da može biti bolji od Boga. Sotonine oznake su ponos i zavist prema Svemogućem.

  A koje su karakteristike naše djevice Marije? Prije svega, ona je krajnje skromna. Zapravo, ona je najskromnije stvorenje koje je ikada postojalo. Na svaki djelić ponosa koji đavao ima, Marija ima dvostruko više poniznosti. Za svaku kap mržnje ispunjene i gorke zavisti u sotoninom crnom srcu, Marijino srce je ispunjeno dvostruko više hvale, štovanja i ljubavi. Uz svaki djelić iskrivljene i razorne pokvarenosti u đavoljoj duši, Marijino srce ispunjeno je s više čistoće, dobrote i milosti.

  U svakom pogledu, Marija je Sotonina sušta suprotnost.Sama Evina slabost koju je Sotona toliko prezirao zamijenjena je Marijinom poniznom poslušnošću Božjoj volji koja ju je učinila moćnom bez granica.


  Stoga On kaže: "Bog se oholima opire, a poniznima daje milost." Stoga se pokorite Bogu. Oduprite se đavlu i on će pobjeći od vas. Približite se Bogu i On će se približiti vama. Očistite ruke, grešnici; i očistite svoja srca, vi dvoumni. Jakov 4,6-8

  Pa kad je bila tako dobra kao sto ti kazes,sto onda nije pohvalno govorila o Isusovom ucenju ,vec je mislila da je poludeo kad je propovedao i dosla sa svoje 6.dece zajedno da ga vode kuci???

  Kad je Marija postala Isusova ucenica?Da nije i ona slusala propovedi svog sina kao sestre Marta i Marija ,pa Marija Magdalena i mnogde druge zene???

  Ne.

  Marija je postala sledbenica Isusova tek nakon Isusove smrti,a na pedesetnicu je Jehova Bog izlio svoj sveti duh na nju zajedno sa ostalim ucenicima,tek tada i to zajedno sa Isusovom bracom Jakovom,Josifom,Simonom i Judom.

 • Jakov i Josip koji se nazivaju Isusovom braćom (Marko 6:3) doista su Marijina djeca, samo to nije Marija, Isusova majka.

  Nakon izvještaja svetog Mateja o raspeću i Isusovoj smrti, on piše:

  “Bilo je ondje i mnogo žena, gledajući izdaleka, koje su slijedile Isusa iz Galileje služeći mu; među kojima su bile Marija Magdalena i Marija majka Jakovljeva i Josipova i majka Zebedejevih sinova.” (Matej 27:56; vidi također Marko 15:40).

  Jakova, na primjer, kojega je sveti Pavao nazvao "bratom Gospodnjim" (Gal 1,19), Pavao identificira kao apostola i obično se shvaća kao Jakov Mlađi. Ali Jakov Mlađi je drugdje identificiran kao sin Alfeja (također zvan Klopa) i njegove žene Marije (Mt 10:3; Iv 19:25). Čak i kad bi se pod svetim Pavlom mislilo na Jakova Velikog, jasno je da je on iz Zebedejeve obitelji, a da uopće nije Marijin sin ili Isusov brat (u strogom modernom smislu).

  Isusova "braća" navedena u Ivanu 2:1 i Djelima 1:14 nikada se ne nazivaju Marijinom djecom, iako sam Isus jest.

  Neka je svako uvjeren u svoje...

  Lijep pozdrav!

 • Newly created posts will remain inaccessible for others until approved by a moderator.

  • :)
  • :(
  • ;)
  • :P
  • ^^
  • :D
  • ;(
  • X(
  • :*
  • :|
  • 8o
  • =O
  • <X
  • ||
  • :/
  • :S
  • X/
  • 8)
  • ?(
  • :huh:
  • :rolleyes:
  • :love:
  • 8|
  • :cursing:
  • :thumbdown:
  • :thumbup:
  • :sleeping:
  • :whistling:
  • :evil:
  • :saint:
  • <3
  • :!:
  • :?:
  The maximum number of attachments: 10
  Maximum file size: 2 MB
  Allowed extensions: bmp, gif, jpeg, jpg, pdf, png, txt, webp, zip
   You can sort the options with drag and drop to change their order. You can create up to 20 options.
   The results are invisible unless the poll ended or the user voted.

  Participate now!

  Nemaš korisnički račun. Registriraj se da bi bio član forumske zajednice.