Saznajte i povjerujte!

 • Saznanje, shvaćanje i uviđanje koji istočasno urađaju korijenitom promjenom – stava, gledišta, ophođenja, ponašanja.


  Saznajte i povjerujte


  Evanđelju


  jer Kraljevstvo Nebesko se približi!


  Kad je Ivanov upit: Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo? stigao do Krista, on mu je poručio u odgovor:


  Slijepi vide, hromi hodaju, gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi ustaju, siromašnima se navješćuje Radosna vijest.


  Kakva je to radosna vijest koju je Isus poručio Ivanu u odgovor da se obznanjuje? Kakvu radosnu vijest je narod trebao saznati, primiti ju, shvatiti i uvidjeti ju, u nju povjerovati i time biti, postati i nadasve doživotno ostati s njome posve sukladni?


  On otvori knjigu i namjeri se na mjesto, gdje je bilo napisano: "Duh Gospodnji počiva na meni. On me pomaza, da nosim radosnu vijest siromasima. Posla me, da navješćujem zarobljenima oslobođenje, slijepima vid, da oslobodim potlačene, Da proglasim milosnu godinu Gospodnju." Tada zatvori knjigu, dade je natrag slugi i sjede. Oči sviju u sinagogi bile su uprte u njega. On im počne govoriti: "Danas se ispuni ova riječ Pisma, koju ste upravo čuli."  ...i kad sjede, pristupiše mu učenici njegovi, i on otvori usta te ih poučavaše govoreći:

  Blago siromasima duhom, jer njihovo je kraljevstvo nebesko .

  Blago ožalošćenima, jer će se utješiti .

  Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju .

  Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi .

  Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe .

  Blaženi čisti srcem: oni će Boga vidjeti .

  Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati .

  Blago onima koji su progonjeni zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko .

  Blago vama kad vas zbog mene budu pogrdili i progonili i lažno protiv vas govorili svakojake zlobe. Radujte se i veselite se, jer velika je plaća vaša na nebesima, jer su tako progonili proroke prije vas .  Blagoslovljeni bili

  siromasi duhom : jer njihovo je kraljevstvo nebesko .

  oni koji tuguju : jer će se utješiti .

  krotki : jer oni će naslijediti zemlju .

  oni koji gladuju i žeđaju pravednosti : jer oni će se nasititi .

  milosrdni : jer oni će zadobiti milost .

  čistoga srca : jer oni će Boga vidjeti .

  mirotvorci : jer će se oni zvati sinovima Božjim .

  oni koji su progonjeni zbog pravednosti : njihovo je kraljevstvo nebesko .


  Blago vama kad vas zbog mene budu grdili i progonili i lažno protiv vas govorili svakojake zlobe : Radujte se i veselite se, jer velika je plaća vaša na nebesima .
  Radujte se i veselite

  siromasi u duhu >> vaše je Kraljevstvo nebesko

  koji žalujete >> primit ćete utjehu

  krotki >> baštiniti zemlju

  gladni i žedni pravednosti >> nasićeni biti

  milosrdni, milostivi >> milosrđe zadobiti

  čistoga srca >> Boga gledati

  mirotvorci >> nazvani sinovima Božjim

  progonjeni zbog pravednosti >> vaše je Kraljevstvo nebesko

  koje grde i proganjaju i lažno optužuju >> velika vam je plaća na nebesima
  Svakom djetetu Kraljevstva je dovoljno čuti ove riječi i ono zna da su one ISTINA. Duh u njemu zavibrira poput onih glazbenih viljuški, u potpunome skladu i sukladnosti, s puninom radosti.

  Kad smo kod toga – šta je to što je rečeno?


 • "Biblija je zaista… udžbenik metafizike, priručnik za rast duše, sazrijevanje duha i na sva pitanja gleda s te točke gledišta. Ovo treba uvijek iznova biti naglašeno. Ona na sve stvari gleda u njihovom odnosu prema ljudskoj duši.

  Proučavajući Propovjed na Gori, pronalazimo da svaka njena stavka ponavlja veliku istinu..."

  U nastavku ću prenijeti kratke ekspozicije na svaku od evanđeoskih Istina danih u Isusovim blagoslovima, ekspozicije koje su možda nekima znane, nekima moguće i posve strane i daleke - jer nisu religijske, već metafizičke i duhovne. Koga zanima, podružimo se kroz izvatke koji će uslijediti.


 • . Blago siromašnima duhom jer njihovo je kraljevstvo nebesko .


  Jer koji čovjek poznaje ljudske stvari? To zna samo duh čovjekov koji je u njemu. Isto tako Božje stvari ne razaznaje ni jedan čovjek – koliko god bio bogat ljudskim duhom, već ih razaznaje duh Božji (ref. 1.Kor2).


  Biti siromašan u duhu znači biti ispražnjen od svih želja da se vrši i provodi vlastita, osobna samovolja, te jednako značajno, podrazumijeva i odreći se svih unaprijed zamišljenih mnijenja u svesrdnu potragu za Bogom. To znači biti voljan maknuti ustranu svoje sadašnje navike u mišljenju, svoja sadašnja gledišta i predrasude, svoj sadašnji način života ako je potrebno; riješiti se, zapravo, bilo čega i svega što stoji na putu tvog nalaženja Boga.


  Priča o Mladom Bogatašu koji je propustio jednu od najvećih prilika i "odbio ražalošćen jer je imao velike posjede" zapravo je priča ljudske vrste općenito. Čovjek odbija spasenje koje Isus nudi – šansu pronalaženja Boga – jer "ima veleposjede", ne baš jer je vrlo bogat u smislu novca, s obzirom da mnogi zaista nisu, već jer ima velike posjede u smislu unaprijed zamišljenih ideja – povjerenje u svoj vlastiti sud i ideje s kojima je upoznat; duhovni ponos rođen iz akademske izuzetnosti; sentimentalnu ili materijalnu vezanost za institucije i organizacije; životne navike kojih se ne želi odreći; brigu za ljudsko poštovanje ili, možda, strah od javnog ismijavanja; ili ulog u svjetovnoj časti i prestižu. Ti posjedi čovjeka drže okovanim za paćeničku stijenu koja je njegov egzil od Boga.


  Bogatstvo samo po sebi nije niti dobro niti loše, ali srce Bogatog Mladića je bilo porobljeno onom ljubavlju prema novcu za koju nam Pavle kaže da je korijen svakog zla. Mogao je on biti multimilijunaš srebra i zlata i dok god njegovo srce nije uloženo u to, bio bi jednako slobodan ući u Kraljevstvo Nebesko kao i najsirotiji prosjak. Uzdao se on, pak, u bogatstva i to je zatvorilo kapije.


  Zbog čega svećenstvo Jeruzalema nije s aplauzom primilo Kristovu Poruku? Jer su imali velike posjede – posjede rabinskih poduka, posjede javnih počasti i značaja, autoritativne službe kao javni religijski učitelji – i te posjede bi morali žrtvovati kako bi prihvatili duhovni nauk. Skroman i neobrazovani narod kojemu je bilo drago čuti Majstora, bili su sretni što nisu imali takve posjede koji bi ih kroz iskušenje odvlačili od Istine.


  Zašto je danas kada se ponovno u svijetu pojavila ista jednostavna Kristova Poruka imanentnosti i dostupnosti Boga, Unutarnjeg Svjetla koje zauvijek gori u duši čovjekovoj – i opet, ona uglavnom rado primljena kod jednostavnih i ne previše obrazovanih? Zašto nisu biskupi i dekani i pastori i svećenici i prezbiteri ti koji su ju dali svijetu? Zašto nije Oxford ili Cambridge ili Harvard ili Heidelberg – taj veliki centar iz kojega se širi najvažnije od sveg znanja? I opet, odgovor je – jer oni imahu velike posjede – veleposjede intelektualnog i duhovnog ponosa, veleposjede samozadovoljnosti i samopouzdanja, veleposjede akademskih potraga i društvenog prestiža.


  Siromašne duhom ne muči niti jedna od ovih prepreka, bilo stoga što ih nikad nisu niti imali ili jer su se uzdigli iznad njih na plimi duhovnog shvaćanja. Oni su se riješili ljubavi prema novcu i imovini, straha od javnog mnijenja ili neodobravanja rodbine ili prijatelja. U njih više ne izaziva strahopoštovanje ljudski autoritet, koliko god veličajan bio. Oni više nemaju pouzdanje u svoja vlastita mišljenja. Oni su shvatili da bi uvjerenja do kojih im je najviše stalo mogla biti i vjerojatno jesu kriva, i da bi sve njihove ideje i pogledi na život mogli biti pogrešni i u potrebi za korekcijom. Oni su spremni opet stati na samu startnu liniju i naučiti život iznova.


 • External Content www.youtube.com
  Content embedded from external sources will not be displayed without your consent.
  Through the activation of external content, you agree that personal data may be transferred to third party platforms. We have provided more information on this in our privacy policy.


 • . Blago onima koji žaluju jer će biti utješeni .


  Žalost ili tuga nisu dobre stvari, jer Volja Božja je da svi žive sreću i radost. Isus kaže: "Došao sam da bi oni imali život, i to obilniji život."


  S druge strane, nevolja i patnja mogu biti korisne jer mnogi ljudi se ne bi ni potrudili naučiti Istinu dok ih na to ne potjeraju tuga i promašaj. Prije ili kasnije će svako ljudsko biće morati otkriti Istinu o Bogu i osobno stupiti s Njime u kontakt. Morat će doći u razumijevanje Istine koje će ga, jednom zauvijek, osloboditi od trodimenzionalnih ograničenja i grijeha, bolesti i smrti koji ih prate. Doduše, većina ljudi neće krenuti u potragu za Bogom osim ako ih na to ne potjera neka vrsta nevolje. Zaista nema potrebe da čovjek ima probleme jer ako bi samo prvo potražio Boga, nevolja ne mora nikada doći. Čovjek uvijek ima izbor naučiti putem duhovnog otkrivanja ili učeći putem bolnoga iskustva.


  U pravilu, tek kad je zdravlje narušeno, a obična medicinska sredstva nisu uspjela pružiti olakšanje, ljudi se ozbiljno prihvate stjecanja onog duhovnog razumijevanja tijela kao istinskog utjelovljenja božanskog života koje nam je jedino jamstvo za prevladavanje bolesti i, na kraju, smrti. Ipak, ako bi se ljudi obratili Bogu i stekli nešto od ovog razumijevanja dok im je zdravlje još uvijek dobro, uopće ne bi trebali biti bolesni.


  Opet, obično se ljudi tek kada vrlo akutno osjećaju siromaštvo, to jest kada obični materijalni izvori opskrbe presuše, obraćaju Bogu kao posljednjem utočištu i nauče lekciju da je Božanska moć doista Izvor čovjekove opskrbe i svi materijalni činitelji tek kanali i upojavljenja.


  U Kući našega Oca, puno je soba, ali ključ višljim prostorijama je uvijek postizanje potpunog ovladavanja nad onom u kojoj smo. Stoga je za nas vrlo blagoslovljena stvar što smo prisiljeni da što prije riješimo pitanje skrbi. Ako prosperitetni ljudi sada, dok su još prosperitetni, priznaju Boga kao istinsko Vrelo, i redovito se mole za još više duhovnog razumijevanja po ovom pitanju, nikada ne bi trebali patiti od siromaštva ili financijskih problema. Bog je vlasnik, a ljudi samo upravitelji ili povjerenici za njega.

  Ovo opće načelo odnosi se na svaku našu poteškoću, ne samo na fizičke ili financijske probleme, već i na sve druge nelagode koje baštini tijelo. Obiteljske nevolje, svađe i otuđenja, grijeh i grižnja savjesti, i sve ostalo, ne moraju uopće doći ako prvo tražimo Kraljevstvo Božje i Ispravno razumijevanje; ako ipak dođu, za nas će ovo žalovanje biti prerušeni blagoslov, jer kroz njega ćemo biti "utješeni". A pod utjehom Biblija podrazumijeva iskustvo Božje Prisutnosti, što je kraj svake žalosti. Tradicionalne crkve su prečesto naučavale raspetoga Krista koji završava na križu; ali Biblija nam daje Uskrslog Krista Pobjedonosnog. • . Blago krotkima jer će oni baštiniti zemlju .


  Ovo je jedan od najvažnijih stihova Biblije. S realizacijom duhovnog značenja ovih riječi, otkriva se Tajna Vladanja – tajna nadilaženja teškoća. To je doslovce Ključ Života. U pitanju je Poruka Isusa Krista reducirana u jednu jedinu rečenicu.


  Prvo, riječ "zemlja" se ne odnosi samo na terestrijalni globus. Ona zaista znači manifestaciju, aktualizaciju. Manifestacija ili izražaj je rezultat nekog uzroka. Uzrok mora biti izražen ili manifestiran prije nego što o njemu išta možemo znati; a, vrijedi i suprotno, svaki izraz ili manifestacija mora imati neki uzrok.


  Sada u Božanskoj metafizici, a posebno u Propovijedi na gori, učite da je sva uzročnost unutarnja – mentalna jednako kao i emocionalna, svo vaše iskustvo – zapravo manifestacija vaših vlastitih nutarnjih stanja. Činjenica da ste prilično nesvjesni većine svojih nutarnjih stanja nema značenje; jer ona su ipak tu, u vašoj podsvijesti, bez obzira na to što ste ih sada zaboravili ili ih uopće niste bili svjesni.

  "Sva će se zemlja napuniti slavom Gospodnjom." "Njegova će duša prebivati u miru, a Njegovo sjeme (-molitve-) će baštiniti zemlju." "Gospodin kraljuje, neka se raduje sva zemlja."

  Blaženje Isusovog Učenja upućuje na ništa manje nego –krotkost.


  Pravo značenje riječi "krotak" u Bibliji je unutarnji stav za koji ne postoji nijedna druga dostupna riječ. Spoj je to otvorenosti, vjere u Boga i spoznaje da je volja Božja za nas uvijek nešto radosno i zanimljivo i vitalno, i puno bolje od svega što bismo sami mogli zamisliti. Ovo stanje uma također uključuje savršenu spremnost da se dopusti da se ova Božja Volja ostvari na bilo koji način koji Božanska Mudrost smatra najboljim, a ne na neki određeni način koji smo sami odabrali. Ovaj unutarnji stav, složen je u analizi, ali jednostavan sam po sebi.


  Mojsije je, sjećamo se, učinio čudesno djelo za cijeli svoj narod, izbavivši ga iz egipatskog ropstva usprkos nevjerojatnim poteškoćama i utječući svojim učenjem i svojim djelima na cijeli kasniji tok povijesti. Mojsije je imao otvoren um, spreman da bude poučen novim stvarima i novim načinima razmišljanja i rada. Nije odbacio novo otkrivenje jer je bilo novo i revolucionarno, kao što bi učinila većina njegovih samozadovoljnih kolega u egipatskoj hijerarhiji. Nije, barem u početku, bio slobodan od ozbiljnih mana karaktera, ali je bio prevelik za intelektualni ili duhovni ponos, i stoga se postupno izdigao iznad ovih mana kako je nova istina djelovala u njegovoj duši.


  Mojsije je u potpunosti razumio da rigorozno prilagođavanje Božjoj Volji, daleko od toga da uključuje gubitak bilo kakvog dobra, može značiti samo ljepši, bolji i sjajniji život. Stoga nije o tome razmišljao kao o samožrtvovanju, jer je znao da je to najviši oblik samoslavljenja u pravom i prekrasnom smislu riječi. Samoveličanje egoista je podla taština koja na kraju dovodi do poniženja. Istinsko samoproslavljenje, proslavljenje koje je stvarno slavno, je proslavljenje Boga – "Otac u meni, On čini djela." "Ja u vama, i vi u meni." Mojsije je imao divno razumijevanje moći izgovorene Riječi da poziva na dobro, što je znanstveno utemeljena vjera. Bio je jedan od "najkrotkijih" ljudi koji su ikada živjeli i nitko, osim našeg Spasitelja, nije u većoj mjeri baštinio zemlju. • . Blago gladnima i žednima pravednosti jer oni će se nasititi .


  "Pravednost" je još jedna od velikih ključnih riječi Biblije, jedan od onih ključeva koje čitatelj mora imati u svom posjedu ako želi razumjeti pravo značenje knjige. Kao i "zemlja", "krotki" i "utjeha", to je izraz koji se koristi u posebnom i određenom smislu. Pravednost u Bibliji ne znači samo ispravno ponašanje, već i ispravno razmišljanje o svim temama, u svakom segmentu života.


  Dok proučavamo Propovijed na gori, naći ćemo da svaka klauzula u njoj ponavlja veliku istinu da su vanjske stvari tek izraz odnosno slika unutarnjih misli i uvjerenja; da imamo vlast ili moć nad svojim mislima da mislimo kako hoćemo; i tako, neizravno, činimo ili kvarimo svoje živote načinom na koji razmišljamo. Isus će nam u ovim govorima stalno govoriti da nemamo izravnu moć nad vanjskim stvarima, jer su te vanjske stvari samo posljedice, rezultirajuće slike onoga što se događa na Tajnom mjestu. Kako čovjek sije u svojim nevidljivim mislima, tako će i žeti u onome što se vidi. "Sve stvari djeluju na dobro onima koji ljube dobro", a voljeti dobro znači zaokupljati se mislima o dobru.


  Kada se ljudi probude za spoznaju ovih velikih istina, prirodno ih pokušavaju početi primjenjivati u svojim životima. Shvativši napokon životnu važnost "pravednosti", ili razmišljanja skladnih misli, oni, kao razumni ljudi, odmah počinju pokušavati dovesti u red svoju kuću. Princip koji je uključen savršeno je jednostavan, ali nažalost, izvođenje je sve samo ne lako. Sad, zašto bi to trebalo tako biti? Odgovor leži u izvanrednoj snazi navike; a navike razmišljanja su istodobno najsuptilnijeg karaktera i najteže ih je razbiti.


  Lako je, relativno govoreći, prekinuti fizičku naviku ako doista ozbiljno mislite, jer je djelovanje na fizičkom planu puno sporije i opipljivije nego na mentalnom planu. U suočavanju s navikama mišljenja, međutim, ne možemo začas, da tako kažemo, stajati po strani i zauzeti relativno distancirano gledište, kao što možemo u promišljanju naših postupaka. Naše misli teku pozornicom svijesti u neprekinutom toku, i to tako brzo da se s njima može nositi samo neprestana budnost. Tako, pozornica nečijeg djelovanja je područje njegove neposredne prisutnosti. Mogu djelovati samo tamo gdje jesam. Mogu izdavati naredbe pismom ili telefonom; ili mogu pritisnuti gumb i postići rezultate na daljinu; ali ipak, moje se djelovanje događa tamo gdje jesam u sadašnjem trenutku vremena. U mislima se, naprotiv, mogu kretati cijelim područjem svog života, uključujući i sve ljude s kojima sam bio ili jesam na bilo koji način, i jednakom se lakoćom mogu vinuti u prošlost ili u budućnost.


  Vidimo, dakle, koliko je veća zadaća postizanja svestranog skladnog mišljenja i osjećanja, odnosno istinske pravednosti, nego što se čini na prvi pogled. Iz tog razloga mnogi ljudi postanu u sebi obeshrabreni i prepuštaju se velikoj količini samoosuđivanja jer ne mijenjaju dovoljno brzo sav tok misli na cijelom području svojih života – ništenje starog Adama, kako Pavao kaže – u dovoljno kratkom vremenu. Ovo je, naravno, velika pogreška i, zbiva se da, samoosuđivanje koje je u biti loša, i stoga nepravedna misao, ima tendenciju proizvesti još više problema, sve u starom začaranom krugu. Da se ni ne spomene da je Bog Sudac, a ne mi. Ako ne napredujete onoliko brzo koliko biste željeli, lijek je – biti još pažljiviji i zadržati i dalje samo skladne misli. Kroz to se očituje i trpljenje, duranje, dosljednost i postojanost koje su plodovi duha.


  Ne zadržavajte se na svojim pogreškama ili na sporosti vašeg napretka, nego zahtijevajte Božju Prisutnost sa sobom, tim više, u zubima obeshrabrujućih "ričućih lavova". Hrlite k mudrosti. Napravite mentalnu inventuru, invenciju ili reviziju svog života i vidite ne razmišljate li još uvijek pogrešno u nekom dijelu svog uma.


  Postoji li neka pogrešna linija ponašanja koju još uvijek slijedite? Postoji li netko kome još niste oprostili? Prepuštate li se bilo kakvoj političkoj, rasnoj ili vjerskoj sektaškoj mržnji ili prijeziru? Ovo će se sigurno maskirati pod plaštom samopravednosti, ako postoji. Ako je tako, strgnite taj ogrtač i riješite se zla, jer ono je otrov u vašem životu.


  Je li u vašem srcu zaostala neka vrsta ljubomore i zavisti – može biti osobna ili profesionalna. Ova odvratna stvar mnogo je češća nego što bi se spremno priznalo u pristojnom društvu. Ako je tu, odrežite je pod svaku cijenu.


  Postoje li sentimentalna žaljenja ili besmislena čežnja za nemogućim? Ako je tako, razmislite o tome da, kao besmrtnom biću, Sinu Božjem koji drži svu duhovnu vlast, nijedna dobra stvar nije izvan dosega, ovdje i sada.


  Postoji li grižnja savjesti zbog prošlih grešaka? Zapamtite da je kajanje zbog osjećaja krivice samo oblik duhovnog ponosa, za razliku od promjene stava metanoie – sa znanjem i shvaćanjem. Uživati u tome, kao što neki ljudi čine, izdaja je Božje ljubavi i praštanja, koji kaže: "Evo, sada je dan spasenja." "Evo, sve činim novo."


  U ovom stihu Isus nam govori da se ne obeshrabrimo jer ne svladavamo sve odjednom, jer nam se čini da napredujemo sporo. Ako uopće ne napredujemo, onda se ne možemo moliti na pravi način, a na nama je da otkrijemo zašto, ispitujući svoje živote i moleći se za mudrost i vodstvo. Uistinu, trebamo neprestano moliti za mudrost i vodstvo, te za živo djelovanje Duha Svetoga na nas, kako bi kvaliteta naših molitava – naše blagostanje – stalno rasla. Ali ako se krećemo, ako se stvari popravljaju, iako možda ne tako brzo, ne trebamo se obeshrabriti. Trebamo samo postojano raditi, i pod uvjetom da smo zaista svim srcem u našim naporima, pod uvjetom, to jest, da smo stvarno gladni i žedni pravednosti, tada ćemo, konačno, sigurno biti ispunjeni. Nemoguće je da svesrdna potraga za istinom i pravednošću, ako se u njoj ustraje, ne bude okrunjena uspjehom. Bogu se nije rugati, niti se On ruga svojoj djeci. • . Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe .


  Ovo je kratki sažetak Zakona života koji Isus potpunije razvija kasnije u Propovijedi (Mat 7:1-5 ).


  Životni značaj načela obuhvaćenog ovim blaženstvom leži u njegovoj primjeni na područje misli. Ono što je stvarno važno je da budete milosrdni u svojim mislima. Ljubazni postupci povezani s neljubaznim mislima su licemjerje, diktirano strahom ili željom za vlastitom slavom ili nekim sličnim motivom. Krivotvorine su i ne blagoslivljaju ni darivatelja ni primatelja. S druge strane, prava misao o bližnjem blagoslivlja ga duhovno, duševno i materijalno; i blagoslivlja i tebe. Budimo milostivi u našim mentalnim prosudbama o našem bratu, jer, istina, svi smo mi jedno, i što se dublje čini da griješi, to je hitnija potreba da mu pomognemo ispravnom mišlju, i tako činivši lakše će se osloboditi. Vi – budući da razumijete snagu Duhovne ideje, Kristove Istine – imate odgovornost koju drugi nemaju; gledaj da ne propustiš priliku. Kad primijetite njegovu delikvenciju, sjetite se da Krist u njemu zaziva u pomoć vas koji ste prosvijetljeni – stoga budite milostivi.


  Budući da smo u djelu i u istini svi mi jedno, sastavni dijelovi Božjeg živog ruha, vi ćete na kraju dobiti isti tretman koji imate prema drugima; primit ćete istu milosrdnu pomoć u svom času potrebe od onih koji su dalje na putu od vas. Iznad svega je istina da, oslobađajući druge težine svoje osude, činite mogućim oslobađanje sebe od samoosude. • . Blaženi čistoga srca jer oni će Boga vidjeti .


  Ovo nije ništa manje nego sažetak cijele Kristove filozofije u nekoliko riječi. Kao i obično, u Svetom pismu, riječi pokrivaju daleko šire značenje nego što im pridajemo u svakodnevnom životu.


  Počnimo s razmatranjem obećanja u ovom Blaženstvu. Nije ono ništa manje nego vidjeti Boga. Znamo, naravno, da Bog nema tjelesni oblik, i stoga nema govora o tome da Ga se "vidi" u običnom fizičkom smislu u kojem se može vidjeti ljudsko biće ili predmet. "Vidjeti" u smislu koji se ovdje spominje, označava duhovnu percepciju, a duhovna percepcija znači upravo onu sposobnost shvaćanja prave prirode bića koja nam nažalost svima toliko nedostaje.


  Živimo u Božjem svijetu, ali ga ni najmanje ne poznajemo onakvim kakav jest. Nebo leži posvuda oko nas – to nije daleka lokacija na nebu, već sada svuda oko nas – ali budući da nam nedostaje duhovna percepcija, nismo ga u stanju prepoznati; to jest, ne možemo to iskusiti; i, stoga, što se nas tiče, može se reći da smo isključeni iz Raja. Doista kontaktiramo s vrlo malenim fragmentom toga, a taj maleni fragment nazivamo svemirom; ali i to malo, vidimo, uglavnom, sve naopako.


  Nebo je naziv za Prisutnost Boga, a Nebo je beskonačno; ali naša nas mentalna navika navodi da svoje iskustvo oblikujemo samo u tri dimenzije. Nebo je Vječnost, ali ono što mi ovdje znamo, znamo samo serijski, u nizu zvanom "vrijeme", koji nam nikada ne dopušta da shvatimo iskustvo u njegovoj cjelovitosti. Bog je Božanski Um, i u tom Umu uopće nema ograničenja ili restrikcija; mi pak vidimo sve raspoređeno u ono što se naziva "prostorom", ili razmaknuto – umjetno ograničenje koje kontinuirano inhibira stalno pregrupiranje našeg iskustva koje zahtijeva naša kreativna misao.


  Nebo je carstvo Duha, Suštine; bez starosti, ili nesklada, ili propadanja; carstvo vječnog dobra; a opet, za naš iskrivljeni vid, sve stari, propada, troši se; rađa se samo da bi umrlo, cvjeta samo da bi uvenulo. Itekako smo u poziciji daltonista u prekrasnom cvjetnjaku. Svuda oko njega raskošne su boje; ali on ih je sasvim nesvjestan i vidi samo crne, bijele i sive. Ako pretpostavimo da je on lišen i osjeta mirisa, vidjet ćemo koji vrlo mali dio slave vrta za njega postoji. Ipak, sve je tu, kad bi samo mogao osjetiti. Ovo ograničenje u nama poznato je u teologiji kao "čovjekov pad", a proizlazi iz naše upotrebe naše slobodne volje u suprotnosti s Božjom voljom. "Bog je stvorio čovjeka čestitim, ali ovaj je tražio mnoge izume." Naš je zadatak prevladati ta ograničenja što je brže moguće, sve dok ne dosegnemo točku u kojoj možemo znati stvari onakvima kakve doista jesu – iskusiti Nebo kakvo ono doista jest. To je ono što znači "vidjeti Boga" i vidjeti ga "licem u lice". Vidjeti Boga znači shvatiti Istinu onakvom kakva ona uistinu jest, a to je beskrajna sloboda i savršeno blaženstvo. U ovom divnom blaženstvu točno nam je rečeno kako treba izvršiti ovu vrhunsku zadaću i tko su oni koji će je izvršiti. Oni koji su čista srca.


  Čistoća, u Bibliji, znači puno više od fizičke higijene – to je životno važna misao. U svom cijelom i potpunom smislu, čistoća je prepoznavanje samo Boga kao jedinog pravog Uzroka i jedine stvarne Moći u postojanju. To je ono što se drugdje u Propovijedi naziva "jedno oko", i to je glavni ključ života. To nije ništa manje nego tajna bijega od svih bolesti, nevolja i ograničenja; prevladavanje ili preokret, ukratko, Čovjekova pada. I tako bi se naš tekst mogao parafrazirati u nešto u ovom stilu:


  "Blagoslovljeni oni koji prepoznaju Boga kao jedini pravi Uzrok, i jedinu pravu Prisutnost, i jedinu pravu Moć; ne samo na teoretski ili formalni način, već praktično, i posebno, i svim srcem, u svim njihovim mislima, i riječima, i djelima; i ne samo u nekim dijelovima njihovih života, već u svakom kutku i zakutku njihovih života i mentaliteta, ne skrivajući ništa od Njega, već dovodeći svoje vlastite volje u svakom pojedincu do jednoga u savršeni sklad s Njegovom Voljom – jer oni će nadvladati sva ograničenja vremena, i prostora, i materije, i tjelesnog uma; i spoznati i uživati u Božjoj Prisutnosti zauvijek."


  Ali prvo ga moraš razaznati u sebi samome. Promoviraj dobre, pozitivne misli, ne čini ništa po pitanju loših. – Budite mudri u dobru, u dobru, ne znajte za zlo. Pa da! Nije li savršeno jasno!


  Imajte na umu da Isus govori o čistoti srca . Riječ "srce" u Bibliji obično označava onaj dio čovjekovog mentaliteta koji suvremena psihologija poznaje pod nazivom "podsvijest". Ovo je izuzetno važno jer nije dovoljno prihvatiti Istinu samo svjesnim umom. U toj fazi to je još uvijek puko "osobno smatranje". Sve dok ga ne prihvati podsvjesni um i tako asimilira u cijeli mentalitet, ono ne može napraviti ikakvu razliku u nečijem karakteru ili životu. "Kako čovjek misli u svom srcu, takav je." "Čuvaj srce svoje sa svom marljivošću, jer iz njega su životni izvori."


  Većina ljudi, a posebno učeni ljudi, imaju svakakva znanja koja nimalo ne utječu na niti poboljšavaju njihov praktični život. Liječnici znaju sve o higijeni, ali unatoč tome često žive nezdravo; i filozofi, koji su upoznati s akumuliranom mudrošću stoljeća, i slažu se s većinom toga, nastavljaju činiti glupe stvari u svojim osobnim životima, te su kao posljedica toga nesretni i frustrirani. Dakle, znanje kao što je ovo samo je "imanje mišljenja", ili znanje glave, kako ga neki ljudi nazivaju. Mora ono postati znanje srca, ili biti ugrađeno u podsvijest, prije nego što može stvarno nekoga promijeniti. Moderni psiholozi u svojim nastojanjima da "preodgoje podsvijest" imaju pravu ideju, iako još nisu otkrili pravu metodu za to, a to je molitva odnosno Praksa Božje prisutnosti. Isus je, naravno, sve to dobro razumio i zato naglašava da moramo biti čista srca.


 • Blaženi čistoga srca jer oni će Boga vidjeti .

  .

  VIDJETI LIKA – LICA – LICA – LICA -
  BOGA OCA JEDINOGA JAHVE
  JE NEMOGUĆE – GRIJEŠNICIMA!

  Jedino u RAJU će se MOČ gledati LICE Boga Oca YHVH
  ================

  Bog Otac Jedini YHWH -
  sam kaže da je Njegov Lik nemoguće vidjeti GRIJEŠNIM ljudima

  ----------------------------

  IZLAZAK 33,23

  Onda ću ja svoju ruku maknuti, pa ćeš me s leđa vidjeti.

  ALI SE LICE MOJE NE MOŽE VIDJETI.
  ...................

  PONOVLJENI ZAKON 4,12

  Isred ognja JAHVE je govorio vama; čuli ste zvuk riječi,

  ALI LIKA NISTE NAZRELI - ništa osim glasa.
  ...................

  PONOVLJENI ZAKON 4,15

  Pazite dobro! Onoga dana kad vam je Jahve, Bog vaš,

  govorio isred ognja na Horebu, NISTE VIDJELI NIKAKVA LIKA,

  ---------------

  Da li Bog Otac YHVH laže?

  =======================
  .

  SIN od Boga Jedinoga Oca YHVH
  Gospodin Yehoshua
  sam kaže da Boga Jedinoga Oca YHVH

  nitko od TADAŠNJIH ljudi nije vidio:

  ---------------------

  IVAN 5,37

  Pa i OTAC koji me posla sam je svjedočio za mene.

  Niti ste glasa njegova ikada čuli

  NITI STE LICA NJEGOVA IKADA VIDJELI,
  ----------------------
  ALI – SIN SAM KAŽE OVO -


  IVAN 6,46

  NE DA BI TKO VIDIO OCA,

  doli ONAJ KOJI JE KOD BOGA;

  ON JE VIDIO OCA.

  ------------------------

  Da li SIN Gospodin Yehoshua laže kad TO kaže?

  SIN od Boga Jedinog Oca YHVH kaže
  da je SAMO on od TADAŠNJIH ljudi vidio Boga Oca - YHVH!

  Dal je vidio samoga sebe?

  ===============

  Nakon što je Bog Jedini Otac YHVH
  uzneso svoga SINA G Yehoshuu na nebo,

  apostoli sami kažu da Boga

  nitko od ljudi nije vidio:

  -------------------------

  1. TIMOTEJU 6,16

  koji jedini ima besmrtnost, prebiva u svjetlu nedostupnu,

  KOGA NITKO OD LJUDI NE VIDJE NITI GA VIDJETI MOŽE.

  Njemu čast i vlast vjekovječna! Amen.
  ..........................

  1. IVANOVA 4,12

  BOGA NITKO NIKADA NE VIDJE. Ako ljubimo jedni druge,

  Bog ostaje u nama, i ljubav je njegova u nama savršena.

  ----------------------

  Da li apostoli lažu?
  A apostoli su 3 godine gledali SINA G Yehoshuu.

  ---------

 • apostoli su 3 godine gledali SINA G Yehoshuu


  Job 42,3    Tko je taj koji riječima bezumnim zamračuje božanski promisao? Govorah stoga, ali ne razumjeh, o čudesima meni neshvatljivim.

  Ako je Sin Božji, Sin Čovječji, Mesija, Krist Isus rekao: BLAŽENI ČISTOGA SRCA JER ONI ĆE BOGA VIDJETI - onda je to tako.
  Nepoznavanje i neznanje nije neki problem u onoga koji shvaća da ima još puno toga naučiti i juri da nauči i sazna i shvati i prihvati i primi.

  Ja ću ti dati samo nekolicinu stihova, a ti se nemoj sa mnom raspravljati već to raspravi s JHVH svojim Bogom koji ti je preko Izaije poručio: dođi i rezonirajmo ZAJEDNO. Nemoj podići svoj karnalni grešni um u poricanje ili nijekanje, niti u traženje protuargumenata već moli za VJERU: "vjerujem! pomozi mojemu nevjerovanju."


  Postanak 18,1    Jahve mu se ukaza kod hrasta Mamre dok je on sjedio na ulazu u šator za dnevne žege.
  Postanak 18,2    Podigavši oči, opazi...

  Abrahamu se Jahve ukazao i Abraham ga je vidio onakvim kakvim je Jahve htio da ga Abraham vidi.

  Postanak 28,10    Jakov ostavi Beer Šebu i zaputi se u Haran.
  Postanak 28,11    Stigne u neko mjesto i tu prenoći, jer sunce bijaše već zašlo. Uzme jedan kamen s onog mjesta, stavi ga pod glavu i na tom mjestu legne.
  Postanak 28,12    I usne san: ljestve stoje na zemlji, a vrhom do neba dopiru, i anđeli Božji po njima se penju i silaze.
  Postanak 28,13    Uza nj je Jahve te mu govori: "Ja sam Jahve, Bog tvoga praoca Abrahama i Bog Izakov.

  Postanak 32,30 ili 31    Onom mjestu Jakov nadjene ime Penuel jer - reče - "Vidjeh Boga licem u lice, i na životu ostadoh.

  Jakov je vidio Jahvu i na životu ostao.

  Job 42,1    A Job ovako odgovori Jahvi:
  ...
  Job 42,5    Po čuvenju tek poznavah te dosad, ali sada te oči moje vidješe.

  Job je vidio Jahvu svojim vlastitim očima.

  Amos 9,1    Vidjeh Gospoda gdje stoji kraj žrtvenika i govori:

  Prorok Amoš je vidio Jahvu.

  Brojevi 12,8    Iz usta u usta njemu ja govorim, očevidnošću, a ne zagonetkama, i lik Jahvin on smije gledati.

  Mojsije je gledao Jahvin lik i preživio.

  Ezekiel 8,1    Godine šeste, šestoga mjeseca, petoga dana, dok sjeđah u svojoj kući, a preda mnom starješine judejske, spusti se na me ruka Jahvina.
  Ezekiel 8,2    Pogledah, i gle: tu kao neki čovjek; od njegovih kao bokova naniže oganj, a od njegovih kao bokova naviše bljeskanje, nešto poput usijane kovine.
  Ezekiel 8,3    Ispruži nešto nalik na ruku i uhvati me za kosu na glavi. Uto me duh podiže između zemlje i neba i ponese me u božanskome viđenju u Jeruzalem, na ulaz unutrašnjih vrata, što su okrenuta prema sjeveru gdje stoji kumir, ljubomora koja izaziva ljubomoru.
  Ezekiel 8,4    I gle, ondje bijaše Slava Boga Izraelova, kao što je vidjeh u dolini.

  Ezekiel je vidio Slavu Boga Izraelova, Slavu Jahvinu.

  Ezekiel 40,1    Godine dvadeset i pete za našega izgnanstva, početkom godine, prvoga mjeseca, desetoga dana, a četrnaest godina otkako pade Grad, upravo onoga dana spusti se na me ruka Jahvina.
  Ezekiel 40,2    I odvede me u božanskom viđenju u zemlju Izraelovu

  Ezekiel je znao da je to baš ruka Jahvina koja se na njega spustila i odvela ga u viđenju. Što je to božansko viđenje o kojemu Ezekiel priča? Kako su Ivan, Jakov i Petar vidjeli preobraženog Isusa u društvu Mojsija i Ilije? Isto tako. Božanskim viđenjem jer im je Isus otvorio oči i oni ugledaše.

  Izaija 6,1    One godine kad umrije kralj Uzija, vidjeh Gospoda gdje sjedi na prijestolju visoku i uzvišenu. Skuti njegova plašta ispunjahu Svetište.
  ...
  Izaija 6,5    Rekoh: "Jao meni, propadoh, jer čovjek sam nečistih usana, u narodu nečistih usana prebivam, a oči mi vidješe Kralja, Jahvu nad Vojskama!

  Izaija je vidio Jahvu nad Vojskama i preživio.

  Daniel 7,9    Gledao sam: Prijestolja bjehu postavljena i Starovječni sjede. Odijelo mu bijelo poput snijega; vlasi na glavi kao čista vuna. Njegovo prijestolje kao plamenovi ognjeni i točkovi kao žarki oganj.
  Daniel 7,10    Rijeka ognjena tekla, izvirala ispred njega. Tisuću tisuća služahu njemu, mirijade stajahu pred njim. Sud sjede, knjige se otvoriše.
  ...
  Daniel 7,13    Gledah u noćnim viđenjima i gle, na oblacima nebeskim dolazi kao Sin čovječji. On se približi Starovječnom i dovedu ga k njemu.
  Daniel 7,14    Njemu bi predana vlast, čast i kraljevstvo, da mu služe svi narodi, plemena i jezici. Vlast njegova vlast je vječna i nikada neće proći, kraljevstvo njegovo neće propasti.

  Tko sjedi na sudačkom prijestolju Boga Svevišnjega? Koga su mu doveli pred njega i što mu bješe predano? Daniel je sve to vidio.


  1. Kraljevima 19,8    Ustao je, jeo i pio. Okrijepljen tom hranom, išao je četrdeset dana i četrdeset noći sve do Božje gore Horeba.
  1. Kraljevima 19,9    Ondje je ušao u neku spilju i prenoćio u njoj. I gle, eto k njemu riječi Jahvine: "Što ćeš ti ovdje, Ilija?
  1. Kraljevima 19,10    On odgovori: "Revnovao sam gorljivo za Jahvu, Boga nad vojskama, jer su sinovi Izraelovi napustili tvoj Savez, srušili tvoje žrtvenike i pobili mačem tvoje proroke. Ostao sam sam, a oni traže da i meni uzmu život.
  1. Kraljevima 19,11    Glas mu reče: "Iziđi i stani u gori pred Jahvom. Evo Jahve upravo prolazi." Pred Jahvom je bio silan vihor, tako snažan da je drobio brda i lomio hridi, ali Jahve nije bio u olujnom vihoru; poslije olujnog vihora bio je potres, ali Jahve nije bio u potresu;
  1. Kraljevima 19,12    a poslije potresa bio je oganj, ali Jahve nije bio u ognju; poslije ognja šapat laganog i blagog lahora.
  1. Kraljevima 19,13    Kad je to čuo Ilija, zakri lice plaštem, iziđe i stade na ulazu u pećinu. Tada mu progovori glas i reče: "Što ćeš ovdje, Ilija?
  1. Kraljevima 19,14    On odgovori: "Revnovao sam veoma gorljivo za Jahvu nad vojskama, jer su sinovi Izraelovi napustili tvoj Savez, srušili tvoje žrtvenike i mačem poubijali tvoje proroke. Ostadoh sam, a oni traže da i meni oduzmu život.
  1. Kraljevima 19,15    Jahve mu reče:

  S kim je Ilija razgovarao? Kome je govorio: tvoj Savez, tvoje žrtvenike, tvoje proroke, konačno, tko mu je uzvratio u odgovor? Da Ilija nije izašao i stao u gori pred Jahvom ne bi bilo opisano što je vidio, a vidio je Jahvu kakvim mu se Jahve pokazao. I preživio je Ilija to viđenje.

  Izlazak 24,9    Onda se uspne Mojsije s Aronom, Nadabom i Abihuom i sa sedamdeset starješina Izraelovih.
  Izlazak 24,10    Oni vidješe Boga Izraelova: podnožje njegovim nogama kao da je bilo od dragoga kamena safira, sjajem nalik na samo nebo.
  Izlazak 24,11    Ni ruke svoje nije pružio na izabranike Izraelaca: slobodno su Boga motrili i jeli i pili.


  Mnoštvo je vjerovalo i dan danas govori da vjeruje U Isusa. Učenici i oni koji odgovaraju na Njegov poziv "pođi za mnom" su vjerovali i vjeruju i U Isusa i ISUSU, njegovim riječima - jer Sin ništa nije govorio što nije od Oca čuo pa prenio, pa i kad govori:

  BLAŽENI ČISTOGA SRCA JER ONI ĆE BOGA VIDJETI!

  Radujte se i veselite svi vi koji Mu prilazite da vam obreže srca!

  John+14-9+He+Who+Has+Seen+Me+Has+Seen+The+Father+green.webp

  Zar vi ne znate da mi nismo samo na zemlji? Mi smo i u nebesima sad, ovoga časa - svakako oni koji su Kristovi:

  Matej 18,10    Pazite da ne prezrete ni jednoga od ovih najmanjih jer, kažem vam, anđeli njihovi na nebu uvijek gledaju lice Oca mojega, koji je na nebesima.

  Istina je, pak, da grešan adamski čovjek ne može vidjeti Boga i taj susret, to viđenje preživjeti, kao što i kaže stih nešto dalje ispod. Zato je Pavle i rekao: raspet sam s Kristom. To je kao da je rekao: mrtav sam! A gle živim, ali ne ja - Krist živi u meni!


  A kad kaže:

  Ivan 1,18    Boga nitko nikada ne vidje: Jedinorođenac - Bog - koji je u krilu Očevu, on ga obznani.

  Sve je jasno - svima ikad koji su vidjeli, viđaju i vidjet će Boga - i susret preživjeli, preživjeli su samo zato što viđenje, obznana Boga čovjeku biva samo preko Božjega Sina Isusa Krista.


  Jeremija 29,13    Tražit ćete me i naći me jer ćete me tražiti svim srcem svojim.
  Jeremija 29,14    I pustit ću da me nađete - riječ je Jahvina.

  Isus je itekako znao šta priča kad je izgovarao svaku riječ blagoslova koju je izgovarao i kome ih upućivao.
  Moja je želja da si i ti - što ovo čitaš - među tima, da slušaš, poslušaš i pustiš, dopustiš da posijano sjeme riječi u tebi proklija i urađa svakim dobrim plodom i urodom.

  A pomirenje i razumijevanje riječi:
  Izlazak 33,18    Mojsije reče: "Daj mi da ugledam slavu tvoju."
  Izlazak 33,19    On odgovori: "Učinit ću, da prođe sva slava moja ispred očiju tvojih i proglasit ću pred tobom moje ime 'Jahve'. Bit ću milostiv, kojemu hoću da budem milostiv, i smilovat ću se, kojemu hoću da se smilujem."
  Izlazak 33,20    On nastavi dalje: "Lica mojega ne možeš ugledati; jer ni jedan čovjek ne može me vidjeti i ostati živ."

  Lo adam.
  Samo Krist i Kristovo tijelo. Drugi adam.

  1. Ivanova 4,12    Boga nitko nikada ne vidje. Ako ljubimo jedni druge, Bog ostaje u nama, i ljubav je njegova u nama savršena.
  1. Ivanova 4,13    Po ovom znamo da ostajemo u njemu i on u nama: od Duha nam je svoga dao.

  Kako čovjek može VIDJETI nešto što je U NJEMU samome? Toliko je toga rečeno u gornja dva stiha... Te stvari se DUHOVNO razaznaju.

  Budite blagoslovljeni Riječju Božjom! Nadam se da nisam sve ovo uzalud pisala, a i ako jesam, i opet nisam, jer kako je i rečeno, Mat 10,13.


 • . Blago mirotvorcima jer oni će se sinovima Božjim zvati .


  Ovdje dobivamo neprocjenjivu praktičnu lekciju o umijeću molitve – a molitva je, imajte na umu, naše jedino sredstvo povratka našem zajedništvu s Bogom. Površnom čitatelju ovo blaženstvo bi moglo zvučati kao puka konvencionalna vjerska generalizacija, čak i aforizamska floskula od one vrste koju prečesto preferiraju ljudi koji žele biti poučni, a da nemaju što posebno za podučiti. Naime, molitva je jedino pravo djelovanje u punom smislu te riječi, jer je molitva jedina stvar koja mijenja čovjekov karakter.


  Promjena u karakteru, ili promjena u duši, prava je promjena. Kada dođe do takve promjene, postajete druga osoba i stoga se do kraja života ponašate i mislite na drugačiji način od načina na koji ste se prethodno ponašali i mislili, na koje načine biste se nastavili ponašati i misliti da se niste molili. Drugim riječima, postajete drugi čovjek. Količina razlike može biti samo vrlo mala za svaki put kada molite: ipak je tu, jer ne možete moliti a da se u određenoj mjeri ne mijenjate. Ako biste dobili vrlo snažnu spoznaju Prisutnosti Božje s vama, to bi napravilo vrlo veliku i dramatičnu promjenu u vašem karakteru, tako da bi, u tren oka, vaš pogled, vaše navike, cijeli vaš život, činjenica je, potpuno bi se promijenili u svakom pogledu. Mnogi su takvi slučajevi zabilježeni, kako na Istoku tako i na Zapadu; stvarni slučajevi onoga što se nekada nazivalo "obraćenjem" su primjeri.


  Budući da je promjena uzrokovana molitvom radikalna, Isus je naziva "ponovnim rođenjem". Budući da te čini drugim čovjekom, zapravo kao da si se nanovo rodio. Riječ "molitva" treba shvatiti kao da uključuje bilo koji oblik zajedništva ili pokušaja zajedništva s Bogom, bilo glasovno, bilo čisto mentalno. Uključuje i potvrdnu i zazivnu molitvu, od kojih je svaka dobra na svom mjestu; meditaciju; i najviši od svih oblika molitve, a to je kontemplaciju. U nedostatku molitve, sve što možete učiniti je izraziti karakter koji imate, u kakvim god okolnostima da se nalazite. Ovo je toliko rasprostranjen slučaj da bi većina vaših prijatelja bila spremna unaprijed predvidjeti kakvo bi bilo vaše ponašanje u raznim vrstama kriza koje bi se mogle pojaviti. Molitva, mijenjajući vaš karakter, omogućuje novu reakciju.


  Suštinsko za uspjeh u molitvi – za dobivanje tog osjećaja Prisutnosti Božje, što je tajna iscjeljivanja sebe i drugih; dobivanja nadahnuća, koje je dah duše; stjecanja duhovnog razvoja – je da prvo postignemo neki stupanj istinskog mira uma. Ovaj istinski, unutarnji duševni mir bio je misticima poznat kao spokoj, i oni se nikada ne umore govoreći nam da je spokoj veličanstvena putovnica za Božju prisutnost – more glatko poput stakla koje se nalazi oko Velikog bijelog prijestolja. To ne znači da se najteže poteškoće molitvom ne mogu prevladati čak i bez imalo smirenosti, jer, naravno, da mogu. U stvari, što je netko u većoj nevolji, to će manje spokoja moći imati, a sam spokoj – pozitivna vedrina – može se postići samo molitvom i opraštanjem drugima i sebi. Ali, spokoj vedrine morate imati, prije nego što možete ostvariti bilo kakav istinski duhovni napredak; i taj spokoj, tu temeljnu smirenost, neuznemirenost duše, ono je što Isus naziva riječju "mir" – mir koji nadilazi svako ljudsko razumijevanje.


  Mirotvorci o kojima se govori u ovom Blaženstvu su oni koji stvaraju ili donose ovaj istinski mir, ili spokoj, u svojim dušama, jer oni su ti koji nadilaze ograničenja i postaju stvarno, a ne samo potencijalno, djeca Božja. Ovo stanje uma je cilj na koji Isus cilja u svim uputama koje nam daje u Govoru na gori i drugdje. "Mir vam ostavljam, mir svoj dajem vam …neka se ne uznemiruje srce vaše i neka se ne boji." Sve dok postoji strah, ili ljutnja, ili bilo kakva nevolja u vašem srcu, to jest, sve dok vam nedostaje vedrine ili mira, nije moguće da postignete mnogo. Određeni stupanj spokoja neophodan je za postizanje bilo kakve prave koncentracije. Naravno, biti mirotvorac u uobičajenom smislu rješavanja svađa drugih ljudi izvrsna je stvar; ali kao što svi praktični ljudi znaju, iznimno je teška uloga za ispuniti. Miješanjem u tuđe svađe mnogo je lakše pogoršati stvari nego ih poboljšati. Gotovo je sigurno da će osobno mišljenje ući u vaš trud, a vrlo je vjerojatno da će to osobno mišljenje biti pogrešno. Ako možete natjerati obje dotične osobe da zauzmu novi pogled na spornu stvar, to je, naravno, dobro; ali, inače, ako samo postignete kompromis u kojem oni pristanu na dogovor iz motiva osobnog interesa ili kao rezultat neke vrste prisile, tada je problem samo zakrpan na površini, i nema istinske vedrine mira, jer nisu, obojica, niti zadovoljni niti praštaju.


  Jednom kada shvatite snagu molitve, moći ćete stvarno izliječiti mnoge svađe na pravi način; vjerojatno uopće ne progovorivši. Tiha misao o Svemoći ljubavi i mudrosti učinit će da se svaka nevolja gotovo neprimjetno otopi. Zatim, kakav god dogovor bio najbolji za sve strane na duge staze, doći će pod utjecajem ovako tiho izgovorene Riječi.


 • Newly created posts will remain inaccessible for others until approved by a moderator.

  • :)
  • :(
  • ;)
  • :P
  • ^^
  • :D
  • ;(
  • X(
  • :*
  • :|
  • 8o
  • =O
  • <X
  • ||
  • :/
  • :S
  • X/
  • 8)
  • ?(
  • :huh:
  • :rolleyes:
  • :love:
  • 8|
  • :cursing:
  • :thumbdown:
  • :thumbup:
  • :sleeping:
  • :whistling:
  • :evil:
  • :saint:
  • <3
  • :!:
  • :?:
  The maximum number of attachments: 10
  Maximum file size: 2 MB
  Allowed extensions: bmp, gif, jpeg, jpg, pdf, png, txt, webp, zip
   You can sort the options with drag and drop to change their order. You can create up to 20 options.
   The results are invisible unless the poll ended or the user voted.

  Participate now!

  Nemaš korisnički račun. Registriraj se da bi bio član forumske zajednice.