Šta kaže Mormonova knjiga o krštenju male dece?

Nefi

Crkva Isusa Hrista (mormoni)
Poruke
230
Poena
18

Reputacija:

"I tako mi Sveti Duh objavi reč Božju. Stoga, znam da je ozbiljno ruglo pred Bogom da krstite malu decu. Gle, kažem ti da ovo poučavaš – pokajanje i krštenje za one koji su uračunljivi i kadri da počine greh. Da, poučavajte roditelje da se moraju pokajati i krstiti i poniziti se kao njihovao mala deca, i svi oni će biti spašeni sa svojom malom decom. A maloj deci njihovoj ne treba pokajanje, niti krštenje. Gle, krštenje je na pokajanje za ispunjavanje zapovesti za oprost greha. Umesto toga, mala deca su živa u Hristu, i to od postanka sveta. Da nije tako, Bog bi bio pristrasan Bog, a i promenljiv Bog, i onaj koji ima miljenike, jer koliko male dece umre bez krštenja! Ako se, dakle, mala deca ne bi mogla spasti bez krštenja, ona mora da idu u beskrajni pakao. Gle, kažem vam da je onaj koji misli da maloj deci treba krštenje, u žuči gorčine i okovima bezakonja, jer on nema ni vere, ni nade, ni milosrđa. Stoga, dok još misli tako, treba da bude istrebljen, mora da ode u pakao. Naime, strašna je opakost misliti da Bog spašava jedno dete zbog krštenja, a drugo mora da strada jer nema krštenja.

Jao onima koji na taj način izopačuju puteve Gospodnje, jer će stradati ukoliko se ne pokaju. Gle, govorim sa odvažnošću, jer imam vlast od Boga i ne bojim se onoga što čovek može da učini, jer savršena ljubav tera svaki strah. Mala deca se ne mogu kajati, stoga je strašna opakost poricati čiste milosti Božje prema njima, jer sva su ona živa u Njemu zbog milosti Njegove." (Moroni 8:7-15)
 
Nazad
Vrh