Da li biste vi mogli da napišete Mormonovu knjigu? Izazov skepticima u 30 tačaka

Nefi

Crkva Isusa Hrista (mormoni)
Poruke
230
Poena
18

Reputacija:

Postoje samo dve opcije kada je u pitanju Mormonova knjiga: ili je to istinit zapis, a Džozef je prorok koji je pozvan da je prevede. ILI je to falsifikat i Džozef Smit je to napisao i bio je prevarant koji je sve to izmislio.

Šta je od toga tačno? Pravi zapis ili falsifikat? Pa, hajde da pogledamo šta bi bilo potrebno da se „napiše“ Mormonova knjiga. Pozivam vas da prihvatite izazov od 30 tačaka da napišete Mormonovu knjigu!

Evo izazova: možete li ga prihvatiti?


1. Napišite istoriju drevnog Tibeta koja obuhvata period od 600. pre nove ere do 450. godine nove ere Zašto drevni Tibet? Zato što o Tibetu ne znate ništa više nego što je Džozef Smit (ili bilo ko drugi) tada znao o drevnoj Americi.

2. Imate 23 godine.

3. Niste imali više od tri godine formalnog školskog obrazovanja i proveli ste svoj život u zabačenim poljoprivrednim zajednicama.

4. Vaša istorija mora biti napisana na osnovu onoga što sada znate. Nije postojala biblioteka koja je čuvala informacije za Džozefa Smita. Ne smete koristiti nijednu. Ne sme biti nikakvog istraživanja bilo koje vrste.

5. Vaša istorija mora da ima 531 stranicu i preko 300.000 reči.

6. Osim nekoliko gramatičkih ili pisanih grešaka, ne smete imati nikakve izmene u tekstu. Prvo izdanje kako ga diktirate svojoj sekretarici mora da stoji zauvek.

7. Ovaj zapis treba da sadrži istoriju dve različite i odvojene nacije, zajedno sa istorijama različitih savremenih nacija ili grupa ljudi.

8. Morate opisati njihove verske, ekonomske, političke, društvene i kulturne institucije. Pokrijte svaku fazu njihovog društva, uključujući i imena njihovog novca.

9. Promenite svoj stil pisanja više puta, da bi prepoznalo da je ta knjiga imala više autora. Svaki sa svojim stilom pisanja.

10. Utkajte u svoju istoriju religiju Isusa Hrista i obrazac hrišćanskog života.

11. Morate tvrditi da vaša priča nije fikcija sa moralnom vrednošću, već istinita istorija sveta.

12. U svoju knjigu morate uključiti pedeset četiri poglavlja koja se bave ratovima, dvadeset jedno istorijsko poglavlje, pedeset pet poglavlja o vizijama i proročanstvima. Zapamtite, kada počnete da pišete vizije i proročanstva, morate da se vaš zapis pažljivo slaže sa Biblijom. Morate napisati sedamdeset jedno poglavlje o učenju i savetima, i morate proveriti svaku izjavu sa Biblijom ili će se dokazati da ste prevarant. Morate napisati dvadeset i jedno poglavlje o Hristovoj službi, i sve što tvrdite da je rekao i svako svedočanstvo koje napišete u svojoj knjizi o Njemu mora se u potpunosti slagati sa Novim Zavetom.

13. Mnoge činjenice, tvrdnje, ideje i izjave date kao apsolutna istina u vašem pisanju moraju biti u potpunosti nesaglasne sa preovlađujućim verovanjima u svetu. Neka od ovih svetskih verovanja moraju biti direktna suprotnost vašim tvrdnjama.

14. U vaše naracije biće uključeni autentični načini putovanja; da li su ti drevni ljudi koristili vatru ili ne; opis njihove odeće, useva, običaja žalosti i vrste vlasti. Morate izmisliti oko 280 novih imena koja će izdržati ispitivanje tokom godina u pogledu njihove pravilne primene i izvođenja.

15. Moraćete pravilno da koristite figure govora, poređenja, metafore, naracije, ekspozicije, opise, besedništvo, epsku liriku i parabole.

16. Morate pozvati najsposobnije naučnike i stručnjake da pažljivo prouče tekst, i morate marljivo nastojati da vaša knjiga dođe u ruke onih koji žele da dokažu da je falsifikat, i koji su najkompetentniji da razotkriju svaku manu u njoj.

17. Temeljna istraga, naučni i istorijski dokazi i arheološka otkrića za narednih 125 godina moraju potvrditi svoje tvrdnje i dokazati da su detalj za detaljem istiniti, jer su mnogi detalji koje ste uneli u svoju istoriju još uvek zakopani ispod tla Tibeta.

18. Morate je objaviti svakom narodu, rodu, jeziku i narodu proglašavajući da je reč Božija i još jedan svedok za Gospoda Isusa Hrista.

19. Knjiga ne sme da sadrži nikakve apsurdne, nemoguće ili kontradiktorne izjave. Vaša istorija ne sme da sadrži bilo kakvu izjavu koja bi bila u suprotnosti sa bilo kojom drugom izjavom na drugom mestu u tom.

20. Moraju se pojaviti mnoge teorije i ideje o njegovom poreklu, a nakon otkrivanja i ispitivanja činjenica moraju propasti. Tvrdili ste da vaše znanje potiče od božanskog porekla, a ova tvrdnja i dalje stoji kao jedino moguće objašnjenje. Snaga ovog objašnjenja ne sme da opada kako vreme prolazi, već se zapravo povećava do tačke u kojoj postaje jedino logično objašnjenje.

21. Vaš zapis je da ispunite mnoga biblijska proročanstva, čak i na tačan način na koji će se objaviti, kome su predata, njegove svrhe i dostignuća.

22. Pozovite anđela sa neba usred dana i neka svedoči četvorici poštenih, dostojanstvenih građana vaše zajednice da je zapis Božja reč. Ovi svedoci moraju da daju anđeosko svedočanstvo svetu, ne radi koristi ili dobiti, već pod velikom žrtvom i teškim progonima, čak i do samrtne postelje. To svedočanstvo morate staviti na test tako što će ti svedoci postati vaši neprijatelji, ali ipak nikada neće poreći njihovo svedočanstvo.

23. Hiljade velikana, intelektualnih divova, nacionalnih i međunarodnih ličnosti i naučnika već 165 godina moraju prihvatiti vašu istoriju i njena učenja čak do te mere da polože svoj život umesto da poriču svoje svedočenje o tome.

24. U taj zapis morate dati ovo obećanje: "ja bih da vas opomenem da kada budete čitali ovaj zapis, da upitate Boga, Večnog Oca, u ime Hristovo, nije li to istinito. I budete li pitali srca iskrenog, sa pravom namerom, imajući veru u Hrista, On će vam moću Svetog Duha objaviti istinu o tome."

25. Misionari moraju da svedoče svetu u narednih 165 godina da znaju da je taj zapis istinit jer su dobili svedočanstvo na obećanji test i otkrili da je istinito. Istinu su saznali moći Duha svetoga.

26. Više od 52.900 kompetentnih ljudi mora biti toliko privrženi toj vašoj knjizi da rado daju dve ili više godina svog života da bi je odneli u sve delove sveta da bi svedočili o njoj da je istinita. Oni ne samo da to čine o sopstvenom trošku tokom ovih godina, već se vraćaju svedočeći da će vreme koje su proveli ostati jedan od najvažnijih događaja u njihovim životima. Za svoj trud ne dobijaju ništa osim radost što su vašu knjigu podelili sa drugima.

27. Vaša knjiga ne samo da mora podići standarde miliona ljudi, već da to učini na takav način da postanu jedno od velikih moralnih, etičkih i dinamičnih čuda današnjice i da mnogi od njih postanu važni u današnjem društvu.

28. Sledećih 20 godina posle štampanja te knjige morate biti prognani ako verujete u nju.Vas, vašu porodicu i najdraže vaše najmilije proganjaju, iznova proteraju iz svojih domova, premlaćuju, muče, izgladnjuju, smrzavaju i ubijaju. Desetine hiljada moraju proći najekstremnije teškoće u vašem prisustvu samo zato što veruju u vaše tvrdnje o poreklu i sadržaju onoga što ste napisali u toj knjizi, o drevnom Tibetu.

29. Za vreme progona nemožete da steknete nikakvo bogatstvo svojim radom i mnogo puta izgubite sve što imate. Poput onih koji vam veruju, morate se podvrgnuti najgnusnijem progonu. I konačno, posle 20 godina od ovoga, dajte svoj život na veoma divljački i brutalan način, za svedočanstvo o toj istorijskoj knjizi. A sve ovo je učinjeno svojevoljno sa vaše strane, jer tvrdite da znate da je ta knjiga istinita..

30. Počnite odmah i napravite ovakav zapis koji pokriva 1.000 godina istorije, čineći to, ne u mirnoj atmosferi vaše zajednice, već pod najtežim okolnostima koje uključuju da ste nekoliko puta prognani iz kuće i dobijate stalne pretnjeza vaš život. Molimo vas da završite svoju knjigu, nagovorite prijatelja da stavi pod hipoteku svoju farmu kako biste prikupili novac za štampanje – sve za 60 dana.
 
Nazad
Vrh