Pitanja za mormone

καιnos

SPIRIT JUNKIE
Poruke
1.076
Poena
63

Reputacija:

Dragi forumaši, evo doveo sam jednog člana Crkve Isusa Hrista Posljednjih Dana (mormoni). Inače možemo biti ponosni što imamo jednog takvog člana na forumu. Jeh. svjedoka još možete naći, ali mormona koji govori još našim jezikom veoma teško. Stoga molim sve forumaše da budu slobodni pitati našeg člana Nefi u vezi ove crkve. Molit ću da se sagovornika poštuje, da ga se ne vrijeđa, jer svi mi smo kršćani i pozivamo se na ljubav i poštovanje. Naravno, Nefi će sigurno pisati i na drugim njemu zanimljivim pitanjima. Evo da ja krenem sa pitanjem. Baš pored sebe imam Mormonovu knjigu koju sam jutros malo čitao.

Zašto pored Biblije još jedan spis (Mormonova knjiga)....prije 20 godina kad sam čitao Mormonovu knjigu pročitao sam u njoj nešto tipa - Zašto mrmljate što imate više Božje riječi ili tako nekako, neka me Nefi ispravi.
 
Dragi forumaši, evo doveo sam jednog člana Crkve Isusa Hrista Posljednjih Dana (mormoni). Inače možemo biti ponosni što imamo jednog takvog člana na forumu. Jeh. svjedoka još možete naći, ali mormona koji govori još našim jezikom veoma teško. Stoga molim sve forumaše da budu slobodni pitati našeg člana Nefi u vezi ove crkve. Molit ću da se sagovornika poštuje, da ga se ne vrijeđa, jer svi mi smo kršćani i pozivamo se na ljubav i poštovanje. Naravno, Nefi će sigurno pisati i na drugim njemu zanimljivim pitanjima. Evo da ja krenem sa pitanjem. Baš pored sebe imam Mormonovu knjigu koju sam jutros malo čitao.

Zašto pored Biblije još jedan spis (Mormonova knjiga)....prije 20 godina kad sam čitao Mormonovu knjigu pročitao sam u njoj nešto tipa - Zašto mrmljate što imate više Božje riječi ili tako nekako, neka me Nefi ispravi.
To je iz 2 Nefija iz 29 glave. Tu piše ovako:
"A zbog reči mojih koje će brujati – mnogi od nejevreja će reći: Biblija! Biblija! Imamo Bibliju, i ne može biti druge Biblije.

Ne znate li da ima više naroda od jednog? Ne znate li da ja, Gospod Bog vaš, stvorih sve ljude, i da se sećam onih koji su na bostrvima morskim, i da vladam gore na nebesima i dole na zemlji, i iznosim reč svoju deci čovečjoj, da, i to svim narodima zemaljskim? Zašto gunđate što ćete primiti još reči mojih?

Ne znate li da je svedočanstvo dva naroda dokaz vama da sam ja Bog, da se sećam jednog naroda kao i drugog? Stoga, iste reči govorim jednom narodu kao i drugom. A kada se dva naroda udruže udružiće se i svedočanstvo ta dva naroda.

A to činim da mnogima dokažem da sam isti juče, danas, i zauvek i da reči svoje izričem kako mi se svidi. I zato što jednu reč izgovorih ne mislite da ne mogu i drugu izgovoriti, jer delo moje nije još dovršeno niti će biti do svršetka čovečjeg, niti od tada pa nadalje.

Stoga, zato što Bibliju imate ne mislite da ona sadrži sve reči moje, niti mislite da ne učinih da još toga bude zapisano.

Jer ja zapovedam svim ljudima, i na istoku i na zapadu, i na severu i na jugu, i na ostrvima morskim, da pišu reči koje im govorim, jer po knjigama koje će biti napisane sudiću svetu, svakom čoveku po delima njegovim, po onom što je zapisano.

Jer gle, govoriću Jevrejima i oni će to pisati, a govoriću i Nefijcima i oni će to pisati, a govoriću i drugim plemenima doma Izraelovog, koje izvedoh, i oni će to pisati. I govoriću i svim narodima zemaljskim, i oni će to pisati.

I dogodiće se da će Jevreji imati reči Nefijaca, i Nefijci će imati reči Jevreja, a Nefijci i Jevreji imaće reči izgubljenih plemena Izraelovih, a bizgubljena plemena Izraelova imaće reči Nefijaca i Jevreja.

I dogodiće se da će moj narod, koji je od doma Izraelovog, biti sabran kući, u zemlje poseda njihovih, a i reč moja biće u jedno sabrana. I pokazaću onima što se protiv reči moje bore i protiv moga naroda, koji je od doma Izraelovog, da sam ja Bog, i da se zavetovah Avramu da ću se sećati potomstva njegovog zauvek." (Mormonova Knjiga, 2 Nefi 29)
 
1. Može pojašnjenje odakle ideja da mormoni nakon smrti dobijaju svoju planetu. Znam da se zvanična LDS crkva distancirala od te ideje ali šta je izvor takve koncepcije.

2. Šta tačno predstavlja zvijezda Kolob? Da li se ona smatra pravom zvijezdom ili metaforičkim prikazom?
 
1. Može pojašnjenje odakle ideja da mormoni nakon smrti dobijaju svoju planetu. Znam da se zvanična LDS crkva distancirala od te ideje ali šta je izvor takve koncepcije.

2. Šta tačno predstavlja zvijezda Kolob? Da li se ona smatra pravom zvijezdom ili metaforičkim prikazom?
1. pa nije to baš tako tačno. O tome nije skoro ništa obajavljeno tako da mnogi članovi crkve špekulišu o tome. Nigde se ne spominje nikakva svoja planeta. Samo piše da koji su pravedni bili i držali svoje saveze sa Bogom mogu posle uzvisenja učestvovati u stvaranju svetova. 2. Zvezda Kolob se pominje samo u knjizi Avrama. Tu se pominje da vreme u svemiru ne teče istom brzinom i da se kod Boga meri vremi po zvezdi Kolobu. Jedan dan kod Boga je kao hiljadu gidina. "...Jedan dan kod Gospoda kao hiljada godina i hiljada godina kao jedan dan" (2 Petr 3:8)
 
Znači to je bukvalna zvijezda? To me zanima.
 
Znači to je bukvalna zvijezda? To me zanima.
'Kolob' je naziv bukvalne zvezde kako piše u knjizi Avrama "koja je najbliža Božjem prestolu." Iako je ovde taj izraz "najbliža" relativan.

"I ja, Avram...videh zvezde, da behu izrazito velike, i da jedna od njih beše najbliža prestolu Božjem; i beše još mnogo velikih... A Gospod mi reče: Ovo su one koje vladaju; a ime povelike je Kolob, jer je meni najbliža, jer sam ja Gospod Bog tvoj... (Avram 3:3)

Bog je ovde podučio Avrama sa jednom metaforom. Prvo mu je pokazao svemir i zvezde i da postoje male i velike i da je najveća od svoh Kolob. Bog je hteo sa ovom metaforom da mu objasni da se isto tako ponaša i sa ineligencijom i hirarhijom.

Znači ima mnogo zvezda, a jedna zvezda je „najbliža“ Bogu. Na sličan način, postoje mnoge inteligencije, a Bog je najveći i najinteligentniji od njih.

Tako se „Kolob“ uvodi na prilično periferan način u nastojanju da poduči Avrama o vlasti Božijoj:

"... isto tako, postoje li dva duha, i jedan je pametniji od drugog... ja sam Gospod Bog tvoj, ja sam pametniji od svih njih." (Avram 3:18-19)

Kolob nema stvarnu ulogu u učenju naše crkve. U nastojanju da Crkva izgleda bizarno, mnogi kritičari se rugaju ideji da „Bog živi na planeti Kolob“. Ovo je lažno jer Bog ne živi na Kolobu. Već je to samo bio primer objašnjenja moći, vlasti i razuma Božjeg.

Pošto naše učenje veruje u Boga sa proslavljenim fizičkim telom, nije iznenađujuće što se može govoriti o Božjoj lokaciji u fizičkom prostoru. Mnogi Hrišćanski kritičari koji veruju u Boga bez „tela, udova ili strasti“ iskorištavaju ovu razliku u perspektivi da bi naša verovanja izgledala bogohulno ili bizarno. Ali, govoriti o Bogu kao da ima lokaciju nije ništa čudnije nego govoriti o Isusovoj fizičkoj lokaciji u Vitlejemu ili Jerusalimu tokom Njegovog smrtnog života.

Isto tako naziv "Nebo" kojim opisujemo mesto gde Bog živi ili gde je presto njegove moći svi zamišljaju kao jedno realno mesto koje mora da ima svoju lokaciju.
 
Hvala Vam na odgovoru. Može pojašnjenje te ideje da Bog ima fizičko tijelo i kako se to uklapa u tvrdnju Sv. Pisma da je Bog Duh.
 
Hvala Vam na odgovoru. Može pojašnjenje te ideje da Bog ima fizičko tijelo i kako se to uklapa u tvrdnju Sv. Pisma da je Bog Duh.
Kada kažemo da je Bog duh, ne mislimo da on nema telo, već da je on izvor neobjašnjive životvorne sile koja osnažuje ljudsko telo i da on ima puninu moći. Uvek moramo zapamtiti da su Bibliju napisali Jevreji - pisci Novog zaveta su bili svi Jevreji. Šta su drevni Jevreji mislili o ovoj temi? Profesor Stead (Christopher Stead von der Cambridge Divinity School) kaže: "Jevreji su uvek zamišljali Boga koga obožavaju, da ima telo i um kao što je naš. "

"Na primer, veliki hrišćanski pisac Tertulijan (oko 200. godine pne) piše:" Jer ko poriče da Bog ima telo, iako se kaže da je Bog duh? "Jer je duh njegova sopstvena telesna supstanca, u jednom vlastitom obliku."

Zašto su hrišćani počeli da veruju drugačije? J.W.C. Wand, istoričar i bivši biskup anglikanske crkve u Londonu, piše da je jedna od filozofskih škola (neoplatonizam), koja je bila vrlo uobičajena u danima Rimskog carstva, imala veliki uticaj na ovo pitanje.

Jer i za Isusa piše: "Gospod je Duh" (2 Kor 3:17) a znamo da je imao telo.

"Gospod je Duh, a gde je Gospodnji Duh, tamo je sloboda." (2 Kor 3:17) Iako smatramo da ovo naše učenje potvrđuje, glavni razlog zašto verujemo da Bog ima proslavljeno i večno telo je činjenica da je Isus vaskrsnuo u telu i da je kao takav otišao na Nebo, kao i stih u knjizi "Učenje i Zaveti" gde stoji jedna, kako mi verujemo, objava data Josephu Smithu.

Tu piše: "Otac ima telo od mesa i kostiju opipljivo kao i čovečje; Sin isto tako; ali Sveti Duh nema telo od mesa i kostiju, nego je osoba duhovna. Da nije tako, Sveti Duh ne bi mogao prebivati u nama." (Učenje i Zaveti 130:22) Da ne dođe do nesporazuma: Telo od Mesa i kostiju je "duhovno" telo koje oživljava sopstveni Duh a ne krv, kao što je to u smrtnom telu. Pavle je govorio o tom "duhovnom" telu.
 
Kada kažemo da je Bog duh, ne mislimo da on nema telo, već da je on izvor neobjašnjive životvorne sile koja osnažuje ljudsko telo i da on ima puninu moći. Uvek moramo zapamtiti da su Bibliju napisali Jevreji - pisci Novog zaveta su bili svi Jevreji. Šta su drevni Jevreji mislili o ovoj temi? Profesor Stead (Christopher Stead von der Cambridge Divinity School) kaže: "Jevreji su uvek zamišljali Boga koga obožavaju, da ima telo i um kao što je naš. "
Nisam siguran da možemo reći da je ovo najtačnije. Iako se u Sv. Pismu zaista nalaze antropomorfni prikazi Boga i u drevnom judaizmu se ti opisi nisu smatrali bukvalnim. Ne sporim da je možda bilo i takvih grupa ali mejnstrim judaizma je vjerovao u to da Bog nije tjelesno biće.
"Primarni zadatak teološke agende devteronomističkih urednika je bio da promjene izraelsku teologiju iz fizičkog ka nefizičkom razumijevanju Boga. Oni su izmijenili ranije tekstove kako bi umanjili ili promjenili antropomorfne prikaze Boga. Ovo teološko shvatanje je postalo centralno u judaizmu i objašnjava jevrejski otpor ka ideji da Bog može uzeti na Sebe fizičku formu." (Sara E. Karesh, Mitchell M. Hurvitz, Encyclopedia of Judaism, 2006, str. 115).

"Na primer, veliki hrišćanski pisac Tertulijan (oko 200. godine pne) piše:" Jer ko poriče da Bog ima telo, iako se kaže da je Bog duh? "Jer je duh njegova sopstvena telesna supstanca, u jednom vlastitom obliku."
Da, no Tertulijan je bio prilično usamljen u ovakvom shvatanju.

Zašto su hrišćani počeli da veruju drugačije? J.W.C. Wand, istoričar i bivši biskup anglikanske crkve u Londonu, piše da je jedna od filozofskih škola (neoplatonizam), koja je bila vrlo uobičajena u danima Rimskog carstva, imala veliki uticaj na ovo pitanje.
Možemo reći i da je filozofska škola stoicizma imala uticaj na Tertulijanova shvatanja.

Jer i za Isusa piše: "Gospod je Duh" (2 Kor 3:17) a znamo da je imao telo.

"Gospod je Duh, a gde je Gospodnji Duh, tamo je sloboda." (2 Kor 3:17)
Tu se više iskazuje Božanstvo Sv. Duha nego što se govori o tome da Bog ima tijelo.

Iako smatramo da ovo naše učenje potvrđuje, glavni razlog zašto verujemo da Bog ima proslavljeno i večno telo je činjenica da je Isus vaskrsnuo u telu i da je kao takav otišao na Nebo, kao i stih u knjizi "Učenje i Zaveti" gde stoji jedna, kako mi verujemo, objava data Josephu Smithu.

Tu piše: "Otac ima telo od mesa i kostiju opipljivo kao i čovečje; Sin isto tako; ali Sveti Duh nema telo od mesa i kostiju, nego je osoba duhovna. Da nije tako, Sveti Duh ne bi mogao prebivati u nama." (Učenje i Zaveti 130:22) Da ne dođe do nesporazuma: Telo od Mesa i kostiju je "duhovno" telo koje oživljava sopstveni Duh a ne krv, kao što je to u smrtnom telu. Pavle je govorio o tom "duhovnom" telu.
Hvala na preciznom odgovoru. Samo još jedno pojašnjenje.
"I Gospod mu reče: Zbog vjere svoje ti vidje da ću ja uzeti na sebe a meso i krv; i nikada čovjek ne dođe preda me s tako silnom vjerom kao što ti učini; jer da ne bijaše tako, ne bi mogao vidjeti prsta mojega. Jesi li vidio više od ovoga?" (Eterova 3:9).
Ovdje Hristos govori bratu Jaredovom da će uzeti meso i krv tj. tijelo. Pretpostavljam da se to ne odnosi na "tijelo od mesa i kostiju" koje Sin po vašem učenju ima na nebu pošto "meso i krv" tek treba uzeti u budućnosti.
 
U mene su nekoliko puta dolazili oni vasi americki misionari. Vrlo je lijepo kako su naucili nas jezik. Nudio sam ih kolacima i cajem. Dali su mi onu vasu knjigu.
 
Nisam siguran da možemo reći da je ovo najtačnije. Iako se u Sv. Pismu zaista nalaze antropomorfni prikazi Boga i u drevnom judaizmu se ti opisi nisu smatrali bukvalnim. Ne sporim da je možda bilo i takvih grupa ali mejnstrim judaizma je vjerovao u to da Bog nije tjelesno biće.
"Primarni zadatak teološke agende devteronomističkih urednika je bio da promjene izraelsku teologiju iz fizičkog ka nefizičkom razumijevanju Boga. Oni su izmijenili ranije tekstove kako bi umanjili ili promjenili antropomorfne prikaze Boga. Ovo teološko shvatanje je postalo centralno u judaizmu i objašnjava jevrejski otpor ka ideji da Bog može uzeti na Sebe fizičku formu." (Sara E. Karesh, Mitchell M. Hurvitz, Encyclopedia of Judaism, 2006, str. 115).


Da, no Tertulijan je bio prilično usamljen u ovakvom shvatanju.


Možemo reći i da je filozofska škola stoicizma imala uticaj na Tertulijanova shvatanja.


Tu se više iskazuje Božanstvo Sv. Duha nego što se govori o tome da Bog ima tijelo.


Hvala na preciznom odgovoru. Samo još jedno pojašnjenje.
"I Gospod mu reče: Zbog vjere svoje ti vidje da ću ja uzeti na sebe a meso i krv; i nikada čovjek ne dođe preda me s tako silnom vjerom kao što ti učini; jer da ne bijaše tako, ne bi mogao vidjeti prsta mojega. Jesi li vidio više od ovoga?" (Eterova 3:9).
Ovdje Hristos govori bratu Jaredovom da će uzeti meso i krv tj. tijelo. Pretpostavljam da se to ne odnosi na "tijelo od mesa i kostiju" koje Sin po vašem učenju ima na nebu pošto "meso i krv" tek treba uzeti u budućnosti.
Sigurno je teško dokazati istorijski ko je u pravu. Tada su postojali razni uticaju u ranom Hrišćanstvu. Ipak ideja o Božjoj telesnosti nije imala početak kod Joseoha smitha. A što se Eterove knjige tiče, da, Jaredov brat vidi preegzistentnog Isusa, koji je tada bio jedno duhovno biće bez tela od mesa i kostiju. On radi njegove vere vidi u viziji da će Isus doći na zemlju i uzeti telesnost.
 
Ova ucenja Mormona o zivotu na drugim planetama podsjecaju malo na Scientologiju.
 
Da li kod vas postoji neki stav o seksu na toj drugoj planeti?
Neka Nefi preciznije odgovori jer on sigurno zna bolje ali mislim da se vjeruje da će ga biti i tamo pošto LDS vjeruju u vječnost braka i na drugom svijetu. Brigham Young, nasljednik Josepha Smitha i drugi mormonski prorok (mada ne znam da li su oni jednaki ili je Smith ipak prorok nad prorocima) je tako nešto pisao.
 
Da li kod vas postoji neki stav o seksu na toj drugoj planeti?
Prvo mi ne verujemo da je Nebo jedna planeta ili da ćemo mi dobiti neke planete. To su kritičari izmislili da bi naše verovanje ispalo smešno. Tako nešto nigde nije zapisano u našim svetim pismima a isto tako treba napomenuti da su kritičari naše crkve izmislili i upotrebili termin o seksu na drugim planetama nazivajući ga „nebeski seks“.

To nije izraz koji koriste sveci poslednjih dana. Sveci poslednjih dana ga zapravo nikada nisu koristili. Upotreba takve taktike može mnogo reći o pristrasnosti mejnstrim kulture prema seksualnom ponašanju. Ali ne govori ništa o stvarnim verovanjima članova crkve.

Ovo je dobar primer kako kritičari izokreću verovanje Crkve Isusa Hrista SPD do te mere da ga čine smešnim. Koriste citate ranih lidera naše crkve i često koriste da podrže tvrdnje da sveci poslednjih dana veruju u „nebeski seks“. Treba napomenuti, međutim, da lideri naše crkve nikada nisu koristili termin „nebeski seks“. Ovu frazu su kritičari primenili na Crkvu, verovatno zbog njenog šokantnog učenja i verovanja:

1. Verovanje da Bog Otac ima fizičko telo

2. Verovanje da postoji Nebeska Majka koja ima i fizičko telo.

3. Verovanje da su naši Nebeski Otac i Majka zajedno u stanju da stvore duhovnu decu.

Ipak nigde u našim kanonu svetih pisma ne piše ništa o ovome, već se koriste samo citati naših vođa crkve iz kojih znamo da su bili samo nihova lična mišljenja a ne uvek Božja objava. Ipak kriritičari uzimaju ove ideje i kombinuju ih, što rezultira izjavom da sveci poslednjih dana veruju u „nebeski seks“. Brojne antimormonske knjige su zatim koristile ovu ideju da ismejavaju verovanje naše crkve ili da šokiraju svoje čitaoce iako ova tvrdnja ne opisuje naša verovanja, već je karikatura kritičara.

Jedna od prvih upotreba termina "nebeski seks" bila je u anti-mormonskom filmu "The God Makers." iz 1982. Govori o „upuštanju u nebeski seks sa njihovim božanskim ženama“. Žena u filmu koja je svedočila da je nekada bila svetac poslednjih dana izražava ovu ideju kao primarni cilj žena u crkvi da postanu „boginja na nebu“, da „ispune zemlju“ i da budu „zauvek trudna“. Tvrdnja da sveci poslednjih dana očekuju da imaju „beskonačan“ seks kako bi naselili sopstvenu planetu popularna je među kritičarima Crkve, iako ni sami članovi ne bi objašnjavali svoja verovanja na taj način.

Pretpostavke kritičara jednostavno uzimaju ono što znaju o našem fizičkom svetu i primenjuju to na zagrobni život. Dalje ispitujući tezu kritičara, trebalo bi da se postavi ključno pitanje: kako nastaje potomstvo sjedinjenjem dva besmrtna bića na telesni način? Sveci poslednjih dana veruju da „duhovna deca“ dobijaju telo samo rođenjem na zemlji.

Naravno, na ovo pitanje se ne može odgovoriti. Prazno je spekulisati o tačnom načinu na koji se stvaraju „duhovna deca“, i sugerisati da se to dešava kroz „nebeski seks“ i „večnu trudnoću“. To je svetski način razmišljanja o primenjenom duhovnom procesu. Zaključak: Sveci poslednjih dana ne razumeju mehanizam kojim se duhovna deca stvaraju, jer to jednostavno nije objavljeno a nijedno naše učenje ne objašnjava da su „nebeski seks“ i „večna trudnoća“ mogući.
 
Poslednja izmena:
Ova ucenja Mormona o zivotu na drugim planetama podsjecaju malo na Scientologiju.
Samo što moram da vas razočaram jer to nije istina. Mi ne verujemo u neke planete, na kojima čemo kasnije živeti. Ta ideja je nastala od kritičara crkve. Mi verujemo u tri stepena slave, onako kako je to apostol Pavle opisao: "Ima i nebeskih tela, i zemaljskih tela, ali je drugi sjaj nebeskih tela, a drugi zemaljskih. Drugi je sjaj sunca, i drugi je sjaj meseca, i drugi je sjaj zvezda; jer se zvezda razlikuje od zvezde po sjaju. Tako je i sa vaskrsenjem mrtvih." (1 Kor 15:40–42) Gde će se nalaziti ta carstva ili dali će to biti neke planete ili ne ili da li je nebesko carstvo jedna planeta ili mnogo planeta ili nešto potpuno drugo, nije uopšte objavljeno.
 
Ipak nigde u našim kanonu svetih pisma ne piše ništa o ovome, već se koriste samo citati naših vođa crkve iz kojih znamo da su bili samo nihova lična mišljenja a ne uvek Božja objava.
Međutim Brigham Young je za svoje besjede precizno rekao:
"Ja sada kažem, kada su one prepisane i potvrđene od strane mene, dovoljno su dobro Pismo kao ono što je učeno u ovoj Bibliji." (Journal of Discourses, vol. 13, Discourse 30, Texts for Preaching Upon at Conference—Revelations—Deceitfulness of Riches—One-Man Power—Spiritualism, str. 264):
Isti taj Brigham Young je naznačio:
"On (tj. Boga) je stvorio čovjeka kao što mi stvaramo našu djecu; zato jer ne postoji nijedan drugi način stvaranja na nebu, na zemlji, u zemlji ili pod zemljom ili u svim vijekovima" (Journal of Discourses, vol. 11, Discourse 19, Personality of God—His Attributes—Eternal Life, Etc, str. 122).
 
Međutim Brigham Young je za svoje besjede precizno rekao:
"Ja sada kažem, kada su one prepisane i potvrđene od strane mene, dovoljno su dobro Pismo kao ono što je učeno u ovoj Bibliji." (Journal of Discourses, vol. 13, Discourse 30, Texts for Preaching Upon at Conference—Revelations—Deceitfulness of Riches—One-Man Power—Spiritualism, str. 264):
Isti taj Brigham Young je naznačio:
"On (tj. Boga) je stvorio čovjeka kao što mi stvaramo našu djecu; zato jer ne postoji nijedan drugi način stvaranja na nebu, na zemlji, u zemlji ili pod zemljom ili u svim vijekovima" (Journal of Discourses, vol. 11, Discourse 19, Personality of God—His Attributes—Eternal Life, Etc, str. 122).
To je lično mišljenje Brighama Younga. Sumnjam da su Adam i Eva stvoreni seksom. Da je to bila objava od Boga bila bi sigurno deo našeg kanona. Za Brighama Younga se mnogo piše šta je "kao" rekao. Ali dok ne kaže: "ovako govori Gospod." sumnjivo je. To ne može biti isto kao na zemlji jer mi ovde stvaramo samo tela za Božju decu, ali na nebu se stvarju duhovi. Duhovi nemaju telesnost, tako da to može biti slično ali nikada isto. Mi ćemo tada imati savršena tela bez krvi i mesa, tako da seks nemože biti isti kao na zemlji, ako se to uopšte seksom ostvaruje. To jednostavno nije objavljeno, sve je to ovde samo špekulisanje. A čak i da jeste sigurno je sveto
 
To je lično mišljenje Brighama Younga. Da je to bila objava od Boga bila bi sigurno deo našeg kanona. To ne može biti isto kao na zemlji jer mi ovde stvaramo samo tela za Božju decu, ali na nebu se stvarju duhovi. Duhovi nemaju telesnost, tako da to može biti slično ali nikada isto. Mi ćemo tada imati savršena tela bez krvi i mesa, tako da seks nemože biti isti kao na zemlji, ako se to uopšte seksom ostvaruje. To jednostavno nije objavljeno, sve je to ovde samo špekulisanje. A čak i da jeste sigurno je sveto
Možda je to sadašnji stav LDS crkve ali Brigham Young kad je to pisao je smatrao to objavom.
 
Možda je to sadašnji stav LDS crkve ali Brigham Young kad je to pisao je smatrao to objavom.
Pa dobro ne želim sada da kažem da to nije tako, ali kada bi bila objava zašto nije u našim svetim pismima? I u novom zavetu govori apostol Pavle rečima "ovo vam kažem ja a ne Gospod: ako neki brat ima ženu koja nije pobožna i ona pristaje da živi s njim, neka je ne ostavlja..." (1 Kor 7:10-12) Eto ako Pavle ima pravo da izrazi svoje mišljenje zašto onda Brigham Young to nemože? Ali to ipak nije objava od Boga.
 
Nazad
Vrh