Pitanja za mormone

Pa dobro ne želim sada da kažem da to nije tako, ali kada bi bila objava zašto nije u našim svetim pismima? I u novom zavetu govori apostol Pavle rečima "ovo vam kažem ja a ne Gospod: ako neki brat ima ženu koja nije pobožna i ona pristaje da živi s njim, neka je ne ostavlja..." (1 Kor 7:10-12) Eto ako Pavle ima pravo da izrazi svoje mišljenje zašto onda Brigham Young to nemože? Ali to ipak nije objava od Boga.
Nije problem što Brigham Young izražava svoje mišljenje. Međutim on je sam precizno naveo da su njegove besjede jednake Pismu. Da je on rekao "ovo je moje mišljenje i tako ga tretirajte" ne bi bilo problema. Ja ne tvrdim da današnji mormoni vjeruju u koncept "nebeskog seksa" ali izgleda da su prvi mormoni u 19. vijeku imali jednu takvu koncepciju.
 
Nije problem što Brigham Young izražava svoje mišljenje. Međutim on je sam precizno naveo da su njegove besjede jednake Pismu. Da je on rekao "ovo je moje mišljenje i tako ga tretirajte" ne bi bilo problema. Ja ne tvrdim da današnji mormoni vjeruju u koncept "nebeskog seksa" ali izgleda da su prvi mormoni u 19. vijeku imali jednu takvu koncepciju.
samo to je teško rekonsruisati. Ja ne tvrdim da On nije bio u pravu, ali tvrdim da uspoređenje sa smrtnim životom i smrtnim seksom jednostavno nije moguće, je mi jednostavno neznamo kako je to imati vaskrslo proslavljeno duhovno telo bez požuda i telesnih potreba.
 
Da li se mormoni i Jehovi svjedoci ubrajaju u protestantske crkve?
 
Ja bih rekao ne. Oni su nastali u protestantskom okruženju ali se značajno razlikuju od klasičnih protestanata. Isto važi i za adventiste.
 
Ne postoji precizan kriterijum ali ja bih rekao veza sa Reformacijom iz 16. vijeka. Mormoni su nastali u 19. i imaju novog proroka i novu knjigu a protestanti decidno odbacuju bilo koju knjigu sem Biblije kao izvor autoriteta. Adventisti isto tako imaju proročicu a Jehovini svjedoci su tek posebna priča. Oni imaju svoja vjerovanja, svoj prevod Pisma i znatno drugačija učenja.
 
Da, ali svi oni priznaju Bibliju i spadaju u te reformirane crkve koje nisu ni RKC, ni PC?! Ja bih njih svrstao u protestante. Doduse rubno, ali ipak...
 
Ne postoji precizan kriterijum ali ja bih rekao veza sa Reformacijom iz 16. vijeka. Mormoni su nastali u 19. i imaju novog proroka i novu knjigu a protestanti decidno odbacuju bilo koju knjigu sem Biblije kao izvor autoriteta. Adventisti isto tako imaju proročicu a Jehovini svjedoci su tek posebna priča. Oni imaju svoja vjerovanja, svoj prevod Pisma i znatno drugačija učenja.
Crkva Isusa Hrista svetaca poslednjih dana (Mormoni) ne pripadaju protestantizmu niti podržavaju njihova učenje o zagrobnom životu. Niti su nastali iz protestantizma. Mnoga učenja su čak sličnija katoličkoj ili pravoslavnoj crkvi. Naročito što se tiče rukopoloženja, svešteničke vlsti kao i egzistencija između smrti i vaskrsenja. Smith prethodno nije pripadao nijednoj vesrskoj grupi. Ali za razliku od Adventista i Jehovinih svedoka mi nismo imali samo Smitha kao proroka, nego takvog imamo i danas. Smith za nas nije važniji od njega.
 
Kakav je mormonski stav o suboti i nedelji? To je jako kontroverzno pitanje u hrišćanstvu. Ima li LDS neki stav povodom toga?
 
Kakav je mormonski stav o suboti i nedelji? To je jako kontroverzno pitanje u hrišćanstvu. Ima li LDS neki stav povodom toga?
Džozef Smit je razmišljao kako je pravilno držanje Šabata. Mi verujemo da je On uvezi toga dobio otkrivenje 7. avgusta 1831. god. Ta objava je poznata kao odsek 59 knjige Učenje i Zaveti i opisuje ovo otkrivenje kao „uputstvo svecima kako da se drže Šabata i kako da poste i da se mole.“

"I da možeš potpunije držati se neukaljanim od sveta, idi u dom molitve i prinosi pričesti svoje na sveti dan moj. Jer zaista je ovo dan određen da se odmoriš od svojih dela i da se posvetiš Svevišnjemu. Ipak, prinosićeš zavete svoje u pravednosti svakoga dana i svakog trenutka. Ali zapamti da na ovaj, GOSPODNJI DAN, prinosiš prinose i pričesti Svevišnjemu, priznavajući svoje grehe svojoj braći i pred Gospodom. I toga dana nećeš raditi ništa drugo, samo pripremaj hranu svoju u prostoti srca da tvoj post bude savršen, ili, drugim rečima, da tvoja radost bude potpuna." (UiZ 59:9-13)

DAN GOSPODNJI je Nedelja. Dan kada je Isus ustao iz mrtvih.
 
@Nefi ako nije previše privatno možemo li znati odakle ti u Mormonskoj crkvi. Rekao si da si član od 80ih. To bi te svrstalo u neke od prvih mormona u Jugoslaviji.
 
@Nefi ako nije previše privatno možemo li znati odakle ti u Mormonskoj crkvi. Rekao si da si član od 80ih. To bi te svrstalo u neke od prvih mormona u Jugoslaviji.
Upoznao sam ih u Nemačkoj 1985 godine. Pre toga sam iztraživao druge crkve poćev od pravoslavne pa do Jehovinih svedoka, subotara, katolika, protestanata i drugh. Poznati su mi počeci te crkve u Jugostlaviji sa košrkarom Krešimirom Čosić. Danas poznajem mnoge članove u Srbiji ali i u Hrvatskoj.
 

Upoznao sam ih u Nemačkoj 1985 godine. Pre toga sam iztraživao druge crkve poćev od pravoslavne pa do Jehovinih svedoka, subotara, katolika, protestanata i drugh. Poznati su mi počeci te crkve u Jugostlaviji sa košrkarom Krešimirom Čosić. Danas poznajem mnoge članove u Srbiji ali i u Hrvatskoj.

PITA BIH NEFIJA:

S obzirom da se tvoja crkva zove po "posljednjim danima" ne vidim u tvojoj zbirci tema niti jedan tekst koji opisuje proročanstva za Posljednje vrijeme. Dakle postavi tekst o tim proročanstvima sa preciznostima o onome što su moji i tvoji proroci govorili o gnjavaži u Posljednjem vremenu;

Tko je sedma/osma zvijer po Danijelu i kako će ona djelovati u posljednjem vremenu?

Tko je "babilonska bludnica" posljednjeg vremena?

Koji je grad te babilonske bludnice, kako se zove i gdje se nalazi? Tko će uništiti taj grad?
 
PITA BIH NEFIJA:

S obzirom da se tvoja crkva zove po "posljednjim danima" ne vidim u tvojoj zbirci tema niti jedan tekst koji opisuje proročanstva za Posljednje vrijeme. Dakle postavi tekst o tim proročanstvima sa preciznostima o onome što su moji i tvoji proroci govorili o gnjavaži u Posljednjem vremenu;

Tko je sedma/osma zvijer po Danijelu i kako će ona djelovati u posljednjem vremenu?

Tko je "babilonska bludnica" posljednjeg vremena?

Koji je grad te babilonske bludnice, kako se zove i gdje se nalazi? Tko će uništiti taj grad?
O poslednjim danima su mnogi proroci govorili. Jedan od mojih omiljenih stihova se nalazi u Isaji: "I dogodiće se to u poslednje dane, kada će gora doma Gospodnjeg biti postavljena na vrh gora, i uzvišena će biti nad bregovima, i svi narodi će se u nju ulivati. I mnogi ljudi će ići i reći: Dođite, i popnimo se na goru Gospodnju, do doma Boga Jakovljevog. I On će nas poučiti putevima Njegovim i hodaćemo stazama Njegovim, jer će iz Siona izaći zakon i iz Jerusalima reč Gospodnja." (Isaja 2:2,3)

Poslednji dani je vreme u kome mi sada živimo. To su dani ili razdoblje vremena neposredno pre drugog dolaska Isusa Hrista. Mi verujemo da je naziv naše Crkve od Boga objavljen Josephu Smithu 1838 godine: "Jer ovako treba da se zove crkva moja u poslednjim danima, Crkva Isusa Hrista svetaca poslednjih dana." (Učenje i zaveti 115:4,5) Pre toga se crkva zvala Crkva isusa Hrista ili crkva Hristova.

A ostala vaša pitanja se odnose na opšte otpadništvo posle smrti apostola, koje je Pavle prorekao. Mormonova knjiga proriče takođe o jednoj velikoj i odvartnoj crkvi koja ubija svete. Odgovoriću vam na vaša pitanja Mormonovom knjigom:
"I dogodi se da među nejevrejskim narodima videh osnivanje velike crkve. I anđeo mi reče: Pogledaj osnivanje crkve koja je najodvratnija od svih drugih crkava, koja ubija svece Božje, da, i muči ih i okiva, i gvozdenim jarmom ih podjarmljuje i odvodi u sužanjstvo. I dogodi se da spazih tu veliku i odvratnu crkvu. I videh đavola koji je njen osnivač. I videh, takođe, zlato i srebro i svilu i skerlet i fino preden lan i dragocenu odeću. I videh mnoge bludnice. I anđeo mi prozbori, govoreći: Gle, zlato i srebro i svila i skerlet i fino preden lan i dragocena odeća i bludnice, želje su te velike i odvratne crkve. I uz to radi hvale ovoga sveta uništavaju svece Božje i odvode ih u sužanjstvo." (1 Nefi 13:1-9)


"I dogodi se da mi reče: Pogledaj i vidi tu veliku i odvratnu crkvu koja je majka svih odvratnosti, čiji osnivač je đavo. I reče mi: Gle, ima samo dve crkve. Jedna je Crkva Jagnjeta Božjeg, a druga je crkva đavolova. Stoga, ko god ne pripada Crkvi Jagnjeta Božjeg pripada toj velikoj crkvi koja je majka odvratnosti, a ona je kurva cele zemlje.
I dogodi se da pogledah i spazih kurvu cele zemlje i seđaše ona na mnogim vodama i imaše ona vlast nad svom zemljom, među svim narodima, kolenima, jezicima i ljudima. I dogodi se da spazih crkvu Jagnjeta Božjeg, a beše ona malobrojna zbog opakosti i odvratnosti kurve koja seđaše nad mnogim vodama. Spazih, pak, da je Crkva Jagnjetova, a to behu sveci Božji, takođe, po svom licu zemaljskom. A vlast njihova na licu zemaljskom beše mala zbog opakosti velike kurve koju videh." (1 Nefi 14:9-17,30)
 
O poslednjim danima su mnogi proroci govorili. Jedan od mojih omiljenih stihova se nalazi u Isaji: "I dogodiće se to u poslednje dane, kada će gora doma Gospodnjeg biti postavljena na vrh gora, i uzvišena će biti nad bregovima, i svi narodi će se u nju ulivati. I mnogi ljudi će ići i reći: Dođite, i popnimo se na goru Gospodnju, do doma Boga Jakovljevog. I On će nas poučiti putevima Njegovim i hodaćemo stazama Njegovim, jer će iz Siona izaći zakon i iz Jerusalima reč Gospodnja." (Isaja 2:2,3)

Poslednji dani je vreme u kome mi sada živimo. To su dani ili razdoblje vremena neposredno pre drugog dolaska Isusa Hrista. Mi verujemo da je naziv naše Crkve od Boga objavljen Josephu Smithu 1838 godine: "Jer ovako treba da se zove crkva moja u poslednjim danima, Crkva Isusa Hrista svetaca poslednjih dana." (Učenje i zaveti 115:4,5) Pre toga se crkva zvala Crkva isusa Hrista ili crkva Hristova.

A ostala vaša pitanja se odnose na opšte otpadništvo posle smrti apostola, koje je Pavle prorekao. Mormonova knjiga proriče takođe o jednoj velikoj i odvartnoj crkvi koja ubija svete. Odgovoriću vam na vaša pitanja Mormonovom knjigom:
"I dogodi se da među nejevrejskim narodima videh osnivanje velike crkve. I anđeo mi reče: Pogledaj osnivanje crkve koja je najodvratnija od svih drugih crkava, koja ubija svece Božje, da, i muči ih i okiva, i gvozdenim jarmom ih podjarmljuje i odvodi u sužanjstvo. I dogodi se da spazih tu veliku i odvratnu crkvu. I videh đavola koji je njen osnivač. I videh, takođe, zlato i srebro i svilu i skerlet i fino preden lan i dragocenu odeću. I videh mnoge bludnice. I anđeo mi prozbori, govoreći: Gle, zlato i srebro i svila i skerlet i fino preden lan i dragocena odeća i bludnice, želje su te velike i odvratne crkve. I uz to radi hvale ovoga sveta uništavaju svece Božje i odvode ih u sužanjstvo." (1 Nefi 13:1-9)


"I dogodi se da mi reče: Pogledaj i vidi tu veliku i odvratnu crkvu koja je majka svih odvratnosti, čiji osnivač je đavo. I reče mi: Gle, ima samo dve crkve. Jedna je Crkva Jagnjeta Božjeg, a druga je crkva đavolova. Stoga, ko god ne pripada Crkvi Jagnjeta Božjeg pripada toj velikoj crkvi koja je majka odvratnosti, a ona je kurva cele zemlje.
I dogodi se da pogledah i spazih kurvu cele zemlje i seđaše ona na mnogim vodama i imaše ona vlast nad svom zemljom, među svim narodima, kolenima, jezicima i ljudima. I dogodi se da spazih crkvu Jagnjeta Božjeg, a beše ona malobrojna zbog opakosti i odvratnosti kurve koja seđaše nad mnogim vodama. Spazih, pak, da je Crkva Jagnjetova, a to behu sveci Božji, takođe, po svom licu zemaljskom. A vlast njihova na licu zemaljskom beše mala zbog opakosti velike kurve koju videh." (1 Nefi 14:9-17,30)
 
O poslednjim danima su mnogi proroci govorili. Jedan od mojih omiljenih stihova se nalazi u Isaji: "I dogodiće se to u poslednje dane, kada će gora doma Gospodnjeg biti postavljena na vrh gora, i uzvišena će biti nad bregovima, i svi narodi će se u nju ulivati. I mnogi ljudi će ići i reći: Dođite, i popnimo se na goru Gospodnju, do doma Boga Jakovljevog. I On će nas poučiti putevima Njegovim i hodaćemo stazama Njegovim, jer će iz Siona izaći zakon i iz Jerusalima reč Gospodnja." (Isaja 2:2,3)

Poslednji dani je vreme u kome mi sada živimo. To su dani ili razdoblje vremena neposredno pre drugog dolaska Isusa Hrista. Mi verujemo da je naziv naše Crkve od Boga objavljen Josephu Smithu 1838 godine: "Jer ovako treba da se zove crkva moja u poslednjim danima, Crkva Isusa Hrista svetaca poslednjih dana." (Učenje i zaveti 115:4,5) Pre toga se crkva zvala Crkva isusa Hrista ili crkva Hristova.

A ostala vaša pitanja se odnose na opšte otpadništvo posle smrti apostola, koje je Pavle prorekao. Mormonova knjiga proriče takođe o jednoj velikoj i odvartnoj crkvi koja ubija svete. Odgovoriću vam na vaša pitanja Mormonovom knjigom:
"I dogodi se da među nejevrejskim narodima videh osnivanje velike crkve. I anđeo mi reče: Pogledaj osnivanje crkve koja je najodvratnija od svih drugih crkava, koja ubija svece Božje, da, i muči ih i okiva, i gvozdenim jarmom ih podjarmljuje i odvodi u sužanjstvo. I dogodi se da spazih tu veliku i odvratnu crkvu. I videh đavola koji je njen osnivač. I videh, takođe, zlato i srebro i svilu i skerlet i fino preden lan i dragocenu odeću. I videh mnoge bludnice. I anđeo mi prozbori, govoreći: Gle, zlato i srebro i svila i skerlet i fino preden lan i dragocena odeća i bludnice, želje su te velike i odvratne crkve. I uz to radi hvale ovoga sveta uništavaju svece Božje i odvode ih u sužanjstvo." (1 Nefi 13:1-9)


"I dogodi se da mi reče: Pogledaj i vidi tu veliku i odvratnu crkvu koja je majka svih odvratnosti, čiji osnivač je đavo. I reče mi: Gle, ima samo dve crkve. Jedna je Crkva Jagnjeta Božjeg, a druga je crkva đavolova. Stoga, ko god ne pripada Crkvi Jagnjeta Božjeg pripada toj velikoj crkvi koja je majka odvratnosti, a ona je kurva cele zemlje.
I dogodi se da pogledah i spazih kurvu cele zemlje i seđaše ona na mnogim vodama i imaše ona vlast nad svom zemljom, među svim narodima, kolenima, jezicima i ljudima. I dogodi se da spazih crkvu Jagnjeta Božjeg, a beše ona malobrojna zbog opakosti i odvratnosti kurve koja seđaše nad mnogim vodama. Spazih, pak, da je Crkva Jagnjetova, a to behu sveci Božji, takođe, po svom licu zemaljskom. A vlast njihova na licu zemaljskom beše mala zbog opakosti velike kurve koju videh." (1 Nefi 14:9-17,30)

Naziv tvoje crkve je pretenciozan i zapravo bogohulan
jer ako poznaješ starozavjetna biblijska proročanstva treba da znaš da svetaca još nema, a kad ih bude oni će biti plod djelovanja Mesije /Sina Božijeg/ koji će doći na zemlju u Jeruzalem i kad započne sud nad svijetom, počevši od suda nad Izraelom, tak tada će ih osloboditi grijeha njihovih i prozvat će ih svecima...jer svet je onaj koji na sebi nema grijeha. I tak tada će sklopiti novi savez sa Izraelom, savez sa životinjama a nakon velike duhovne poduke preostalog svijeta (o kojoj ti govoriš gore u početku svog teksta) koji će tek tada ulaziti u svetost.

Daljnja greška u knjizi koju gore citiraš (mormonova knjiga) sastoji se u tome da spominješ lažnu crkvu sa kojom će djelovati Đavo. I to je netočno. Đavo ili antikrist uopće neće djelovati sa pozicije evanđelja i ne može se nazvati nikavom crkvom, a po bibliji je definirano da je antikrist onaj koji negira Oca i Sina. Očito je da vi poklonici učeništva Mormonove knjige ne znate tko će biti antiklrist (i već se je razotkrio kao antikrist), koje narode će povesti u velikeratove i protiv koga i da sigurno ne znate koji narodi predvode djelovanje osme zvijeri iz Otkrivenja, a također ne znate koji je to danas grad u kojem moćno djeluje babilonska ili "majka sve bludnosti". Starozavjetni proroci su nagovjestili poziciju tog grada jer taj grad u proročko vrijeme bio je seoce malo reklo bi se te je točno predskazano da će biti veliki grad u kojem će stanovnici stanovati na visokom poput orlova gnijezda i još nekih važnijih informacija za današnju lokalizaciju tog grada.

Imaš gore veliki trud da mi nešto dokazuješ ali ne uspjeva ti. I to je dobro za tebe. Trebaš iskoristiti moje znanje. Svojim si znanjem očito zaveden i meni kao znalcu proroštva je lako dokazati da ne možete prezentirati niti svoje svece u svojoj zajednici niti poznavanje posljednjeg vremena.
 
Naziv tvoje crkve je pretenciozan i zapravo bogohulan jer ako poznaješ starozavjetna biblijska proročanstva treba da znaš da svetaca još nema, a kad ih bude oni će biti plod djelovanja Mesije /Sina Božijeg/ koji će doći na zemlju u Jeruzalem i kad započne sud nad svijetom, počevši od suda nad Izraelom, tak tada će ih osloboditi grijeha njihovih i prozvat će ih svecima...jer svet je onaj koji na sebi nema grijeha. I tak tada će sklopiti novi savez sa Izraelom, savez sa životinjama a nakon velike duhovne poduke preostalog svijeta (o kojoj ti govoriš gore u početku svog teksta) koji će tek tada ulaziti u svetost.

Daljnja greška u knjizi koju gore citiraš (mormonova knjiga) sastoji se u tome da spominješ lažnu crkvu sa kojom će djelovati Đavo. I to je netočno. Đavo ili antikrist uopće neće djelovati sa pozicije evanđelja i ne može se nazvati nikavom crkvom, a po bibliji je definirano da je antikrist onaj koji negira Oca i Sina. Očito je da vi poklonici učeništva Mormonove knjige ne znate tko će biti antiklrist (i već se je razotkrio kao antikrist), koje narode će povesti u velikeratove i protiv koga i da sigurno ne znate koji narodi predvode djelovanje osme zvijeri iz Otkrivenja, a također ne znate koji je to danas grad u kojem moćno djeluje babilonska ili "majka sve bludnosti". Starozavjetni proroci su nagovjestili poziciju tog grada jer taj grad u proročko vrijeme bio je seoce malo reklo bi se te je točno predskazano da će biti veliki grad u kojem će stanovnici stanovati na visokom poput orlova gnijezda i još nekih važnijih informacija za današnju lokalizaciju tog grada.

Imaš gore veliki trud da mi nešto dokazuješ ali ne uspjeva ti. I to je dobro za tebe. Trebaš iskoristiti moje znanje. Svojim si znanjem očito zaveden i meni kao znalcu proroštva je lako dokazati da ne možete prezentirati niti svoje svece u svojoj zajednici niti poznavanje posljednjeg vremena.
Prvo vi ste meni postavili pitanje a ne ja vama. Tako da ja nisam odgovoran za to što vam se sad odgovor ne sviđa.

Kažete: "Naziv tvoje crkve je pretenciozan i zapravo bogohulan."

Očigledno vam dve činjenice nisu poznate. Prva je da crkva Hristova mora da nosi Njegovo ime. "...kao što je i Hristos glava crkvi..." (Efež 5:23) "On je i glava tela, Crkve..." (Kol 1:18)

Drugo, pripadnici te crkve su nazivani svetima.

"A vi ste izabrani rod, carsko sveštenstvo, sveti narod... (1 Pet 2:9). Izl 19:5–6

"A kada je Petar obilazio sve, dođe i k svetima".... (Dela 9:32)

"svima Bogu dragima, pozvanima svetima...." (Rim 1:7)

"Svetima i vernoj braći u Hristu...." (Kološanima 1: 2)

"Jer nas Bog nije pozvao da živimo nečisto, nego da budemo sveti." (1 Solunjanima 4:7)

Ali taj naziv nema poreklo iz novog nego iz starog zaveta. Jer je i Izraelski narod naziovan svetima:

"Gospod je zapovedio Izraelu: Budite sveti jer sam ja svet." (Lev 11:44–45)Biti svet ne znači biti savršen,
nego biti posvećen, imati pobožnu narav, ili biti duhovno i moralno čist. Suprotnost od svetog je prost i nečist. Svetim postaje čovek koji se Bogu posveti primanjem pravilnog krštenja i Dara Duha svetoga polaganjem ruku od onog koji imaju vlast od Boga za te uredbe i ko istraje do kraja. Svetim nas čini pomirbena žrtva Isusa Hrista. Naravno ako ga sledimo i držimo Njegove zapovesti.

Dalje kažete: "greška u knjizi koju gore citiraš (mormonova knjiga) sastoji se u tome da spominješ lažnu crkvu sa kojom će djelovati Đavo."

O tome piše i apostol Jovan u otkrivenju, znači nije ništa novo. Nama je poznato šta je antihrist, ali mi ga ne persoficiramo, nego verujemo da je vaše tumačanje nastalo pogrešnim razumevanjem Pavla. Antihrist nije jedan osoba. Treba razumeti da Antihrist nije samo jedan čovek nego svaki neprijatelj Hrista. On se nalazi u opoziciji pravom jevandjelju. On nudi spas čoveku bez Hrista. Antihrist nije samo jedna osoba, već svaka grupa, politička stranka, verska zajednica i organizacija koja se protivi Hristovom učenju.

Dalje izraz "crkva đavola" je ona crkva koja se vidi u delima jer ne čini ono što je Isus Hrist zapovedio, koja bez vlasti i autoriteta govori za sebe ali uči da govori za Hrista. Isus je jasno rekao, "Po plodovima njihovim po znat ćete ih." (Matej 7:16-19). Ali ako ta crkva iskreno veruje u Hrista onda će činiti Njegova dela. To je jednostavan princip. Mormonova knjiga to ovako kaže: "Ali gle, ono što je od Boga poziva i mami da se neprestano čini dobro. Stoga, sve što poziva i mami da se čini dobro i da se Bog ljubi i da se Njemu služi, od Boga je nadahnuto." (Moroni 7:13)


Dalje: "Imaš gore veliki trud da mi nešto dokazuješ ali ne uspjeva ti."

Ja nikom ništa ne dokazujem niti to mogu, to je zadatak svetog Duha, Ali svako ima slobodu izbora da čuje i prihvati glas svetog Duha koji svedoči o Ocu i Sinu, ili da se oslanja na sopstveni razum.

Dalje kažete: "Svojim si znanjem očito zaveden i meni kao znalcu proroštva..."

Dobro ako smatrate da sve to znate, nemojte me onda ništa više pitati, jer kažete da znate i da smo mi zaverdeni.
Na kraju, mi nismo nastali iz protestantizma. Niti iz bilo koje druge crkve.
 
Prvo vi ste meni postavili pitanje a ne ja vama. Tako da ja nisam odgovoran za to što vam se sad odgovor ne sviđa.

Kažete: "Naziv tvoje crkve je pretenciozan i zapravo bogohulan."

Očigledno vam dve činjenice nisu poznate. Prva je da crkva Hristova mora da nosi Njegovo ime. "...kao što je i Hristos glava crkvi..." (Efež 5:23) "On je i glava tela, Crkve..." (Kol 1:18)

Drugo, pripadnici te crkve su nazivani svetima.

"A vi ste izabrani rod, carsko sveštenstvo, sveti narod... (1 Pet 2:9). Izl 19:5–6

"A kada je Petar obilazio sve, dođe i k svetima".... (Dela 9:32)

"svima Bogu dragima, pozvanima svetima...." (Rim 1:7)

"Svetima i vernoj braći u Hristu...." (Kološanima 1: 2)

"Jer nas Bog nije pozvao da živimo nečisto, nego da budemo sveti." (1 Solunjanima 4:7)

Ali taj naziv nema poreklo iz novog nego iz starog zaveta. Jer je i Izraelski narod naziovan svetima:

"Gospod je zapovedio Izraelu: Budite sveti jer sam ja svet." (Lev 11:44–45)

Da Isusovi učenici su dostigli svetost i to nema veze sa vama,katolicima i dr. Proroštvo jasno kaže da će se tek u Jeruzalemu sa dolaskom Krista probuditi svetost ponovo i novi savez. To ti ne možeš ničim oboriti.
Biti svet ne znači biti savršen,


Privedite ka savršenstvu svoju svetost....to Isus kaže.

Dobro ako smatrate da sve to znate, nemojte me onda ništa više pitati, jer kažete da znate i da smo mi zaverdeni.
Na kraju, mi nismo nastali iz protestantizma. Niti iz bilo koje druge crkve.

Ah da...ti u raspravi voliš samo neznalice koji pitaju iz neznanja i koje možeš obrađivati kako hoćeš.... a oni koji pitaju sa pozicije boljeg znanja od tvog takvi nisu poželjni u raspravi. Tako se svi sektaši ponašaju...mole boga za neznalice a mudri su im nepoželjni.

Kako je nastala tvoja crkva sad nije tema....
 
Da Isusovi učenici su dostigli svetost i to nema veze sa vama,katolicima i dr. Proroštvo jasno kaže da će se tek u Jeruzalemu sa dolaskom Krista probuditi svetost ponovo i novi savez. To ti ne možeš ničim oboriti.

Privedite ka savršenstvu svoju svetost....to Isus kaže.Ah da...ti u raspravi voliš samo neznalice koji pitaju iz neznanja i koje možeš obrađivati kako hoćeš.... a oni koji pitaju sa pozicije boljeg znanja od tvog takvi nisu poželjni u raspravi. Tako se svi sektaši ponašaju...mole boga za neznalice a mudri su im nepoželjni.

Kako je nastala tvoja crkva sad nije tema....
Isus je rekao: "Budite dakle savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski." (Mat 5:48) To je jedan proces koji ovde na zemlji nećemo postoći. Taj se proces nastavlja posle smrti. Ja savršen nisam i osim Isusa to niko još nije bio na zemlji. Ja sam bio prema vama ljubazan ali vi očigledno to niste. Degradirate druge u sektaše a vaše ponašanje više toj kategoriji odgovara. Ako želite dalji dijalog samnom zamolio bih vas da to činite u uzajmnom respektu. Inače prestajem sa debatom. Život je previše lep da ga gubim na takvim bezvrednim debatama. Inače ste se složili sa pravilima ove grupa da debate budu bez vređanja i ne držite svoju reč. Ja nisam ovde da misioniram, ali rado razgovaram sa mudrima da bi i od njih nešto naučio. Neljubaznost nije mudrost.
 
Poslednja izmena:
Isus je rekao: "Budite dakle savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski." (Mat 5:48) To je jedan proces koji ovde na zemlji nećemo postoći. Taj se proces nastavlja posle smrti. Ja savršen nisam i osim Isusa to niko još nije bio na zemlji. Ja sam bio prema vama ljubazan ali vi očigledno to niste. Degradirate druge u sektaše a vaše ponašanje više toj kategoriji odgovara. Ako želite dalji dijalog samnom zamolio bih vas da to činite u uzajmnom respektu. Inače prestajem sa debatom. Život je previše lep da ga gubim na takvim bezvrednim debatama. Inače ste se složili sa pravilima ove grupa da debate budu bez vređanja i ne držite svoju reč. Ja nisam ovde da misioniram, ali rado razgovaram sa mudrima da bi i od njih nešto naučio. Neljubaznost nije mudrost.
Imam iskustvo da sektaši koji se ne mogu nositi sa mojim argumentima izmišljaju moja vređanja...a zapravo radi se o tome da se spašavaju svojim izgovorima. Ti si nebitan i ne moraš odgovarati na moja pitanja mormonima.
 
Nazad
Vrh