Sta su u Bibliji drugi Bogovi

mystery

Član
Poruke
366
Poena
28

Reputacija:

Bozja rec nam sam otkriva

Daničić-Karadžić (RDK):

20 Nije; nego šta žrtvuju neznabošci, da đavolima žrtvuju, a ne Bogu; a ja neću da ste vi zajedničari sa đavolima.

Ivan Šarić / Rev. Đ. Martinjak (RIŠ):

20 Ali što žrtvuju neznabošci, zlim duhovima žrtvuju, a ne Bogu. A ja neću, da vi budete zajedničari s zlim duhovnima.

Dimitrije Stefanović (DS):

20 (Ne), nego da oni to što žrtvuju, demonima žrtvuju, a ne Bogu. A ja neću da vi budete zajedničari s demonima.

Lujo Bakotić (LB):

20 Nije: nego ja kažem da što se žrtvuje, zlim duhovima se žrtvuje, a ne Bogu, a ja neću da ste vi zajedničari sa zlim duhovima.


1 Korincanima 10
19 Šta dakle hoću da kažem? Da ono što je žrtvovano idolu znači nešto ili da idol znači nešto?+
20 Ne, nego kažem da ono što neznabošci žrtvuju, demonima žrtvuju,+ a ne Bogu.

Ponovljeni zakoni 32:17


17 Žrtve su prinosili demonima, a ne Bogu,a Bogovima koje nisu poznavali,b Novim bogovima koji su se nedavno pojavili,cZa koje praočevi vaši nisu znali.

Psalam 106:37


37 Žrtvovali su sinove svojeaI kćeri svoje demonima.b
 
Žrtvovanje je bilo svako ubijanje nevinog bića bilo čovjeka ili životinje. Petar nije niti sjedio za stolom da jede sa onima koji su jeli meso jer kaže da se tako postaje zajedničar sa demonima.
 
Kao što je poznato - mogobožački narodi su imali mnoštvo bogova kojima su se klanjali i prinosili im žrtve.

Ali, po bibliji drugi bogovi ne predstavljaju samo ovo pomenuto.

Po bibliji Bog je sve ono čemu čovek daje kultni karakter.

To može biti novac ili materijalno bogatstvo, uživanje u hrani, moda, zabava, sport, telesna ljubav, itd.
 
Nazad
Vrh