Učenja Crkve Isusa Hrista svetaca poslednjih dana - Isus Hrist naš vođa i spasitelj

Nefi

Crkva Isusa Hrista (mormoni)
Poruke
230
Poena
18

Reputacija:

ISUS HRIST NAŠ VOĐA I SPASITELJ​

Bio je potreban Spasitelj i vođa​

Kad nam je plan za naše spasenje bio predstavljen u predsmrtničkom duhovnom svetu, bili smo tako srećni da smo klicali od radosti "Gde si ti bio kad ja osnivah zemlju? Kaži, ako si razuman. Ko joj je odredio mere? Znaš li? Ili ko je rastegao uže preko nje? Na čem su podnožja njena uglavljena? Ili ko joj je metnuo kamen ugaoni? Kad pevahu zajedno zvezde jutarnje i svi sinovi Božji klikovahu.... Znaš ti; jer si se onda rodio, i broj je dana tvojih velik." (Jov 38:4-7,21).

Razumeli smo tada da ćemo morati napustiti naš nebeski dom na neko vreme. Nećemo da živimo u prisustvu našeg Nebeskog Oca. Dok budemo daleko od njega, svi ćemo grešiti, a neki će se od nas izgubiti. Naš je Nebeski Otac poznavao i voleo svakoga od nas. Znao je da će nam trebati pomoć, pa je smislio način kako će nam pomoći.

Bio nam je potreban Spasitelj da plati za naše grehe i poduči nas kako da se vratimo našem Nebeskom Ocu. Naš je Otac rekao: »Koga da pošaljem?« "A odgovori jedan koji beše nalik Sinu Čovečjem: Evo me, mene pošalji. I drugi odgovori i reče: Evo me, mene pošalji. A Gospod reče: Poslaću prvoga. I drugi beše gnevan, i ne zadrža svoje prvo stanje; i od tog dana mnogi ga sleđahu." (Avram 3:27). Isus Hrist, koji se tada zvao Jehova, rekao je: »Evo me, mene pošalji« "I ja, Gospod Bog, prozborih Mojsiju, govoreći: Taj Sotona, kome ti zapovedi u ime Jedinorođenca moga, onaj je koji beše od početka, i on dođe preda me, govoreći – Gle, ovde sam, pošalji mene, ja ću biti tvoj sin, i otkupiću sav ljudski rod, kako ni jedna duša ne bi bila izgubljena, i to ću sigurno učiniti; stoga, pruži mi čast svoju. Ali, gle, ljubljeni Sin moj, koji beše moj ljubljeni i izabrani od početka, reče mi – Oče, neka bude volja Tvoja, i slava Tvoja neka bude zauvek. Stoga, jer se Sotona pobuni protiv mene, i nastojaše da uništi čovekovu slobodu izbora, koju mu ja, Gospod Bog dadoh, tražeći i da mu predam moć svoju; moću Jedinorođenca moga, učinih da on bude oboren; I on postade Sotona, da, i to đavo, otac svih laži, da obmanjuje i zaslepljuje ljude, i da ih vodi zarobljene po svojoj volji, i to sve one koji ne poslušaju glas moj." (Mojsije 4:1-4).

Isus je bio spreman da dođe na zemlju, da da život za nas i uzme na sebe naše grehe. On je, kao i naš Nebeski Otac, želeo da odaberemo da se dobrovoljno pokoravamo zapovestima Nebeskog Oca. Znao je da moramo biti slobodni da odaberemo da bismo se pokazali dostojnima uzvišenja. Isus je rekao: »Oče, neka bude volja tvoja i nek ti je slava u vekove.« Sotona, koji se tada zvao Lucifer, također je došao govoreći: »Evo me, mene pošalji, ja ću biti sin tvoj i ja ću otkupiti sav rod ljudski te se nijedna duša izgubiti neće, a ja ću to sigurno da učinim. Podaj mi zato, čast svoju«. Sotona je želeo da nas sve prisili da činimo njegovu volju. Prema njegovom planu ne bi nam bilo dozvoljeno da imamo slobodnu volju i da sami biramo. On bi nam oduzeo slobodu izbora koju nam je naš Otac dao. Sotona je želeo da primi svu čast za naše spasenje. Prema njegovom predlogu on bi našu svrhu dolaska na ovu zemlju učinio uzaludnom.

Isus Hrist je postao naš odabrani vođa i Spasitelj​

Nakon što je čuo govor obojice, Nebeski Otac je rekao: »Poslat ću prvoga«.

Isus Hrist je bio tako izabran i predodređen da bude naš Spasitelj. "...nego dragocenom krvlju Hrista kao nevinog i čistog jagnjeta, koji je pre postanka sveta bio predodređen, a na kraju vremena je objavljen radi vas," (1 Petrova 1:19-20). »Gle, ja sam onaj koji bi pripravljen od postanka sveta da otkupi narod svoj. Evo, ja sam Isus Hrist… Sav će rod ljudski u meni život imati, i to večno, zapravo oni koji u ime moje poveruju« (Ether 3:14).

Kad je Isus živio na zemlji, podučavao je: »Ne siđoh s neba da vršim svoju volju, nego volju onoga koji me posla… Da, volja je Oca mog da svaki koji vidi Sina i veruje u njega dobije život večni i da ga ja vaskrsnem u posljednji dan« (Jovan 6:38-40).

Rat na nebu​

Zato što je naš Nebeski Otac izabrao Isusa Hrista da bude naš Spasitelj, Sotona se razljutio i pobunio. Zametnuo se rat na nebu. Sotona i njegovi sledbenici borili su se protiv Isusa Hrista i njegovih sledbenika. Isusovi sledbenici su »pobedili [Sotonu] Jagnjetovom krvi i rečju svoga svedočanstva« (Otkrivenje 12:11).

U toj su velikoj pobuni Sotona i svi duhovi koji su ga sledili bili su oterani iz prisustva Božjeg i zbačeni s neba. Trećina duhova na nebu bila je kažnjena jer su sledili Sotonu "I dogodi se da đavo iskuša Adama – jer, gle, đavo beše pre Adama, jer se pobuni protiv mene, govoreći: Daj mi čast svoju, koja je moć moja; i takođe treći deo vojske nebeske okrenu od mene zbog njihove slobode izbora; A oni behu oboreni, i tako postadoše đavo i anđeli njegovi." (UiZ 29:36,37). Bilo im je sa time oduzeto pravo da dođu na zemlju i dobiju smrtna tela.

Zato što smo mi ovde na zemlji i imamo smrtna tela, znamo da smo odabrali još na nebu, da sledimo Isusa Hrista i našeg Nebeskog Oca. Sotona i njegovi sledbenici takođe su na zemlji, ali kao duhovi. Oni nisu zaboravili ko smo mi, i oko nas su svakodnevno, iskušavajući nas i podjarujući nas da činimo ono što nije drago našem Nebeskom Ocu. U našem predsmrtničkom životu odabrali smo da sledimo Isusa Hrista i prihvatimo Božji plan. Moramo zato da nastavimo da sledimo Isusa Hrista, dok smo ovde na zemlji. Samo ako ga sledimo možemo se vratiti u naš nebeski dom.

Od početka je Isus Hrist objavljivao svoje jevanđelje, koje nam kaže šta moramo da činimo kako bismo se vratili našem Nebeskom Ocu. U određeno vreme on je sam došao na zemlju. Podučavao je plan spasenja i uzvišenja kroz svoju reč i načinom kojim je živeo. Uspostavio je svoju Crkvu i svoje sveštenstvo na zemlji. Uzeo je na sebe naše grehe.

Budemo li sledili njegova učenja, možemo da nasledimo mesto u nebeskom carstvu. On je učinio svoj deo da nam pomogne da se vratimo u naš nebeski dom. Sad je na svakome od nas da učinimo svoj deo i postanemo dostojni uzvišenja.
 
Nazad
Vrh