Učenja Crkve Isusa Hrista svetaca posljednjih dana naša nebeska porodica

Nefi

Crkva Isusa Hrista (mormoni)
Poruke
230
Poena
18

Reputacija:

Mi smo deca našeg Nebeskog Oca​

Bog nije samo naš Vladar i Stvoritelj; on je takođe naš Nebeski Otac. Svi su muškarci i žene doslovno sinovi i kćeri Božje. Čovek, kao duh, bio je rođen od nebeskih roditelja i odgojen do zrelosti u večnim stanovima Oca, pre dolaska na zemlju u vremenitom [fizičkom] telu.

Svaka osoba koja se ikada rodila na zemlji naš je duhovni brat ili sestra. Zato što smo duhovna deca Božja, nasledili smo mogućnost da postanemo njemu slični i da razvijemo sve njegove dobre božanske osobine. Kroz Pomirenje Isusa Hrista mi možemo postati poput našeg Nebeskog Oca i primiti puninu radosti.

Razvili smo ličnost i talente dok smo živeli na nebu​

"I opet, braćo moja, ja bih da skrenem misli vaše na vreme kada Gospod Bog dade ove zapovesti deci svojoj i ja bih da se setite da Gospod Bog zaredi sveštenike po svetom redu svome, koji beše po redu Sina Njegovog, da tome poučavaju narod. I ti sveštenici behu zaređeni po redu Sina Njegovog, na način po kom bi narod mogao da zna na koji način da se nada Sinu Njegovom za otkupljenje. A ovo je način po kome behu zaređeni – behu oni pozvani i pripremljeni od postanka sveta u skladu sa predznanjem Božjim, zbog velike vere i dobrih dela svojih. Behu najpre prepušteni sami sebi da izaberu dobro ili zlo. Zbog toga što izabraše dobro i pošto pokazaše silno veliku veru behu pozvani na sveti poziv, da, na onaj sveti poziv koji beše pripremeljen zajedno i u skladu sa otkupljenjem pripremljenim za njih." (Alma 13:1–3) .​

Sveta pisma nas podučavaju da su se proroci pripremali da postanu vođe na zemlji dok su još bili duhovi na nebu, pre nego što su se rodili u smrtnim telima, Bog ih je predodredio (odabrao) da budu vođe na zemlji. Isus, Adam i Avram bili su neki od ovih vođa.

"Onda Gospod beše pokazao meni, Avramu, razume koji behu organizovani pre nego što sveta beše; i među svima njima mnogi behu plemeniti i veliki; I Bog vide da su ove duše dobre, i stajaše među njima, i reče: Ove ću načiniti vladarima mojim; jer On stajaše među onima koji behu duhovi, i vide da su dobri; i reče mi: Avrame, ti si jedan od njih; izabran si pre nego što se rodi." (Avram 3:22–23).

Proroci su nas podučavali da je »svaki čovek koji ima poziv da poslužuje stanovnicima sveta bio [pred]određen za tu svrhu«. Međutim, svako je ovde na zemlji slobodan da prihvati ili da odbaci svaku mogućnost služenja Bogu.

Nismo svi bili isti na nebu. Kao sinovi i kćeri Nebeskog Oca, kao muškarci i žene, posedovali smo različite talente i sposobnosti, i bili smo tada pozvani da činimo različite stvari na zemlji.

Zavesa prekriva naše sećanje na predsmrtnički život, ali naš Nebeski Otac zna ko smo i što smo učinili pre nego što smo došli ovde. On je odabrao vreme i mesto gde će se svako od nas roditi tako da možemo da naučimo lekcije koje nam trebaju da bi ostvarili najviše dobroga sa svojim talentima i svojom sposobnošću.

Naš je Nebeski Otac izložio plan preko kojeg možemo postati kao on​

Naš je Nebeski Otac znao da ne možemo napredovati preko određene tačke osim ako ga ne napustimo na neko vreme. Želeo je da razvijemo njegove dobre božanske osobine koje on ima. Da bismo to ostvarili, morali smo napustiti naš predsmrtnički dom da bi bili iskušani i stekli iskustvo. Naši su se duhovi trebali zaodenuti fizičkim telima. Trebali smo ostaviti naša fizička tela u smrti i ponovno se sjediniti s njima u vaskrsenju. Tad bismo primili besmrtna tela poput našeg Nebeskog Oca. Ako bismo položili test, primili bismo puninu radosti koju je naš Nebeski Otac ima.

"Sva istina je nezavisna u delokrugu u kojem ju je Bog postavio, da deluje sama po sebi, kao i svaki razum; u suprotnom nema postojanja. Gle, u tome je sloboda izbora čovekova, a u tome je i osuda čovekova; jer mu je ono što beše od početka jasno objavljeno, a on ne prima tu svetlost. I svaki čovek čiji duh ne prima svetlost je pod osudom. Jer čovek je duh. Tvar je večna, a duh i tvar, nerazdvojivo povezani, primaju puninu radosti; A kada su razdvojeni, čovek ne može primiti puninu radosti." (UiZ 93:30–34).

Saznali smo da će nas Bog poslati na ovu zemlju da bi pokazali da li smo dostojni njegovih blagoslova.

"A među njima stajaše jedan koji beše nalik Bogu, i reče onima koji behu s njim: Sići ćemo dole, jer tamo ima prostora, i uzećemo od materije ove, i načinićemo mi zemlju na kojoj će ovi boraviti; I iskušaćemo ih time, da bismo videli da li će činiti sve ono što im Gospod Bog njihov bude zapovedio; I onima koji zadrže svoje prvo stanje nadodaće se; a oni koji ne zadrže svoje prvo stanje neće imati slave u istom carstvu s onima koji zadrže svoje prvo stanje; a oni koji zadrže svoje drugo stanje imaće slavu nadodatu na glavama njihovim u veke vekova." (Avram 3:24–26)Zavesa će prekriti naša sećanja, i mi ćemo zaboraviti naš nebeski dom.To će biti potrebno tako da bismo mogli da primenimo svoje slobodu biranja za opredeljivanje dobra ili zla bez uticaja sećanja na život s našim Nebeskim Ocem.Tako bi mogli da ga slušamo zbog naše vere u njega, a ne zbog našeg znanja ili sećanja na njega.

On će nam pomoći da prepoznamo istinu kada je čujemo ponovo na zemlji. "Svako ko

je na strani istine sluša moj glas." (Jovan 18:37). Na Velikom nebeskom saboru mi smo takođe saznali svrhu našeg napredovanja: a to je da primimo puninu radosti. Međutim, takođe smo saznali da će neki biti obmanuti, i da äe izabrati druge putove i izgubiti svoj pravi put. Saznali smo da ćemo svi imati iskušenja u svom životu: bolest, razočaranje, bol, tugu i smrt. Ali razumeli smo da će nam to biti dano za naše iskustvo i za naše dobro (UiZ 122:7). Ako to dopustimo, ova će nas iskušenja pročistiti, a ne poraziti. Podučit će nas prema ustrajnosti, strpljivosti i ljubavi.

15–16) .

Na ovom smo saboru takođe saznali da ćemo zbog svojih slabosti, svi osim male dece, grešiti (UiZ 29:46–47). Saznali smo da će nam biti dat Spasitelj tako da ćemo moći da prevladamo naše grehe i da ćemo prevladati smrt kroz vaskrsnuće.
 
Šokantno!
 
mi propovedamo: »Što oko ne vide, i uho ne ču, i u ljudsko srce ne dođe, što ugotovi Bog onima koji ga ljube«. A nama je Bog otkrio posredstvom Duha; jer Duh ispituje sve, i dubine Božije." (1 Kor. 2:8)
To propovedaju i Budisti i Hinduisti i Muslimani. Cak i prica o deda Mrazu je nesto sto oko nije videlo.

Ono sto sam hteo reci kao "šokantno" je da iznesene stvari se suprote Bibliji. Dakle, prema onome sto sam do sada ovde video, mormonska knjiga nije dopuna Bibliji nego zamena za Bibliju. Biblija sluzi samo kao postapalica da bi se reklo da se sledi Bibija, ali u sustini to je sasvim drugo ucenje od Boblijskog.

Tako meni to izgleda, ali ako neko veruje drugacije, to je sasvim OK.
 
To propovedaju i Budisti i Hinduisti i Muslimani. Cak i prica o deda Mrazu je nesto sto oko nije videlo.

Ono sto sam hteo reci kao "šokantno" je da iznesene stvari se suprote Bibliji. Dakle, prema onome sto sam do sada ovde video, mormonska knjiga nije dopuna Bibliji nego zamena za Bibliju. Biblija sluzi samo kao postapalica da bi se reklo da se sledi Bibija, ali u sustini to je sasvim drugo ucenje od Boblijskog.

Tako meni to izgleda, ali ako neko veruje drugacije, to je sasvim OK.
A zašto onda naš kanon svetih pisma sadrži Bibliju i Mormonovu knjigu?
Odgovor leži na naslovnoj strani. Tu piše "Još jedan svedok za Isusa Hrista", što znači da knjiga ne zamenjuje Bibliju nego je potvrđuje da je istinita i svedoči da je Isus "Večni Bog, koji se objavljuje svim narodima."

Mi živimo danas u vremenu gde sve više ljudi ne veruju više u Hrista, ali kada imamo još jednog svedoka za njega onda se mogu i ono koji su izgubili veru uveriti daje Isus Hrist zaista živ. Zato piše u Bibliji: "nego na rečima dva ili tri svedoka da ostaje stvar." (5. Mojsijeva 19:15)
 
A zašto onda naš kanon svetih pisma sadrži Bibliju i Mormonovu knjigu?
Odgovor leži na naslovnoj strani. Tu piše "Još jedan svedok za Isusa Hrista", što znači da knjiga ne zamenjuje Bibliju nego je potvrđuje da je istinita i svedoči da je Isus "Večni Bog, koji se objavljuje svim narodima."

Mi živimo danas u vremenu gde sve više ljudi ne veruju više u Hrista, ali kada imamo još jednog svedoka za njega onda se mogu i ono koji su izgubili veru uveriti daje Isus Hrist zaista živ. Zato piše u Bibliji: "nego na rečima dva ili tri svedoka da ostaje stvar." (5. Mojsijeva 19:15) Naravno, nekima može da zvuči učenje Mormonove knjige drugačije od Biblije, ali to je samo radi toga jer sadrži više informacija, a kada imamo više informacija dobija se druga slika, detaljnija i jasnija.
Jevanđelje Isusa Hrista je kao slagalica od stotinu delova. Kada je Novi zavet sastavljen bilo je možda 27 komada. Stoga je bilo nemoguće sagledati punu sliku jevanđelja – bilo je previše nerazumljivih delova. Iz tog razloga je bilo i ostalo toliko zabune i neslaganja oko učenja u hrišćanskom svetu. Stoga danas postoje stotine različitih hrišćanskih crkava. Svaki pokušava da svojim tumačenjem popuni delove koji nedostaju i zbunjuju.

Ovo je glavni razlog zašto je Mormonova knjiga sačuvana – da popuni mnoge delove slagalice jevanđelja koji nedostaju i da pruži božansko tumačenje tamo gde je to potrebno.

Da Mormonova knjiga ne postoji, postali bismo žrtve mnogih zabluda o kojima se ovde govori, jer Biblija, iako je nadahnuta, ima „mnogo delova koji su bili jasni i dragoceniji“ ali su otklonjeni iz nje. Dobra je vest da je Mormonova knjiga pritekla u pomoć. On pojašnjava određena učenja koje su dvosmislena u Bibliji, potvrđuje druge i, što je još važnije, popunjava mnoge praznine i rupe koje su očigledno vidljive.
 
Nazad
Vrh