Učenja Mormonove Knjige - Ime crkve Hristove

Nefi

Crkva Isusa Hrista (mormoni)
Poruke
230
Poena
18

Reputacija:

Ime crkve Hristove(Oko 34–35 god)

"I dogodi se da dok učenici Isusovi putovahu i propovedahu ono što behu i videli i čuli, i krštavahu u ime Isusovo, dogodi se da se učenici okupiše zajedno i ujediniše u snažnoj molitvi i postu.

I Isus im se ponovo pokaza, jer se oni moljahu Ocu u ime Njegovo. I Isus dođe i stade posred njih, i reče im: Šta hoćete da vam dam?

A oni Mu rekoše: Gospode, hteli bismo da nam kažeš ime kojim ćemo nazvati ovu crkvu, jer su među narodom prepirke u pogledu toga.

A Gospod im reče: Zaista, zaista, kažem vam, zašto narod gunđa i svađa se zbog toga?

Zar ne čitahu Sveta pisma koja kažu da morate preuzeti na sebe ime Hristovo, a to je ime moje? Jer tim ćete se imenom nazivati u poslednji dan;

A ko god preuzme na sebe ime moje, i istraje do kraja, taj će biti spašen u poslednji dan.

Stoga, šta god činite, činite to u ime moje. Nazovite, stoga, crkvu imenom mojim, i prizivaćete Oca u ime moje da blagoslovi crkvu mene radi.

I kako to može biti moja crkva ukoliko se ne nazove imenom mojim? Jer ako se crkva nazove imenom Mojsijevim, onda je to crkva Mojsijeva. Ili, ako se nazove imenom čovečjim onda je to crkva čovečja. Ali, ako se nazove imenom mojim onda je to moja crkva, ako su oni sazidani na jevanđelju mome.

Zaista, kažem vam, da ste sazidani na jevanđelju mome. Stoga, za šta god prizivate, prizivajte u ime moje. Prizivate li, dakle, Oca za crkvu, bude li učinjeno u ime moje, Otac će vas čuti;

I ako je crkva sazidana na jevanđelju mome tada će Otac u njoj pokazati dela svoja.

Ali, ne bude li sazidana na jevanđelju mome, a bude sazidana na delima ljudskim, ili na delima đavolovim, zaista, kažem vam, za kratko će se radovati delima svojim, i ubrzo dolazi kraj, te se seku i u oganj bacaju, odakle nema povratka.

Jer dela njihova idu za njima, jer zbog dela svojih biće posečeni. Setite se, stoga, onoga što vam rekoh.

Gle, dadoh vam jevanđelje svoje, a ovo je jevanđelje koje vam dadoh – da dođoh na svet da činim volju Oca svoga, jer me Otac moj posla.

A Otac moj me posla da budem podignut na krst, i pošto budem podignut na krst, da sve ljude privučem k sebi, jer kao što mene ljudi podigoše, isto tako će Otac podići ljude da stanu pred mene, da im se sudi po delima njihovim, bila dobra ili zla –

I radi toga bejah podignut. Stoga ću, u skladu sa moću Očevom, sve ljude privući k sebi, da im se sudi po delima njihovim.

I dogodiće se, da ko god se pokaje i krsti u ime moje, ispuniće se Svetim Duhom, i istraje li do kraja, gle, smatraću ga nedužnim pred Ocem svojim u dan onaj kad stanem da sudim svetu.

A onaj koji ne istraje do kraja, to je onaj koji se takođe seče i u oganj baca, odakle se više ne može vratiti, zbog pravde Očeve.

I to je reč koju On dade deci čovečjoj. I radi toga ispunjava reči koje dade, i ne laže već ispunjava sve reči svoje.

I ništa nečisto ne može ući u carstvo Njegovo. Stoga, ništa ne ulazi u pokoj Njegov osim onih koji opraše odeću svoju u krvi mojoj, zbog vere svoje i pokajanja zbog svih greha svojih, i vernosti svoje do kraja.

Evo, ovo je zapovest: Pokajte se svi krajevi zemaljski i dođite k meni i krstite se u ime moje, da se posvetite primanjem Svetog Duha, kako biste neukaljani stali pred mene u poslednji dan.

Zaista, zaista, kažem vam, to je jevanđelje moje, i vi znate šta morate činiti u crkvi mojoj. Naime, dela koja videste da ja činim činite i vi. Ono, dakle, što videste da ja činim, činite i vi tako.

Stoga, budete li to činili bićete blagosloveni, jer ćete biti podignuti u poslednji dan.

Zapišite to što videste i čuste, osim onog što je zabranjeno.

Zapisujte dela ovog naroda, koja će biti, kao što je zapisano ono što beše.

Jer gle, po knjigama koje su napisane i koje će biti napisane, sudiće se ovom narodu, jer će pomoću njih ljudi saznati za dela njihova.

I gle, sve je zapisano od Oca. Stoga, po knjigama koje će biti napisane, sudiće se svetu.

I znajte da ćete vi biti sudije ovom narodu, u skladu sa sudom koji ću vam ja dati, koji će biti pravedan. Stoga, kakvi ljudi morate biti? Zaista, kažem vam, onakvi kao što sam ja.

A sada idem k Ocu. I zaista, kažem vam, šta god zaištete od Oca u ime moje, daće vam se.

Stoga, ištite, i daće vam se, kucajte, i otvoriće vam se. Jer svaki koji ište, prima, i onom koji kuca, otvara se."(3 Nefi 27) - Mormonova knjiga
 
Nefi, ti si bas vrlo posvecen toj mormonskoj vjeri.
 
Pa lijepo, to je stvarno velika posvecenost!

Koje su po tebi prednosti te vjere? Ne mislim na teorijski dio, citate i ucenje, nego osobo iskustvo. Jesi li stekao vise mira, srece, samopouzdanja?
 
Pa lijepo, to je stvarno velika posvecenost!

Koje su po tebi prednosti te vjere? Ne mislim na teorijski dio, citate i ucenje, nego osobo iskustvo. Jesi li stekao vise mira, srece, samopouzdanja?
Najveća prednost je spoznaja odgovora klasičnog pitanja odakle dolazim i gde idem. Mene to čini srećnim i daje mom životu važnu svrhu.
 
Da li tebi mormonsko ucenje malo nalikuje na ucenje scientoloske crkve Rona Hubbarda? Da li vi vjerujete u reinkarnaciju?
 
Da li tebi mormonsko ucenje malo nalikuje na ucenje scientoloske crkve Rona Hubbarda? Da li vi vjerujete u reinkarnaciju?
Uopšte ne, već više liči onom što se u izvornoj Hristovoj crkvi verovalo. U reinkarnaciju ne verujemo.
Reinkarnacija (od latinskog re in caro, ponovo u telo, to jest ponovno utelovljenje) je učenje o ponovnom ili neprestanom vraćanju duha ili duše u telo nakon smrti. Mi verujemo samo u preegzistenciju čoveka, tj. da je njegov duh prvo stvoren na nebu pa je prilikom rađanja na zemlji stavljen u čoveka. Taj proces se samo jednom događa, kao što je i Pavle učio: "I kao što je ljudima određeno da jednom umru, a zatim sud..." (Jevrejima 9:27)
Nažalost niko ne čita mormonovu knjigu ona jasno piše šta mi zapravo verujemo. Mnogi neznaju skoro ništa o našem učenju osim nekih graničnih ideja, nekih citata uzeti iz konteksta. Pa onda još iskrivljeno i tako satavljeno da to i mi sami nerazumemo. Naše učenje je jasno, samo što se mnogi informišu na pogrešmim mestima.
 
Nazad
Vrh