• BOŽJE VODSTVO

  „Tada je rekao: “Moja nazočnost će poći s tobom i ja ću ti dati počinak.” - Izl. 33:14

  Iskustva Prirodnog Izraela imaju vrlo važne pouke za duhovni Izrael. Narod koji je prvobitno bio dio svijeta, pozvani smo izaći iz svijeta i otputovati u novu zemlju, doći u nebesku baštinu. Marširamo prema slavnom Kraljevstvu koje nam je obećano ako smo vjerni. Na tom putu ima iskušenja i poteškoća. Ali naš Bog nam je obećao, kao što je obećao Mojsiju, svom sluzi, da će njegova prisutnost ići s nama. Ponekad se čini da se povlači od nas i prepušta nas samima sebi; ali On to zapravo ne čini. On iskušava našu odanost i našu vjeru u Njega tako što povremeno uskraćuje osjećaj Njegove prisutnosti.
  Hoćemo li onda, poput Izraela iz davnine, zaključiti da Bog više nije s nama, i ponovno se okrenuti bogovima koje smo prije obožavali --- bogovima bogatstva ili zadovoljstva, bogovima koje obožavaju narodi oko nas? Hoćemo li se predati veselju, svjetovnoj zabavi i grijehu? Hoćemo li zaboraviti sav put kojim nas je naš Bog vodio, sva velika izbavljenja koja je zabilježila prošlost naših života? Hoće li nas bilo što --- ili "nevolja, ili tjeskoba, ili progonstvo, ili glad, ili golotinja, ili pogibelj, ili mač, ili život, ili smrt, ili sadašnje, ili buduće, ili bilo što drugo u stvaranju, rastaviti od ljubavi Božje koja je u Kristu Isusu Gospodinu našemu?” Sigurno ne!
  Što bliže živimo Gospodinu i što je veća naša vjera, to ćemo više shvatiti Božansko vodstvo i više ćemo koristiti sredstva koja je On osigurao za naše jačanje i podupiranje. Možemo Ga zazvati u vrijeme nevolje; možemo Mu ići u molitvi; i On nikada ne iznevjeri one koji se pouzdaju u Njega i iskreno traže da hodaju Njegovim određenim putem. Budući da je to istina, možemo krenuti na naše putovanje u savršenom povjerenju. Nakon što smo sve posvetili Gospodinu, trebamo tražiti Njegovo vodstvo, jer je Njegova prisutnost s nama, u svim poslovima našeg života.
  Malo njih ima tako silne terete za nošenje kao što je imao Mojsije. Ali sva Božja djeca imaju terete koje moraju nositi, a važne odgovornosti počivaju na svakome od nas koji smo na sebe preuzeli zavjete našega Boga. Svaki član Tijela Kristova, pravi Izrael Božji, ima privilegiju stalnog Gospodinovog vodstva u svakom iskustvu našeg putovanja pustinjom. Nebeska mana je opremljena za našu svakodnevnu hranu. Voda života teče k nama za naše svakodnevno osvježenje, iz udarene Stijene vjekova. Kazneni štap našeg Oca sputava nas kada smo u opasnosti ili kada zalutamo na bilo koji zabranjeni put. S koliko nas ljubavi On vraća na pravi put, liječi naše rane i milostivo oprašta naša posrtanja i slabosti! Sigurno možemo imati bezuvjetno povjerenje u našeg Nebeskog vodiča. Tako možemo počivati u Njemu i biti sačuvani u savršenom miru. R. 5548
  [Blocked Image: https://scontent.fzag1-2.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/328293254_739768184151633_8524386141144200461_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeGO-BK51Uk0e7j2cSbJET4EK3ctMFYGgesrdy0wVgaB65XfO1z32_EZvghJ6ZlkVEIq4Yr9ub8uzApHyIMj16_4&_nc_ohc=w4JePgmy0JMAX-hyZpa&tn=UcAD_l4GtcRGTgYi&_nc_ht=scontent.fzag1-2.fna&oh=00_AfCSh-xymEUT4wOadoVYwbrr3vHN4-1QNvlY5gAplLIHeg&oe=63DC9131]

 • ODVOJENI ZA BOGA

  „Ta ti si narod posvećen Jehovi, Bogu svome; Jehova je odabrao tebe između svih naroda na zemlji da budeš njegov narod, njegova predraga svojina.” - Pnz. 14:2
  [Bliski] odnos Crkve s Kristom bio je izložen u Gospodinovim riječima njegovom predodžbenom narodu (Pnz 14:2), za koje apostol Petar (1 Pet 2:9) pokazuje da pripadaju, ne njima, nego njihovom antitipu, izabranoj Crkvi. Rekao im je: "Jer ti si narod svet Gospodinu, Bogu svojemu, i Gospodin te izabra da budeš njemu vlastit narod iznad svih naroda na zemlji." A Apostol, nakon što je pokazao da je predodžbeni Božji narod posrnuo i pokazao se nedostojnim takve posebne naklonosti, primjenjuje obećanje na Evanđeosku Crkvu, govoreći: Ali vi ste naraštaj izabrani, kraljevsko svećenstvo, narod sveti, narod poseban ; da navješćujete hvale onoga koji vas je pozvao iz tame u svoje čudesno svjetlo: koji u prošlosti nisu bili narod, a sada su narod Božji. ----1 Pet. 2:9.
  „A vi ste rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, narod stečeni da naviještate silna djela Onoga koji vas iz tame pozva k divnom svjetlu svojemu.” - 1. Pet. 2:9
  A nama je Bog dao izvanredno velika i dragocjena obećanja --- obećanja, ne samo otkupljenja i izbavljenja od grijeha i smrti, i priznanja kao sinova i nasljednika Božjih po Kristu u baštinu vječnog života, nego više od toga: on je pozvao nas njegovom milošću da budemo zaručnica njegova jedinoga Sina i nasljednik --- "baštinik svega;" biti njegov intimni i vječni drug u svemu; biti s njim “sunasljednici” svega njegova imanja, tako da je “sve naše” također, “ako smo Kristovi;” da također budemo "sudionici" "božanske prirode" i slave i kraljevstva; čak i sjediti s njim na njegovom prijestolju, i s njim činiti “kraljevsko svećenstvo” u kojem će sav svijet biti blagoslovljen. R. 1820
  „Ta ti si narod posvećen Jehovi, Bogu svome; tebe je Jehova, Bog tvoj, izabrao da među svim narodima koji su na zemlji budeš njegov predragi vlastiti narod...Zato znaj da je Jehova, Bog tvoj, pravi Bog, Bog vjeran, koji drži svoj savez i milost svoju iskazuje do tisuću koljena onima koji ga ljube i drže njegove zapovijedi.” - Pnz. 7:6,9[Blocked Image: https://scontent.fzag4-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/328450083_564905168857655_3195110228261273427_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=zyLoBcu0w2MAX86TvLw&_nc_ht=scontent.fzag4-1.fna&oh=00_AfDno_UG_akRE3YSKHUm-GZVmuGQFf0JdNt_1lgge4iE_Q&oe=63DD14C7]

 • „Sjećaj se svega puta kojim te Jehova, Bog tvoj, vodio po pustinji ovih četrdeset godina da te ponizi, iskuša i dozna što ti je u srcu: hoćeš li držati zapovijedi njegove ili nećeš. Ponižavao te i glađu morio, a onda te hranio manom - za koju nisi znao ni ti ni tvoji oci - da ti pokaže kako čovjek ne živi samo o kruhu nego da čovjek živi o svemu što izlazi iz usta Jehovinih. Tvoja se odjeća na tebi nije izderala niti su ti noge oticale ovih četrdeset godina. Priznaj onda u svome srcu da te Jehova, Bog tvoj, odgaja i popravlja, kao što čovjek odgaja sina svoga. I drži zapovijedi Jehove, Boga svoga, hodeći putovima njegovim i bojeći se njega! Ta Jehova, Bog tvoj, vodi te u dobru zemlju: zemlju potoka i vrela, dubinskih voda što izviru u dolinama i bregovima; zemlju pšenice i ječma, loze, smokava i šipaka, zemlju meda i maslina; zemlju u kojoj nećeš sirotinjski jesti kruha i gdje ti ništa neće nedostajati; zemlju gdje kamenje ima željeza i gdje ćeš iz njezinih brdina vaditi mjed. Do sita ćeš jesti i blagoslivljati Jehovu, Boga svoga, zbog dobre zemlje koju ti je dao. Čuvaj se da ne zaboraviš Jehovu, Boga svoga, zanemarujući njegove zapovijedi, njegove uredbe i njegove zakone koje ti danas dajem.” - Pnz. 8:2-11

  Kakvo podsticanje! Kakav poticaj na vjernost! Tko ne bi štovao i služio takvom Bogu! I kakvu divnu primjenu može Duhovni Izrael učiniti od ovog teksta! Kako je čudesno naš Bog vodio nas, svoj narod Saveza, kroz pustinju ovoga svijeta i brinuo se za naše potrebe iz dana u dan! Kako su kazne Njegove ruke pune ljubavi spriječile naše noge da lutaju; ili ako smo se bilo kada okrenuli nadesno ili nalijevo, kako nas je Njegova ljubav vratila natrag! I nije li nas uveo u dobru zemlju, zemlju potoka vodenih, zemlju izvora i dubina, zemlju ulja maslinova i meda, zemlju u kojoj kruh jedemo, kruh nebeski, bez oskudice? Zaista, u njemu nam ništa nije nedostajalo. Ako je drevni Izrael imao razloga dokazati svoju zahvalnost i ljubav Bogu, koliko više razloga imamo mi, duhovni Izrael!
  Nakon što je Mojsije podsjetio Izrael na svu ljubaznu dobrotu Gospodnju u njihovo ime i na njihov svečani Savez, objavio im je Gospodnje uredbe kojima su se trebali upravljati, a zatim ih je najozbiljnije upozorio na posljedice zaboravljanja Boga i kršenja njihovog Saveza. Ovaj govor, čiji je dio naš tekst i koji čini veći dio Knjige Ponovljenog zakona, bio je izrečen Izraelu neposredno prije Mojsijeve smrti na gori Nebo --- najvišoj točki grebena Pisge --- odakle mu je Gospodin pokazao svu zemlju kanaansku i gdje je bio pokopan. Bog je rekao Mojsiju da ne smije prijeći preko Jordana, zbog njegove neposlušnosti kod voda Meribe, kada je udario u stijenu suprotno Božjoj zapovijedi. Ovaj je govor bio njegova posljednja poruka Izraelu i vrlo je dirljiv i dojmljiv.
  Mojsije je završio svoju poruku ovim riječima:

  „Uzimam danas za svjedoke protiv vas nebo i zemlju da pred vas stavljam: život i smrt, blagoslov i prokletstvo. Život, dakle, biraj, ljubeći Jehovu, Boga svoga, slušajući njegov glas, prianjajući uz njega, da živiš ti i tvoje potomstvo. Ta on je život tvoj, tvoj dugi vijek, da bi mirno mogao boraviti na zemlji za koju se Jehova zakle ocima tvojim Abrahamu, Izaku i Jakovu da će im je dati." - Pnz. 30:19,20

  Takve su riječi bile vrlo snažne u takvom trenutku; jer im je Mojsije rekao da će uskoro umrijeti i da će im Bog dati novog vođu da ide s njima preko Jordana. R. 5528

  Bog sada provjerava Crkvu. Postoje mnogi pripadnici Kristove crkve koji se deklariraju kao takvi koji nikad nisu sklopili savez s Bogom. Ali On iskušava sve one koji su sklopili savez, je li to posvećenje srca ili nije --- je li prije svega sebi ili Bogu --- je li uspjeh u životu ili čast Bogu i vršenje Njegove volje. Naša, dakle, nije samo visoka čast da budemo sinovi Božji tijekom ovog Evanđeoskog doba, već također da budemo dokazani za trajne nagrade. Židovi koji su svjesno živjeli kršeći svoj Zakon izgubili su samo svoj materijalni život, ali nisu izgubili priliku za vječni život. Ali ako tko od nas učini tako, izgubit ćemo život vječni. Stoga, Božje postupanje s nama nadilazi Njegovo postupanje s Prirodnim Izraelom. Naša je odgovornost, dakle, utoliko veća, a ishod konačan. R. 5528
  [Blocked Image: https://scontent.fzag1-2.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/328251900_681189667038112_4982913056641992758_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=1coHN-JWvXcAX-XYAuB&_nc_ht=scontent.fzag1-2.fna&oh=00_AfDYaynC5AXPWS0pmQfD5HWdKCZw6s-2GmlLjz-WdLVLjA&oe=63DFCE77]

 • [JUSTIFY]„Zato što ću objaviti ime Jehovino, pripišite veličinu Bogu našemu! On je Stijena, djelo mu je savršeno, jer su sudovi čestiti svi putevi njegovi. Bog je istinski i bez nepravde, pravedan i pravičan je on.” - Pnz. 32:3,4

  Sveto Pismo je jasno u svojoj izjavi da su “sva njegova djela savršena;” da “Bog nije autor zabune;” da “Bog nikoga ne iskušava,” i nije u skladu s bilo kojom sugestijom da se zlo može činiti tako da mogu uslijediti dobri rezultati. (Pnz. 32:4; Rim. 3:8; 1. Kor. 14:33; Jak. 1:13; 1. Petr. 3:11.) U potpunosti se slaže s izjavom da su “sva njegova djela savršena,” da nakon što je Sotonu učinio savršenim bićem, kao što je i našu rasu učinio savršenom, reprezentativno u Adamu, Bog nije spriječio svoja stvorenja sa slobodnom voljom da krenu grijehom kršeći njegove zapovijedi. Njegova mudrost i moć su takve da će on na kraju donijeti blagoslov iz ovih zala onima koji nisu u skladu s njima, nego sama zla, da, i "sve zle će uništiti." —Psa. 145:20. R. 3145[/JUSTIFY]

 • „U zemlji pustinjskoj on ga je našao, u pustoši urlajuće pustinje. Vodio ga je unaokolo, upućivao ga i čuvao kao zjenicu oka svoga.” - Pnz. 32:10

  “Početak mudrosti je strah Gospodnji.” (Psalam 111:10.) Ovo smo tretirali kao i prethodnom prigodom, naglašavajući činjenicu da kao što je naš dolazak Gospodinu bio nadahnut poštovanjem prema njemu, tako je i naša vjera u Krista bila utemeljena na poštovanju prema Božjoj poruci milosti. Zatim je uslijedilo posvećenje, rezultat daljnjeg štovanja. Tada je poštovanje pomoglo u usavršavanju naših žrtava i zaštitilo nas od drskih grijeha i pomoglo nam popraviti karaktere koje je Bog predodredio i koji bi jedini trebali biti prihvatljivi izabranima. Kod takvih vjernika osobna ambicija ne samo da će biti podvrgnuta Božanskom uređenju, nego će biti zgažena, "umrtvljena," iskorijenjena, a najviša ambicija srca bit će ona koju je izrazio naš Gospodin, "Rado vršim volju tvoju O moj Bože; da, tvoj je Zakon zapisan u mom srcu.” (Psalam 40:8.) Takvi uživaju u žrtvi u Gospodinovoj službi i nikada ne zaboravljaju da je poslušnost kod Gospodina još uvijek više cijenjena od žrtve. Takve će Gospodin čuvati svojom snagom, "Kao zjenicu oka svoga," "U šupljini svoje ruke." (Pnz 32:10.) Ništa ih ne smije povrijediti. Ovima sve stvari moraju raditi na dobro. Čak ih ni njihove slabosti i mane neće spotaknuti, jer su njihova srca odana, njihove nenamjerne nesavršenosti pokrivene su Gospodnjom milošću i bit će učinjene da im služe kao stepenice umjesto kamena spoticanja. Ako im nedostaje talenta ili obrazovanja, Gospodin će im nadoknaditi te nedostatke na svoj način. On se zavjetuje da će to učiniti kroz Krista, jer su oni udovi njegova Tijela. R. 4452
  [Blocked Image: https://news.kehila.org/wp-content/uploads/2019/10/0919-Top-Sinai-Israel.jpg]

 • „Kao što orao zatrese gnijezdo, oblijeće nad svojim mladima, širi krila, uzima ih i nosi na svojim krilima.” - Pnz. 32:11

  Sveto Pismo nam daje ilustraciju Gospodinovog ophođenja sa svojim narodom riječima: “Kao što orao zatrese gnijezdo.” (Pnz 32:11.) Tako Gospodin ponekad dopušta kušnje, progone, itd., koji izvana izgledaju kao da impliciraju uništavanje najdragocjenijih interesa, a ponekad izazivaju iznenađenje njegovog naroda grubošću i uznemirujućim uvjetima. Usprkos tome, pod Božanskim nadzorom, trešenje gnijezda i prebacivanje odgovornosti na njegov narod može im biti od koristi, jačajući ih, pomažući im. Zatim dolazi vrijeme odmora i prilika za duhovnu izgradnju, utjehu, rast u milosti i znanju. Sretni su oni koji su, u vrijeme potresanja gnijezda, ispravno uvježbani od strane Gospodinove providnosti i poučeni od njega i postali sve aktivniji u njegovoj službi --- službi pravednosti, istine i ljubavi. Donosi im pripremu za razdoblje odmora i razvoja.

  Ali drugima koji nisu ispravno vježbani prosijavanjem, tresenjem, miješanjem gnijezda, iskustvo je drugačije. Oni su prosijani, otuđeni i razvijaju tvrd duh, stran Gospodinu i u suprotnosti s njegovom Riječi. Jedna klasa ide od milosti do milosti i od snage do snage; druga se vraća u vanjsku tamu svijeta. Dakle, kako kaže Apostol, naša poruka je "miris života na život jednima, a smrti na smrt drugima". –--2 Kor. 2:16. R. 4335
  [Blocked Image: https://scontent.fzag1-2.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/328832164_509756927945995_2448153280715218152_n.jpg?stp=dst-jpg_p843x403&_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=9j8NvPNjSfMAX-OQxRu&_nc_ht=scontent.fzag1-2.fna&oh=00_AfB6yXbi5wTWePdl_AoqYtNMpMPnu2v2A20J0Z75woNOSw&oe=63E209D3]

 • „Nitko neće moći opstati pred tobom u sve dane tvog života; kao što sam bio s Mojsijem, tako ću biti s tobom i nikada te neću iznevjeriti niti ću te napustiti. Budi jak i odvažan jer ćeš ti ovom narodu razdijeliti u baštinu zemlju za koju sam se zakleo očevima njihovim da im je predam.” - Jošua 1:5,6

  Izraelsku naciju trebalo je ohrabriti, jer iako su se četrdeset godina pripremali za ovaj događaj, ipak su shvatili da pred njima stoje velike poteškoće. Trebalo je prijeći rijeku Jordan, a u to je vrijeme bila nabujala i velika; neprijatelj, spreman odbiti njihovo napredovanje, bio je oštar i na oprezu i bolje naviknut na ratovanje od njih. Ako bi uspjeli prijeći rijeku pred svojim neprijateljima, to bi značilo veliki utrošak energije i veliki gubitak života. Nisu imali ni mostove ni pontone od kojih bi sagradili privremene mostove; a s druge strane, ako su ikad stigli do njega, znali su da su gradovi bili čvrsti zidinama, s ciljem da izdrže napade i opsade, i bili su relativno nespremni što se tiče vojne opreme, ovnova za udaranje, itd. Kakvo čudo ako je ljudima Izraela bilo potrebno ohrabrenje da poduzmu takav sukob --- da zauzmu zemlju koju im je Bog dao.

  Tri puta je Jošua ohrabren od strane Gospodina, "Budi jak i hrabar," "Budi jak i vrlo hrabar," itd. (reci 6,7,9.) Postoje različite vrste hrabrosti; jedna vrsta je rođena iz egoizma i samopouzdanja, druga vrsta je rođena iz nepromišljenosti koja ne uzima u obzir poteškoće situacije, ali hrabrost koju Gospodin usađuje i koju svi duhovni Izraelci trebaju nastojati posjedovati je ona koju, dok hladnokrvno i smireno razaznaje iskušenja i poteškoće na putu i dok ponizno shvaća njegovu nedostatnost za tu priliku, ima podršku vjere u Gospodina --- povjerenje u božanska obećanja koja im omogućuje da budu jaki u Gospodina i u snazi njegove moći. To je trebala biti Jošuina hrabrost i to je naša u odnosu na sve stvari sadašnjeg života, kao i u pogledu svih stvari Kraljevstva, pouzdanje u Gospodina čiji smo mi sluge i čije djelo nas je on zadužio izvesti. Izraz, "Ne okreći se od njega (Zakona) ni desno ni lijevo" ne označava potpuno odstupanje, već, prema izvorniku, to znači, Ne zahtijevaj ni više ni manje od božanskog standarda; nastojte se što je više moguće održati u apsolutnom skladu s božanskom Riječju. Istina je istina; Božja Riječ je Božja Riječ; nismo ovlašteni uzimati od toga niti dodavati.

  „Samo ti budi jak i veoma odvažan, kako bi se pridržavao izvršiti sve po zakonu, koji ti je zapovjedio Mojsije, sluga moj. Ne skreći od njega ni desno ni lijevo da bi uspijevao kamo god pođeš.” - Jošua 1:7

  Nema jasnijeg izraza božanske volje za većeg Jošuu i članove njegova Tijela nego što je to dano u ovom tekstu. Njegovo učenje je da nema sigurnosti, nema stvarnog uspjeha za one kojima se obraća, osim u poslušnosti božanskoj volji, kako je zabilježeno u božanskoj Riječi. Tako je i Gospodin Isus predstavljen kako govori: “Rado vršim volju tvoju, Bože moj; tvoj je zakon zapisan u mom srcu”; i nadalje proročanski----“O, kako volim tvoj Zakon! To je moja meditacija cijeli dan.” (Psalam 40:8; 119:97.) Razmišljanje o božanskom zakonu danju i noću ne treba, naravno, shvatiti doslovno----da ne bismo trebali činiti ništa drugo danju ili noću nego razmišljati o Svetom pismu. Moramo razumjeti Gospodina tako da znači da uvijek trebamo imati na umu, u vezi sa svim našim životnim poslovima, misao da smo njegovi, i da je on naš vodič i upravitelj u svim stvarima, i da i najmanju stvar koja bi se odnosila na naše živote i naše interese, danju ili noću, treba poduzeti uz dužno uzimanje u obzir Gospodnje volje glede istoga. R. 3080 i R. 4062
  [Blocked Image: https://scontent.fzag1-2.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/329551727_1433217550752392_1177798850164212234_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=QadFFUR3Ap8AX-6pDKe&tn=UcAD_l4GtcRGTgYi&_nc_ht=scontent.fzag1-2.fna&oh=00_AfCbVAFYWgGkT3KHagli_Wn_haBCKbLvoRxZdoRwrzMUWw&oe=63E46A23]

 • „Premda me i pogubi, još ću se u njega pouzdati” – Job 13:15

  Kad je Job bio bogat, napredan, Bog ga je iskušao tako što mu je uzeo svu njegovu obitelj, sve njegovo bogatstvo, njegovo zdravlje, čak je dopustio da se njegova žena okrene protiv njega. Ipak, u svemu tome Job se nije okrenuo protiv Boga. On je doista izrazio čuđenje, ali je s vjerom pogledao u Gospodina i rekao: "Iako će crvi uništiti ovo tijelo, ipak ću u svom tijelu vidjeti Boga." Još ću primiti očitovanje Njegove naklonosti i naučiti što misli pod ovim iskustvima, ovim nevoljama koje me snalaze. "Iako me On ubije, ipak ću se pouzdati u Njega." ----Job 13:15.

  Nakon što su njegova testiranja izvršena, Bog mu je vratio djecu, kuće, zemlju, prijatelje. I ti dolazeći u izobilju nagovjestili su blagoslove Obnove----kako će nevolje čovječanstva naposljetku biti dobre za one koji će voljeti Boga. Ako oni koji sada trpe nevolje zbog svoje odanosti Gospodinu, zbog svog povjerenja u Njegove pripreme, radosno podnose nevolje i kušnje, one će im sigurno dobro doći --- “daleko veća i vječnija težina slave."

  Primjenjujući ove lekcije na sebe, možemo reći da u kojoj god mjeri bili privilegirani govoriti Božju Riječ i trpjeti progonstvo, ako to prihvatimo sa strpljivošću, to će nam donijeti odgovarajući blagoslov i pohvalu od Gospodina. Ali ne možemo misliti da bi mu bilo ugodno ako, kada patimo, mislimo, Oh, kako je to strašno, strašno, strašno! Takav stav ne bi značio prihvaćanje Njegove riječi za to, da će “svi koji žele živjeti pobožno u Kristu Isusu biti progonjeni,” i da će sve raditi za naše dobro. — 2 Tim. 3:12; Rimljanima 8:28. R. 5333
  [Blocked Image: https://scontent.fzag1-2.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/333018517_581016220736414_5107346299440363660_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=wPTxwJ6JdxcAX86Wknr&_nc_ht=scontent.fzag1-2.fna&oh=00_AfBUDgTsxMV21fdHbqM1fTArW1XjnfIZqSBlv4S9NQMYvw&oe=6403A057]

 • ZAŠTO POUČAVATI U USPOREDBAMA?

  Naš Gospodin je svoju prispodobu zaključio riječima: "Tko ima uši da čuje, neka čuje." Većina mnoštva slušala je, čudila se njegovim milostivim riječima, mislila o njemu kao o divnom učitelju kojeg je poslao Bog, ali se nije dublje zanimala. Nisu imali uši da čuju, nisu bili gladni istine, njihova srca nisu bila pripremljena. S Gospodinom su ostala ne samo dvanaestorica apostola, nego i znatan broj učenika ili sljedbenika. Ovi su se sada okupili oko Učitelja tražeći tumačenje prispodobe. Imali su uši ne samo za priču nego i za značenje, za pouku: željeli su znati Božju volju da je mogu činiti - bili su posvećeni da znaju i vrše Očevu volju.

  Prorok je prorekao da će naš Gospodin otvoriti svoja usta u "usporedbama" i u "zagonetkama" ( Ps 78:2 ), a evanđelisti bilježe da je tako i učinio, a sada je onima koji su pitali za značenje naš Gospodin odgovorio: „Vama je dano znati otajstvo Kraljevstva Božjega, ali onima koji su vani [strancima—ne učenicima—neposvećenima] sve biva u usporedbama: da gledajući vide, a ne uvide; i slušajući čuju, a ne razumiju; da se ne obrate [okrenu na pravi put] i grijesi im se ne oproste.” - Marko 4:11,12 .

  ZAŠTO MISTERIJA — TAJNOST?

  Sa stajališta obične kršćanske misli, Učiteljeve riječi ovdje su potpuno nerazumljive. Uobičajena je misao da su svi neobraćeni, svi ostavljeni u svojim grijesima, osuđeni na vječno mučenje. Ali da je to istina, kako je naš Spasitelj mogao upotrijebiti upravo citirane riječi? Njegove riječi su razumljive samo sa stajališta Plana vjekova, koji jedini razjašnjava božansku Riječ u cjelini ili djelomično. Kada vidimo misiju našeg Gospodina među ljudima u njenom pravom svjetlu, ona ima dvije podjele: (1) kroz svoju vlastitu vjernost Očevom planu i kao naš Otkupitelj trebao je platiti našu otkupninu kušajući smrt za svakog čovjeka, trpeći Pravedan za nepravedne da bismo se pomirili s Bogom. (2) Dok je tako postavljao temelje za blagoslov cijeloga svijeta, s mogućnošću bijega od grijeha i smrti, naš je Gospodin započeo drugu značajku božanskoga plana, naime, odabir klase Kraljevstva, klase Crkve, koji bi bili povezani s njim u patnjama ovog sadašnjeg vremena i u veličanstvenom djelu budućnosti – blagoslov svih obitelji na zemlji pod povoljnim milenijskim uvjetima.

  U skladu s ovom mišlju, naš Gospodin u vrijeme ove prispodobe nije bio samo u procesu polaganja svog života, umirući svakodnevno, iz sata u sat, nego je također bio angažiran u privlačenju k sebi izabrane klase koja bi bila prikladna za njegovu Nevjestu, njegovo Kraljevstvo, njegovu Crkvu.

  Neki iz te klase Kraljevstva, te odabrane klase, došli su oko njega i tražili tumačenje prispodobe. Izjavio je da je njegova žudnja, njegova želja, da stvar razjasni, vrlo jasno, ovima; da je njima doista pripadalo da znaju, jer su bili u takvom stanju srca da će imati koristi od znanja - jer će tako preneseno znanje biti bitno za njihov razvoj, za njihovo jačanje, za njihovo vodstvo, za njihovu pripremu za Kraljevstvo — "Dano vam je znati tajnu Kraljevstva." Gotovo sve prispodobe našeg Gospodina povezane su s Kraljevstvom i sve ih stoga treba razumjeti klasa Kraljevstva, izabrani, posvećeni. Cijeli bi ovaj razred trebao iskreno željeti razumijevanje "svake riječi koja izlazi iz Božjih usta." Njihova ozbiljnost u želji bit će dio dokaza da pripadaju ovoj klasi, da je ispravno da znaju. Njihova je korist da se sakrije, kako bi tražili i našli, i da bi u traženju i pronalaženju imali veći blagoslov nego da je cijela stvar razbacana po površini.

  Naša vjera u Gospodina i u njegov prekrasni plan ojačana je kada otkrijemo kako je njegov plan jednostavan, kako veličanstven, kako lijep, a opet kako skriven od svijeta - od svih osim onih koji imaju vodstvo Duha Svetoga i kojima je dano spoznati "misterij." Neke od ovih misterija odnose se na sadašnjost, a neke na budućnost, i što jasnije tražimo, to više možemo pronaći, i što jasnije razaznajemo, to će jača biti naša vjera i odanost i bolji će biti naši izgledi da učinimo naš poziv i izabranje sigurnim po poslušnosti.

  "DA SE NE OBRATE"

  Ali, kaže jedan, kako bi povrijedilo mnoštvo da je čulo i razumjelo dobru prispodobu, čak i ako srcem nisu bili spremni primiti i srdačno djelovati prema njezinoj poruci? Ne bi li dobili neki blagoslov kroz djelomično razumijevanje božanskog plana? Budući da nismo savršeni u znanju ili mudrosti, postaje u nama vjerovati Gospodinovoj ljubavi, znanju i mudrosti o ovoj temi, i zaključiti da je mnoštvu stvarno bilo bolje ostaviti ih u neznanju neko vrijeme. Možda možemo donekle vidjeti kako i zašto je to bilo tako. (1) Čak je i svjetovna mudrost odlučila da je "malo znanja opasna stvar." (2) Da su mnoštva bila privučena Gospodinu da ga u potpunosti prihvate kao učitelja i da vjeruju njegovim naucima, dok su im srca još bila u neposvećenom stavu, ne bi pripadali klasi Kraljevstva koju Gospodin sada traži, ali je to moglo spriječiti određene značajke božanskog plana povezanog sa žrtvom našeg Gospodina protestirajući tako protiv njegove smrti da ugrozi ustanak, koji bi prisilio Pilata da ga brani od zlobe vladara.

  Sve je to razumno i razumljivo kada se gleda sa stajališta Plana vjekova – kada vidimo da izbor Crkve ne znači prokletstvo ostatka svijeta, već, naprotiv, da izabrani trebaju s vremenom biti Božji zastupnici za blagoslov neizabranih i dovođenje svih do jasnog poznavanja Gospodina i mogućnosti za vječni život, što bi bilo povoljnije za temperament, stav, itd. masa. Ništa nije očitije od toga da samo nekolicina ima uši da čuje i srce da razumije poziv sadašnjeg vremena - da s Kristom pate na uskom putu u nadi u slavu, čast i besmrtnost budućnosti.

  (w1906 15. Travanj str. 124 / R3763)

 • Može li itko tko vjeruje u Boga i vjeruje u ispunjenje njegovih obećanja u pogledu budućeg života sumnjati da će u budućnosti postojati velika razlika između ova dva čovjeka? Može li itko tko razumije božanski plan sumnjati da će Ivan Krstitelj, vjeran do smrti, biti jedan od knezova koje će Gospodin slave imenovati u budućnosti za vodstvo i upravljanje svjetskim poslovima i za podizanje uzdišućeg stvorenja? Takvim izvrsnim karakterima Gospodin može povjeriti velik dio svoga rada, a mi, shvaćajući Gospodinov odabir za isto, možemo imati još veće povjerenje u veličanstveni ishod tog djela u Božje određeno vrijeme. Ali što možemo očekivati od Heroda i ostalih iz njegove klase, koji su prekršili svoju savjest i degradirali sami sebe i zloupotrijebili svoje prilike za zlo umjesto za dobro? Moramo sigurno očekivati da će biti pretučeni mnogim udarcima, da će imati kazne - ne vječne muke, hvala Bogu, nego, kao što Sveto Pismo objavljuje, pravednu naknadu za svaku ljudsku dušu koja čini zlo.— Rim. 2:9 .

  U onoj mjeri u kojoj je Herod imao velike mogućnosti i oskvrnio i degradirao svoju savjest, u istom omjeru, nedvojbeno, on će se probuditi u jutro uskrsnuća u moralno niskom stanju, i proporcionalno će imati više koraka da se vrati Bogu natrag na ono što je bio na početku svoje karijere, koliko god to moglo biti loše. I dalje će zahtijevati daljnje napredovanje, razvoj, uzlazne korake tijekom tisuću godina Milenijskog doba da bi ako hoće na kraju postigao savršenstvo koje je izgubljeno u Edenu i otkupljeno na Kalvariji.

  "SRAMOTA I TRAJNI PREZIR"

  Povreda savjesti i zlouporaba moći koju su prakticirali Herod i Herodijada učinili su ih zloglasnima u cijelom svijetu. Sveto pismo nas uvjerava da će u Božje vrijeme, tijekom Milenija, oni s ostatkom Adamove obitelji izaći iz groba kao rezultat Kristova otkupiteljskog djela. Preko proroka Danijela Gospodin je prikazao masu čovječanstva kako se budi u sramu i trajnom preziru, a ovo će dvoje, možemo biti sigurni, imati poseban sram i prezir zajedno s Neronom i ostalim užasnim karakterima iz povijesti. Dok se oni probude, možemo pretpostaviti da će cijeli svijet dostići priličan stupanj razvoja i napredovanja prema savršenstvu.

  Znanje o Gospodinu bit će širom svijeta i duboko kao ocean, a ljudski um će se razmjerno proširiti, tako da će zlodjela ovog para biti intenzivnije gnušana nego sada, osim svetaca. Bit će to težak teret za krivce dok se budu suočavali sa znanjem svijeta u pogledu svog pokvarenog načina postupanja. Osjećat će se kao da propadaju u zemlju od srama. Štoviše, povrede savjesti i degradacija iz toga poslužit će da ih zadrže dulje u ovom odvratnom stanju nego što bi inače mogli ostati - njihov napredak prema savršenstvu će zbog toga biti sve sporiji, i stoga će njihova mjera srama i prezira biti sve veća i produženija.

  Zahvaljujemo Bogu, međutim, što po Kristu postoji oproštenje grijeha i najpodlijima, i što će oni, koji nikada nisu čuli za Krista u pravom smislu riječi, ali čiji su umovi bili potpuno zaslijepljeni i poniženi grijehom pod utjecajem boga ovoga svijeta, naposljetku doći do prosvjetljenja, i kroz to učenje o Božjoj milosti kroz Krista imat će priliku uhvatiti se za njegovo milosrđe i primiti uzdižući blagoslov koji će ih postupno izbaviti iz njihovog sramotnog stanja i od prezira drugih stvorenja—ili će, ako ne iskoriste ovo milosrđe i ove privilegije i time se pokažu nedostojnima bilo koje od Božjih naklonosti, umrijeti smrću—Drugom smrću. Moramo imati na umu u vezi s tim obećanja našeg Gospodina da će Sodomi i Gomori u onaj dan biti lakše nego Kafarnaumu i drugim gradovima Galileje, pa pretpostavljamo da će biti podnošljivije kralju Sodome nego kralju Herodu. Pa ipak, uz to, Gospodnja blagoslovljena priprema je takva da Njegovi aranžmani čak ni za najgore od čovječanstva uopće neće biti nepodnošljivi. Možemo biti sigurni da će biti učinjeno sve što se može učiniti za njihov oporavak od grijeha i smrti.

  (w1906 15. Svibanj str. 155, 156 / R3779)

  krscanskiforum.com/index.php?attachment/509/

 • U STANOVITO VRIJEME.

  VRIJEME je jedan od najvažnijih čimbenika u Božjem planu. Dani stvaranja bili su dugi vremenski periodi; vrijeme čovjekova iskustva sa zlom bilo je šest dana od po tisuću godina; dan otkupljenja i razvoja Crkve bio je gotovo dvije tisuće godina. Bilo je potrebno vrijeme za ostvarenje Božjeg velikog djela; a također je bilo potrebno u dokazivanju čovjeku pravednosti Božjeg karaktera. Samo je vrijeme moglo dokazati ljudima njegovu nepobjedivu pravdu. Prije šest tisuća godina njegova je smrtna osuda izrečena čovječanstvu, a za sve to vrijeme on je dopuštao generaciji za generacijom da silaze u grob usred agonije, krvi i suza. I premda je toliko ljubio ljude, čak i dok su još bili grešnici, da nije poštedio vlastitog Sina, nego ga je slobodno predao za sve nas, ipak nikada ni na trenutak nije popustio da uloži svoju moć za olakšanje ili oslobađanje stvorenja koje uzdiše: niti će to učiniti do svog „stanovitog vremena"—vremena koje je odredila njegova mudrost, koje će biti najbolje vrijeme za osiguranje najvećih mogućih rezultata rasi, kako znanja i korisnog iskustva, kao i za razvoj nekoliko najvažnijih značajki njegova plana. Ali kako samo vrijeme može razviti Božji plan, tako samo vrijeme može očitovati njegovu ljubav kao i njegovu mudrost, njegovu milost, njegovu snagu i njegovu pravdu.

  Vrijeme će u potpunosti očitovati božansku mudrost u onome što se kratkovidnom čovječanstvu čini kao nemilosrdno odgađanje. Već oni koji imaju privilegiju vjerom promatrati božanski plan vide nužnost vremena za njegovo potpuno ostvarenje. S obzirom na takvu potrebu, djeca se Božja često potiču na strpljivost. Bog nas je ljubazno doveo do svog stajališta i naredio nam da gledamo u slavnu budućnost - u ishod njegova plana; i u omjeru koliko smo u stanju to shvatiti i vjerovati, možemo biti spokojni i radovati se u tome. Ali u međuvremenu, budući da smo ljubazno osvježeni sa razveseljujućim izgledom, moramo strpljivo čekati kraj, koliko god sezona čekanja bila bolna.

  Strpljenje je vrlina koju naš nebeski Otac želi njegovati u nama; i on u sebi očituje najveći primjer toga. Kroz sva prošla stoljeća strpljivo je podnosio prijekore onih koji su, ne uspijevajući razumjeti tijek njegove mudrosti u izvršavanju pravde i u ostvarenju dubokih planova njegove obilne milosti, pripisivali zlo, i samo zlo, njegovom istinski slavnom i svetom karakteru. Zna da će "u svoje vrijeme" njegov karakter biti potpuno opravdan, pa strpljivo čeka i radi i trpi. Tako i naš Gospodin Isus čeka i trpi. Podnio je veliko poniženje došavši na naše nisko stanje. Zatim kao čovjek strpljivo je podnosio proturječnosti grešnika protiv sebe i nezahvalno progonstvo, čak do smrti, od onih koje je došao spasiti. I, kao i njegov nebeski Otac, kroz sve to bio je razveseljen s obzirom na to „stanovito vrijeme," iako tada u dalekoj budućnosti, kada će njegov karakter, a također i Očev karakter, biti potpuno opravdan i očitovan svakom stvorenju u nebu i na zemlji. I još uvijek naš blagoslovljeni Gospodin Isus i naš divni nebeski Otac sa strpljivošću čekaju veliki dovršetak. Dakle, u sličnom stavu uma, moramo čekati; jer sluga nije iznad svoga Gospodara, a naše veselje u pogledu budućnosti će, ako imamo Kristov um, biti ne samo zbog našeg vlastitog očekivanog opravdanja i slave, već i zbog izgleda opravdanja i slave Božje i našeg Gospodina Isusa, i budućeg vječnog trijumfa istine i pravednosti.

  Vrijeme čekanja nikako nije vrijeme radosti, osim u nadi. Ovo je vrijeme kada se istina i pravednost ponižavaju u prah, kada oni koji žive pobožno moraju trpjeti progonstvo, kada naše oči moraju gledati prizore tuge i žalosti, kada naše uši moraju čuti jauke nevolje, i kada naše slabo tijelo mora iskusiti muke smrti. Ali, oh, dolazi slavno oslobođenje u pravo vrijeme!" Strpljivo ga čekajte; "Neka strpljivost ima savršeno djelo." Podložite se procesu poniženja. Put Crkve u sadašnjem poniženju vodi u buduću slavu.

  "Ponizite se," kaže apostol, "pod moćnu ruku Božju, da vas uzvisi u pravo vrijeme." Nemojte činiti veliku pogrešku tražeći sadašnje uzvišenje nauštrb onoga što će doći "u stanovito vrijeme" onima koji strpljivo ustraju do kraja. To je samo u onoj mjeri u kojoj bilo tko odvraća pogled od slave koja će slijediti "u svoje vrijeme," i tako izgubiti vjeru u to, da počnu cijeniti beznačajne naknade koje svijet nudi za žrtvu njihovog prvorodstva. Stoga, dragi ljubljeni, držimo oko vjere upereno na nadu postavljenu pred nas u evanđelju; i, zaboravljajući one stvari koje su iza nas - sve svjetovne ambicije, itd. - jurimo prema cilju za nagradu našeg uzvišenog poziva, koji će doista biti realiziran od strane vjernih - „u stanovito vrijeme;" jer "Vjeran je onaj koji vas je pozvao, koji će to i učiniti." Njegove nakane ne mogu propasti, niti mu se njegova riječ vraća ništavna.

  (w1906 1. Lipanj str. 165,166 / R3783)

 • "NE PREZIRITE OVE MALENE"

  Nastavljajući govoriti o svojim sljedbenicima kao o "malenima," naš Gospodin nagovještava da bi ih neki koji ih možda ne žele uhvatiti u zamku, ili u stupicu i "skandalonirati" ipak mogli prezirati, pa stoga upozorava i na to. Među Gospodnjim "malenima" nema mnogo velikih, nema mnogo mudrih, nema mnogo učenih, a oni su uglavnom siromasi ovoga svijeta, bogati vjerom; i stoga bi mnogi mogli biti skloni da ih preziru, da ih omalovažavaju, da im se zlo obraćaju, itd., jer ih njihovi preziri ne poznaju, jer ne shvaćaju da su ujedinjeni sa svojim skrivenim Gospodarom - ne poznaju nas kao što nisu poznavali njega, Preteču i Kapetana.— 1 Kor. 1:26-28 ; Jakovljeva 2:5 ; 1. Ivanova 3:1 .

  Kada bi naš Gospodin rekao zašto njegove najponiznije sljedbenike ne treba prezirati, ilustracija koju koristi implicira da su oni posebni predmeti brige i ljubavi nebeskog Oca, te da bi njihovo preziranje ili činjenje bilo čega ponižavajućeg prema njima sigurno donijelo neku vrstu odmazde bilo u sadašnjem životu bilo u budućem. Stvar je postavljena kao da bi Gospodin rekao: Ne možete čak i prezreti jednog od mojih "malenih," a da Otac to vrlo brzo ne zna. On kaže: "Na nebu njihovi anđeli uvijek gledaju lice moga Oca." Ovim anđelima nije teško skrenuti njegovu pozornost na poteškoće, kušnje ili progonstva njegovih vjernih. Neki su, iz ove izjave, pretpostavili da Gospodin misli da svako ljudsko biće ima anđela čuvara koji se brine o njegovim interesima, i da budući da svijet sada broji 1.600.000.000, to bi impliciralo da postoji sličan broj anđeoskih bića koja brinu o interesima od ovih.

  Ovo je potpuno pogrešno; Gospodin nigdje ne spominje neko posebno skrbništvo nad interesima svijeta. On nam doista govori da je organizirao otkupljenje i vraćanje čovječanstva u dogledno vrijeme; ali bilo kakav poseban nadzor naveden u Svetom pismu je samo nad onima koji pripadaju Gospodinu u smislu koji je spomenut u ovom tekstu Svetog Pisma, naime, kao njegovi "maleni." Glede ovih "malenih" čitamo: "Anđeo se Gospodnji utabori oko onih koji ga se boje i izbavlja ih." ( Psalam 34:7 .) I opet, "Anđeli su službujući duhovi poslani da poslužuju [služe] nasljednicima spasenja." ( Heb 1:14 .) Ne bi nas nimalo iznenadilo da postoji anđeo čuvar za svakog člana Gospodnjeg malog stada, Gospodinove posvećene, njegove "malene." Međutim, trebamo upamtiti da je riječ anđeo širokog značenja i da može uključivati sve Božje sile, žive i nežive, pomoću kojih on može spoznati i pružiti pomoć onima koji su njegovi.

  U svakom slučaju, međutim, misao slike koju Gospodin ovdje pokazuje je da njegovi "maleni" nikada nisu zaboravljeni i da su sve njihove kušnje i poteškoće brzo dovedene Očevoj pozornosti preko anđela ili posrednika božanskog uređenja. Kakva je to utjeha za one koji žele ići Isusovim stopama i koji su često neshvaćeni ili klevetani ili prezreni ili zanemareni! Svako dobro učinjeno ovoj klasi Gospodin nikada neće zaboraviti; svaka ozljeda koja im se učini također će biti poznata i neće proći nekažnjeno, a kazna će biti proporcionalna stupnju inteligencije i svojevoljnosti počinitelja. "Osveta je moja, ja ću je vratiti, govori Gospodin." Zato, braćo, ne osvećujte se; prepustite sve u ruke Gospodina dok strpljivo trpite ozljede i iz toga izvlačite korisne lekcije; ali uvijek budi oprezan, budan, da i sam ne spotakneš, ne povrijediš nikoga.

  (w1906 15. Lipanj str. 188,189 / R3798)

 • ŠTO NEMILOSRDNI MOGU OČEKIVATI

  Naš Gospodin, nakon što je zaključio parabolu, izravno je primjenjuje na svoje učenike, ne na svijet, iako je u određenom smislu ili stupnju izraženo opće načelo koje je primjenjivo na svijet u omjeru kako svaki dolazi pod prosvjetljenje i uputu. Naš Gospodin kaže: "Tako će Otac moj nebeski učiniti s vama ako ne oprostite svaki od srca svome bratu njegove prijestupe." Kako su ozbiljne ove riječi, kako jasne, kako nepogrešiv njihov značaj. Na nedvosmislen nas način nedvojbeno uvjeravaju da kakva god bila naša vjera, kakva god bila naša djela, svi oni ne znače ništa ako ne postignemo onaj duh ljubavi koji je milosrdan, velikodušan, dugotrpljiv, strpljiv prema onima koji nam nanose štetu, bilo da su oni braća od kojih možemo očekivati više, ili pak neprijatelji iz svijeta od kojih moramo očekivati manje obzira. Milosrđe je element ljubavi, a Ljubav je ispunjenje cjelokupnog Božjeg zakona.

  Ispravnost Gospodina u ovakvom postupanju s nama je očita. On traži posebnu klasu za Kraljevstvo - da budu suradnici s našim Gospodinom Isusom u velikom djelu vladanja i blagoslivljanja svijeta. Samo oni koji posjeduju božanski karakter strpljenja, snošljivosti, suosjećanja, samilosti, milosrđa, ljubavi, mogu biti prikladni za božansku namjeru u pogledu velikog djela blagoslova svih obitelji na zemlji. Prihvaćeni smo u Kristu zbog našeg javnog priznanja da volimo te kvalitete u njemu i želimo biti kopije dragog Božjeg Sina. Ako ne uspijemo iskoristiti razne lekcije i mogućnosti koje nam je Gospodin pružio, da bismo njegovali ovaj karakter, tada u istom omjeru ne uspijevamo učiniti sigurnim svoj poziv i izbor.

  Kralj je nemilosrdnog slugu predao mučiteljima. Takav je bio običaj orijentalnih zemalja u to vrijeme, a donekle i danas. Ne trebamo shvatiti da je naš Gospodin imao razumijevanja za te barbarske običaje, nego da je govorio ljudima sa stajališta običaja koji bi oni razumjeli. Na drugim mjestima Sveto pismo nas uvjerava da će svi oni koji su pravi Gospodinovi sluge i koji ne uspiju dobrovoljno doći u suglasje s njegovim Duhom, biti predani Sotoni, nevolji, teškom iskustvu, kako bi time mogli imati koristi i naučiti cijeniti stvari s Gospodinovog stajališta. ( 1. Korinćanima 5:4,6 .) Na primjer, Otkrivenje 7 prvo govori o malom stadu, klasi Nevjeste, koja se sastoji od 144 000—čiju su jezgru činili Prirodni Izraelci, u kojima nije bilo prijevare, i koji su postali jezgra duhovnog Izraela, i u koju grupu od tada pa kroz cijelo Evanđeosko doba Gospodin sakuplja one između pogana koji ulaze u zavjetni odnos s njim i očituju njegov Duh. Osim ovih tako odabranih, ista simbolična slika pokazuje nam veliko mnoštvo čiji broj nije poznat nikome - čiji broj nije bio predodređen - oni su izvan svake nacije, naroda, plemena i jezika. Ovi, za razliku od 144 000, ne sjede s Kristom na prijestolju, nego su prikazani kao da su pred prijestoljem. Ovi nisu, poput ostalih, sačuvali svoju odjeću neokaljanu od svijeta, nisu imali Duha Kristova koji obitava u njima, tako da je njegova zasluga sačinjavala haljinu oproštenja za njih bez mane, tako da su oni po krivom duhu i neispravnim pravcem postupanja, svoje haljine onečisitili, i stoga, rečeno nam je, moraju ih oprati i izbijeliti u Janjetovoj krvi, a ovo pranje je predstavljeno kao da se vrši u "velikoj nevolji." Ove nevolje odgovaraju mukama iz prispodobe nad slugom koji nije pokazao duh milosrđa prema svojim bližnjima. Kao što je opet rečeno, "Blago milosrdnima, jer će zadobiti milosrđe."— Mat. 5:7 .

  (w1906 1. Srpanj str. 199 / R38029)

 • LJUBITE SVOJE NEPRIJATELJE

  Zahtjevi našeg Gospodina od nas kao njegovih učenika nadilaze puku ljubav prema bližnjemu. Moramo imati barem suosjećajnu ljubav prema našim neprijateljima, tako da ne samo da ih ne bismo nastojali povrijediti riječju ili djelom, već da bismo im bili spremni i rado pomoći koliko god je to u našoj moći. Nitko, međutim, ne smije pretpostaviti da Gospodin misli da trebamo voljeti svoje neprijatelje kao što volimo samoga Gospodina, pa čak ni kao što volimo svoju braću. Naša ljubav prema Gospodinu i prema braći je ljubav najvišeg tipa - ljubav koja cijeni načela predstavljena u karakteru našeg nebeskog Oca, koja svi koji su istinski njegovi nastoje kopirati.

  Naša ljubav prema našim neprijateljima i prema mnogim našim bližnjima nužno mora biti u skladu s njihovim karakterima: njihove nade i njihovi planovi vrlo su različiti od onih koje smo usvojili. Kao što je ljubav našeg Gospodina, tako i naša ljubav prema njima mora biti suosjećajne vrste, kao što je ljubav Božja - „Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne." Bog ne voli svijet ljubavlju prema zajedništvu, niti mi to trebamo činiti. Poput njega, mi trebamo imati ljubav prema svijetu. Shvaćajući njegovo palo i izopačeno stanje rado ćemo učiniti sve što je u našoj moći za njegovo spašavanje, za njegovu utjehu u skladu s pravdom i milosrđem.

  Čini se da postoji ograničenje ljubavi koju zapovijeda Zakon, „Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe" - ne bolje od samoga sebe. Stoga, kad bi došlo do situacije gdje je život bližnjega bio u opasnosti, a mi bismo mu mogli pomoći samo žrtvom vlastitog života, ne bi bio zahtjev božanskog zakona ljubavi da trebamo žrtvovati svoj život za njegov— to bi značilo voljeti ga više od sebe, i stoga više od božanskog zahtjeva. Ne treba očekivati ni od bližnjega da nas voli više od sebe, pa da žrtvuje svoj život za nas. Kad bi on to pokušao učiniti, naš bi ispravan stav uma bio da to spriječimo, da mu ne dopustimo da sebi učini trajni nedostatak, više nego što bismo mi bili spremni i rado učinili za njega. Upravo u ovom konkretnom slučaju način na koji je naš Gospodin žrtvovao svoj život za nas nadilazi sve što se zahtijevalo od Zakona – dajući svoj život kao otkupninu za mnoge, učinio je više nego što je zahtijevao Zakon. Iz tog je razloga to označeno žrtvom. Vršiti cijeli Zakon bila je njegova dužnost, ali kada je otišao dalje od toga i dao svoj život kao otkupninu za čovječanstvo, to je bila žrtva, a kao žrtvu ju je Otac cijenio i posebno nagradio više nego vječnim životom. I isto se pravilo odnosi na nas, jer kakav je on bio, takvi smo i mi na ovom svijetu — trebamo ići njegovim stopama.— 1. Ivanova 4:17 .

  Zahtjevi Zakona i dalje su da činimo svome bližnjemu ono što želimo da on čini nama. Nikome ne smijemo učiniti ništa manje od ovoga; ali kao sljedbenici Gospodina, prožeti njegovim duhom žrtve, radosni smo položiti svoje živote za braću – u skladu s božanskim programom koji sada odabire malo stado, obitelj vjere, kao žrtvovatelje s Isusom, biti sunasljednici s njim u njegovom Kraljevstvu i u njegovom velikom djelu blagoslivljanja i pomlađivanja svijeta. Vrlo je potrebno da imamo jasne poglede u pogledu poštivanja ove teme zahtjeva Zakona, zahtjeva pravde od nas prema bilo kojem stvorenju, a također i u pogledu onoga što bi ispravno ušlo kao dio naše žrtve.

  (w1906 1. Srpanj str. 202,203 / R3805)

 • Ne znamo autora sljedećeg, ali ga smatramo vrijednim reprodukcije kao ilustraciju zemaljske dobrote i podsjetnik na milostivu poruku od Jehove:—

  „KAO ŠTO SE OTAC SMILUJE DJECI SVOJOJ, TAKO SE GOSPOD SMILUJE ONIMA KOJI GA SE BOJE."— PSA. 103:13

  Život prelijepe djevojke bližio se kraju. Zaposleni otac, aktivan u pravnom i političkom životu, kratko je posjećivao svoj ured radi obavljanja najnužnijih poslova i iz dana u dan opet žurio kući kako bi bio kraj nje u njezinim posljednjim danima. Provodio je svaki mogući trenutak u ispunjavanju svake njezine želje, a utješilo ga je to što je njegova kći u svojoj vjeri pronalazila izvor snage koji ju je lišavao straha od nadolazeće smrti. Bio je čestit čovjek, ali iz čijeg je užurbanog života religija bila istisnuta.

  Jednog dana dok je sjedio kraj kreveta, njegova kći ga je zamolila da joj čita. Pronašao je časopis i pročitao nekoliko bistrih dijelova poezije i fikcije. Bilo joj je drago, ali je htjela nešto drugo.

  „Oče," upitala je, "hoćeš li uzeti moju Bibliju i čitati iz nje?"

  „Svakako, draga moja," odgovorio je i bilo mu je više drago nego inače.

  Bio je snažan čovjek čistog glasa i dobrog stupnja samokontrole. Ovladao je vlastitim osjećajima u ovim danima strpljive i nježne službe, kako bi u bolesničku sobu mogao donijeti svaki mogući element veselja. I sada je počeo, mirno i tiho, čitati Propovijed na gori. Znao je gdje to pronaći, znao je da je dobra i čitao ju je sa sve većim cijenjenjem njene ljepote i uzvišenosti.

  Ali kći je postajala sve nemirnija.

  „Zar ti se ne sviđa?" upitao je.

  „O, oče," uzviknula je," nije da ja to ne želim, da naša pravednost premašuje pravednost pismoznanaca i farizeja! Zar ne možeš pronaći mjesto gdje stoji: 'Kao što otac sažaljeva svoju djecu, tako Gospodin sažalijeva one koji ga se boje?'"

  Glas mu je malo zadrhtao, ali je rekao: "Pronaći ću to," i okrenuo se konkordanciji na kraju Biblije. Ali kad je pronašao mjesto i počeo čitati, 'Kao što otac', više nije mogao izdržati.

  „O, dijete moje," povikao je, "ako je Bogu stalo do tebe kao meni..."

  Sagnuo se nad krevet i zaplakao.

  „To je stih koji oboje trebamo," rekla je tiho nakon nekoliko minuta.

  I kleknuo je pokraj kreveta i rekao:

  „Da, draga moja - to je stih koji oboje trebamo."

  (w1906 1. Srpanj str.207 / R3808)

 • Newly created posts will remain inaccessible for others until approved by a moderator.

  • :)
  • :(
  • ;)
  • :P
  • ^^
  • :D
  • ;(
  • X(
  • :*
  • :|
  • 8o
  • =O
  • <X
  • ||
  • :/
  • :S
  • X/
  • 8)
  • ?(
  • :huh:
  • :rolleyes:
  • :love:
  • 8|
  • :cursing:
  • :thumbdown:
  • :thumbup:
  • :sleeping:
  • :whistling:
  • :evil:
  • :saint:
  • <3
  • :!:
  • :?:
  The maximum number of attachments: 10
  Maximum file size: 2 MB
  Allowed extensions: bmp, gif, jpeg, jpg, pdf, png, txt, webp, zip
   You can sort the options with drag and drop to change their order. You can create up to 20 options.
   The results are invisible unless the poll ended or the user voted.

  Participate now!

  Nemaš korisnički račun. Registriraj se da bi bio član forumske zajednice.