• Zar nije učenje LDS crkve da je ime Nefi egipatskog porijekla?


  Nemam nekog znanja o tome pa ne mogu ni potvrditi ni opovrgnuti.


  U Mormonovoj knjizi ne piše nigde kojeg je porekla to ime. Pošto je Nefi kao i njegovi roditelji i braća rođeni u Izraelu u blizini Jerusalema, idemo od pretpostavke da je ime Izraelskog porekla, ali naravno može biti i Egipatskog porekla.

 • Imamo još jednu potencijalnu vezu samo se ovdje moramo referisati na engleski tekst koji je originalni kad je Knjiga Mormonova u pitanju.
  "The son of Sadduc, the son of Achitob, the son of Amarias, the son of Ezias, the son of Meremoth, the son of Zaraias, the son of Savias, the son of Boccas, the son of Abisum, the son of Phinees, the son of Eleazar, the son of Aaron the chief priest.” (Druga Jezdrina 8:2 tj. 1 Esdras po KJV prevodu).
  "And behold, also Zenock, and also Ezias, and also Isaiah, and Jeremiah," (Helaman 8:20 iz Knjige Mormonove).
  Naravno Vi ćete vjerovati da je ovo Bog otkrio Džozefu Smitu i to poštujem kao Vaše vjerovanje ali za mene su ovo prilično jasni dokazi da je Smit bio upoznat sa devterokanonom iako ga na kraju nije uključio u kanon svoje zajednice.

  Na kraju krajeva rani hrišćani su u svojim Pismima imali devterokanon i smatrali ga nadahnutim što je dosta jaka poruka u korist tih knjiga.

  Ljudi su Boga osudili na smrt; vaskrsenjem svojim On ih osuđuje na besmrtnost.
  - sv. Justin Ćelijski


 • Imamo još jednu potencijalnu vezu samo se ovdje moramo referisati na engleski tekst koji je originalni kad je Knjiga Mormonova u pitanju.
  "The son of Sadduc, the son of Achitob, the son of Amarias, the son of Ezias, the son of Meremoth, the son of Zaraias, the son of Savias, the son of Boccas, the son of Abisum, the son of Phinees, the son of Eleazar, the son of Aaron the chief priest.” (Druga Jezdrina 8:2 tj. 1 Esdras po KJV prevodu).
  "And behold, also Zenock, and also Ezias, and also Isaiah, and Jeremiah," (Helaman 8:20 iz Knjige Mormonove).
  Naravno Vi ćete vjerovati da je ovo Bog otkrio Džozefu Smitu i to poštujem kao Vaše vjerovanje ali za mene su ovo prilično jasni dokazi da je Smit bio upoznat sa devterokanonom iako ga na kraju nije uključio u kanon svoje zajednice.

  Na kraju krajeva rani hrišćani su u svojim Pismima imali devterokanon i smatrali ga nadahnutim što je dosta jaka poruka u korist tih knjiga.


  ALI AKO ČITAMO DALJE dobijemo drugi odgovor:

  "I gle, i Zenok, a i Ezija, i Isaija takođe, i Jeremija (Jeremija beše isti onaj prorok koji svedočaše o uništenju Jerusalima), a evo, mi znamo da Jerusalim beše uništen po rečima Jeremijinim. O, zašto onda da Sin Božji ne dođe, po proroštvu njegovom?

  I evo, hoćete li da osporite da Jerusalim beše uništen? Hoćete li da kažete da sinovi Sedekijini ne behu pogubljeni, svi osim Muleka? Da, i zar ne vidite da je potomstvo Sedekijino sa nama, i da je isterano iz zemlje jerusalimske? Ali gle, nije to sve –

  Otac naš Lehi beše oteran iz Jerusalima jer svedočaše o tome. I Nefi svedočaše o tome, a i skoro svi očevi naši, i to sve do ovog vremena. Da, oni svedočahu o dolasku Mesije i iščekivahu i radovahu se danu Njegovom koji će doći." (Helaman 8:20-22 iz Knjige Mormonove)

  Potomci Lehija o kojima piše Mormonova knjiga, bili su takođe Izraelci, i naravno da su davali i Biblijska imena svojoj deci. Oni su se takođe držali zakona Mojsija i imali su deo starozavetnih spisa. Danas takođe niko ne sumnja da je novi zavet izmišljen od apostola i da su prepisali mešto iz starog zaveta, ali ako se tako nešto nalazi u Mormonovoj knjizi onda je prepisano iz starog zaveta?

 • Postoji jedan problem sa tim tumačenjem. A to je da ime Ezias uopšte nije jevrejsko ime već je grčki prevod jevrejskog imena Azarija u KJV Azariah.
  To vidimo ako uporedimo ova dva stiha:
  ""[I]The son of Sadduc, the son of Achitob, the son of Amarias, the son of Ezias, the son of Meremoth, the son of Zaraias, the son of Savias, the son of Boccas, the son of Abisum, the son of Phinees, the son of Eleazar, the son of Aaron the chief priest.”[/I] (Druga Jezdrina 8:2 tj. 1 Esdras po KJV prevodu).
  "The son of Shallum, the son of Zadok, the son of Ahitub, the son of Amariah, the son of Azariah, the son of Meraioth, the son of Zerahiah, the son of Uzzi, the son of Bukki, the son of Abishua, the son of Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron the chief priest:" (1 Jezdrina 7:2-5 po KJV prevodu).

  Ljudi su Boga osudili na smrt; vaskrsenjem svojim On ih osuđuje na besmrtnost.
  - sv. Justin Ćelijski


 • Postoji jedan problem sa tim tumačenjem. A to je da ime Ezias uopšte nije jevrejsko ime već je grčki prevod jevrejskog imena Azarija u KJV Azariah.
  To vidimo ako uporedimo ova dva stiha:
  ""[I]The son of Sadduc, the son of Achitob, the son of Amarias, the son of Ezias, the son of Meremoth, the son of Zaraias, the son of Savias, the son of Boccas, the son of Abisum, the son of Phinees, the son of Eleazar, the son of Aaron the chief priest.”[/I] (Druga Jezdrina 8:2 tj. 1 Esdras po KJV prevodu).
  "The son of Shallum, the son of Zadok, the son of Ahitub, the son of Amariah, the son of Azariah, the son of Meraioth, the son of Zerahiah, the son of Uzzi, the son of Bukki, the son of Abishua, the son of Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron the chief priest:" (1 Jezdrina 7:2-5 po KJV prevodu).


  ja sam mislio da se osobna imena ne prevode? Ali ako da onda je Bog prilikom prevoda inspirisao Smitha da isto tako prevede. U Mormonovoj knjizi se pominje naziv "Hristos" a pominje se i naziv "Biblija" i to nekoliko stotina godina pre Hristovog dolazka ili naziva Biblija iz Grčkog jezika. U Originalu sigurno nije pisalo niti jedno niti drugu, već je Smith to tako preveo: Da li je to sada zaista netačno radi toga? Svrha svetog pisma je uvek bila da poduči ljude Božjim principima, tako da je značenje bitno a ne bukvalnost.


 • ja sam mislio da se osobna imena ne prevode?


  Naravno da se prevode. Pa svako ime u Bibliji je manje-više prevedeno sa hebrejskih i grčkih originala.


  Ali ako da onda je Bog prilikom prevoda inspirisao Smitha da isto tako prevede. U Mormonovoj knjizi se pominje naziv "Hristos" a pominje se i naziv "Biblija" i to nekoliko stotina godina pre Hristovog dolazka ili naziva Biblija iz Grčkog jezika. U Originalu sigurno nije pisalo niti jedno niti drugu, već je Smith to tako preveo: Da li je to sada zaista netačno radi toga


  Ovo polazi od jedne mormonske perspektive tako da se slažem da iz takve perspektive nije bitno. Ali iz nemormonske perspektive ovo su solidni dokazi da je Joseph Smith koristio devterokanonske spise iako oni kasnije nisu postali dio mormonskih Biblija.


  Svrha svetog pisma je uvek bila da poduči ljude Božjim principima, tako da je značenje bitno a ne bukvalnost.


  Slažem se.

  Ljudi su Boga osudili na smrt; vaskrsenjem svojim On ih osuđuje na besmrtnost.
  - sv. Justin Ćelijski


 • Naravno da se prevode. Pa svako ime u Bibliji je manje-više prevedeno sa hebrejskih i grčkih originala.


  Ovo polazi od jedne mormonske perspektive tako da se slažem da iz takve perspektive nije bitno. Ali iz nemormonske perspektive ovo su solidni dokazi da je Joseph Smith koristio devterokanonske spise iako oni kasnije nisu postali dio mormonskih Biblija.


  Slažem se.


  samo za to ne postoje dokazi, to su samo sumnje.
  niko mi nikada ne može reći da je Joseph Smith u 23. godini, pokušavajući da preživi kao farmer na graničnom predelu tadašnje SAD, bez osnove i samo uz pomoć primitivnih veština pisanja, uspeo da napiše ovo istorijsko i doktrinarno remek-delo u jednom periodu za 65 dana, bez ikakvih nacrta, a kamoli u bilo kom vremenskom okviru. To je izvan racionalnog verovanja.

  Nije ni čudo što je Emma njegova žena napisala: "Moje uverenje je da je Mormonova knjiga božanske autentičnosti - u nju ni najmanje ne sumnjam. Zadovoljna sam da nijedan čovek nije mogao diktirati pisanje rukopisa ako nije bio nadahnut; jer, kada je napravio pauzu od diktiranja i kada se vraćao posle jela ili nakon prekida, odmah bi počinjao tamo gde je stao, a da nije video ni rukopis ni da bi mu pročitao bilo koji deo. To mu je bila uobičajena stvar. Bilo bi malo verovatno da bi to mogao učiniti učen čovek; i za jednog tako neukog i nenaučenog kakav je On bio, to je bilo jednostavno nemoguće."


 • samo za to ne postoje dokazi, to su samo sumnje.


  Za šta konkretno? Da je koristio apokrife ili napisao Mormonovu knjigu?


  niko mi nikada ne može reći da je Joseph Smith u 23. godini, pokušavajući da preživi kao farmer na graničnom predelu tadašnje SAD, bez osnove i samo uz pomoć primitivnih veština pisanja, uspeo da napiše ovo istorijsko i doktrinarno remek-delo u jednom periodu za 65 dana, bez ikakvih nacrta, a kamoli u bilo kom vremenskom okviru. To je izvan racionalnog verovanja.


  Nisam pročitao tako da ne mogu reći koliko je ta knjiga remek djelo ali ne vidim zašto je nemoguće da neko kreativan tako nešto i napiše. Ne mora značiti da ju je on počeo pisati onog trenutka kad je krenuo diktirati tekst. Prorok Muhamed je u 7. vijeku sastavio Kuran uz daleko manje pomoćnog materijala u smislu da, za razliku od Josepha Smitha, nije imao široko dostupne primjerke Sv. Pisma i drugih knjiga.


  Nije ni čudo što je Emma njegova žena napisala: "Moje uverenje je da je Mormonova knjiga božanske autentičnosti - u nju ni najmanje ne sumnjam. Zadovoljna sam da nijedan čovek nije mogao diktirati pisanje rukopisa ako nije bio nadahnut; jer, kada je napravio pauzu od diktiranja i kada se vraćao posle jela ili nakon prekida, odmah bi počinjao tamo gde je stao, a da nije video ni rukopis ni da bi mu pročitao bilo koji deo. To mu je bila uobičajena stvar. Bilo bi malo verovatno da bi to mogao učiniti učen čovek; i za jednog tako neukog i nenaučenog kakav je On bio, to je bilo jednostavno nemoguće."


  Njegova žena je daleko od nekog ultraobjektivnog posmatrača.

  Ljudi su Boga osudili na smrt; vaskrsenjem svojim On ih osuđuje na besmrtnost.
  - sv. Justin Ćelijski


 • Za šta konkretno? Da je koristio apokrife ili napisao Mormonovu knjigu?


  Nisam pročitao tako da ne mogu reći koliko je ta knjiga remek djelo ali ne vidim zašto je nemoguće da neko kreativan tako nešto i napiše. Ne mora značiti da ju je on počeo pisati onog trenutka kad je krenuo diktirati tekst. Prorok Muhamed je u 7. vijeku sastavio Kuran uz daleko manje pomoćnog materijala u smislu da, za razliku od Josepha Smitha, nije imao široko dostupne primjerke Sv. Pisma i drugih knjiga.


  Njegova žena je daleko od nekog ultraobjektivnog posmatrača.


  to je sigurno tačno, ali Smith je imao pisara Martina Harrisa, kao i glavnog pisara Olivera Cowderija. Oni su isto tvrdili kao i njegova žena da nikada nisu videli neke knjige ili papire prilikom prevoda koji je trajao 65 dana. Oboje njih su tvrdili da su videli i ploče i anđela i iako su desetak godina kasnije napustili crkvu nikada nisu porekli da su videli anđela ploče.
  Mormonova knjiga je imala jedanest svedoka. Troje od njih su videli anđela Moronija i zlatne ploče na kojima je bio taj drevni zapis Mormonove knjige, a osmoro su videli samo zaltne ploče i listali po tom drevnom zapisu.

  Naričito tri svedoka koji su videli anđela Moronija i zlatne ploče imalo je svaku moguću priliku da razotkrije Džozefa i uobliče anđela Moronija i sa tim i Mormonovu knjigu kao prevaru, ali nisu. Sva trojica su bili ekskomunicirani iz crkve, neki su imali lične nesuglasice sa Prorokom Smithom, svi su intervjuisani mnogo puta od otpadnika, od nevernika, od novinara koji žele senzacionalnu priču, od radoznalaca, od iskrenih i neiskrenih, ali bez obzira na okolnosti, bez obzira na pritisak da se odreknu svog svedočanstva nikada se nisu od njega odrekli.
  Što se tiše takozvanoh prepisivanja, takve sumnje postoje i u Bibliji. Osija naprimer koristi Isaju, a svi novozavetni spisi koriste na puno mesta strozavetne spise, ali niko ne tvrdi sada da su pisci novog zaveta prepisivali iz starog. Muslimani napadaju Bibliju isto takvim metodama, tako da je sveo to samo pitanje vere. Da se dokaže nemože ništa. Ko zaista želi da zna istinu treba se osloniti na iskrenu molitvu i na uticaj svetog Duha a ne samo na svoj razum.

  Edited once, last by Nefi (January 22, 2023 at 8:44 PM).


 • to je sigurno tačno, ali Smith je imao pisara Martina Harrisa, kao i glavnog pisara Olivera Cowderija. Oni su isto tvrdili kao i njegova žena da nikada nisu videli neke knjige ili papire prilikom prevoda koji je trajao 65 dana. Oboje njih su tvrdili da su videli i ploče i anđela i iako su desetak godina kasnije napustili crkvu nikada nisu porekli da su videli anđela ploče.


  Martin Harris je prvo govorio da je vidio ploče "duhovnim očima". Tek je kasnije iznio tvrdnju da ih je zapravo vidio fizički. To u velikoj mjeri baca sumnju na njegove tvdnje. Obojica su se vratili u LDS crkvu na kraju. No tvrdnja da Oliver Cowdery nikad nije porekao istinu mormonizma je upitna jer Gabriel J. Keen, metodista, je 1855. tvrdio da se Cowdery nakon što je napustio Smitha i postao metodista odrekao mormonizma i priznao svoju grešku. Teško je povjerovati da bi to učinio da je zaista vidio i ploče i anđela. Zapravo je teško povjerovati da bi napustio Smitha uopšte.


  Mormonova knjiga je imala jedanest svedoka. Troje od njih su videli anđela Moronija i zlatne ploče na kojima je bio taj drevni zapis Mormonove knjige, a osmoro su videli samo zaltne ploče i listali po tom drevnom zapisu.


  8 ljudi ne mora značiti ništa sigurno.


  Naričito tri svedoka koji su videli anđela Moronija i zlatne ploče imalo je svaku moguću priliku da razotkrije Džozefa i uobliče anđela Moronija i sa tim i Mormonovu knjigu kao prevaru, ali nisu. Sva trojica su bili ekskomunicirani iz crkve, neki su imali lične nesuglasice sa Prorokom Smithom, svi su intervjuisani mnogo puta od otpadnika, od nevernika, od novinara koji žele senzacionalnu priču, od radoznalaca, od iskrenih i neiskrenih, ali bez obzira na okolnosti, bez obzira na pritisak da se odreknu svog svedočanstva nikada se nisu od njega odrekli.


  Problem je što je teško objasniti kako su ti ljudi uopšte mogli otpasti od Smitha ako im je ovaj dokazao svoju misiju.


  Što se tiše takozvanoh prepisivanja, takve sumnje postoje i u Bibliji. Osija naprimer koristi Isaju, a svi novozavetni spisi koriste na puno mesta strozavetne spise, ali niko ne tvrdi sada da su pisci novog zaveta prepisivali iz starog. Muslimani napadaju Bibliju isto takvim metodama, tako da je sveo to samo pitanje vere. Da se dokaže nemože ništa. Ko zaista želi da zna istinu treba se osloniti na iskrenu molitvu i na uticaj svetog Duha a ne samo na svoj razum.


  Nije sporno što su se apostoli pozivali na Stari zavjet to je i normalno ali kada Smith koristi određena imena koja imamo samo u devterokanonu to pokazuje da je sa tim knjigama bio upoznat. Takođe se pravi problem ako su sva ostala biblijska imena navedena u svojim hebrejskim varijantama a Ezias u grčkoj.

  Ljudi su Boga osudili na smrt; vaskrsenjem svojim On ih osuđuje na besmrtnost.
  - sv. Justin Ćelijski


 • Rekoh da je On to tako preveo. Tada je u SAD bio poznat samo Grčki naziv i On ga je tako preveo. Mormonova knjiga koju danas imamo je samo prevod na Engleski. Naravno kada neko prevodi nešto da koristi izraze koji su tada bili poznati. Nije On to preveo na Jevrejski ili grčki nego na Engleski. Mi verujemo da Smith nije bio autor te knjige nego samo prevodilac darom Božjim. U Engleskoj Bibliji piše Ezias i to je On tako i preveo, jer je na Engleskom Jeziku ta osoba poznata pod tim Imenom. Sva imena u Mormonovoj knjizi su ista kao i u Biblijskoj verziji Engleskog jezika. Ja mislim to je samo sitničarenje i traženje grešaka.


 • Rekoh da je On to tako preveo. Tada je u SAD bio poznat samo Grčki naziv i On ga je tako preveo. Mormonova knjiga koju danas imamo je samo prevod na Engleski. Naravno kada neko prevodi nešto da koristi izraze koji su tada bili poznati. Nije On to preveo na Jevrejski ili grčki nego na Engleski. Mi verujemo da Smith nije bio autor te knjige nego samo prevodilac darom Božjim. U Engleskoj Bibliji piše Ezias i to je On tako i preveo, jer je na Engleskom Jeziku ta osoba poznata pod tim Imenom. Sva imena u Mormonovoj knjizi su ista kao i u Biblijskoj verziji Engleskog jezika. Ja mislim to je samo sitničarenje i traženje grešaka.


  Ne piše ime Ezias ni u engleskim Biblijama. U protestantskoj Bibliji koja ne sadrži devterokanon ime nije Ezias već Azariah. Ezias je ime iz devterokanona.

  Ljudi su Boga osudili na smrt; vaskrsenjem svojim On ih osuđuje na besmrtnost.
  - sv. Justin Ćelijski


 • Ne piše ime Ezias ni u engleskim Biblijama. U protestantskoj Bibliji koja ne sadrži devterokanon ime nije Ezias već Azariah. Ezias je ime iz devterokanona.


  Sada mi je jasno, tu se radi o apokrifima. Ja sam mislio na Bibliju. Samo što apokrifi sardrže ljudske prepravke, tako da to ne može biti dokazano sa njima. Slično kao sa imenom Ezias, postoji i ime Ilijas. Smith je dobio objavu da su postojala dva proroka jedan se zvao Ilija a drugi Ilijas i da ih mnogi vide kao jednog što nije tačno. Ako sada već postoji ime Ilijas zašto onda nije moguće da postoji i Ezias i da je Jevrejski izraz pogrešan?

 • Newly created posts will remain inaccessible for others until approved by a moderator.

  • :)
  • :(
  • ;)
  • :P
  • ^^
  • :D
  • ;(
  • X(
  • :*
  • :|
  • 8o
  • =O
  • <X
  • ||
  • :/
  • :S
  • X/
  • 8)
  • ?(
  • :huh:
  • :rolleyes:
  • :love:
  • 8|
  • :cursing:
  • :thumbdown:
  • :thumbup:
  • :sleeping:
  • :whistling:
  • :evil:
  • :saint:
  • <3
  • :!:
  • :?:
  The maximum number of attachments: 10
  Maximum file size: 2 MB
  Allowed extensions: bmp, gif, jpeg, jpg, pdf, png, txt, webp, zip
   You can sort the options with drag and drop to change their order. You can create up to 20 options.
   The results are invisible unless the poll ended or the user voted.

  Participate now!

  Nemaš korisnički račun. Registriraj se da bi bio član forumske zajednice.