• PSALAM 21

  • 1Zborovođi. Psalam Davidov. GOSPODE, tvojoj snazi radovat će se kralj, a tvojemu spasenju kako će tek klicati!
  • 2Ti mu ispuni čežnju srca njegova, i ne odbi molbu usana njegovih. Sela
  • 3Jer si ga predusreo blagoslovima dobrote, na glavu mu stavio krunu od čistoga zlata.
  • 4Život od tebe zaiska, i ti mu ga dade, dugi niz dana za vijeke vjekova.
  • 5Velika je slava njegova u tvome spasenju, čast i dostojanstvo stavio si na nj.
  • 6Jer ti mu podari blagoslove dovijeka, obradova ga radošću lica svojega.
  • 7Jer kralj se uzda u GOSPODA i po milosrđu Svevišnjega neće se pokolebati.
  • 8Tvoja će ruka pronaći sve neprijatelje tvoje, desnica će tvoja pronaći one koji tebe mrze.
  • 9Postupit ćeš s njima kao peć ognjena u vrijeme gnjeva svojega; GOSPOD će ih progutati u srdžbi svojoj, i oganj će ih proždrijeti.
  • 10Rod njihov zatrt ćeš sa zemlje, i potomstvo njihovo isred sinova ljudskih.
  • 11Jer skovaše zlo protiv tebe; urotu smisliše, ali neće uspjeti,
  • 12jer ćeš ih nagnati da okrenu leđa kad na strunama svog lȗka strijele im u lice napneš.
  • 13Uzvisi se, GOSPODE, u sili svojoj! A mi ćemo pjevati i hvaliti snagu tvoju.
 • PSALAM 22

  Patnje i nade pravednika

  Zborovođi. Po napjevu »Košuta u zoru«.
  Psalam. Davidov.
  2 Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?
  Daleko si od ridanja moga.

  3 Bože moj, vičem danju, al’ ne odvraćaš;
  noću vapijem i nema mi počinka.
  4 A ipak, ti u Svetištu prebivaš,
  Nado Izraelova!
  5 U tebe se očevi naši uzdaše,
  uzdaše se, i ti ih izbavi;

  6 k tebi su vikali i spašavali se,
  u tebe se uzdali, i postidjeli se nisu.

  7 A ja, crv sam, a ne čovjek,
  ruglo ljudi i naroda prezir.
  8 Koji me vode, podruguju se meni,
  razvlače usne, mašu glavom:
  9 »U Jahvu se on uzda, neka ga sad izbavi,
  neka ga spasi ako mu omilje!«

  10 Iz krila majčina ti si me izveo,
  mir mi dao na grudima majke.
  11 Tebi sam predan iz materine utrobe,
  od krila majčina ti si Bog moj.
  12 Ne udaljuj se od mene, blizu je nevolja,
  a nikog nema da mi pomogne.

  13 Opkoliše me junci mnogobrojni,
  bašanski bikovi okružiše mene.
  14 Ždrijela svoja razvaljuju na me
  k’o lav koji plijen kida i riče.

  15 Kao voda razlih se,
  sve mi se kosti rasuše;
  srce mi posta poput voska,
  topi se u grudima mojim.
  16 Grlo je moje kao crijep suho,
  i moj se jezik uz nepce slijepi:
  u prah smrtni bacio si mene.

  17 Opkolio me čopor pasa,
  rulje me zločinačke okružile.
  Probodoše mi ruke i noge,
  18 sve kosti svoje prebrojiti mogu,
  a oni me gledaju i zure u me.
  19 Haljine moje dijele među sobom
  i kocku bacaju za odjeću moju.

  20 Ali ti, o Jahve, daleko mi ne budi;
  snago moja, pohiti mi u pomoć!
  21 Dušu moju istrgni maču,
  iz šapa pasjih život moj.
  22 Spasi me iz ralja lavljih
  i jadnu mi dušu od rogova bivoljih!

  23 A sada, braći ću svojoj naviještat’ ime tvoje,
  hvalit ću te usred zbora.
  24 »Koji se bojite Jahve, hvalite njega!
  Svi od roda Jakovljeva, slavite njega!
  Svi potomci Izraelovi, njega se bojte!

  25 Jer nije prezreo ni zaboravio muku jadnika,
  i nije sakrio lice svoje od njega;
  kad ga je zazvao, on ga je čuo.«

  26 Zato ću te hvaliti u zboru veliku,
  pred vjernicima tvojim izvršit’ zavjete.
  27 Siromasi će jesti i nasitit će se,
  hvalit će Jahvu koji traže njega:
  nek’ živi srce vaše dovijeka!

  28 Spomenut će se i Jahvi se vratit’
  svi krajevi zemlje;
  pred njim će nicê pasti
  sve obitelji pogana.
  29 Jer Jahvino je kraljevstvo,
  on je vladar pucima.

  30 Njemu će se jedinom klanjati svi koji snivaju u zemlji,
  pred njim se sagnuti svi koji u prah silaze.
  I moja će duša za njega živjeti,
  31 njemu će služiti potomstvo moje.
  O Gospodu će se pripovijedat’ 32 sljedećem koljenu,
  o njegovoj pravdi naviještati narodu budućem:
  »Ovo učini Jahve!«

 • PSALAM 23

  Jahve – Pastir dobri

  Psalam.
  Davidov. Jahve je pastir moj:
  ni u čem ja ne oskudijevam;
  2 na poljanama zelenim
  on mi daje odmora.
  Na vrutke me tihane vodi
  3 i krijepi dušu moju.
  Stazama pravim on me upravlja
  radi imena svojega.

  4 Pa da mi je i dolinom smrti proći,
  zla se ne bojim, jer si ti sa mnom.
  Tvoj štap i palica tvoja
  utjeha su meni.

  5 Trpezu preda mnom prostireš
  na oči dušmanima mojim.
  Uljem mi glavu mažeš,
  čaša se moja prelijeva.

  6 Dobrota i milost pratit će mene
  sve dane života moga.
  U Jahvinu ću domu prebivati
  kroz dane mnoge.

 • ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠PSALAM 24

  Svečani Jahvin ulazak u SvetištePsalam.

  Davidov. Jahvina je zemlja i sve na njoj,

  svijet i svi koji na njemu žive.

  2 On ga na morima utemelji

  i na rijekama učvrsti.

  3 Tko će uzići na goru Jahvinu,

  tko će stajati na svetom mjestu njegovu?

  4 Onaj u koga su ruke čiste i srce nedužno:

  duša mu se ne predaje ispraznosti,

  i ne kune se varavo.

  5 On blagoslov prima od Jahve

  i nagradu od Boga, spasitelja svoga.

  6 Takav je naraštaj onih koji traže njega,

  koji traže lice Boga Jakovljeva.

  7 »Podignite, vrata, nadvratnike svoje,

  dižite se, dveri vječne,

  da uniđe Kralj slave!«

  8 »Tko je taj Kralj slave?«

  »Jahve silan i junačan,

  Jahve silan u boju!«

  9 »Podignite, vrata, nadvratnike svoje,

  dižite se, dveri vječne,

  da uniđe Kralj slave!«

  10 »Tko je taj Kralj slave?«

  »Jahve nad Vojskama – on je Kralj slave!«

 • PSALAM 25

  Molitva u pogibelji

  Davidov.
  2 ALEF K tebi, Jahve, uzdižem dušu svoju,
  BET u tebe se uzdam, Bože moj:
  ne daj da se postidim,
  da se ne vesele nada mnom dušmani!
  3 GIMEL Koji se u tebe uzdaju, postidjet se neće:
  postidjet će se koji se lako iznevjere.
  4 DALET Pokaži mi, Jahve, svoje putove,
  nauči me svojim stazama!
  5 HE Istinom me svojom vodi i pouči me,
  jer ti si Bog, moj Spasitelj:
  6 VAU u tebe se pouzdajem svagda.
  ZAJIN Spomeni se, Jahve, svoje nježnosti
  i ljubavi svoje dovijeka.
  7 HET Ne spominji se grijehâ moje mladosti ni prijestupâ,
  spomeni me se po svojoj ljubavi –
  radi dobrote svoje, o Jahve!
  8 TET Jahve je sama dobrota i pravednost:
  grešnike on na put privodi.
  9 JOD On ponizne u pravdi vodi
  i uči malene putu svome.
  10 KAF Sve su staze Jahvine istina i ljubav
  za onog koji čuva savez njegov i propise.
  11 LAMED Jahve, radi svojeg imena
  grijeh moj mi oprosti, jer je velik.
  12 MEM Ima li koga da se boji Jahve?
  On će ga poučiti kojim će putem krenuti.
  13 NUN Duša će mu u sreći počivati,
  a potomci će njegovi zaposjesti zemlju.
  14 SAMEK Prisan je Jahve s onima koji ga se boje
  i savez svoj objavljuje njima.
  15 AJIN K Jahvi su svagda oči moje upravljene,
  jer mi nogu izvlači iz zamke.
  16 PE Pogledaj na me i smiluj se meni,
  jer osamljen sam i nevoljan.
  17 SADE Odagnaj tjeskobe srca moga,
  iz bojazni mojih izbavi me!
  18 Vidi nevolju moju i muku
  i oprosti sve grijehe moje!
  19 REŠ Pogledaj dušmane moje: kako ih je mnogo
  i kakvom me mržnjom žestokom mrze.
  20 ŠIN Čuvaj dušu moju, izbavi me:
  neću se postidjeti, jer se tebi utekoh.
  21 TAU Nedužnost i čestitost nek’ me štite,
  jer u tebe se uzdam, o Jahve.
  22 Izbavi, Bože, Izraela
  iz sviju tjeskoba njegovih.

 • PSALAM 26

  Molitva nedužnog

  Davidov. Dosudi mi pravo, Jahve,
  jer hodih u nedužnosti,
  i uzdajuć’ se u Jahvu ja se ne pokolebah.

  2 Ispitaj me, Jahve, iskušaj me,
  istraži mi bubrege i srce.
  3 Jer tvoja je dobrota pred očima mojim,
  u istini tvojoj ja hodim.

  4 S ljudima opakim ja ne sjedim
  i ne svraćam podlima.
  5 Mrsko mi je društvo zlotvorâ,
  i s bezbošcima sjesti ne želim.

  6 U nedužnosti ruke svoje perem
  i obilazim žrtvenik tvoj, Jahve,
  7 da tvoju hvalu javno razglasim
  i pripovijedam sva divna djela tvoja.
  8 O Jahve, ljubim dom u kojem prebivaš
  i mjesto gdje slava tvoja stoluje.

  9 Ne pogubi mi dušu s grešnicima
  ni život moj s krvolocima;
  10 na rukama je njihovim zločin,
  a desnica im puna mita.

  11 A ja u nedužnosti svojoj hodim:
  izbavi me, milostiv mi budi.
  12 Noga mi stoji na pravu putu:
  u zborovima blagoslivljat ću Jahvu.

 • PSALAM 27

  U Božjoj blizini nema straha

  Davidov. Jahve mi je svjetlost i spasenje:
  koga da se bojim?
  Jahve je štit života moga:
  pred kime da strepim?

  2 Kad navale na me zlotvori
  da mi tijelo žderu,
  protivnici moji i dušmani,
  oni posrću i padaju.

  3 Nek’ se vojska protiv mene utabori,
  srce se moje ne boji;
  nek’ i rat plane protiv mene,
  i tada pun sam pouzdanja.

  4 Za jedno molim Jahvu,
  samo to ja tražim:
  da živim u domu Jahvinu
  sve dane života svoga,
  da uživam milinu Jahvinu
  i dom njegov gledam.

  5 U sjenici svojoj on me zaklanja
  u dan kobni;
  skriva me u skrovištu šatora svoga,
  na hridinu on me uzdiže.

  6 I sada izdižem glavu
  iznad dušmana oko sebe.
  U njegovu ću šatoru prinositi žrtve radosne,
  Jahvi ću pjevat’ i klicati.

  7 Slušaj, o Jahve, glas moga vapaja,
  milostiv mi budi, usliši me!
  8 Moje mi srce govori: »Traži lice njegovo!«
  Da, lice tvoje, o Jahve, ja tražim.
  9 Ne skrivaj lica svoga od mene.
  Ne odbij u gnjevu slugu svoga!
  Ti, pomoći moja, nemoj me odbaciti!
  I ne ostavi me, Bože, spasitelju moj!
  10 Ako me otac i mati ostave,
  Jahve će me primiti.

  11 Nauči me, Jahve, putu svojemu,
  ravnom me stazom povedi
  poradi protivnika mojih.
  12 Bijesu dušmana mojih ne predaj me,
  jer ustadoše na mene svjedoci lažni
  koji dašću nasiljem.

  13 Vjerujem da ću uživati dobra Jahvina
  u zemlji živih.
  14 U Jahvu se uzdaj, ojunači se,
  čvrsto nek’ bude srce tvoje:
  u Jahvu se uzdaj!

 • PSALAM 28


  1 Žarka molitva i zahvalaDavidov. K tebi, o Jahve, vapijem,

  hridino moja, ne ogluši se na me:

  da neuslišan ne postanem kao oni

  koji u grob silaze.

  2 Čuj moje zazivanje dok tebi vapijem,

  dok ruke uzdižem svetomu hramu tvojem.

  3 Ne uzmi me s bezbožnicima

  i s onima koji čine bezakonje,

  koji govore slatko s bližnjima

  a u srcu im je pakost.

  4 Daj im po djelima njihovim

  i po zloći njihovih nedjela!

  Po djelu ruku njihovih plati im,

  uzvrati im po njihovoj zasluzi!

  5 Jer ne mare za čine Jahvine

  ni za djelo ruku njegovih:

  nek’ ih obori i više ne podigne!

  6 Blagoslovljen Jahve što usliša glas molitve moje!

  Jahve je snaga moja i štit moj,

  7 U njega se srce moje pouzdalo, on mi pomognu;

  stoga kliče srce moje, pjesmom mu svojom zahvaljujem.

  8 Jahve je jakost narodu svome,

  tvrđava spasa svom pomazaniku.

  9 Spasi narod svoj i blagoslovi svoju baštinu,

  pasi ih i nosi ih dovijeka!

 • PSALAM 29


  Himna Gospodaru oluje

  1 Psalam.
  Davidov. Prinesite Jahvi, o sinovi Božji,
  prinesite Jahvi slavu i moć!
  2 Prinesite Jahvi slavu njegova imena,
  poklonite se Jahvi u svetištu njegovu!

  3 Čuj! Jahve nad vodama,
  Jahve nad vodama silnim!
  4 Čuj! Jahve u sili,
  Jahve u veličanstvu!

  5 Čuj! Jahve lomi cedre,
  Jahve lomi cedre libanske,
  6 i Liban skakuće poput teleta,
  a Sirion kao mlado bivolče!

  7 Čuj! Jahve sipa munje,
  Jahve sipa munje ognjene!
  8 Čuj! Jahve potresa pustinjom,
  Jahve potresa pustinjom kadeškom!
  9 Čuj! Od straha se mlâdê košute,
  prerano se mlâdê košute šumske.
  <3b>Čuj! Bog veličanstveni zagrmje,
  <9a>a u hramu njegovu svi kliknuše: Slava!

  10 Jahve nad valima stoluje,
  stoluje Jahve – kralj dovijeka!
  11 Jahve narodu svom daje jakost,
  Jahve narod svoj mirom blagoslivlje.

 • PSALAM 30

  Zahvala za spas od smrti

  1 Psalam. Pjesma za posvećenje Doma.
  Davidov.
  2 Veličam te, Jahve, jer si me izbavio
  i nisi dao da se raduju nada mnom dušmani.
  3 Jahve, Bože moj, zazvah te,
  i ti si me ozdravio;
  4 Jahve, izveo si mi dušu iz podzemlja,
  na rubu groba ti si me oživio.

  5 Pjevajte Jahvi, vjernici njegovi,
  zahvaljujte svetom imenu njegovu!
  6 Jer samo za tren traje srdžba njegova,
  a čitav život dobrota njegova.
  Večer donese suze, a jutro klicanje.

  7 U svojoj sreći rekoh:
  »Neću se pokolebati nikada!«
  8 Dobrotom si me, o Jahve, na goru nade postavio,
  ali čim lice sakriješ, sav se uplašim.

  9 Tada, Jahve, zavapih k tebi
  i zazvah milosrđe Boga svojega:
  10 »Kakva je korist od krvi moje,
  kakva korist da u grob siđem?
  Zar će te prašina slaviti,
  zar će naviještati vjernost tvoju?«

  11 Slušaj, o Jahve, i smiluj se meni;
  Jahve, budi mi na pomoć!
  12 Okrenuo si moj plač u igranje,
  skinuo kostrijet s mene
  i opasao me radošću.

  13 Zato ti pjeva duša moja i neće zamuknuti:
  Jahve, Bože moj,
  dovijeka ću te hvaliti!

 • PSALAM 31

  Molitva u nevolji i zahvala za uslišanje

  Zborovođi.
  Psalam. Davidov.
  2 Tebi se, Jahve, utječem,
  o, da se ne postidim nikada:
  u svojoj me pravdi izbavi!
  3 Prikloni k meni uho svoje,
  pohiti da me oslobodiš!
  Budi mi hrid zaštite,
  tvrđava spasenja.
  4 Jer ti si hrid moja, tvrđava moja,
  radi svoga imena vodi me i ravnaj.

  5 Izvuci me iz mreže koju mi zapeše,
  jer ti si moje utočište.
  6 U tvoje ruke duh svoj predajem:
  otkupi me, Jahve, Bože vjerni.

  7 Ti mrziš one koji štuju ništavne kumire,
  a ja se u Jahvu uzdam.
  8 Radosno ću klicat’ tvojoj milosti,
  jer si na moju bijedu pogledao,
  pomogao u tjeskobi duši mojoj.
  9 Nisi me predao u ruke dušmana,
  noge si mi na prostran put izveo.

  10 Smiluj mi se, Jahve, jer sam u tjeskobi,
  od jada slabi mi oko, duša i tijelo.
  11 Život mi se troši u gorčini,
  ljeta moja u jecanju.
  U muci mi se iscrpila snaga
  i kosti su moje klonule.

  12 Dušmanima svojim postao sam ruglo,
  susjedima podsmijeh, a znancima strašilo;
  koji me vide vani, bježe od mene.
  13 Nestalo me k’o mrtvaca iz sjećanja ljudi,
  postadoh k’o razbijena posuda.

  14 Čujem šaputanje mnogih, užas odasvud:
  sastaju se protiv mene
  i smišljaju kako da mi život oduzmu.

  15 A ja se, Jahve, u tebe uzdam;
  govorim: Ti si Bog moj!
  16 U tvojoj je ruci sudbina moja:
  istrgni me iz ruke dušmana
  i onih koji me progone!
  17 Rasvijetli lice nad slugom svojim,
  po svojoj me dobroti spasi.

  18 Jahve, ne bilo me stid što tebe zazvah!
  Neka se postide zlotvori,
  nek’ u podzemlju zamuknu.
  19 Nek’ zanijeme usne lažljive
  koje protiv pravednika govore drsko,
  oholo i prezirno.

  20 O, kako je velika, Jahve, tvoja dobrota,
  koju čuvaš za one koji te se boje,
  koju iskazuješ onima što se tebi utječu
  naočigled sinovima čovječjim.

  21 Zaklanjaš ih štitom lica svoga
  od zavjera ljudskih;
  u šatoru svom ih skrivaš
  od jezika svadljivih.

  22 Blagoslovljen Jahve jer me obasu
  čudesnom dobrotom u gradu tvrdom.
  23 U tjeskobi svojoj već mišljah:
  »Odbačen sam od pogleda tvoga.«
  Ali ti si čuo glas mog zaziva
  dok sam tebi vapio.

  24 Ljubite Jahvu, svi sveti njegovi:
  čuva Jahve svoje vjernike,
  a po zasluzi vraća onima
  koji postupaju oholo.
  25 Budite hrabri i jaka srca,
  svi koji se u Jahvu uzdate!

 • PSALAM 32

  Tko prizna, oprošteni su mu grijesi

  Davidov.
  Poučna pjesma. Blažen onaj kome je grijeh otpušten,
  kome je zločin pokriven!
  2 Blago čovjeku kome Jahve ne ubraja krivnju
  i u čijemu duhu nema prijevare!

  3 Prešutjet’ sam htio, al’ kosti mi klonuše
  od neprestana jecanja.
  4 Danju i noću ruka me tvoja tištala,
  snaga mi se trošila k’o za ljetnih žega.
  5 Tad grijeh svoj tebi priznah
  i krivnju svoju više ne skrivah.
  Rekoh: »Priznat ću Jahvi prijestup svoj«,
  i ti si mi krivnju grijeha oprostio.

  6 Zato nek’ ti se moli pobožnik svaki
  u času nevolje.Kad bujice silne navale,
  njega neće stići.
  7 Utočište ti si moje,
  od tjeskobe ti ćeš me sačuvat’,
  odjenut’ me radošću spasenja.

  8 Učit ću te, put ti kazat’ kojim ti je ići,
  svjetovat ću te, oko će moje bdjeti nad tobom.

  9 Ne budite kao konj ili mazga bez razuma:
  divljinu im krotiš vođicama i uzdom,
  inače im se ne primiči!

  10 Bezbožnika taru mnoge nevolje,
  a tko se uzda u Jahvu, njega okružuje milost.

  11 Radujte se Jahvi i kličite, pravedni,
  kličite svi koji ste srca čestita!

 • PSALAM 33


  Himna Providnosti

  1Pravednici, Jahvi kličite! Hvaliti ga pristoji se čestitima.
  2 Slavite Jahvu na harfi
  na liri od deset žica veličajte njega!
  3 Pjesmu novu zapjevajte njemu
  i glazbala skladna popratite poklicima.

  4 Jer prava je riječ Jahvina
  i vjernost su sva djela njegova.
  5 On ljubi pravdu i pravo:
  puna je zemlja dobrote Jahvine.

  6 Jahvinom su riječju nebesa sazdana
  i dahom usta njegovih sva vojska njihova.
  7 Vodu morsku on sabire kao u mješinu
  i bezdane stavlja u spremišta.

  8 Zemlja sva neka pred Jahvom strepi,
  neka ga se boje svi stanovnici svijeta!
  9 Jer on reče – i sve postade,
  naredi – i sve se stvori.

  10 Jahve razbija nakane pucima,
  mrsi namjere narodima.
  11 Naum Jahvin dovijeka ostaje
  i misli srca njegova od koljena do koljena.
  12 Blago narodu kojemu je Jahve Bog,
  Narodu koji on odabra sebi za baštinu!

  13 Gospodin motri s nebesa
  i gleda sve sinove čovječje.
  14 Iz svoga prebivališta motri
  sve stanovnike zemaljske:
  15 on je svima srca stvorio
  i pazi na sva djela njihova.

  16 Ne spašava kralja vojska mnogobrojna,
  ne spašava velika sila junaka.
  17 Isprazno se od konja nadati spasenju,
  jačina njegova ne izbavlja.
  18 Oko je Jahvino nad onima koji ga se boje,
  nad onima koji se uzdaju u milost njegovu:
  19 da im od smrti život spasi,
  da ih hrani u danima gladi.

  20 Naša se duša Jahvi nada,
  on je pomoć i zaštita naša.
  21 Srce nam se u njemu raduje,
  u njegovo sveto ime mi se uzdamo.
  22 Neka dobrota tvoja, o Jahve, bude nad nama,
  kao što se mi u tebe uzdamo!

 • PSALAM 34


  Pohvala božanske pravde

  1 Davidov. Kada se David pravio ludim pred Abimelekom,
  a on ga otjera te tako David sretno izmače.
  2 ALEF Blagoslivljat ću Jahvu u svako doba,
  njegova će mi hvala biti svagda na ustima!
  3 BET Nek’ se Jahvom duša moja hvali:
  nek’ čuju ponizni i nek’ se raduju!

  4 GIMEL Veličajte sa mnom Jahvu,
  uzvisujmo ime njegovo zajedno!
  5 DALET Tražio sam Jahvu, i on me usliša,
  izbavi me od straha svakoga.

  6 HE U njega gledajte i razveselite se,
  da se ne postide lica vaša.
  7 ZAJIN Eto, jadnik vapi, a Jahve ga čuje,
  izbavlja ga iz svih tjeskoba.

  8 HET Anđeo Jahvin tabor podiže
  oko njegovih štovalaca da ih spasi.
  9 TET Kušajte i vidite kako dobar je Jahve:
  blago čovjeku koji se njemu utječe!

  10 JOD Bojte se Jahve, vi sveti njegovi:
  ne trpe oskudice koji ga se boje.
  11 KAF Osiromašiše mogućnici i gladuju,
  a koji traže Jahvu ne trpe oskudice.

  12 LAMED Dođite, djeco, i poslušajte me,
  učit ću vas strahu Gospodnjem.
  13 MEM O čovječe, ljubiš li život?
  Želiš li dane mnoge uživati dobra?

  14 NUN Jezik svoj odà zla suspreži
  i usne od riječi prijevarnih!
  15 SAMEK Zla se kloni, a čini dobro,
  traži mir i za njim idi!

  16 AJIN Oči Jahvine gledaju pravedne,
  uši mu slušaju vapaje njihove.
  17 PE Lice se Jahvino okreće protiv zločinaca
  da im spomen zatre na zemlji.

  18 SADE Pravednici zazivaju, i Jahve ih čuje,
  izbavlja ih iz svih tjeskoba.
  19 KOF Blizu je Jahve onima koji su skršena srca,
  a klonule duše spašava.

  20 REŠ Mnoge nevolje ima pravednik,
  ali ga Jahve od svih izbavlja.
  21 ŠIN On čuva sve kosti njegove:
  ni jedna mu se neće slomiti.

  22 TAU Opakost bezbošca ubija,
  platit će koji mrze pravednika.
  23 Jahve izbavlja duše slugu svojih,
  i neće platiti tko god se njemu utječe.

 • PSALAM 35


  Molitva progonjenog pravednika

  1 Davidov. Optuži, Jahve, tužitelje moje
  i napadni one koji mene napadaju!
  2 Stavi oklop, uzmi štit svoj
  i ustani meni u pomoć!
  3 Zavitlaj kopljem i presretni progonitelje moje,
  reci mojoj duši: »Ja sam tvoje spasenje.«

  4 Nek’ se smetu i postide koji život moj traže,
  nek’ uzmaknu i nek’ se posrame koji mi propast snuju!
  5 Nek’ budu k’o pljeva na vjetru
  kad ih anđeo Jahvin potjera!
  6 Mračni i skliski bili im putovi
  kad ih anđeo Jahvin bude gonio!

  7 Bez razloga napeše mi mrežu,
  bez razloga grob duši mojoj iskopaše.
  8 Propast će ih stići iznenada,
  u mrežu koju napeše sami će se uhvatiti,
  past će u jamu što je iskopaše!

  9 A moja će duša klicati u Jahvi,
  radovat će se u spasenju njegovu.
  10 Sve će kosti moje govoriti:
  Tko je, Jahve, poput tebe
  koji ubogog spašavaš od silnika,
  jadnika i siromaha od pljačkaša?

  11 Ustadoše svjedoci opaki:
  pitaju me za ono što ne znam.
  12 Vraćaju mi zlo za dobro,
  duša moja zapada u osamu.

  13 U bolesti njihovoj nosio sam kostrijet,
  dušu svoju postom morio,
  i molitva mi se u krilo vraćala.
  14 Kao za prijateljem, za bratom – obilažah tužan;
  od žalosti se pogurih kao onaj što za majkom žali.

  15 A sada kad posrnuh ja, oni se raduju,
  skupiše se protiv mene da udare iznenada,
  i bez prestanka oni me razdiru.
  16 Ruglom na ruglo iskušavaju me
  i zubima škripaju na mene.

  17 O Jahve, dokle ćeš gledati?
  Istrgni mi dušu nasrtajima njihovim,
  otmi lavovima jedino dobro moje!
  18 Zahvalit ću ti u velikom zboru,
  slavit ću te među pukom brojnim.

  19 Nek’ se ne raduju nada mnom dušmani nepravedni,
  nek’ ne namiguju očima oni koji me nizašto mrze!

  20 Jer oni ne misle o miru,
  već spletke snuju protiv mirnih u zemlji.
  21 Razvaljuju svoja usta na me
  i govore: »Ha, ha, vidjesmo očima svojim!«

  22 Ti sve vidiš, o Jahve! Nemoj šutjeti!
  Gospode, od mene se ne udaljuj!
  23 Preni se, ustani da me obraniš,
  Bože moj, Gospode, vodi parnicu moju!
  24 Po svojoj me pravdi sudi, Jahve,
  Bože moj, nek’ se ne raduju nada mnom!

  25 Nek’ ne misle u srcu: »Ispunila nam se želja!«
  Nek’ ne reknu: »Progutali smo ga!«
  26 Nek’ se postide i posrame svi zajedno
  koji se nesreći mojoj raduju!
  Nek’ se odjenu stidom i sramotom
  oni koji se podižu na me!

  27 Nek’ radosno kliču kojima je pravo moje na srcu
  i nek’ svagda govore:
  »Velik je Jahve!
  Milo mu je spasenje sluge njegova!«
  28 A moj će jezik kazivati pravdu tvoju
  i hvalu tebi navijeke.

 • PSALAM 36

  1 PSALAM 36 (35)Ljudska pokvarenost i Božja dobrotaZborovođi.

  Od sluge Jahvina Davida.

  2 Grešan je naum u srcu zlotvora,

  straha Božjega nema on pred očima.

  3 Sam sebi on laska suviše,

  grijeha svog ne vidi i ne mrzi.

  4 Riječi usta njegovih prijevara su i zlodjelo,

  za razumnost i dobro on više ne mari.

  5 Bezakonje smišlja na postelji svojoj,

  na opaku ostaje putu,

  od zla ne odustaje.

  6 Do neba je, Jahve, dobrota tvoja,

  do oblaka vjernost tvoja.

  7 Pravednost je tvoja k’o Božji vrhunci,

  a sudovi tvoji k’o duboko more:

  ljude i stoku ti, Jahve, spašavaš.

  8 Kako li je dragocjena, Bože, dobrota tvoja,

  pod sjenu krila tvojih ljudi se sklanjaju;

  9 site se pretilinom doma tvojega,

  potocima svojih slasti ti ih napajaš.

  10 U tebi je izvor životni,

  tvojom svjetlošću mi svjetlost vidimo.

  11 Zakrili dobrotom sve koji te štuju

  i pravednošću svojom sve koji su srca čestita.

  12 Neka me ne zgazi noga ohola,

  i ruka grešnika neka me ne goni.

  13 Gle, padoše koji čine bezakonje:

  oboreni su da više ne ustanu.


 • PSALAM 37

  Sudbina pravednika i bezbožnika

  1 Davidov. ALEF Nemoj se žestiti na opake,
  zavidjet nemoj pakosnicima:
  2 kao trava brzo se osuše,
  k’o mlada zelen brzo uvenu.

  3 BET U Jahvu se uzdaj i čini dobro,
  da smiješ stanovati u zemlji
  i živjeti u miru.
  4 Sva radost tvoja neka bude Jahve:
  on će ispuniti želje tvoga srca!

  5 GIMEL Prepusti Jahvi putove svoje,
  u njega se uzdaj i on će sve voditi.
  6 Pravda će tvoja zasjati k’o svjetlost
  i tvoje pravo k’o sunce podnevno.

  7 DALET Smiri se pred Jahvom i njemu se nadaj,
  ne žesti se na onog koji ima sreće,
  na čovjeka koji spletke kuje.

  8 HE Stišaj svoj gnjev i ostavi se srdžbe,
  ne žesti se da zlo ne učiniš.
  9 Jer će biti satrti zlikovci,
  a koji se u Jahvu uzdaju, baštinit će zemlju.

  10 VAU Još malo i nestat će bezbožnika:
  mjesto ćeš njegovo tražiti, a njega više nema.
  11 Zemlju će posjedovati krotki,
  obilje mira oni će uživat’.

  12 ZAJIN Bezbožnik smišlja zlo pravedniku
  i zubima škrguće na njega.
  13 A Gospod se njemu smije
  jer vidi da dan njegov dolazi.

  14 HET Mač potežu bezbošci i zapinju lukove
  da obore jadnika i siromaha,
  da pokolju one koji hode pravim putem.
  15 Mačem će vlastito srce probiti,
  slomit će se njihovi lukovi.

  16 TET Bolje je i malo u pravednika
  no golemo blago u zlotvora:
  17 jer će se ruke zlotvora slomiti,
  a Jahve je oslon pravedniku.

  18 JOD Jahve se brine za život čestitih,
  dovijeka će trajati baština njihova.
  19 Neće se postidjeti u vrijeme nevolje,
  bit će siti u danima gladi.

  20 KAF A bezbožnici će propasti,
  dušmani Jahvini povenut će k’o ures livada,
  poput dima se rasplinuti.

  21 LAMED Bezbožnik zaima, ali ne vraća,
  pravednik se sažalijeva i daje.
  22 Oni koje Jahve blagoslovi baštinit će zemlju,
  a koje prokune bit će zatrti.

  23 MEM Jahve vodi i učvršćuje korake čovjeku
  i mio mu je put njegov.
  24 Ako i posrne, ne pada
  jer ga Jahve drži za ruku.

  25 NUN Mlad bijah i ostarjeh,
  al’ ne vidjeh pravednika napuštena
  ili da mu djeca kruha prose.
  26 Uvijek je milosrdan i u zajam daje,
  na njegovu je potomstvu blagoslov.

  27 SAMEK Zla se kloni i čini dobro,
  i ostat ćeš dovijeka.
  28 Jer Jahve ljubi pravdu
  i pobožnika svojih ne ostavlja.
  AJIN Zauvijek će biti zatrti zlikovci,
  istrijebit će se potomstvo bezbožnika.
  29 Zemlju će posjedovati pravednici
  i živjet će na njoj dovijeka.

  30 PE Pravednikova usta mudrost kazuju,
  a jezik njegov govori pravo.
  31 Zakon mu je Božji u srcu,
  ne kolebaju se koraci njegovi.

  32 SADE Bezbožnik vreba pravednoga
  i smišlja da ga usmrti.
  33 Jahve ga neće ostaviti u njegovoj vlasti
  i neće dopustiti da ga na sudu osude.

  34 KOF U Jahvu se uzdaj i drži se puta njegova:
  on će te uzvisit’ i baštinit ćeš zemlju;
  radostan ćeš gledati propast bezbožnih.

  35 REŠ Vidjeh obijesna zlotvora
  gdje se k’o cedar krošnjat širi.
  36 Prođoh, i gle – nema ga više;
  potražih ga i ne nađoh.

  37 ŠIN Promatraj čestita i gledaj neporočna:
  mirotvorac ima potomstvo.
  38 A grešnici bit će svi iskorijenjeni,
  istrijebit će se zlikovačko sjeme.

  39 TAU Od Jahve dolazi spas pravednicima,
  on im je zaklon u vrijeme nevolje.
  40 Jahve im pomaže, on ih izbavlja:
  on će ih izbaviti od zlotvora i spasiti,
  jer u njemu traže okrilje.

 • PSALAM 38

  Molitva u nevolji

  1 Psalam. Davidov.
  Za spomen.
  2 Jahve, u srdžbi svojoj nemoj me karati,
  i nemoj me kazniti u svojemu gnjevu.
  3 Strijele se tvoje u me zabodoše,
  ruka me tvoja teško pritisnu:
  4 na tijelu mi ništa zdravo nema zbog gnjeva tvog,
  od grijeha mojih mira mi nema kostima.

  5 Zloće moje glavu su mi nadišle,
  kao preteško breme tište me.
  6 Rane moje zaudaraju i gnjiju
  zbog bezumnosti moje.
  7 Pogurih se sav i zgrčih,
  povazdan lutam žalostan.

  8 Moji bokovi puni su ognjice,
  na tijelu mi ništa zdravo nema.
  9 Iscrpljen sam i satrven posve,
  stenjem od jecanja srca svojega.

  10 O Gospode, sve su mi želje pred tobom,
  i vapaji moji nisu ti skriveni.
  11 Srce mi udara silno, snaga me ostavlja
  i svjetlost vida očinjeg gasi se.

  12 Prijatelji i drugovi od rana mojih uzmakoše,
  i moji najbliži stoje daleko.
  13 Namještaju mi zamke oni koji mi život vrebaju,
  koji mi žele nesreću, propašću mi prijete
  i uvijek smišljaju prijevare.

  14 A ja sam kao gluh i ništa ne čujem
  i, kao nijem, usta ne otvaram.
  15 Postadoh k’o čovjek koji ne čuje
  i koji u ustima nema odgovora.

  16 Jer u tebe se, o Jahve, uzdam,
  ti ćeš me uslišati, Jahve, Bože moj!
  17 Rekoh: »Nek’ se ne raduju nada mnom;
  kad mi noga posrne, nek’ se ne uzdižu nada mnom!«
  18 Jer umalo ne propadoh,
  i moja je bol svagda preda mnom.
  19 Bezakonje svoje ja priznajem
  i pun sam žalosti zbog grijeha svojega.

  20 A koji su bez razloga protiv mene, moćni su,
  i mnogi su koji me mrze nepravedno.
  21 Za dobro zlom mi uzvraćaju,
  protive mi se što tražim dobro.

  22 O Jahve, ne ostavljaj me!
  Bože moj, ne udaljuj se od mene!
  23 Požuri se meni u pomoć,
  Gospode, spase moj!

 • PSALAM 39

  1Ništavilo čovjekovo pred BogomZborovođi. Jedutunu.

  Psalam. Davidov.

  2 Odlučio sam: »Čuvat ću put svoj

  da ne zgriješim jezikom;

  usta ću svoja zauzdati

  dokle god preda mnom bude bezbožnik.«

  3 Zamukoh, zanijemjeh, glasa ne puštah,

  ali uzalud – bol mi postade gorča.

  4 U meni srce je gorjelo,

  na samu pomisao buknuo bi oganj;

  tad progovorih svojim jezikom:

  5 »Objavi mi, Jahve, moj svršetak

  i kolika je mjera mojih dana,

  da znam kako sam ništavan.

  6 Evo, pedljem si mi dane izmjerio,

  život moj je kao ništa pred tobom:

  tek dašak je svaki čovjek.

  7 Poput sjene čovjek prolazi

  tek dašak je sve bogatstvo njegovo:

  zgrće, a ne zna tko će ga pokupiti.«

  8 A sada, čemu da se nadam, Gospode?

  Sva je nada moja u tebi!

  9 Izbavi me svih mojih bezakonja,

  ne daj da ruglo budem luđaku!

  10 Šutim i usta ne otvaram,

  jer tako si ti učinio.

  11 Bič svoj otkloni od mene,

  jer izdišem pod težinom ruke tvoje.

  12 Ti kaznama popravljaš čovjeka

  i sve mu najdraže kao moljac rastačeš:

  tek dašak je svaki čovjek.

  13 Čuj, o Jahve, molitvu moju,

  vapaje mi poslušaj,

  na suze se moje ne ogluši!

  Jer u tebe ja sam došljak,

  pridošlica kao svi oci moji.

  14 Odvrati pogled od mene, da odahnem

  prije nego odem i više ne budem!

 • PSALAM 40

  Zahvala i molba

  1Zborovođi.

  Davidov.

  2Uzdah se u Jahvu uzdanjem silnim,

  i on se k meni prignu i usliša vapaj moj.


  3Izvuče me iz jame propasti,

  iz blata kalnoga;

  noge mi stavi na hridinu,

  korake moje ukrijepi.


  4U usta mi stavi pjesmu novu,

  slavopoj Bogu našemu.

  Vidjet će mnogi i strah će ih obuzeti:

  uzdanje će svoje staviti u Jahvu.


  5Blago čovjeku koji se u Jahvu uzda,

  koji ne ide za štovateljima lažnih bogova,

  za onima koji se predaju prijevari.


  6Čudesa mnoga tvoriš, o Jahve, Bože moj,

  i namisli čudesne – ravna ti nema!

  Kazivat’ ih i objavljivati želim,

  al’ odveć ih je da bi se nabrojit’ mogli.


  7Nisu ti mile ni žrtve ni prinosi,

  nego si mi uši otvorio:

  paljenice ni okajnice ne tražiš.


  8Tada rekoh: »Evo dolazim!

  U svitku knjige piše za mene:

  9Milje mi je, Bože moj, vršit’ volju tvoju,

  Zakon tvoj duboko u srcu ja nosim.«


  10Tvoju ću pravdu naviještat’ u velikom zboru,

  i usta svojih zatvoriti neću,

  o Jahve, sve ti je znano.


  11Tvoju pravdu neću kriti u srcu,

  kazivat ću vjernost tvoju i tvoj spas.

  Tajit neću dobrote tvoje,

  ni tvoje vjernosti velikoj skupštini.


  12A ti, o Jahve, milosrđa mi svog ne krati,

  dobrota tvoja i vjernost neka me svagda čuvaju.


  13Jer me okružiše nesreće nebrojene,

  krivice me moje sustigoše da gledat’ ne mogu:

  više ih je no vlasi na glavi,

  i srce mi je stoga klonulo.


  14Bilo ti milo, o Jahve, da me izbaviš;

  Gospodine, u pomoć mi pohitaj!

  15Neka se postide i smetu

  svi koji mi o glavi rade.


  Nek’ uzmaknu i neka se posrame

  koji se nesreći mojoj raduju!

  16Neka se skamene u sramoti svojoj

  koji zlurado na me grohoću!


  17Neka kliču i nek’ se vesele u tebi

  svi koji te traže!

  Neka govore svagda: »Velik je Jahve!«

  svi koji spasenje tvoje ljube.


  18Bijedan sam ja i nevoljan,

  al’ Jahve se brine za me.

  Ti si pomoć moja i moj spasitelj;

  o Bože moj, ne kasni!

 • Newly created posts will remain inaccessible for others until approved by a moderator.

  • :)
  • :(
  • ;)
  • :P
  • ^^
  • :D
  • ;(
  • X(
  • :*
  • :|
  • 8o
  • =O
  • <X
  • ||
  • :/
  • :S
  • X/
  • 8)
  • ?(
  • :huh:
  • :rolleyes:
  • :love:
  • 8|
  • :cursing:
  • :thumbdown:
  • :thumbup:
  • :sleeping:
  • :whistling:
  • :evil:
  • :saint:
  • <3
  • :!:
  • :?:
  The maximum number of attachments: 10
  Maximum file size: 2 MB
  Allowed extensions: bmp, gif, jpeg, jpg, pdf, png, txt, webp, zip
   You can sort the options with drag and drop to change their order. You can create up to 20 options.
   The results are invisible unless the poll ended or the user voted.

  Participate now!

  Nemaš korisnički račun. Registriraj se da bi bio član forumske zajednice.