• PSALAM 1
  • 1Blažen je čovjek koji ne hodi na vijeće bezbožničko i na putu grješnikā ne stoji i u zboru podrugljivaca ne sjedi,
  • 2nego mu je užiće u Zakonu GOSPODNJEMU i o Zakonu njegovu misli dan i noć.
  • 3I bit će on kao stablo zasađeno uza vode tekućice, što u svoje vrijeme rađa plodom svojim; i lišće mu uvenuti neće, i u svemu što radi uspjet će.
  • 4Bezbožnici takvi nisu, nego su ko pljeva koju raznosi vjetar.
  • 5Stoga se bezbožnici neće održati na sudu, ni grješnici u zajednici pravednih.
  • 6Jer GOSPOD poznaje put pravednih, a bezbožnički će put propasti.
 • PSALAM 2

  • 1Zašto se razbjesniše narodi i puci ispraznosti snuju?
  • 2Digoše se kraljevi zemaljski i vladari se udružiše zajedno protiv GOSPODA i protiv Pomazanika njegova:
  • 3»Raskinimo sveze njihove i zbacimo sa sebe užad njihovu!«
  • 4Smije se onaj koji na nebesima stoluje, Gospodin se njima podsmjehuje.
  • 5Tada će im prozboriti u svojemu gnjevu i žestinom ih prestraviti svojom:
  • 6»Ta ja kralja svojega postavih nad Sionom, svetom gorom svojom.
  • 7Objavljujem odredbu: GOSPOD mi reče: ‘Ti si Sin moj, ja te danas rodih.
  • 8Išći u mene, i dat ću ti narode u baštinu, i krajeve zemaljske u posjed tebi.
  • 9Slomit ćeš ih štapom željeznim, razbiti ih kao posudu lončarsku.’«
  • 10Opametite se sada, kraljevi, poučite se, suci zemaljski.
  • 11Služite GOSPODU sa strahom i radujte se s trepetom.
  • 12Ljubite Sina da se ne razgnjevi, te ne propadnete na putu kad uskoro plane srdžba njegova. Blaženi svi koji se njemu utječu!
 • PSALAM 3

  • 1Psalam Davidov. Kad je David bježao pred svojim sinom Abšalomom. GOSPODE, kako se umnožiše protivnici moji!
  • 2Mnogi duši mojoj govore: »Nema mu spasa u Bogu!« Sela
  • 3Ali ti si, GOSPODE, štit oko mene, slava moja, ti si onaj koji mi glavu podiže!
  • 4Glasom svojim zavapih GOSPODU, i on me usliša sa svete gore svoje. Sela
  • 5Ja legoh i usnuh; i ustadoh, jer me GOSPOD uzdrža.
  • 6Ne bojim se silnih tisuća ljudi što nahrupljuju na me odasvud.
  • 7Ustani, GOSPODE! Spasi me, Bože moj! Jer ti udari po obrazu sve neprijatelje moje, bezbožnicima zube polomi.
  • 8U GOSPODA je spasenje; na tvojemu je puku blagoslov tvoj! Sela
 • PSALAM 4

  • 1Zborovođi. Uz žičana glazbala. Psalam Davidov. Kad zazovem, usliši me, Bože, pravednosti moja! U tjeskobi ti si me izbavio, smiluj mi se i prisluhni moju molitvu!
  • 2Sinovi ljudski, dokle ćete slavu moju u sramotu izvrtati? Dokle ćete ispraznost ljubiti, dokle opsjenu slijediti? Sela
  • 3Ali znajte da je GOSPOD izdvojio pobožnika svojega; GOSPOD će prisluhnuti kad ga zazovem.
  • 4Drhtite i ne griješite! Govorite u srcu svojemu na postelji svojoj, i utihnite! Sela
  • 5Prinesite žrtve pravedne i uzdajte se u GOSPODA!
  • 6Mnogi govore: »Tko će nam pokazati nešto dobro?« Obasjaj nas, GOSPODE, svjetlom lica svojega!
  • 7U srce si moje stavio radosti više no kad pšenica njihova i vino njihovo izobiluju.
  • 8U miru ću i leći i zaspati, jer ćeš mi samo ti, GOSPODE, dati da obitavam na sigurnom.
 • PSALAM 5

  • 1Zborovođi. Uz frule. Psalam Davidov. Poslušaj, GOSPODE, riječi moje, razmotri moju misao!
  • 2Obazri se na glas vapaja mojega, Kralju moj i Bože moj, jer ću se tebi moliti!
  • 3Izjutra ćeš, GOSPODE, glas moj čuti, izjutra ću tebi molitvu upraviti i čekati na te.
  • 4Jer ti nisi Bog kojemu se zloća mili niti će zlo s tobom boraviti.
  • 5Hvalisavci neće opstati pred očima tvojim, mrziš sve koji bezakonje čine.
  • 6Zatireš one koji govore laž, krvopije i varalice gnuša se GOSPOD.
  • 7A ja ću po velikom milosrđu tvojemu ući u Dom tvoj, past ću ničice pred tvojim svetim Hramom prožet strahom tvojim.
  • 8Vodi me, GOSPODE, u svojoj pravednosti zbog neprijatelja mojih; pred licem mi put svoj poravnaj.
  • 9Jer u ustima njihovim nema vjernosti, nutrina njihova puna je zloće. Grob otvoren grlo je njihovo; laskaju jezikom svojim.
  • 10Okrivi ih, Bože! Nek propadnu sami od nauma svojih; zbog mnoštva prijestupa njihovih izagnaj ih, jer se pobuniše protiv tebe.
  • 11I neka se raduju svi koji se tebi utječu; neka kliču dovijeka, jer ih štitiš; nek se vesele u tebi i oni koji ljube ime tvoje;
  • 12jer ti, GOSPODE, blagoslivljaš pravednika, dobrotom ga svojom kao štitom zaklanjaš.
 • PSALAM 6

  1Zborovođi. Uz žičana glazbala. Na osmožičanoj harfi. Psalam Davidov. GOSPODE, nemoj me koriti u gnjevu svojemu niti me u jarosti svojoj kažnjavati!

  2Smiluj mi se, GOSPODE, jer ja sam iznemogao; iscijeli me, GOSPODE, jer se tresu kosti moje.

  3I duša mi je potresena silno, a ti, GOSPODE, dokle ćeš?

  4Vrati se, GOSPODE, izbavi dušu moju, spasi me radi milosrđa svojega!

  5Jer nema u smrti na te spomena, tko li će te u Šeolu hvaliti?

  6Iznemogoh u uzdasima svojim; svake noći svoju kupam postelju, suzama svojim ležaj svoj natapam.

  7Od žalosti oko moje slabi, postara se zbog svih mojih neprijatelja.

  8Odstupite od mene, svi koji bezakonje činite, jer GOSPOD je čuo glas plača mojega.

  9Čuo je GOSPOD molbu moju, GOSPOD će primiti moju molitvu.

  10Nek se postide i silno smetu svi neprijatelji moji; neka se vrate i postide učas!

 • PSALAM 7

  • 1Tužaljka Davidova koju spjeva GOSPODU zbog riječī Kuša Benjaminovca. GOSPODE, Bože moj, tebi se utječem, spasi me od svih koji me progone i izbavi me,
  • 2da mi neprijatelj ne rastrgne dušu kao lav što razdire, a nikoga da izbavi.
  • 3GOSPODE, Bože moj, ako sam učinio ovo: ako je nepravda na rukama mojim,
  • 4ako sam zlom uzvratio onomu koji je u miru sa mnom ili sam oplijenio onoga koji je bezrazložno napasnik moj,
  • 5neka mi neprijatelj progoni dušu i neka je dostigne, neka mi život u zemlju satre i čast moju u prašinu baci! Sela
  • 6Ustani, GOSPODE, u svojemu gnjevu, digni se na bijes napasnika mojih. Probudi se, k meni pohiti, na sud koji si zapovjedio.
  • 7I zbor narodā okružit će tebe, ta radi njih se vrati u visinu!
  • 8GOSPOD će suditi pucima; sudi mi, GOSPODE, po pravednosti mojoj i po čestitosti mojoj što je u meni.
  • 9Neka se dokrajči zloća opakih, a ti pravednika utvrdi; jer ti ispituješ srca i bubrege, Bože pravedni!
  • 10Meni je štit u Boga koji spasava one koji su srca čestita.
  • 11Bog je sudac pravedan i svaki se dan Bog srdi nad zlotvorom.
  • 12Ako se takav ne obrati, mač svoj on će naoštriti; već je napeo lȗk svoj i pripravio ga.
  • 13Pripravio je sebi i oruđe smrti, od strijela će svojih zublje načiniti.
  • 14Gle, zlotvor zače bezakonje i zatrudnje pakošću, te izrodi laž.
  • 15Iskopa jamu i izdubi je, i pade u rov što ga je sȃm načinio.
  • 16Pakost će mu se njegova vratiti na glavu, njemu će se na tjeme spustiti nasilje njegovo.
  • 17Hvalit ću GOSPODA za pravednost njegovu i pjevati imenu GOSPODA Svevišnjega.
 • PSALM 8

  1Zborovođi. Na glazbalu Gatovu. Psalam Davidov. GOSPODE, Gospodaru naš, kako je divno ime tvoje po svoj zemlji; tko je ponad nebesa postavio slavu tvoju!

  2Iz usta djece i dojenčadi uspostavio si snagu zbog napasnika svojih, da zamukne neprijatelj i osvetnik.

  3Kad gledam nebesa tvoja, djelo prstiju tvojih, mjesec i zvijezde koje ti učvrsti:

  4Što je čovjek da ga se spominješ, i sin čovječji da ga pohađaš?

  5Ta učini ga malo manjim od anđelā, slavom i čašću njega okruni.

  6Vlast mu dade nad djelima ruku svojih, sve podloži pod noge njegove:

  7sva stada i volove, i životinje poljske k tome,

  8ptice nebeske i ribe morske, što god prolazi morskim stazama.

  9GOSPODE, Gospodaru naš, kako je divno ime tvoje po svoj zemlji!

 • PSALAM 9

  • 1Zborovođi. Po napjevu „Smrt sina”. Psalam Davidov. Hvalit ću te, GOSPODE, svim srcem svojim, kazivat ću sva čudesa tvoja.
  • 2Radovat ću se i veselit’ u tebi, pjevat ću imenu tvojemu, Svevišnji!
  • 3Kad neprijatelji moji okrenu nazad, posrnut će i propasti pred licem tvojim.
  • 4Jer ti se zauze za moje pravo i parbu moju, ti sjede na prijestolje sudeći pravedno.
  • 5Ti ukori narode, pogubi opakoga, ime im izbrisa zavijek i dovijeka.
  • 6Pustošenja neprijateljeva prestadoše zauvijek! A ti si gradove rušio, nesta i spomena na njih.
  • 7Ali GOSPOD stoluje dovijeka, za sud postavi prijestolje svoje.
  • 8I on će suditi svijetu u pravednosti, presudit će pucima po pravici.
  • 9GOSPOD će biti i tvrđava potlačenom, tvrđava u vremenima nevolje.
  • 10I oni koji poznaju ime tvoje uzdat će se u te, jer nisi, GOSPODE, ostavljao onih koji tebe traže.
  • 11Pjevajte GOSPODU koji prebiva na Sionu, razglašujte među pucima djela njegova!
  • 12Kad osvećuje krv, spominje ih se; ne zaboravlja jauka potlačenih.
  • 13Smiluj mi se, GOSPODE: pogledaj nevolju moju što je trpim od onih koji me mrze, izdigni me iznad dveri smrti,
  • 14da bih naviještao sve hvale tvoje na dverima kćeri sionske; radovat ću se tvojemu spasenju.
  • 15Stropoštaše se narodi u jamu koju načiniše, u zamku koju namjestiše uhvati se noga njihova.
  • 16GOSPOD se objavi, sud održa; opaki se spleo u djelo ruku svojih. Akord. Sela
  • 17Vratit će se opaki u Šeol, svi narodi što zaboravljaju Boga.
  • 18Jer potrebiti neće biti zaboravljen zauvijek, nada ubogih propast’ neće dovijeka.
  • 19Ustani, GOSPODE, da se ne osili čovjek; neka se sudi narodima pred licem tvojim!
  • 20Strah im, GOSPODE, utjeraj, kako bi narodi znali da su ljudi samo. Sela
 • PSALAM 10

  1Zašto, GOSPODE, stojiš daleko, zašto se kriješ u vremenima nevolje?

  2U obijesti opaki progoni uboga; neka se uhvate u zamke koje sami smišljahu.

  3Jer opaki se diči žudnjom duše svoje i blagoslivlja lakomca od kojega GOSPOD zazire.

  4U oholosti lica svojega opaki Gospoda ne traži; Boga nema ni u jednoj misli njegovoj.

  5Puti su mu za sve vrijeme uspješni, sudovi tvoji odveć daleko od njega, na sve neprijatelje svoje odmahuje.

  6On u srcu svojem veli: »Neću se pokolebati! Od koljena do koljena bit ću bez nesreće.«

  7Usta mu puna kletve i prijevare i obmane, pod jezikom mu pakost i bezakonje.

  8Sjedi u seoskim skrovištima, iz potaje ubija nedužnoga, oči njegove uhode nesretnika.

  9U potaji vreba kao lav u svojoj jazbini, vreba da uhvati uboga; a uboga uhvati kad ga uvuče u mrežu svoju.

  10Tad se pritaji, čuči, od snage njegove padaju nesretnici.

  11U srcu svojem veli: »Bog je zaboravio, lice svoje skrio — nikada neće vidjeti!«

  12Ustani, GOSPODE! Bože, digni ruku svoju, ne zaboravi ponizne!

  13Zašto opaki prezire Boga? On u srcu svojemu kaže: »Ti nećeš tražiti račun.«

  14Ti si to vidio; jer promatraš muku i žalost da ih uzmeš u ruku svoju. Nesretnik se tebi predaje, sirotomu ti si pomoćnik.

  15Satri mišicu opakomu i zlomu, pretraži mu zloću da se ništa ne nađe.

  16GOSPOD je kralj uvijek i dovijeka, nestaju pogani iz zemlje njegove.

  17Čuo si, GOSPODE, čežnju poniženih, učvrstit ćeš im srce, uho svoje prikloniti,

  18da pribaviš pravo sirotu i potlačenu, da straha više ne zadaje čovjek zemljani.

 • PSALAM 11

  • 1Zborovođi. Psalam Davidov. GOSPODU se utječem; kako možete govoriti duši mojoj: »Odleti u goru svoju kao ptica«?
  • 2Jer gle, opaki lȗk napeše, namjestiše strijelu svoju na tetivu da u tmini ustrijele one srca čestita.
  • 3Kad se temelji ruše, što da učini pravednik?
  • 4GOSPOD je u svom svetom Hramu, u nebu je prijestolje GOSPODNJE. Oči njegove motre, vjeđe njegove proniču sinove ljudske.
  • 5GOSPOD proniče pravednika, a opakoga i onog što nasilje ljubi mrzi duša njegova.
  • 6Na opake podaždit će zamkama: oganj i sumpor i plameni vihor bit će dio čaše njihove.
  • 7Jer pravedan je GOSPOD, on pravednost ljubi; čestiti će gledati lice njegovo.
 • PSALAM 12

  • 1Zborovođi. Na osmožičanoj harfi. Psalam Davidov. Pomagaj, GOSPODE, jer nestaje pobožnika, jer iščezavaju vjerni među sinovima ljudskim!
  • 2Ispraznost govori svatko bližnjemu svojemu, usnama govore laskavim i srcem dvoličnim.
  • 3Odrezat će GOSPOD sve usne laskave, jezik što oholosti zbori.
  • 4Tko reče: »Jezikom ćemo svojim nadvladati, usne su naše za nas: tko bi nam bio gospodar!«
  • 5»Zbog tlačenja ubogih, zbog jaukā potrebitih sada ću ustati«, govori GOSPOD, »stavit ću ih na sigurno, jer za tim čeznu.«
  • 6Riječi GOSPODNJE riječi su čiste, srebro u zemljanu talilu prokušano, sedam puta pročišćeno.
  • 7Ti ćeš ih, GOSPODE, očuvati, od naraštaja ovoga zaštititi dovijeka.
  • 8Opaki se vrzu uokolo, kad se zlo uzvisi među sinovima ljudskim.
 • PSALAM 13

  • 1Zborovođi. Psalam Davidov. Dokle ćeš me, GOSPODE, zaboravljati? Zauvijek? Dokle ćeš skrivati lice svoje od mene?
  • 2Dokle li ću u svojoj premišljati duši, žalost noseći u srcu svome danomice? Dokle će se iznad mene neprijatelj moj uzdizati?
  • 3Pogledaj, usliši me, GOSPODE, Bože moj! Prosvijetli mi oči da ne zaspim nasmrt,
  • 4da ne rekne neprijatelj moj: »Nadjačah ga!«; da se ne raduju protivnici moji kad posrnem.
  • 5A ja se u milosrđe tvoje uzdajem, radovat će se srce moje tvojemu spasenju!
  • 6Pjevat ću GOSPODU, jer mi dobro učini.
 • PSALAM 14

  • 1Zborovođi. Psalam Davidov. Bezumnik reče u srcu svojemu: »Nema Boga!« Pokvareni su, ogavna im djela, nikoga da čini dobro.
  • 2GOSPOD s neba gleda na sinove ljudske da vidi ima li tko razuman, Boga da traži.
  • 3Svi su zastranili, zajedno se pokvarili; nikoga da čini dobro, baš nijednoga nema.
  • 4Ne znaju li svi koji bezakonje čine, koji jedu puk moj kao što jedu kruh i ne zazivlju GOSPODA?
  • 5Ondje ih strah spopada, jer Bog je s naraštajem pravednim.
  • 6Ruglu ste izvrgli nakane ubogog, ali GOSPOD je utočište njegovo.
  • 7Tko će sa Siona dat’ spasenje Izraelu? Kad GOSPOD povrati svoj porobljeni puk, klicat će Jakov, radovat’ se Izrael.
 • PSALAM 15

  • 1Psalam Davidov. GOSPODE, tko će prebivati u šatoru tvojemu, tko li boraviti na svetoj gori tvojoj?
  • 2Onaj koji hodi neporočno i čini pravicu i govori istinu u srcu svojemu;
  • 3koji jezikom svojim ne kleveće, zla ne čini bližnjemu svojemu nit’ susjedu svome sramotu nanosi;
  • 4u čijim je očima pokvarenjak prezren, al’ poštuje one koji se boje GOSPODA; koji se zaklinje na vlastitu štetu i riječ svoju ne mijenja;
  • 5koji ne daje novca svojega na lihvu i ne prima mita protiv nedužnoga. Tko ovo čini, neće se pokolebati dovijeka.
 • PSALAM 16

  • 1Miktam Davidov. Čuvaj me, Bože, jer se tebi utječem.
  • 2Dušo moja, rekla si GOSPODU: »Ti si moj Gospodin, nema mi dobrote bez tebe!«
  • 3A svetima koji su na zemlji: »Predivni su, u njima mi sva milina!«
  • 4Umnožit će se jadi onih što za drugim bogom jure; krvnih ljevanica nalijevat’ im neću niti im imena uzdizati s usana.
  • 5GOSPODE, ti si dio baštine moje i kaleža mojega, ti si onaj koji drži sudbu moju.
  • 6Konopci mi padoše na predivna mjesta; doista, prekrasna mi je baština!
  • 7Blagoslivljat ću GOSPODA koji me svjetova; ta srce me moje i noćima opominje.
  • 8Stavio sam GOSPODA preda se zasvagda; jer mi je zdesna, neću posrnuti.
  • 9Stog’ mi se srce raduje i kliče slava moja: i tijelo će moje počivati spokojno,
  • 10jer dušu moju nećeš ostaviti u Šeolu ni dati da Svetac tvoj truleži ugleda.
  • 11Pokazat ćeš mi stazu života; pred licem tvojim punina je radosti, s desne tvoje blaženstva su vječna.
 • PSALAM 17

  1Molitva Davidova. Počuj, GOSPODE, pravednu stvar, osvrni se na vapaj moj; poslušaj molitvu moju jer ne dolazi s usana lažljivih.

  2Od lica tvojega nek mi presuda iziđe, oči tvoje nek vide što je prȁvo.

  3Istražio si srce moje, pohodio me noću; prokušaj me, ništa nećeš naći. Odlučio sam: neće prestupiti usta moja!

  4Što se tiče ljudskih djelā, po riječi usana tvojih ja sam se držao podalje od staza nasilničkih.

  5Zadrži mi korake na stazama svojim, da mi se noge ne omaknu.

  6Ja sam tebe zazvao, Bože, jer ćeš me uslišiti; prigni k meni uho svoje, čuj moju besjedu!

  7Čudesno iskaži milosrđe svoje, ti koji desnicom spasavaš one koji se tebi utječu od onih koji na njih ustaju.

  8Čuvaj me kao zjenicu oka, sakrij me u sjenu krila svojih

  9od opakih koji nasrću na me, od neprijatelja duše moje koji me opkoliše.

  10Usaljena su srca svoja zatvorili, ustima svojim zbore oholo.

  11Sad opkoljuju naše korake, oči su svoje uprli da me na zemlju obore,

  12kao lav što hlepi da rastrgne i kao lavić što vreba u potajici.

  13Ustani, GOSPODE, predusretni ga, obori ga! Mačem svojim dušu mi od opaka izbavi,

  14a rukom svojom od ljudi, GOSPODE, ljudi svijeta ovoga, kojima je dio ovaj život i kojima si trbuh napunio dobrima. Zadovoljni su sinovima i suvišak svoj ostavljaju djeci svojoj.

  15A ja ću u pravednosti gledati lice tvoje; zadovoljit ću se, kad se probudim, pojavom tvojom.

  • Official Post

  PSALAM 18

  Zborovođi. Psalam Davida, sluge GOSPODINOVA, koji je izrekao GOSPODINU riječi ove pjesme u dan u koji ga je GOSPODIN izbavio iz ruke svih njegovih neprijatelja i iz ruke Šaulove. I reče on:

  [1] Ljubit ću te, GOSPODINE, snago moja.

  [2] GOSPODIN je stijena moja, tvrđava moja i izbavitelj moj; Bog moj, snaga moja, u njega ću se uzdati; štit moj i rog spasenja mojega, i kula moja visoka.

  [3] Zazivat ću GOSPODINA, koji je hvale dostojan: tako ću biti izbavljen od svojih neprijatelja.

  [4] Obuze me žalost smrtna i bujice bezbožnih ljudi uplašiše me.

  [5] Žalosti me paklene okružiše, zamke smrti sputaše me.

  [6] U tjeskobi svojoj ja zazvah GOSPODINA i Bogu svome zavapih: on čû glas moj iz hrama svojega i vapaj moj dopre do njega, u uši njegove.

  [7] Tada se potrese zemlja i zadrhta; i temelji gora se pokrenuše i uzdrmaše, jer on gnjevan bijaše.

  [8] Podiže se dim iz njegovih nosnica i oganj iz usta njegovih proždiraše: od njega se zapali ugljevlje.

  [9] On i nebesa savi i siđe: i tama bijaše pod stopalima njegovim.

  [10] I uzjaha na keruba i poletje: jest, on na krilima vjetra poletje.

  [11] On tamu učini svojim skrovištem; pokrov njegov uokolo bijahu mračne vode i gusti oblaci nebeski.

  [12] Od sjaja što bijaše pred njim prođoše njegovi gusti oblaci, tuča i ugljevlje užareno.

  [13] Zagrmje GOSPODIN na nebesima i oglasi se Višnji glasom svojim; tučom i užarenim ugljevljem.

  [14] Jest, on posla strijele svoje i rasprši ih, i munje ispali i potuče ih.

  [15] Tada se ukazaše korita vodâ i otkriše se temelji svijeta, od tvojega prijekora, GOSPODINE, od udara daha tvojih nosnica.

  [16] On posla s neba, prihvati me, izvuče me iz mnogih voda.

  [17] On me izbavi od mog snažnog neprijatelja i od onih koji me mrziše: jer oni bijahu prejaki za mene.

  [18] Ispriječiše mi se u dan moje nevolje: ali GOSPODIN bijaše moj oslonac.

  [19] On me i izveo na mjesto prostrano; izbavio me, jer sam mu omilio.

  [20] Po pravednosti mojoj GOSPODIN me nagradio i po čistoći ruku mojih on mi je uzvratio.

  [21] Jer se držah GOSPODINOVIH putova i od Boga se svojega opako ne odmetnuh.

  [22] Jer svi sudovi njegovi bijahu preda mnom i propise njegove ne odbacih.

  [23] I ispravan bijah pred njim i čuvah se svoga bezakonja.

  [24] Stoga mi je GOSPODIN uzvratio po mojoj pravednosti, po čistoći ruku mojih u očima svojim.

  [25] S milosrdnim ti ćeš se iskazati milosrdan, a s poštenim ćeš se pošten iskazati;

  [26] S čistim ti ćeš se čist iskazati, a sa svojeglavim ćeš se svojeglav iskazati.

  [27] Jer ti ćeš svoj napaćeni narod spasiti, a poglede uznosite oboriti.

  [28] Ti ćeš svjetiljku moju zapaliti; GOSPODIN Bog moj tamu moju će rasvijetliti.

  [29] Jer s tobom se kroz četu probih i po Bogu svome preskočih zidine.

  [30] Put Božji je savršen: riječ GOSPODINOVA je prokušana: on je štit svima onima koji se u nj uzdaju.

  [31] Jer tko je Bog osim GOSPODINA? ili, tko je stijena osim Boga našega?

  [32] Bog je taj koji me opasuje snagom i put moj čini savršenim.

  [33] On čini da su mi noge kao u košute i na moja me visoka mjesta postavlja.

  [34] Ruke moje uči ratovanju, tako da se lûk mjedeni lomi pod mojim rukama.

  [35] Dao si mi i štit spasenja svojega: desnica me tvoja održala i blagost me tvoja velikim učinila.

  [36] Proširio si put mojim koracima da mi ne skliznu stopala.

  [37] Tjerah svoje neprijatelje i sustigoh ih: neću se natrag vratiti dok oni ne budu uništeni.

  [38] Ranih ih da ne mogoše ustati: pod moje noge padoše.

  [39] Jer si me ti snagom za boj opasao: podložio si mi one koji se na mene podižu.

  [40] Predao si mi i vratove mojih neprijatelja, da mogu uništiti one koji me mrze.

  [41] Oni vikahu, ali ne bijaše nikoga da ih spasi; i GOSPODINU, ali im on ne odgovori.

  [42] Tada ih zdrobih kao prah pred vjetrom: izbacih ih kao nečist na ulice.

  [43] Izbavio si me od buna narodnih i učinio me glavarom poganima; narod koji nisam poznavao služit će mi.

  [44] Čim za mene čuju, odmah će mi se pokoriti: tuđinci će mi se podložiti.

  [45] Tuđinci će skapavati i prestravljeni će biti istjerani iz svojih utvrda.

  [46] GOSPODIN živi; blagoslovljena neka bude stijena moja; i neka Bog spasenja moga bude uzvišen.

  [47] Bog je taj koji me osvećuje i narod mi podlaže.

  [48] On me izbavlja od mojih neprijatelja: jest, uzdižeš me nad one koji protiv mene ustaju; od čovjeka nasilna ti si me izbavio.

  [49] Zbog toga ću te hvaliti, GOSPODINE, među poganima, i pjevati hvalospjeve tvome imenu.

  [50] Slavno on izbavlja kralja svojega i milost iskazuje pomazaniku svojemu, Davidu, i sjemenu njegovu dovijeka.

  Padanje je iskustvo. Borba je karakter. Ne predati se je život!

 • PSALAM 19

  • 1Zborovođi. Psalam Davidov. Nebesa kazuju slavu Božju, i svod nebeski naviješta djelo ruku njegovih.
  • 2Dan danu besjedu izlijeva, i noć noći spoznaju otkriva.
  • 3Nije to besjeda niti su to riječi, ne čuje se glasa njihova.
  • 4Po svoj zemlji mjera im se širi, i do nakraj svijeta riječi njihove. Na nebesima je suncu šator razapeo,
  • 5i ono je kao ženik što iz ložnice svoje izlazi, raduje se kao junak koji svoju trči trku.
  • 6Od kraja neba njemu je izlazak, i putanja mu do drugoga kraja; i ništa nije skriveno plamu njegovu.
  • 7Savršen je Zakon GOSPODNJI — dušu krijepi; pouzdano je svjedočanstvo GOSPODNJE — mudrim čini priprostoga.
  • 8Prȁve su odredbe GOSPODNJE — srce raduju; čista je zapovijed GOSPODNJA — oči prosvjetljuje.
  • 9Strah je GOSPODNJI čist, ostaje dovijeka; sudovi su GOSPODNJI i istiniti i pravedni.
  • 10Poželjniji su od zlata, i od najčišćega; mnogo slađi i od meda, od samotoka iz saća.
  • 11I sluga tvoj prožima se njima; tko ih drži, velika mu plaća.
  • 12Tko će razabrati svoje prijestupke? I od skrivenih me očisti!
  • 13I od oholostī očuvaj slugu svojega, da ne ovladaju mnome. Tada ću biti neporočan, i bit ću nedužan od prijestupa velikoga.
  • 14Bile ti ugodne riječi usta mojih, i misao srca mojega pred licem tvojim, GOSPODE, stijeno moja i otkupitelju moj!
 • PSALAM 20

  • 1Zborovođi. Psalam Davidov. Uslišio te GOSPOD u dan nevolje, štitilo te ime Boga Jakovljeva!
  • 2Poslao ti pomoć iz Svetišta i podupro te sa Siona!
  • 3Spomenuo se svih prinosnica tvojih i primio tvoju paljenicu! Sela
  • 4Dao ti po srcu tvojemu i ispunio svaki naum tvoj!
  • 5Klicat ćemo tvojemu spasenju, i u ime Boga svojega izvjesiti stjegove. Ispunio GOSPOD sve molbe tvoje!
  • 6Sada znam da GOSPOD spasava pomazanika svojega; uslišat će ga iz svojih svetih nebesa spasonosnom snagom desnice svoje.
  • 7Neki se uzdaju u bojna kola, a neki u konje; a mi ćemo se spomenuti imena GOSPODA, Boga našega.
  • 8Oni posrnuše i padoše, a mi ustasmo i uspravismo se.
  • 9GOSPODE, spasi! Neka nas Kralj usliši u dan kad zazovemo!
 • Newly created posts will remain inaccessible for others until approved by a moderator.

  • :)
  • :(
  • ;)
  • :P
  • ^^
  • :D
  • ;(
  • X(
  • :*
  • :|
  • 8o
  • =O
  • <X
  • ||
  • :/
  • :S
  • X/
  • 8)
  • ?(
  • :huh:
  • :rolleyes:
  • :love:
  • 8|
  • :cursing:
  • :thumbdown:
  • :thumbup:
  • :sleeping:
  • :whistling:
  • :evil:
  • :saint:
  • <3
  • :!:
  • :?:
  The maximum number of attachments: 10
  Maximum file size: 2 MB
  Allowed extensions: bmp, gif, jpeg, jpg, pdf, png, txt, webp, zip
   You can sort the options with drag and drop to change their order. You can create up to 20 options.
   The results are invisible unless the poll ended or the user voted.

  Participate now!

  Nemaš korisnički račun. Registriraj se da bi bio član forumske zajednice.