• New
  • Official Post

  Nestorijanska crkva

  Crkva Istoka (syr: ܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ‎ [Ēdṯāʾ d-Maḏenḥā]) je bila hrišćanska crkva u Persijskom carstvu i drugim delovima Azije tokom kasne antike i srednjeg veka. Ona je nastala kao istočna grana sirijskog hrišćanstva i koristila je istočno-sirijski obred u liturgiji. Ona je razvila posebne teološke i eklesiološke tradicije i odigrala glavnu ulogu u istoriji hrišćanstva u Aziji. Ponekad je se naziva i Asirska pravoslavna crkva, a u istoriji je poznata i kao »Crkva mučenika«, zbog brojnih primera mučeništva među njenim članovima. Kasnije se podelila raskolima na nekoliko delova.

  Nestorije je svešteničko obrazovanje stekao kao učenik Teodora Mopsuestijskog u Antiohiji, a reputaciju je stekao svojim besedama, koje su vodile njegovom postavljanju za carigradskog patrijarha. On se zauzeo da se racionalno objasni i razume ovaploćenje Božanskog Logosa, drugog lica Svete Trojice, kao čoveka Isusa Hrista. I poučavao je da su ljudska i božanska suština Hrista odvojene; tj da dve prirode (syr: qnoma): Sin čovečji i Božanski Logos prebivaju u jednoj ličnosti (syr: parsopa). Kao rezultat toga, episkopi sledbenici ovog učenja (nestorijanci) su odbacili takvu terminologiju kao što je "Bog je patio" ili "Bog je razapet", jer je ljudski aspekt Isusa Hrista koji je patio bio odvojen od njegovog božanstva. Oni su odbacili izraz Teotokos ("Roditelj Boga - Bogorodica") za Devicu Mariju, predlažući umesto toga naslov Hristotokos ("Roditelj Hrista - Majka Hristova"), jer je po njihovom mišljenju Marija rodila samo ljudsku osobu Isusa, a ne i Boga.

  Zbog ovoga su ga njegovi protivnici optužili da podrazumeva dve ličnosti u Hristu, božansku i čovečansku. Njegov glavni protivnik bio je patrijarh aleksandrijski Kiril, koji je 431. godine, na Trećem Vaseljenskom Saboru u Efesu izdejstvovao (hajdučijom, možemo slobodno reći) da Nestorijevo učenje bude proglašeno za jeres. Iako je izričito poricao da propoveda 2 osobe u Mesiji, Nestorije je svrgnut sa carigradskog patrijaršijskog trona, lišen je svešteničkog čina, proglašen jeretikom i ubrzo zatim prognan u manastir u Egiptu, gde je ostao do kraja života. To je dovelo do raskola i egzodusa pristalica Nestorija u Sasanidsku Persiju. Hrišćani u Persiji su prihvatili ove izbeglice i postepeno usvojili Nestorijevu doktrinu, što je dovelo do toga da se Crkva u Persijskom carstvu naziva alternativno kao Nestorijanska crkva.

  Pored hristoloških debata, ostali faktori koji su uticali na sukob bili su: rivalstvo između sedišta u Aleksandriji i Antiohiji, carev uticaj na sedište u Carigradu i patrijaršijsko prvenstvo Pape. Borba između Nestorija (koga je podržavao car Teodosije II) i Kirila (koga je podržavao papa Celestin I), bila je istovremeno i borba za prestiž između episkopskih sedišta u Antohiji i Aleksandriji.

  U pismu Nestoriju, Kiril pokazuje da Logos i telo u Hristu nisu udruženi, nego su sjedinjeni u jednu ipostas. Njegova formula: jedinstvena priroda ovaploćenog Logosa, kojom objašnjava prirodu Hrista, prihvaćena je od monofizita; i kasnije (na Saboru 451. god.) odbačena kao nepravoverna.

  Četvrti Vaseljenski Sabor je održan u Halkidonu na maloazijskoj obali Bosfora od 8. oktobra do 1. novembra 451. godine. Halkidonski sabor je definisao hristološki stav kojim se razlikuju dve prirode Hrista, božanska i čovečanska (diofizitizam). U ovoj definiciji se izjavljuje da je Isus Hristos zaista ovaploćeni Logos, istiniti Sin Božiji, rođen od Oca pre svih vekova. U njoj se potvrđuje da je Devica Marija istinita Teotokos (Bogorodica), a Onaj koji je od nje rođen po telu u Vitlejemu, je nestvoren božanski Sin Božiji, jedan od Svete Trojice. Prema tome, Isus iz Nazareta je jedno lice ili ipostas sa dve prirode - ljudskom i božanskom. On je potpun čovek. On je potpun Bog. On je savršen Bog i savršen čovek. Kao Bog, On je iste suštine: jednobitan sa Bogom Ocem i Svetim Duhom. Kao čovek, on je jednake suštine sa svim ljudskim bićima. Sabor je potvrdio odluke Efeskog sabora iz 431. godine; ali je takođe i zadovoljio (neke) zahteve episkopa Istoka da se jasno ispoveda da je u Isusu istinita ne samo božanska već i ljudska priroda. Ovaj Sabor je izopštio monofizite, koji su učili da u Hristu postoji samo jedna, božanska priroda.

  No, većina episkopa Antiohijske patrijaršije je ostala pri učenju Mar Nestoriosa, i odvojila se u Crkvu Istoka: koju je predvodio Patrijarh Istoka, nastavljajući liniju koja je, prema predanju, sezala u apostolsko doba. Liturgijski, crkva se pridržava istočno-sirijskog obreda. Između 9. i 14. veka, na svom vrhuncu, Crkva Istoka je prema geografskim merilima rasprostranjenosti predstavljala najveću hrišćansku crkvu na svetu, sa eparhijama koje su se protezale od njenog središta u Gornjoj Mesopotamiji, od Sredozemnog mora do dalekih prostranstava kao što su Kina, Mongolija, Indija, Centralna Azija, Anadolija i Arabijsko poluostrvo. Od vremena dostizanja svog vrhunca po obimu geografskog prostora na kome se prostirala, crkva je doživela brzi period opadanja od 14. veka, što je u velikoj meri bilo rezultat spoljnih uticaja.

  • New
  • Official Post

  Nisam shvatio, da li ova crkva postoji jos i danas ili je iscezla?

  Tekst kaže da je postojala između 9-14 stoljeća, sad iz ovog teksta ne mogu zaključiti je li još danas tu ili je iščezla. Imamo zadatak da izguglaš - Postoji li nestorijanska crkva i danas?

 • Kaze...

  - Dio Crkve ujedinio se 1551/52. s Rim. crkvom (kaldejski kršćani). Danas ima o. 200 000 nestorijanaca u Iraku, Iranu, Siriji, Armeniji, Azerbajdžanu, Turskoj i u iseljeništvu u SAD-u.

  - Asirska Crkva Istoka prva se u povijesti odijelila od opće Crkve, 431. godine, nakon Efeškog sabora koji je osudio patrijarha Nestorija kao krivovjerca. Mnogi njegovi sljedbenici pobjegli su u Perziju gdje je već postojala snažna mjesna Crkva koja je prihvatila Nestorijev nauk. Ta se Crkva razvila u misionarsku Crkvu koja je do 13. st. imala stotine biskupija i metropolija u Kini i Indiji, prevela Bibliju na kineski jezik i u svoje vrijeme bila najveća crkvena zajednica u kršćanstvu. Tijekom 14. stoljeća asirsku Crkvu je gotovo posve uništio mongolski osvajač Tamerlan te je svedena na malobrojnu zajednicu koja se povukla u gorja Hakkarija u istočnoj Turskoj i sjevernom Iraku gdje je izolirano živjela do 20. stoljeća kada je ponovno doživjela progone i desetkovanja od strane Osmanlija i Kurda. Najnoviji islamistički terorizam na Bliskom Istoku dodatno je raspršio asirske kršćane diljem svijeta.

  U 16. st. jedan dio te Crkve se odvojio i obnovio zajedništvo s Rimskom Crkvom te je tako nastala Kaldejska katolička Crkva. Obje Crkve danas imaju oko 1.5 milijuna vjernika koji žive na svim kontinentima svijeta, a tek manji broj u samom Iraku. Veći broj asirskih kršćana ostao je do danas u Indiji, u pokrajini Kerala, na Malabarskoj obali, gdje je tijekom povijesti nastala i nova, s Rimom sjedinjena Crkva koja se naziva Siro-malabarska katolička Crkva i koja broji više milijuna vjernika.

  Sve te Crkve služe se istočno-sirijskim ili asirsko-kaldejskim obredom koji je vrlo arhaičan i koji još koristi drevni siro-aramejski (Isusov) jezik u liturgiji. Godine 1994. patrijarh mar Dinkha IV. i papa sv. Ivan Pavao II. potpisali su zajedničku kristološku deklaraciju u kojoj se izražava zajednička vjera obje Crkve po pitanju Kristove bogočovječanske naravi kao i zajedničko poimanje sedam svetih sakramenata, čime je i službeno završen spor tzv. „nestorijanskog krivovjerja“ između dviju Crkava te se asirski kršćani i njihova Crkva više ne nazivaju „nestorijancima“. Između Asirske Crkve Istoka i njezine katoličke blizanke Kaldejske katoličke Crkve postoji i službeni dogovor o zajedničkom pristupanju sakramentima između pripadnika tih dviju Crkava istočno-sirskoga obreda i baštine.

 • Newly created posts will remain inaccessible for others until approved by a moderator.

  • :)
  • :(
  • ;)
  • :P
  • ^^
  • :D
  • ;(
  • X(
  • :*
  • :|
  • 8o
  • =O
  • <X
  • ||
  • :/
  • :S
  • X/
  • 8)
  • ?(
  • :huh:
  • :rolleyes:
  • :love:
  • 8|
  • :cursing:
  • :thumbdown:
  • :thumbup:
  • :sleeping:
  • :whistling:
  • :evil:
  • :saint:
  • <3
  • :!:
  • :?:
  The maximum number of attachments: 10
  Maximum file size: 2 MB
  Allowed extensions: bmp, gif, jpeg, jpg, pdf, png, txt, webp, zip
   You can sort the options with drag and drop to change their order. You can create up to 20 options.
   The results are invisible unless the poll ended or the user voted.

  Participate now!

  Nemaš korisnički račun. Registriraj se da bi bio član forumske zajednice.