Podsticaji i darovi Duha svetoga

 • Gari E. Stivenson

  Gledajući kroz prizmu Jevanđelja, Bog daruje svoju decu mnogim duhovnim darovima, čineći ih duhovno nadarenim ljudima. Članovi Crkve koji se drže zaveta darivani su darovima Duha, koji uključuju dar svedočanstva o Isusu Hristu kao našem Spasitelju, dar Svetog Duha, dar vere da isceljuju i budu isceljeni, dar raspoznavanja duhova, dar primanja čuda i darove mudrosti i znanja. Gospod nas poziva da svesrdno tražimo najbolje darove, i to duhovne darove. Daje nam duhovne darove da bi nas blagoslovio i da ih koristimo u blagosiljanju drugih

  Korišćenje duhovnih darova zahteva duhovno vežbanje. „Imati vođstvo Svetog Duha u svom životu zahteva duhovni rad. Ovo delo uključuje usrdnu molitvu i dosledno proučavanje Svetih pisama. Takođe, uključuje držanje zaveta i Božjih zapovesti… Uključuje i dostojno uzimanje pričesti svake nedelje.”

  Koji su plodovi korišćenja duhovnih darova? Oni uključuju podsticaje Duha koji nam pomažu da se suočimo sa svakodnevnim potrebama i pokazuju nam šta da radimo i kažemo i koji su blagoslovi mira i utehe. Kada slušamo i delujemo na osnovu ovih duhovnih podsticaja, Sveti Duh veliča naše sposobnosti i kapacitete da daleko prevaziđemo ono što možemo sami. Ovi dragoceni duhovni darovi će nam pomoći u svakom aspektu našeg života.

  U predstojećim danima (koji dolaze) nemoguće je duhovno preživeti bez usmeravajućeg, poučavajućeg i utešiteljskog uticaja Svetog Duha.

  Podsticaji Duha su veoma lični i primamo ih na različite načine.

  On može biti naš stalni saradnik, ali on govori suptilnim, tihim tonom. Prorok Ilija je otkrio da glas Gospodnji nije bio u vetru, zemljotresu ili vatri, nego je bio „glas tih”. To „nije [bio] glas groma”, nego „tih glas savršene blagosti, kao da beše šapat”, a ipak „prodiraše do same duše”.

  Duh ne privlači našu pažnju vikanjem ili drmanjem teškom rukom. Umesto toga šapuće. Čini to toliko blago da ako smo zaokupljeni, možda ga uopšte ne osetimo..

  Buka, galama i svađa koji preovladavaju u svetu mogu nadjačati mirne, tihe utiske od Svetog Duha. Pronađite mirno mesto, sveti prostor gde možete tražiti da primite usmerenje od Duha.

  Duhovne stvari se ne mogu nametnuti. Možete negovati stav i okruženje koji prizivaju Duha, i možete se pripremiti, ali ne možete diktirati kako i kada dolazi nadahnuće. Budite strpljivi i verujte da ćete primiti ono što vam je potrebno kada dođe vreme.

  Koristite svoje najbolje rasuđivanje. Ponekad želimo da nas Duh vodi u svemu. Međutim, Gospod često želi da koristimo svoju Bogom danu inteligenciju i delujemo na načine koji su u skladu sa našim najboljim razumevanjem.

  Želja da nas Gospod vodi je snaga, ali treba da je prati razumevanje da naš Nebeski Otac mnoge odluke prepušta našem ličnom izboru. Osobe koje pokušavaju da svako donošenje odluka prebace na Gospoda i mole se za otkrivenje u svakom izboru, brzo će se naći u okolnostima u kojima se mole za smernice i ne primaju ih.

  Trebalo bi da proučavamo stvari u svom umu… Onda bi trebalo da se molimo za smernice i postupamo prema njima… Ako ne primimo uputstva, trebalo bi da postupamo po svom najboljem rasuđivanju.

  "Nekima se daje Svetim Duhom da znaju da je Isus Hrist Sin Božji, i da beše raspet zbog greha sveta. Drugima se daje da veruju njihovim rečima, kako bi takođe mogli da imaju večni život ako nastave da budu verni. I opet, nekima se daje Svetim Duhom da poznaju razlike u službi, kako bude milo istome Gospodu, i po Gospodnjoj volji, koji prilagođava svoju milost prema okolnostima u kojima su deca čovečja. I opet, nekima se Svetim Duhom daje da prepoznaju različita delovanja, da li su od Boga, kako bi objave Duha mogle biti date na korist svakome. I opet, zaista, kažem vam, nekima se daje, Duhom Božjim, reč mudrosti. Drugome se daje reč znanja, da svako može biti poučavan da bude mudar i da ima znanje. I opet, nekima se daje da imaju veru da budu isceljeni; A drugima se daje da imaju veru da isceljuju. I opet, nekima se daje da čine čuda; I drugima se daje da proriču; A drugima da raspoznaju duhove. I opet, nekima se daje da govore jezicima; A drugima se daje da tumače jezike." (Učenje i zaveti 46:13–25).

  "Stoga, čuvajte se da ne biste bili obmanuti; i da ne biste bili obmanuti iskreno težite najboljim darovima, uvek se sećajući zbog čega su dati; Jer zaista, kažem vam, dati su na korist onima koji me ljube i drže sve zapovesti moje, i onome koji nastoji da tako čini; da svi mogu imati koristi koji traže ili ištu od mene, koji ištu, a ne zarad znaka da bi trošili u požudama svojim. I svi ovi darovi dolaze od Boga, na korist deci Božjoj." (Učenje i zaveti 46:8–9, 26)

 • Newly created posts will remain inaccessible for others until approved by a moderator.

  • :)
  • :(
  • ;)
  • :P
  • ^^
  • :D
  • ;(
  • X(
  • :*
  • :|
  • 8o
  • =O
  • <X
  • ||
  • :/
  • :S
  • X/
  • 8)
  • ?(
  • :huh:
  • :rolleyes:
  • :love:
  • 8|
  • :cursing:
  • :thumbdown:
  • :thumbup:
  • :sleeping:
  • :whistling:
  • :evil:
  • :saint:
  • <3
  • :!:
  • :?:
  The maximum number of attachments: 10
  Maximum file size: 2 MB
  Allowed extensions: bmp, gif, jpeg, jpg, pdf, png, txt, webp, zip
   You can sort the options with drag and drop to change their order. You can create up to 20 options.
   The results are invisible unless the poll ended or the user voted.

  Participate now!

  Nemaš korisnički račun. Registriraj se da bi bio član forumske zajednice.