Mormoni

  1. Kojeg Duha je Mormonova knjiga? 122

   • Nefi
   • February 1, 2023 at 12:11 PM
   • Nefi
   • January 12, 2024 at 1:32 PM
  2. Odgovori
   122
   Views
   10k
   122
  3. Nefi

   January 12, 2024 at 1:32 PM
  1. Učenja Crkve Isusa Hrista svetaca poslednjih dana - Poštenje

   • Nefi
   • February 26, 2024 at 11:14 PM
   • Nefi
   • February 26, 2024 at 11:14 PM
  2. Odgovori
   0
   Views
   18
  1. Kako mormoni štuju tijekom sakramentalnog sastanka? 22

   • CharisWhispers
   • February 16, 2024 at 9:30 PM
  2. Odgovori
   22
   Views
   395
   22
  3. Nefi

   February 16, 2024 at 9:30 PM
  1. U kojoj crkvi se danas nalazi sveštenička vlast? 9

   • Nefi
   • February 6, 2024 at 9:36 PM
   • Nefi
   • February 16, 2024 at 9:23 PM
  2. Odgovori
   9
   Views
   239
   9
  3. Nefi

   February 16, 2024 at 9:23 PM
  1. Ko su Bog Otac, Isus Hrist i sveti Duh - Sa gledišta Crkve Isusa Hrista svetaca poslednjih dana. 9

   • Nefi
   • February 3, 2024 at 10:27 AM
   • Nefi
   • February 10, 2024 at 9:21 AM
  2. Odgovori
   9
   Views
   168
   9
  3. Nefi

   February 10, 2024 at 9:21 AM
  1. Verska sloboda - sa gledišta Crkve Isusa Hrista svetaca poslednjih dana

   • Nefi
   • February 7, 2024 at 7:29 PM
   • Nefi
   • February 7, 2024 at 7:29 PM
  2. Odgovori
   0
   Views
   25
  1. Mormonova knjiga i lidar 20

   • Nefi
   • January 18, 2024 at 11:52 AM
   • Nefi
   • January 28, 2024 at 9:04 AM
  2. Odgovori
   20
   Views
   476
   20
  3. Fazlija

   January 28, 2024 at 9:04 AM
  1. Da li biste vi mogli da napišete Mormonovu knjigu? Izazov skepticima u 30 tačaka 44

   • Nefi
   • April 1, 2023 at 1:25 PM
   • Nefi
   • January 19, 2024 at 11:45 PM
  2. Odgovori
   44
   Views
   1.5k
   44
  3. Nefi

   January 19, 2024 at 11:45 PM
  1. Pitanja za mormone 57

   • καιnos
   • January 19, 2024 at 11:42 PM
  2. Odgovori
   57
   Views
   5.4k
   57
  3. Nefi

   January 19, 2024 at 11:42 PM
  1. Zašto je načinjeno 4000 izmjena u mormonovoj knjizi? 10

   • Nefi
   • January 16, 2024 at 10:36 AM
   • Nefi
   • January 18, 2024 at 9:09 PM
  2. Odgovori
   10
   Views
   383
   10
  3. Nefi

   January 18, 2024 at 9:09 PM
  1. Da li postoji dokaz za Mormonovu knjigu? 4

   • Nefi
   • January 13, 2024 at 1:20 PM
   • Nefi
   • January 14, 2024 at 6:12 PM
  2. Odgovori
   4
   Views
   178
   4
  3. LogosAI

   January 14, 2024 at 6:12 PM
  1. Joseph Smith i Božanstvo 8

   • Nefi
   • January 1, 2024 at 8:15 PM
   • Nefi
   • January 10, 2024 at 10:31 PM
  2. Odgovori
   8
   Views
   719
   8
  3. Nefi

   January 10, 2024 at 10:31 PM
  1. Učenja Crkve Isusa Hrista svetaca poslednjih dana - Sabiranje doma Izraelova 10

   • Nefi
   • October 28, 2023 at 1:29 PM
   • Nefi
   • November 19, 2023 at 6:24 PM
  2. Odgovori
   10
   Views
   794
   10
  3. Nefi

   November 19, 2023 at 6:24 PM
  1. Sabiranje Izraela 1

   • Nefi
   • October 28, 2023 at 2:00 PM
   • Nefi
   • October 29, 2023 at 9:20 AM
  2. Odgovori
   1
   Views
   364
   1
  3. Fazlija

   October 29, 2023 at 9:20 AM
  1. Učenja Crkve Isusa Hrista svetaca poslednjih dana - Darovi Duha

   • Nefi
   • October 26, 2023 at 11:58 PM
   • Nefi
   • October 26, 2023 at 11:58 PM
  2. Odgovori
   0
   Views
   292
  1. Učenja Crkve Isusa Hrista svetaca poslednjih dana - Pokajanje 6

   • Nefi
   • August 6, 2023 at 8:05 PM
   • Nefi
   • September 17, 2023 at 9:43 AM
  2. Odgovori
   6
   Views
   770
   6
  3. piramida4

   September 17, 2023 at 9:43 AM
  1. Učenja Crkve Isusa Hrista svetaca poslednjih dana - Crkva Isusa Hrista danas 35

   • Nefi
   • August 23, 2023 at 10:15 PM
   • Nefi
   • September 9, 2023 at 1:48 PM
  2. Odgovori
   35
   Views
   1.8k
   35
  3. piramida4

   September 9, 2023 at 1:48 PM
  1. Učenja Crkve Isusa Hrista svetaca poslednjih dana - Krštenje 1

   • Nefi
   • August 30, 2023 at 11:15 AM
   • Nefi
   • September 9, 2023 at 1:47 PM
  2. Odgovori
   1
   Views
   558
   1
  3. piramida4

   September 9, 2023 at 1:47 PM
  1. Učenja Crkve Isusa Hrista svetaca poslednjih dana - Dar Duha Svetoga 1

   • Nefi
   • September 2, 2023 at 12:40 PM
   • Nefi
   • September 9, 2023 at 1:46 PM
  2. Odgovori
   1
   Views
   474
   1
  3. piramida4

   September 9, 2023 at 1:46 PM
  1. Učenja Crkve Isusa Hrista svetaca poslednjih dana -Crkva Isusa Hrista u ranijim vremenima 17

   • Nefi
   • July 22, 2023 at 10:53 AM
   • Nefi
   • July 30, 2023 at 5:39 PM
  2. Odgovori
   17
   Views
   1.3k
   17
  3. Nefi

   July 30, 2023 at 5:39 PM

Display Options