• .

  GDJE U istinitoj
  Božjoj Očevoj Jahvinoj Riječi – BIBLIJI,
  PIŠE – koji stih
  ;

  ---------------------

  1.

  Da je Božji SIN Yehoshua Pomazanik za sebe rekao da je On Bog?

  Gdje je Yehoshua rekao – Ja sam Bog! - ?


  2.

  Da je Sveti Duh za sebe rekao da je On Bog?

  Gdje je SD rekao – Ja sam Bog! - ?


  3.

  Da je Božji SIN Yehoshua Pomazanik za sebe rekao da je On sve stvorio?

  Gdje je Yehoshua rekao – Ja sam stvorio…….! Ja sam Stvoritelj! - ?


  4.

  Da je Sveti Duh za sebe rekao da je On sve stvorio?

  Gdje je SD rekao – Ja sam stvorio…….! Ja sam Stvoritelj! - ?


  5.

  Da je Božji SIN Yehoshua Pomazanik za sebe rekao da se ljudi

  trebaju Njemu klanjati kao Bogu?


  6.

  Da je Sveti Duh za sebe rekao da se ljudi

  trebaju Njemu klanjati kao Bogu?


  7.

  Da je Božji SIN Yehoshua Pomazanik za sebe rekao da je On Alfa i Omega?

  Gdje je Yehoshua rekao – Ja sam A&0! - ?


  8.

  Da je Sveti Duh za sebe rekao da je On Alfa i Omega?

  Gdje je SD rekao – Ja sam A&0! - ?


  9.

  Trojstvo, 3 Božanske Osobe, Trojedini Bog, Trojednaki,

  BogoČovjek, Bog u tijelu, Bog se rodio, BogoRodica...?


  10.

  Da za spasenje treba vjerovati da je SIN Yehoshua Pomazanik = Bog?


  11.

  Da za spasenje treba vjerovati da je SD Bog?


  12.

  Da za spasenje treba vjerovati u TTT?

  -------------


  Da li imaš jasne nedvosmislene stihove za gornje???

  Jer to gornje je temelj tvoje vjere!!!

  Ako ti je to temelj – onda imaš u Bibliji masu takovih stihova.


  ALI – ako nema takovih stihova - a NEMA IH –

  onda tvoj nauk nije Biblijski.

  Onda ti imaš dogmatski nauk – NE-Biblijski.

  A pošto NIJE Božji Očev Jahvin,
  onda je od Oca Laži!

  Biblija jasno kaže na mnogo mjesta -
  NE DODAJI NE ODUZIMAJ NE PREKO NAPISANOGA!!!

 • Što su naučavali prednicejski oci o trojstvu

  Justin Mučenik, koji .je umro oko 165. g. n. e., nazvao je predljudskog Isusa stvorenim anđelom, rekavši da je on "različit ... od onog Boga koji je sve stvorio". Nadalje, rekao je da je Isus podređen Bogu I da "nikada nije učinio nešto sto od njega Stvorltelj nije ... tražio da učini ili kaže".
  Irenej, koji je umro aka 200. g. n. e., rekao je da je predljudskl Isus egzistirao odvojeno od Boga I bio podređen.
  On je pokazao da Isus nije ravan "istinitom/pravom i jedinom Bogu", koji je "iznad svega, osim kojeg nema drugog". Klement Aleksandrijski, koji je umro aka 215. g. n. e., označio je Isusa u njegovom predljudskom postojanju "stvorenjem", a Boga "nestvorenim, neprolaznim i jedinim pravim Bogom".
  On je rekao da je Sin "najbliži jedinom svemogućem Ocu", ali da mu nije ravan. Tertulijan, koji je umro oko 230.g.n.e.naučavao je da je Bog najviši.
  On je zapazio: "Budući da je Otac veći razlikuje se od Sina; kao sto je i onaj koji rađa različit od onog koji je rođen; onaj koji Šalje različit je od onoga koji je poslan. "Također je rekao: "Bilo je vrijeme kad Sin još nije postojao ... Prije nego je sve stvoreno, Bog je bio sam. " Hipolit, koji je umro ako 235. g.n e.,pisao je da je Bog "jedan Bog, prvi i Jedini Stvoritelj i Gospodar svega i sviju", i "nista mu nije po starosti ravno ... Nego je bio jedan, sam po sebi; koji je, jer je to želio, dozvao u postojanje ono sto prije nije postojalo", kao što je to bilo sa stvorenim predljudskim Isusam.
  Origen, koji je umro oko 250. g. n. e., rekao je: "Otac i Sin su ... U pogledu svoga bitka ... dvije (s)tvari"; "u usporedbi s Ocem, (Sin) je sasvim malo svjetlo". Obuhvativši povijesne dokaze, Alvan Lamson kaze u svom djelu The Church of the First Three Cen turies (Ckrva u prva tri stoljeca): "Danasnja popularna nauka o Trojstvu ... ne dobiva podršku iz riječi Justina Mučenika, a ova primjerdba može se proširiti na sve perdnicejske oce, to jest, na sve kršćanske pisce prvih 300 godina nakon Kristova rođenja.
  Istina, oni govore o Ocu,Sinu i...svetom Duhu,ali ne kao međusobno ravnima, kao o nekoj nu­meričkoj biti ne kao o tri u jednom, u onom smislu kao što to sada naučavaju trinitarijanci. Zapravo, upravo je suprotno."
  Prema tome, Biblija i povijest potvrđuju da je Trojstvo bilo nepoznato u biblijska vremena i nekoliko stoljeća nakon toga.

  "Ništa ne ukazuje na to da je neki biblijski pisac čak samo naslućivao Trojstvo u Bogu"
  (The Triune God).

  Padanje je iskustvo. Borba je karakter. Ne predati se je život!


 • Da li u Bibliji igdje nalazimo riječ trojstvo - reći će te ne. Je li trojstvo biblijskih nauka ili poganska doktrina koja je ušla u crkvu?

  DUH SVETI JE IZVORNI I TEMELJNI BOG a ne samo neka tekuća "sila"....Bog je samim time što je "svet" po sebi i što daje blagoslov. "Sila" ne blagoslivlja.

  KRIST JE BOG .... pa je samim time tzv. trojstvo funkcionalno objašnjeno, ali na pravi način a ne kao "tri osobe" ...

  Trojstvo je razvojna nauka a ne nauk "na tacni" ili "gdje se spominje pojam trojstvo"?. Bog je u "početku" bio samo kao impersonalni sedmosvjetlosni ili sedmostrukturalni (Otkrivenje 1:4) Duh Sveti, a kad je ušao u stvaralački čin prvo je sebi u predstvaralačkom činu dodjelio dvije duhovne forme koje su bile unutarnje emanacije, emanirani "Otac" i preemanirani "Sin"... kako bi svojoj duhovnoj djeci (ivične emanacije) bio vidljiv i osobno dostupan. Sin, Krist je Bog samim time što ima svoj impersonalni sveprožimajući aspekt, što je duh u Duhu Svetom i temeljem toga je sveprožimajući; "sve u njemu ima svoje postojanje" Sin je dakle održavatelj svijeta (kao i Otac) temeljem svoje uloge u stvaralačkom činu (sustvaralac) .Sveprožetost je "koža boštva"... Otac ne može dati Sinu da bude sveprožimajući, a time i Bog. Bog se samo može biti a ne postati.

  U novom zavjetu trojstvo se spominje kao blagoslov od "Oca, Sina i Duha Svetoga". Valja razumjeti da se ne smiju u jednu hrpu miješati Bog i stvorenje i "sila". Bog je velik, izvor, nezavisan i odvojen od stvorenja i ne dozvoljava sebi objedinjavanje s anižim od sebe u stilu " blagoslov od mene, moga Sina i moje sile duha svetoga". To bi bilo smiješno ili spuštanje sebe /Boga/ na niske grane. A sve je razumljivo tek ako su i Sin i Duh Svetoga Boga. Bog je uvjetno rečeno "veći" od sina što raspolaže sa svojih šest duhova Duha Svetoga a Sin samo sa jednim ili sedmim duhom u Duhu Svetom. Ne treba poznavati i podstrukturu duhova u Duhu Svetome pa da bi se ovo razumjelo i da bi se razumjelo na koji način su Otac i sin "JEDNO" u svojoj unutarnjoj jednoti, dok su na drugoj razini jedno Sin i stvorenja ( "pobjednici") jedno na drugačiji način. Da vam je mnogo toga od ovdje napisanog nejasno, točno je. Da me ne možeš demantirati točno je. da vam ovo sve mogu vrlo stručno i napširoko objašnjavati i dokazivati-mogu, ali neću, nije vrijeme za vas a ni za mene da istupam na taj način. Zato sam ja evo ovdje "Neugodni" jer nisam baš zgodan sugovornik, jer imam iskustva kako reagiraju diskutanti samnom i znam što je smisleno napisati i na koja pitanja odgovoriti a što nije smisleno i poželjno meni. No tu sam da vam donekle dignem vaše teološko obrazovanje, da u vama probudim pitanja i traganja i razmišljanja... i zato sam pametnim ljudima veoma poželjan sugovornik. Da me ne možeš demantirati točno je. da vam ovo sve mogu vrlo stručno i naširoko objašnjavati i dokazivati-mogu, ali neću, nije vrijeme za vas a ni za mene da istupam na taj način. Zato sam ja evo ovdje "Neugodni" jer nisam baš zgodan sugovornik, jer imam iskustva kako reagiraju diskutanti samnom i znam što je smisleno napisati i na koja pitanja odgovoriti a što nije smisleno i poželjno meni. No tu sam da vam donekle dignem vaše teološko obrazovanje, da u vama probudim pitanja i traganja i razmišljanja... i zato sam pametnim ljudima veoma poželjan sugovornik. Da me ne možeš demantirati točno je. da vam ovo sve mogu vrlo stručno i napširoko objašnjavati i dokazivati-mogu, ali neću, nije vrijeme za vas a ni za mene da istupam na taj način. Zato sam ja evo ovdje "Neugodni" jer nisam baš zgodan sugovornik, jer imam iskustva kako reagiraju diskutanti samnom i znam što je smisleno napisati i na koja pitanja odgovoriti a što nije smisleno i poželjno meni. No tu sam da vam donekle dignem vaše teološko obrazovanje, da u vama probudim pitanja i traganja i razmišljanja... i zato sam pametnim ljudima veoma poželjan sugovornik. jer imam iskustva kako reagiraju diskutanti samnom i znam što je smisleno napisati i na koja pitanja odgovoriti a što nije smisleno i poželjno meni. No tu sam da vam donekle dignem vaše teološko obrazovanje, da u vama probudim pitanja i traganja i razmišljanja... i zato sam pametnim ljudima veoma poželjan sugovornik. jer imam iskustva kako reagiraju diskutanti samnom i znam što je smisleno napisati i na koja pitanja odgovoriti a što nije smisleno i poželjno meni. No tu sam da vam donekle dignem vaše teološko obrazovanje, da u vama probudim pitanja i traganja i razmišljanja... i zato sam pametnim ljudima veoma poželjan sugovornik. Jednu osobu koju sam zamjetio ovdje odmah sam stavio u ignore, jer ju znam i znam da nije zahvalan diskutant. Imam iskustva, ne mogu si dopustiti svakakvu raspravu kao gubljenje vremena ...

  Edited 7 times, last by Neugodni (November 27, 2022 at 7:08 PM).


 • DUH SVETI JE IZVORNI I TEMELJNI BOG a ne samo neka tekuća "sila"....Bog je samim time što je "svet" po sebi i što daje blagoslov. "Sila" ne blagoslivlja.

  KRIST JE BOG .... pa je samim time tzv. trojstvo funkcionalno objašnjeno, ali na pravi način a ne kao "tri osobe" ...

  Trojstvo je razvojna nauka a ne nauk "na tacni" ili "gdje se spominje pojam trojstvo"?. Bog je u "početku" bio samo kao impersonalni sedmosvjetlosni ili sedmostrukturalni (Otkrivenje 1:4) Duh Sveti, a kad je ušao u stvaralački čin prvo je sebi u predstvaralačkom činu dodjelio dvije duhovne forme koje su bile unutarnje emanacije, emanirani "Otac" i preemanirani "Sin"... kako bi svojoj duhovnoj djeci (ivične emanacije) bio vidljiv i osobno dostupan. Sin, Krist je Bog samim time što ima svoj impersonalni sveprožimajući aspekt, što je duh u Duhu Svetom i temeljem toga je sveprožimajući; "sve u njemu ima svoje postojanje" Sin je dakle održavatelj svijeta (kao i Otac) temeljem svoje uloge u stvaralačkom činu (sustvaralac) .Sveprožetost je "koža boštva"... Otac ne može dati Sinu da bude sveprožimajući, a time i Bog. Bog se samo može biti a ne postati.

  U novom zavjetu trojstvo se spominje kao blagoslov od "Oca, Sina i Duha Svetoga". Valja razumjeti da se ne smiju u jednu hrpu miješati Bog i stvorenje i "sila". Bog je velik, izvor, nezavisan i odvojen od stvorenja i ne dozvoljava sebi objedinjavanje s anižim od sebe u stilu " blagoslov od mene, moga Sina i moje sile duha svetoga". To bi bilo smiješno ili spuštanje sebe /Boga/ na niske grane. A sve je razumljivo tek ako su i Sin i Duh Svetoga Boga. Bog je uvjetno rečeno "veći" od sina što raspolaže sa svojih šest duhova Duha Svetoga a Sin samo sa jednim ili sedmim duhom u Duhu Svetom. Ne treba poznavati i podstrukturu duhova u Duhu Svetome pa da bi se ovo razumjelo i da bi se razumjelo na koji način su Otac i sin "JEDNO" u svojoj unutarnjoj jednoti, dok su na drugoj razini jedno Sin i stvorenja ( "pobjednici") jedno na drugačiji način. Da vam je mnogo toga od ovdje napisanog nejasno, točno je. Da me ne možeš demantirati točno je. da vam ovo sve mogu vrlo stručno i napširoko objašnjavati i dokazivati-mogu, ali neću, nije vrijeme za vas a ni za mene da istupam na taj način. Zato sam ja evo ovdje "Neugodni" jer nisam baš zgodan sugovornik, jer imam iskustva kako reagiraju diskutanti samnom i znam što je smisleno napisati i na koja pitanja odgovoriti a što nije smisleno i poželjno meni. No tu sam da vam donekle dignem vaše teološko obrazovanje, da u vama probudim pitanja i traganja i razmišljanja... i zato sam pametnim ljudima veoma poželjan sugovornik. Da me ne možeš demantirati točno je. da vam ovo sve mogu vrlo stručno i naširoko objašnjavati i dokazivati-mogu, ali neću, nije vrijeme za vas a ni za mene da istupam na taj način. Zato sam ja evo ovdje "Neugodni" jer nisam baš zgodan sugovornik, jer imam iskustva kako reagiraju diskutanti samnom i znam što je smisleno napisati i na koja pitanja odgovoriti a što nije smisleno i poželjno meni. No tu sam da vam donekle dignem vaše teološko obrazovanje, da u vama probudim pitanja i traganja i razmišljanja... i zato sam pametnim ljudima veoma poželjan sugovornik. Da me ne možeš demantirati točno je. da vam ovo sve mogu vrlo stručno i napširoko objašnjavati i dokazivati-mogu, ali neću, nije vrijeme za vas a ni za mene da istupam na taj način. Zato sam ja evo ovdje "Neugodni" jer nisam baš zgodan sugovornik, jer imam iskustva kako reagiraju diskutanti samnom i znam što je smisleno napisati i na koja pitanja odgovoriti a što nije smisleno i poželjno meni. No tu sam da vam donekle dignem vaše teološko obrazovanje, da u vama probudim pitanja i traganja i razmišljanja... i zato sam pametnim ljudima veoma poželjan sugovornik. jer imam iskustva kako reagiraju diskutanti samnom i znam što je smisleno napisati i na koja pitanja odgovoriti a što nije smisleno i poželjno meni. No tu sam da vam donekle dignem vaše teološko obrazovanje, da u vama probudim pitanja i traganja i razmišljanja... i zato sam pametnim ljudima veoma poželjan sugovornik. jer imam iskustva kako reagiraju diskutanti samnom i znam što je smisleno napisati i na koja pitanja odgovoriti a što nije smisleno i poželjno meni. No tu sam da vam donekle dignem vaše teološko obrazovanje, da u vama probudim pitanja i traganja i razmišljanja... i zato sam pametnim ljudima veoma poželjan sugovornik. Jednu osobu koju sam zamjetio ovdje odmah sam stavio u ignore, jer ju znam i znam da nije zahvalan diskutant. Imam iskustva, ne mogu si dopustiti svakakvu raspravu kao gubljenje vremena ...


  .

  GDJE U istinitoj
  Božjoj Očevoj Jahvinoj Riječi – BIBLIJI,
  PIŠE – koji stih
  ;

  ---------------------

  1.

  Da je Božji SIN Yehoshua Pomazanik za sebe rekao da je On Bog?

  Gdje je Yehoshua rekao – Ja sam Bog! - ?


  2.

  Da je Sveti Duh za sebe rekao da je On Bog?

  Gdje je SD rekao – Ja sam Bog! - ?


  3.

  Da je Božji SIN Yehoshua Pomazanik za sebe rekao da je On sve stvorio?

  Gdje je Yehoshua rekao – Ja sam stvorio…….! Ja sam Stvoritelj! - ?


  4.

  Da je Sveti Duh za sebe rekao da je On sve stvorio?

  Gdje je SD rekao – Ja sam stvorio…….! Ja sam Stvoritelj! - ?


  5.

  Da je Božji SIN Yehoshua Pomazanik za sebe rekao da se ljudi

  trebaju Njemu klanjati kao Bogu?


  6.

  Da je Sveti Duh za sebe rekao da se ljudi

  trebaju Njemu klanjati kao Bogu?


  7.

  Da je Božji SIN Yehoshua Pomazanik za sebe rekao da je On Alfa i Omega?

  Gdje je Yehoshua rekao – Ja sam A&0! - ?


  8.

  Da je Sveti Duh za sebe rekao da je On Alfa i Omega?

  Gdje je SD rekao – Ja sam A&0! - ?


  9.

  Trojstvo, 3 Božanske Osobe, Trojedini Bog, Trojednaki,

  BogoČovjek, Bog u tijelu, Bog se rodio, BogoRodica...?


  10.

  Da za spasenje treba vjerovati da je SIN Yehoshua Pomazanik = Bog?


  11.

  Da za spasenje treba vjerovati da je SD Bog?


  12.

  Da za spasenje treba vjerovati u TTT?

  -------------


  Da li imaš jasne nedvosmislene stihove za gornje???

  Jer to gornje je temelj tvoje vjere!!!

  Ako ti je to temelj – onda imaš u Bibliji masu takovih stihova.


  ALI – ako nema takovih stihova - a NEMA IH –

  onda tvoj nauk nije Biblijski.

  Onda ti imaš dogmatski nauk – NE-Biblijski.

  A pošto NIJE Božji Očev Jahvin,
  onda je od Oca Laži!

  Biblija jasno kaže na mnogo mjesta -
  NE DODAJI NE ODUZIMAJ NE PREKO NAPISANOGA!!!

 • I ja sam procitao vise puta Bibliju i stvarno nigde nisam nasao rec Trojstvo. A onda sam shvatio da ako citam original, necemo naci ni jednu nasu recu u Bibliji. Mora da postoji neki bolji argumenat nego to. :)

  Blago (Makarios) onima koji su čistog srca, jer će Boga videti
  Milost Gospoda Isusa Hrista, Božija ljubav i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama.

 • Postoje dvije vrste trojstva, 3 u 1 i 1 u 3. Prvo je najpopularnije u koje vjeruje velika većina kršćana - postoje tri suvječne osobe koje čine jednog Boga. Ovo 1 u 3 je poznato još kao modalizam, kojeg je još u prvim vjekovima utemeljio Sabelije. Ono kaže da postoji jedan Bog, koji se otkriva u 3 službe. Nekad je to Otac, nekad Sin, a nekad Sv. Duh. Na našim prostorima postoje kršćani koji vjeruju tako, najpoznatiji od njih su Branhamovci.

  Padanje je iskustvo. Borba je karakter. Ne predati se je život!


 • Postoje dvije vrste trojstva, 3 u 1 i 1 u 3. Prvo je najpopularnije u koje vjeruje velika većina kršćana - postoje tri suvječne osobe koje čine jednog Boga. Ovo 1 u 3 je poznato još kao modalizam, kojeg je još u prvim vjekovima utemeljio Sabelije. Ono kaže da postoji jedan Bog, koji se otkriva u 3 službe. Nekad je to Otac, nekad Sin, a nekad Sv. Duh. Na našim prostorima postoje kršćani koji vjeruju tako, najpoznatiji od njih su Branhamovci.


  Nisam siguran da bi se modalizam mogao svrstati u jednu vrstu trojstva. Nijedan ozibljan teolog tokom istorije nije to radio. Modalizam je odbacen kao jeres jos u 3. veku.

  Blago (Makarios) onima koji su čistog srca, jer će Boga videti
  Milost Gospoda Isusa Hrista, Božija ljubav i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama.


 • Nisam siguran da bi se modalizam mogao svrstati u jednu vrstu trojstva. Nijedan ozibljan teolog tokom istorije nije to radio. Modalizam je odbacen kao jeres jos u 3. veku.


  Pošto vidim da vjeruješ u trojstvo, evo pitanja. Isus je bio čovjek i kao mi bio kušan. Da je Isus sagriješio, što bi bilo s njim? Ako je on vječan Bog sa Ocem i SD, znači jedan dio trojstva bi bio grešan, ali kako je Bog vječan i ne može umrijeti, onda bi Isus kao grešnik morao živjeti sa druga dva Boga?! S druge strane ako je Isus učinjen Bogom, rođenjem u vječnosti, ako bi sagriješio, bio bi uništen, ostao bi sam Bog jedini vječan, kako kaže poslanica Titu ili Judina.

  Padanje je iskustvo. Borba je karakter. Ne predati se je život!

 • Radije bih postavio par pitanja.
  Ko je poslao Isusa?
  Ko je pripremio telo Isusu?
  Za koga je Isus rekao da je veći od njega?
  Ko je Isusov Bog?
  Po čijoj volji Isus radi sve?
  Koga je Isus molio da ga zaobidje čaša?
  Ko je vaskrsao Isusa?
  Pored koga je Isus seo na nebesima?


 • Ovo je jako loš argument. Za original ćeš dobiti prevod, a trojstva nema ni u originalu, niti u nekom od prevoda.


  Pa moguce je da je los argumenat ako bih ga ja koristio. A sto se tice prevoda, uopste nije pitanje da postoje reci koje mi hriscani koristimo a koje uopste nisu u Bibliji niti u originalu a niti u literalnom prevodu. N primer rec "krštenje" ne postoji u originalu iako ga tako prevovde. Grcka rec "baptizo" nema veze sa recju "krstenje", pa ipak ga je m i koristimo zato sto se tako koristi. Rec "Trojstvo" nije u Bibliji ali se koristi da oznaci jedan koncept. A sada da li je taj koncept biblijski ili nije, to je druga stvar. Argumentovana diskusija koja ima neke duhovne vrednosti se ne bavi recima nekog jezika, nego se bavi konceptima. Ako je koncept ispravan, onda nema veze koje se reci koriste. Tako ja vidim stvari, a ne mora da se svi slazemo oko toga.

  Blago (Makarios) onima koji su čistog srca, jer će Boga videti
  Milost Gospoda Isusa Hrista, Božija ljubav i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama.


 • Pošto vidim da vjeruješ u trojstvo, evo pitanja. Isus je bio čovjek i kao mi bio kušan. Da je Isus sagriješio, što bi bilo s njim? Ako je on vječan Bog sa Ocem i SD, znači jedan dio trojstva bi bio grešan, ali kako je Bog vječan i ne može umrijeti, onda bi Isus kao grešnik morao živjeti sa druga dva Boga?! S druge strane ako je Isus učinjen Bogom, rođenjem u vječnosti, ako bi sagriješio, bio bi uništen, ostao bi sam Bog jedini vječan, kako kaže poslanica Titu ili Judina.


  Neznam gde si video moju veru ili neveru u Trojstvu? A sto se tice tvoga pitanja, zar ti mislis da Bog ima jedan plan kako da spasi coveka koji moze da propadne? Nesto u stilu "Bog je pokusao da spase coveka, ali mu je propao plan!" Mozda bi bilo u tom slucaju bolje da je pokusao neki drugi plan ako mu ovaj nije uspeo. Ako je Bog ono sto jeste, takva mogucnost ne postoji. U sustini, ne volim diskusiju koja se svodi "sta bi bilo kad bi bilo". To se u narodu zove špekulacija, a ko voli da špekulira o duhovnim stvarima?

  Blago (Makarios) onima koji su čistog srca, jer će Boga videti
  Milost Gospoda Isusa Hrista, Božija ljubav i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama.


 • Postoji nesto u Hristovom utelovljenju sto je misterija koja se ne objasnjava nego se veruje. Ali ta vera nije zasnovana na covekovom razmisljanju i postavljanju pitanja koja su naizgleda nemoguca da se odgovore ako covek nesto veruje, nego je zasnovana na biblijskom otkrivenju.

  Na primer, Biblija kaze u Filibljanima 2. glavi da Hristos iako je bio u oblicju Bozjem, on je ponizio sam sebe (grcka rec "kenosis") sto u sustini znaci da se on "ispraznio svih bozanskih atributa" da bi postao potpuni covek. Sada mi mozemo da vrlo lepo odgovorimo na gore postavljena pitanja jer to Hristovo "praznjenje" ili "kenosis" nije bilo samo neka bozanska igra, nego stvarnos i istinsko ponizenje.

  Recimo, ako jedan kralj se odrekne svoga polozaja kao kralj, i toliko se ponizi da ne samo da se odrekao kraljevstva nego je napustio dvor i otisao da zivi kao jedan najsiromasniji sluga u svom bivsem kraljevstvu, onda je on podlozan svemu onome sto su podlozne te najnize sluge. On sada ima drugog kralja koji je njegov kralj. Sada on zavisi od milosti i nemilosti drugog kralja. On u sustini vise nije kralj iako je po prirodi naslestva trebao da bude kralj. On mora da placa porezu, mora da tesko radi da bi zaradio za svoj zivot. On je po izboru postao najnizi sluga iako je po prirodi trebao da bude kralj.

  Na ovoj zemlji, mi vidimo kralja nad kraljevima (tako Otkrivenje prica od Isusu), koji se potpuno ponizio na nivo najnizeg sluge do same smrti. Da, ponizeni Kralj je imao svoga Kralja kao sto ga svaki covek ima. I da taj ponizeni kralj se molio svome Kralju kao sto se svaki covek moli svome Kralju. I tacno je, taj ponizeni Kralj je u svemu zavisio od Kralja kao sto mi u svemu zavisimo od tog Kralja. I da, taj Kralj mu je nakon vaskrsenja vratio njegovo kraljevsko prestolje.

  Kaze apostol pavle "velika je tajna utelovljenja". O ovome treba vise razmisljati i moliti se nego li se prepirati oko toga!

  Blago (Makarios) onima koji su čistog srca, jer će Boga videti
  Milost Gospoda Isusa Hrista, Božija ljubav i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama.


 • Pa moguce je da je los argumenat ako bih ga ja koristio. A sto se tice prevoda, uopste nije pitanje da postoje reci koje mi hriscani koristimo a koje uopste nisu u Bibliji niti u originalu a niti u literalnom prevodu. N primer rec "krštenje" ne postoji u originalu iako ga tako prevovde. Grcka rec "baptizo" nema veze sa recju "krstenje", pa ipak ga je m i koristimo zato sto se tako koristi. Rec "Trojstvo" nije u Bibliji ali se koristi da oznaci jedan koncept. A sada da li je taj koncept biblijski ili nije, to je druga stvar. Argumentovana diskusija koja ima neke duhovne vrednosti se ne bavi recima nekog jezika, nego se bavi konceptima. Ako je koncept ispravan, onda nema veze koje se reci koriste. Tako ja vidim stvari, a ne mora da se svi slazemo oko toga.


  Mi iz Biblije možemo da shvatimo da apostoli nisu propovedali trojstvo. Uslov za ulazak u veru je bio da se poveruje u Isusa kao Sina Božijeg. Istorijski je dokazano da nisu utemeljili trojstvo, pa su čak i upozoravali na drugačije jevandjelje od njihovog.


 • Postoji nesto u Hristovom utelovljenju sto je misterija koja se ne objasnjava nego se veruje. Ali ta vera nije zasnovana na covekovom razmisljanju i postavljanju pitanja koja su naizgleda nemoguca da se odgovore ako covek nesto veruje, nego je zasnovana na biblijskom otkrivenju.

  Na primer, Biblija kaze u Filibljanima 2. glavi da Hristos iako je bio u oblicju Bozjem, on je ponizio sam sebe (grcka rec "kenosis") sto u sustini znaci da se on "ispraznio svih bozanskih atributa" da bi postao potpuni covek. Sada mi mozemo da vrlo lepo odgovorimo na gore postavljena pitanja jer to Hristovo "praznjenje" ili "kenosis" nije bilo samo neka bozanska igra, nego stvarnos i istinsko ponizenje.

  Recimo, ako jedan kralj se odrekne svoga polozaja kao kralj, i toliko se ponizi da ne samo da se odrekao kraljevstva nego je napustio dvor i otisao da zivi kao jedan najsiromasniji sluga u svom bivsem kraljevstvu, onda je on podlozan svemu onome sto su podlozne te najnize sluge. On sada ima drugog kralja koji je njegov kralj. Sada on zavisi od milosti i nemilosti drugog kralja. On u sustini vise nije kralj iako je po prirodi naslestva trebao da bude kralj. On mora da placa porezu, mora da tesko radi da bi zaradio za svoj zivot. On je po izboru postao najnizi sluga iako je po prirodi trebao da bude kralj.

  Na ovoj zemlji, mi vidimo kralja nad kraljevima (tako Otkrivenje prica od Isusu), koji se potpuno ponizio na nivo najnizeg sluge do same smrti. Da, ponizeni Kralj je imao svoga Kralja kao sto ga svaki covek ima. I da taj ponizeni kralj se molio svome Kralju kao sto se svaki covek moli svome Kralju. I tacno je, taj ponizeni Kralj je u svemu zavisio od Kralja kao sto mi u svemu zavisimo od tog Kralja. I da, taj Kralj mu je nakon vaskrsenja vratio njegovo kraljevsko prestolje.

  Kaze apostol pavle "velika je tajna utelovljenja". O ovome treba vise razmisljati i moliti se nego li se prepirati oko toga!


  Ne osporavan da se treba moliti, jer Bog zna više od nas.
  Apostoli koji su to zapisali nisu ostavili predanje o trojstvu, izgleda da ni sami nisu znali o čemu pišu.
  Trojstvo je problem jer ga imaju skoro sve religije, uvek se nekako zasnivalo na filozofiji.

 • Trias, trinitas, kad i koji su kršćanski oci počeli koristiti ove riječi. I iako su koristili ove riječi, ne mora značiti da su vjerovali u trojstvo onako kao je regulirano na koncilu 325 god. u Nikeji. Ova tema je dosta opširna, otvara teme - je li Isus Bog, je li bez početka, stvoren ili rođen, što znače ove riječi. Je li Sv. Duh Bog? - to sve mogu biti zasebne teme, pa tako da čovjek ne zna odakle da krene.

  Padanje je iskustvo. Borba je karakter. Ne predati se je život!


 • Ne osporavan da se treba moliti, jer Bog zna više od nas.
  Apostoli koji su to zapisali nisu ostavili predanje o trojstvu, izgleda da ni sami nisu znali o čemu pišu.
  Trojstvo je problem jer ga imaju skoro sve religije, uvek se nekako zasnivalo na filozofiji.


  Sve religije imaju nekog boga ili bogove, pa ne znaci da hriscanska religija treba da izbaci ideju o Bogu iz svog vreovanja zato sto sve druge religije imaju nekog boga ili bogove.

  Recimo, zasto apostoli nazivaju Hrista Bogom? Zasto je Toma rekao Hristu "Bog moj"? To sada vise nije neka spekulacija koju imaju druge religije jer Toma osim Boga oca naziva Hrista Bogom. To mu sada ispada da Toma ima dva Boga. Zar nije to problematicno? Kako da govorimo o monoteizmu Tome kada on ima dva Boga?

  Pavle u Riljanima 9:5 naziva Hrista Bogom. Zar to nije sada jedan problem? Pavle ima dva Boga. Bog Otac i Bog Sin. Kako onda da govorimo o monoteizmu Pavla kada on govori o dva Boga?

  U Delima 5 glavi Petar nedvosmisleno kaze da je Sveti Duh Bog. Sta to znaci, da Petar pored Boga Oca ima i jos jednog Boga, Svetog Duha. Kako uopste da govorimo o monoteizmu ako petar ima dva Boga?

  Vidimo dakle da su to stvari koje moraju da se objasne. Hriscani su vekovima "razbijali glavu" kako ovo da objasne. I ne samo da su "razbijali glavu" oko toga, sto i nije tako lose, jer mi treba da "razbijamo glavu" oko duhovnih stvari, nego su literalno razbijali glavu jedan drugome zbog toga sto je neko to objasnjavao ovako a neko onako

  Jedno od takvih objasnjenja se naziva trojstvo, a drugo objasnjenje se naziva arijanizam trece modalizam ili sibelijanizam, pa onda imamo jos mnogo drugi verovanja koja se blize ili manje svrstavaju u ova ili neka druga verovanja.

  E sada, ako mi samo trubimo da neka rec nije u Biblij (bilo da se radi o reci trojstvo ili modalizam ili arijanizam), nije uopste bitno. Bitno je da li taj koncept koji porazumevaju oni koji veruju u trojstvo ili u modalizam ili u arijanizam, da li takav koncept postoji u Bibliji.

  U sustini, s obzirom da Biblija nedvosmisleno Oca naziva Bogom, i Sina naziva Bogom i Svetog duha naziva Bogom, pitanje je kako mi to da objasnimo a da ne budemo mnogobosci s obzirom da hriscanstvo tvrdi da smo monoteisti?

  Tu treba "ukrstiti koplja" a ne da li neka rec postoji u Bibliji ili ne postoji.

  Blago (Makarios) onima koji su čistog srca, jer će Boga videti
  Milost Gospoda Isusa Hrista, Božija ljubav i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama.

  Edited once, last by Makarios (December 18, 2022 at 1:11 PM).


 • Rim 9,5: ...njihovi su oci, od njih je i Krist po tijelu došao, koji je iznad svega, Bog blagoslovljen u vjekove. Amen.
  Toma isto veli Moj Gospod i moj Bog

  U Bibliji prije nije bilo interpunkcija, i ako se pogleda više prijevoda, mnogi stave zarez i onda daju slavu Bogu Ocu, - Bog blagoslovljen u vjekove. Isto tako je Toma da slavu i Isusu i Bogu. Ja velim da je Isus Bog, ali po prirodu, jer je to božanstvo dobio od Oca rođenjem. Jer da je Isus Bog oduvijek ne bi govorio - Sve što Sin vidi da radi Otac, čini i on sam....Ivan kaže da je Bog dao život i Sinu (Ivan 5,26: Jer kao što Otac ima život u sebi, tako dade i Sinu, da ima život u sebi) kad je proizišao od ili iz (grčka riječ ek znači oboje) Oca u vječnosti. Isus je uvijek bio suboridiniran Ocu, uvijek je činio Očevu volju....i na kraju će se i sam Krist pokoriti Bogu da Bog bude Bog u svemu 1, Kor 15, 26-28....

  Padanje je iskustvo. Borba je karakter. Ne predati se je život!

 • Newly created posts will remain inaccessible for others until approved by a moderator.

  • :)
  • :(
  • ;)
  • :P
  • ^^
  • :D
  • ;(
  • X(
  • :*
  • :|
  • 8o
  • =O
  • <X
  • ||
  • :/
  • :S
  • X/
  • 8)
  • ?(
  • :huh:
  • :rolleyes:
  • :love:
  • 8|
  • :cursing:
  • :thumbdown:
  • :thumbup:
  • :sleeping:
  • :whistling:
  • :evil:
  • :saint:
  • <3
  • :!:
  • :?:
  The maximum number of attachments: 10
  Maximum file size: 2 MB
  Allowed extensions: bmp, gif, jpeg, jpg, pdf, png, txt, webp, zip
   You can sort the options with drag and drop to change their order. You can create up to 20 options.
   The results are invisible unless the poll ended or the user voted.

  Participate now!

  Nemaš korisnički račun. Registriraj se da bi bio član forumske zajednice.