• [HEADING=1]Tko je bio prvi papa i koja je bila njegova uloga[/HEADING]
  Prva osoba koja je bila imenovana papom i nosila liturgijsku mitru bio je apostol Petar koji je nosio dekorativnu raskošnu tkaninu kao liturgijsko ruho. Njegova je uloga bila specifična i utoliko drugačija od svećenika koje možemo susresti danas. O tome tko je bio prvi papa, točnije što je njegova uloga bila objašnjava definicija kako je on bio proglašen za čuvara koji čuva vrata Raja.

  Onome tko je bio prvi papa je tu ulogu da sam Sin Božji, Isus Krist. Postoji i skulptura koja dokazuje postojanje prvog pape apostola Petra. On je bio na čelu katoličke crkve, postoje mnoga svjedočanstva i zapisi o njegovu postojanju pa je tako i ta skulptura jedna od bitnijih.


  Crkveni oci, točnije svećenici, koji su obnašali svoju dužnost, o tome su ostavili popriličan broj dokaza na koje se danas ljudi mogu osloniti prilikom istraživanja o ulogama i bivanju prvoga pape. Također, postoje i neke tvrdnje o tome kako ga je car Konstantin imenovao.

  [HEADING=1]Tko je bio prvi papa i kako je to dokazano[/HEADING]
  Sveci su zapisivali sve o tome tko je bio prvi papa u osnivanju crkve, te o tome tko je stvarno bio prvi papa. Zapisano je kako je crkva zasnovana u Rimu, a osnivatelji su bili sveti Pavao i sveti Petar. Oni su se vodili svojom službom svecu koji se zvao Klement. Iz tog se razloga pojavljuje molitva koja svjedoči o njihovom postojanju i spominjanju imena sveca koji je zauzeo ulogu onoga tko je bio prvi papa.


  Prvi se papa pojavio u prvom stoljeću, no sa tom odlukom slagale su se sve crkve, točnije svi oni vjernici pripadnici Katoličkoj crkvi, to znači svaki vjernik koji postoji na svijetu. A tu su tradiciju poštovanja i sklada sa tom odlukom nastavili njegovati kroz mnoga stoljeća i tisućljeća.

  Papa je bio priznat od svih vjernika svijeta oduvijek, tako je bilo i sa prvim papom, jer njemu je Isus Krist dao vodstvo, dao mu je učenje koje papa zatim prenosi na čitavu Crkvu i njeno djelovanje. Na taj način postoje i pisani tragovi o tome tko je prvi papa u povijesti Crkve.

  [HEADING=1]Tumačenje o tome tko je bio prvi papa[/HEADING]
  Postoje i tumačenja, te evanđelja o tome tko je bio prvi papa. Isus se obratio Petru nakon svoga uskrsnuća, njemu je dao ulogu da izgradi Crkvu i začne jedinstvo vjernika. Sam Isus dao mu je naredbu, točnije uputio ga u vodstvo, dao mu moć jer bez te moći jedinstva ne bi moglo biti. Tako se i određuje tko je bio prvi papa.


  To mjesto pripalo je svetom Petru koji će davati duhovnu hranu vjernicima, voditi ih i prenositi učenje koje mu je dano. Vjera jedino na taj način opstaje, obogaćuje se i objedinjuje čitavu Crkvu, sve vjernike svijeta koji joj pripadaju i štuju istu Svetost. Papinska stolica i uloga njemu dodijeljena jest sveta služba koja je od Isusa određena.

  Dakle, svjedočanstvo govori o tome kako je Isus prvu vlast papinsku dao svetome Petru i njegovim nasljednicima. Jedini koji je prvog papu postavio na to mjesto i odabrao bio je Isus Krist u znak jedinstva te učenja koje je najznačajnije za sve vjernike.

  [URL unfurl="true"]https://www.arz.hr/tko-je-bio-prvi-papa/[/URL]
  -----
  Dragi forumaši, želim čuti vaše mišljenje. Smatrate li da je Petar bio prvi papa? Ako je točno, može li se zaključiti da Rimokatolička Crkva ima naslijeđe apostolske prakse od vremena prve crkve koju je utemeljio Isus Krist?


 • Ma kakvi, Petar nije bio prvi papa, ja ću dokazati da je to bio Jakov, brat Gospodnji, on je bio poglavar Jeruzalemske Crkve.

  Ja bih se slozio s time, ali uz ogradu da su najvjerovatnije postojale dvije crkve na pocetku. Jedna je bila Jeruzalemska, koju su vodili Isusovi apostoli Jakov i Petar. Ova je judeo-krscanska crkva slijedila (vjerovatno izvorno Isusovo) ucenje da treba postovati jevrejski zakon, da bi se slijedilo Isusovo ucenje. Ova je crkva vjerovala da je Isusovo poslanje bilo usmjereno prije svega na Jevreje.

  Druga crkva je bila grcko-rimska, nju je osnovao i vodio Pavle (koji sam nije bio izravan Isusuov ucenik) i koji je vjerovao da za spasenje nije potrebno slijediti jevrejski zakon i stoga je prvenstveno propovijedao i djelovao medju ne-jevrejima.

  Vjerovatno je izmedju ove dvije crkve postojala suglasnost da Jeruzalemska crkva propovijeda medju Jevrejima, a Pavlova medju paganima.

  Jeruzalemska (judeo-krscanska) crkva je uskoro nestala u rimskom unistenju Jeruzalema prilikom gasenja jevrejskog ustanka, dok je Pavlova grcko-rimska crkva prezivjela do danasnjih dana.

  Stoga je prvi papa bio Pavle. On je osnovao i vodio grcko-rimsku crkvu. Prvi i najstariji krscanski spisi su njegova pisma ograncima ove crkve. Sama Evendjelja su mladja od Pavlovih pisama (poslanica). Napisali su ih grcki preobracenici, koji ne bi mogli niti postati krscani da nije bilo ove Pavlove crkve.

  Da li je Pavle, kao dobar organizator, kasnije dovukao ostarjelog Petra u Rim ili je to tek dobra bajka (a sam Petar zajedno s Jakovom i ostalim apostolima ubijen u Jeruzalemu za vrijeme rimskog gusenja ustanka)... to je nebitno. Pavle je bio utemeljitelj i vodja, prvi papa, prvi guru i sjaji-baba, ove crkve.

  Edited once, last by Fazlija (January 28, 2024 at 9:37 AM).

  1. Biskup Rima
  2. Nasljednik Svetog Petra
  3. Sluga slugu Božjih
  4. Vrhovni Pontif
  5. Suveren Vatikanskog Grada
  6. Prvosvećenik
  7. Njegova Svetost
  8. Prvak Biskupa
  9. Vikar Isusa Krista
  10. Njegova Apostolska Svetost
  11. Pastir Univerzalne Crkve
  12. Prvak Apostolske Stolice
  13. Glava Katoličke Crkve
  14. Nadbiskup Rimskog Društva
  15. Prvosvećenik Svete Katoličke i Apostolske Crkve
  16. Apostolski vladar
  17. Suveren Suverene Države Vatikana
  18. Vrhovni Učitelj Crkve

   Većina naslova formalno je priznata, dok postoje neke varijacije na postojeće naslove. Zbog njihove učestale uporabe, one se nalaze na popisu, koji bi mogao biti i širi.
  • New
  • Official Post
  1. Biskup Rima
  2. Nasljednik Svetog Petra
  3. Sluga slugu Božjih
  4. Vrhovni Pontif
  5. Suveren Vatikanskog Grada
  6. Prvosvećenik
  7. Njegova Svetost
  8. Prvak Biskupa
  9. Vikar Isusa Krista
  10. Njegova Apostolska Svetost
  11. Pastir Univerzalne Crkve
  12. Prvak Apostolske Stolice
  13. Glava Katoličke Crkve
  14. Nadbiskup Rimskog Društva
  15. Prvosvećenik Svete Katoličke i Apostolske Crkve
  16. Apostolski vladar
  17. Suveren Suverene Države Vatikana
  18. Vrhovni Učitelj Crkve

   Većina naslova formalno je priznata, dok postoje neke varijacije na postojeće naslove. Zbog njihove učestale uporabe, one se nalaze na popisu, koji bi mogao biti i širi.

  Rijetko se što može odnositi na bilo kojeg kršćanskog Oca u prvih par stoljeća, a kamoli na navodno prvog papu Petra.

  • New
  • Official Post

  Rijetko se što može odnositi na bilo kojeg kršćanskog Oca u prvih par stoljeća, a kamoli na navodno prvog papu Petra.

  Na to bi rekli, to je odraz njegove složene uloge kao duhovnog nasljednika Petra, vikara Kristova na zemlji, i kao administrativnog vođe Rimokatoličke crkve. I još bi se tu nadodalo objašnjenja...

 • +!

  Smatrate li da je Petar bio prvi papa? Ako je točno, može li se zaključiti da Rimokatolička Crkva ima naslijeđe apostolske prakse od vremena prve crkve koju je utemeljio Isus Krist?

  Pitanja:
  1. Što znači riječ 'papa'?
  2. Kada se pojavila u Crkvi i kome je sve pridavana?

  Opaska: u 'Katoličkoj Crkvi' se nalaze mnogi obredi, pa tako i rimokatolički.
  Dakle, 'Papu' uz najveću 'Latinsku' (rimokatolička) Crkvu' priznaju nasljednikom sv. Petra i preko 20 'Istočnih katoličkih Crkvi'.

  Ma kakvi, Petar nije bio prvi papa, ja ću dokazati da je to bio Jakov, brat Gospodnji, on je bio poglavar Jeruzalemske Crkve.

  - Postoji li 'papinska služba' u Crkvi?

  Većina naslova formalno je priznata, dok postoje neke varijacije na postojeće naslove. Zbog njihove učestale uporabe, one se nalaze na popisu, koji bi mogao biti i širi.


  U prvobitnom popisu je bilo 20 pojmova bez naziva 'sluga slugu Božjih' (broj 3).
  Drago mi je, da je sada spomenut i bilo bi dobro znati, kada je nastao i zašto.

  Pojmovi pod brojevima 5 i 17 se odnosi na svjetovnu vlast, jer je 'Papa' izabrani monarh države Vatikan.

  22. III 2006. je ukinut povijesni povremeni naslov 'patrijarh zapada'.

  • New
  • Official Post

  +!

  Pitanja:
  1. Što znači riječ 'papa'?

  Lat. Otac.

  2. Kada se pojavila u Crkvi i kome je sve pridavana?

  Nisam siguran, mislim da se standardizirala u 2. stoljeću. Nešto ranije se koristila i za biskupe, ali na kraju je ostala samo za biskupa u Rimu.

  Opaska: u 'Katoličkoj Crkvi' se nalaze mnogi obredi, pa tako i rimokatolički.
  Dakle, 'Papu' uz najveću 'Latinsku' (rimokatolička) Crkvu' priznaju nasljednikom sv. Petra i preko 20 'Istočnih katoličkih Crkvi'.

  To je točno.

  - Postoji li 'papinska služba' u Crkvi?

  Da, postoji u RKC.

  U prvobitnom popisu je bilo 20 pojmova bez naziva 'sluga slugu Božjih' (broj 3).
  Drago mi je, da je sada spomenut i bilo bi dobro znati, kada je nastao i zašto.

  Grgur Veliki 6. stoljeće?  Pojmovi pod brojevima 5 i 17 se odnosi na svjetovnu vlast, jer je 'Papa' izabrani monarh države Vatikan.

  22. III 2006. je ukinut povijesni povremeni naslov 'patrijarh zapada'.

 • +!

  Lat. Otac

  I grčki - πάππας je dječji govor za oca - tata.

  Nisam siguran, mislim da se standardizirala u 2. stoljeću. Nešto ranije se koristila i za biskupe, ali na kraju je ostala samo za biskupa u Rimu.

  Heraklo (? - 17. prosinac 248.) je 13. aleksandrijski patrijarh za kojeg postoje pisani dokumenti s titulom 'Papa',
  dok je rimski biskup koristi tek od VI stoljeća.
  Riječ 'otac' se koristi za biskupe i svećenike.

  Da, postoji u RKC.


  - Za 'forumaše nekatolike' ('pravoslavac', 'protestant', 'anglikanac',...) postoji 'papinska služba' u Crkvi?

  Grgur Veliki 6. stoljeće?


  Službeno je uveden naziv 'sluga slugu Božjih' (Servus servorum Dei) za vrijeme pape Grgura Velikog,
  ali ga je prvi upotrijebio papa Damaz I u IV stoljeću,
  dok se carigradski (peta najmlađa patrijarhija) patrijarh trudio dobiti počast odmah poslije rimskog biskupa, jer ipak car stoluje u Carigradu.

 • +!
  CharisWhispers
  Zato je fora, kad 'καιnos' hoće nešto dokazati, a i sama tema je samo za natezanje 'forumaša'.
  Čini se, da priznaje postojanje 'papinske službe' u Kristovoj Crkvi.

  Ma kakvi, Petar nije bio prvi papa, ja ću dokazati da je to bio Jakov, brat Gospodnji, on je bio poglavar Jeruzalemske Crkve.

  1. Treba ustanoviti, postoji li uopće u Kristovoj Crkvi 'papinstvo'.
  2. Ako postoji, onda se treba ustanoviti, tko to ima od Apostola.

  • New
  • Official Post

  External Content www.youtube.com
  Content embedded from external sources will not be displayed without your consent.
  Through the activation of external content, you agree that personal data may be transferred to third party platforms. We have provided more information on this in our privacy policy.

 • Da je apostol Petar nosio neku liturgijsku odeću ne postoji dokaz.

  Svi biskupi Crkve, nisu bili plaćeni i bili su oženjeni. Oni su počeli oblačiti se drugačije od drugih vernika tek od 500.g. Tako je nastala liturgijska odeća.

  Uvođenje Liturgijske odeće, kao i oltara, nastaje tek posle sabora u Narboni 589g.

 • Newly created posts will remain inaccessible for others until approved by a moderator.

  • :)
  • :(
  • ;)
  • :P
  • ^^
  • :D
  • ;(
  • X(
  • :*
  • :|
  • 8o
  • =O
  • <X
  • ||
  • :/
  • :S
  • X/
  • 8)
  • ?(
  • :huh:
  • :rolleyes:
  • :love:
  • 8|
  • :cursing:
  • :thumbdown:
  • :thumbup:
  • :sleeping:
  • :whistling:
  • :evil:
  • :saint:
  • <3
  • :!:
  • :?:
  The maximum number of attachments: 10
  Maximum file size: 2 MB
  Allowed extensions: bmp, gif, jpeg, jpg, pdf, png, txt, webp, zip
   You can sort the options with drag and drop to change their order. You can create up to 20 options.
   The results are invisible unless the poll ended or the user voted.

  Participate now!

  Nemaš korisnički račun. Registriraj se da bi bio član forumske zajednice.