U kojoj crkvi se danas nalazi sveštenička vlast?

 • Ako ste hrišćanin, moraćete da odlučite koji stav ćete zauzeti po pitanju sveštenstva. Morate sami otkriti da li sveštenstvo uopšte postoji. Ako mislite da ne postoji, onda ne morate više o tome razmišljati. Ali ako mislite da postoji, morate se upitati gde se danas može ono naći. Ja ću vam, naravno, dati perspektivu Crkve Isusa Hrista svetaca poslednjih dana na tu stvar. Pošto sam član te crkve odmah vam priznajem da sam apsolutno pristrasan - zato nemojte meni verovati u ono što kažem. Uradite sami svoje istraživanje, a zatim formirajte svoje mišljenje.

  Po mom mišljenju, pitanje sveštenstva je jedno od tri najvažnija pitanja koja morate razmotriti pre nego što odaberete bilo koju religiju.


  ŠTA JE SVEŠTENSTVO?

  Prvo bih želeo da upotrebim malu metaforu da razjasnim šta je zapravo sveštenstvo: verovatno se sećate Josifa u Egiptu. Njegovih jedanaest braće ga prodaju nekim Ismailcima, on završava u zatvoru, tumači faraonov san i onda se dešava ovo:

  „Ti ćeš biti upravitelj mog dvora i ceo moj narod bezuslovno će te slušati. Jedino ću prestolom biti veći od tebe.” Faraon je još kazao Josifu: „Postavljam te nad svom egipatskom zemljom.”Tada je faraon skinuo pečatni prsten sa svoje ruke i stavio ga Josifu na ruku...” (Postanak 41:41-42)

  U stara vremena ovo je bila velika stvar. Ako je neko nosio kraljev prsten, ta osoba je imala ovlašćenje da deluje u kraljevo ime. Postala je deo njegove vlade.

  Međutim, ako neko nije imao ovaj prsten i pokušao da govori ili deluje u ime kralja, ta akcija nije imala valjanost jer ta osoba nije imala apsolutno nikakva ovlašćenja da to učini.

  Sveštenstvo je poput ovog pečatnog prstena: Božija sila i autoritet nam omogućavaju da delujemo u njegovo ime. I ponovo i iznova vidimo u Bibliji kako je Hrist figurativno podelio ove prstenove sa pečatima svojim sledbenicima tako što ih je rukopoložio u sveštenstvo.


  DOKAZ SVEŠTENSTVA U BIBLJI

  „Tada je pozvao dvanaestoricu i dao im moć i vlast nad svim demonima i da leče bolesti. I posla ih da propovedaju Carstvo Božije i da isceljuju bolesne.” (Luka 9:1-2)

  „I postavi dvanaestoricu da budu s njim i da ih pošalje da propovedaju i da sa vlašću izgone demone." (Marko 3:14-15)

  „ Posle toga Gospod je odredio još sedamdeset drugih i poslao ih po dvojicu pred sobom u svaki grad i mesto u koje je i sam nameravao da dođe." (Luka 10:1)

  Pavle izražava svoj autoritet u 1. Timoteju 2:7:

  „"...ja sam postavljen za propovednika i apostola...“.

  Kako je novonastalo hrišćanstvo počelo da raste, apostoli (koji su i sami imali sveštenstvo) počeli su da rukopolažu druge u sveštenstvo:

  „Ostavio sam te na Kritu da učiniš ono što što još treba da se uradi i da postaviš starešine po gradovima, kao što sam te uputio." (Titu 1:5)

  „U svakoj crkvenoj zajednici postavili su im starešine, i uz molitvu i post poverili ih Gospodu, čiji su vernici postali." (Dela 14:23)

  Ova vlast zaista postoji i neophodna je da bi obredi kao što su krštenje o Dar Duha svetoga važili. Kada nekoga krštavate u ime Oca, Sina i Svetoga Duha, vi delujete u ime Kralja. Da bi ovaj akt bio validan, potreban vam je prsten sa pečatom.


  KAKO DOBITI SVEŠTENSTVO?

  Da biste primili sveštenstvo, neko mora da bude fizički rukopoložen — kroz polaganje ruku — od strane nekoga ko već ima sveštenstvo. Ovo stvara lanac sveštenstva koji se proteže do Isusa Hrista, Kralja nad kraljevima. Čovek ne dobija ovu vlast samo čitanjem Biblije ili krštenjem. Iako je vera moćna i može činiti čuda, vera nije isto što i sveštenstvo. Ne može se jednostavno delovati u ime kralja ako samo verujemo u Njega.

  Prisetimo se reči Hristovih:

  „Mnogi će mi onoga Dana reći: ‘Gospode, Gospode, zar nismo prorokovali u tvoje ime? Zar nismo isterivali demone u tvoje ime? I zar nismo u tvoje ime činili mnoga čuda?’Tada ću im otvoreno reći: ‘Nikad vas nisam poznavao. Odlazite od mene, vi koji činite bezakonje’!” (Matej 7:22-23)

  Bog je Bog reda i sveštenstvo je njegov oblik vladavine. Možemo videti da se koristi u celoj Bibliji - pre i posle Hristove smrti. To znači: sveštenstvo je postojalo. Ali gde je danas?


  TRI RAZLIČITA ODGOVORA NA PITANJE: GDEJE SVEŠTENSTVO DANAS?

  Ovde stvari postaju nezgodne i morate sami da shvatite odgovor. U hrišćanstvu generalno postoje tri pravca odgovora:

  Katolička crkva tvrdi da je sveštenička vlast linijom delegirana sa Hrista sve do sadašnjeg pape. Ne želim da ulazim u istoriju papskog nasleđa i probleme koje vidim u vezi sa tim jer cenim katolike. Možete to i sami da saznate da li je ova tvrdnja tačna.

  Tokom reformacije, protestantske verske zajednice dovele su u pitanje katoličko pravo na sveštenstvo. Ali pošto je protestantizam odvajanje od katolicizma, oni sami nisu mogli da polažu pravo na direktnu liniju sveštenstva. Takođe im se nije dopadala kultura srednjovekovnog katolicizma, u kojoj je samo sveštenstvo imalo vlast i autoritet, a svi ostali su bili samo skromna rulja.

  Rezultat ovog nezadovoljstva nastala je doktrina koju danas poznajemo kao „sveštenstvo svih vernika“. To u suštini kaže da svako ko veruje u Hrista automatski ima sveštenstvo. Lično, ne verujem da se ovo učenje može opravdati svetim pismom, ali slobodno razmislite sami o tome.

  Članovi Crkve Isusa Hrista svetaca poslednjih dana (uključujući i mene) veruju da je posle smrti Hrista i njegovih apostola došlo do velikog otpadništva u novonastaloj hrišćanskoj crkvi. Ukratko, greh i zloba doveli su do privremenog gubitka svešteničke vlasti. To se nastavilo sve dok nije obnovljeno u maju 1829. godine. Jovan Krstitelj, kao i Petar, Jakov i Jovan doneli su sveštenstvo proroku Džozefu Smitu i Oliveru Kauderiju.

  • New
  • Official Post

  Nije mormonska crkva jedina koja ima svećeničku vlast, tu su još katolička, pravoslavna, anglikanska i neke tradicionalne protestantska crkve. Da li su svi u pravu ili vjerujemo da nema više svećeničke službe u crkvi?!

  Padanje je iskustvo. Borba je karakter. Ne predati se je život!

 • neko mora da bude fizički rukopoložen — kroz polaganje ruku — od strane nekoga ko već ima sveštenstvo.

  Ovaj uslov ima samo par crkava u svijetu. One dvije rimske, pravoslavna i katolicka, i onih par istocnih apostolskih crkava kao sto su armenska, etiopska, koptska i ... sta ja znam koja li vec.

  Dakle, tu si u startu vec omanuo. Joseph Smith nije mogao biti niti priblizno rukopolozen od bilo kojeg izravnog nastavljaca loze Isusovih apostola. Mogao je, naravno, nesto izmisliti i uvjeriti svoje sljedbenike u bilo sto. Da su mu dosli neki sveci s neba... ali za to nije potrebna posebna mudrost, to moze svatko.

  Cijela ta rasprava o svecenstvu i rukopolozenju je utemeljena na praznovjerju i neznanju. Bez obzira da li netko izmislio sarolike bajke da su ga ovlastili ili rukoplozili svemirci ili sveci s neba (koje nitko osim njega samoga nije vidio) ili moze dokazati neprekinutu tradiciju od Isusa, Lao Ce-a ili Buddhe, posve svejedno... takav nacin prenosenja je lazan ako nije popracen vlastitom mudroscu i uvidom. Badava nam rukoplozenje ako nista ne razumijemo. To je samo povorka slijepaca koje vode drugi slijepci.

 • Hvala na vašim rečima. Slažem se sa vam donekle, ipak imam iskustva sa sveštenstvom kao relnoj moći Božjoj na zemlji. Doživeo sam nekoliko isceljenja drugih ali mnogo puta i mene samog. Sve je učinjeno isto onako kako to novi zavet opisuje: "Boluje li ko među vama? Neka dozove crkvene starešine, pa neka se pomole nad njim i pomažu ga uljem u ime Gospodnje. I molitva vere spašće bolesnika, i Gospod će ga podići; ako je i učinio grehe, biće mu oprošteno." (Jakov 5:14,15)

 • Na pitanje da li je mormonska crkva jedina koja ima svećeničku vlast, prepustam drugima da nađu sebi odgovor, jer mislim čak iako bi tvrdio da jeste nemogu to da dokažem. Mogu samo da naglasim da su kako mi verujemo 1829. godine. Jovan Krstitelj, kao i Petar, Jakov i Jovan doneli sveštenstvo poganjem ruku na glavu Džozefa Smita i Olivera Kauderija. Znamo da su apostoli jedini imali vlast da zeređuju sveštenike starešine. .

 • +!

  Takođe im se nije dopadala kultura srednjovekovnog katolicizma, u kojoj je samo sveštenstvo imalo vlast i autoritet, a svi ostali su bili samo skromna rulja.

  Apostoli su biskupi.
  Biskup može zarediti nekoga za svećenika, a to ne može ni svećenik ni laik.
  U Crkvi su razne službe.

  Rezultat ovog nezadovoljstva nastala je doktrina koju danas poznajemo kao „sveštenstvo svih vernika“.

  O općem svećenstvu iz 'Katekizma':

  1141 Zajednica koja slavi zajednica je krštenih koji su po »novom rođenju i pomazanju Duha Svetoga posvećeni za duhovni dom i sveto svećenstvo,
  da svim djelima kršćanskoga čovjeka prinose žrtve duhovne«.
  To »opće svećeništvo« jest svećeništvo Krista, jedinog Svećenika, u kojemu imaju udjela svi Njegovi udovi:
  »Majka Crkva živo želi da se u bogoslužnom slavlju svi vjernici privedu k onom punom, svjesnom i djelatnom učešću
  koje traži sama narav liturgije i na koje kršćanski narod – jer je ‘rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, narod stečeni’ (1 Pt 2, 9)
  – snagom krštenja ima pravo i dužnost.«

 • Hvala na vašim rečima. Slažem se sa vam donekle, ipak imam iskustva sa sveštenstvom kao relnoj moći Božjoj na zemlji. Doživeo sam nekoliko isceljenja drugih ali mnogo puta i mene samog. Sve je učinjeno isto onako kako to novi zavet opisuje: "Boluje li ko među vama? Neka dozove crkvene starešine, pa neka se pomole nad njim i pomažu ga uljem u ime Gospodnje. I molitva vere spašće bolesnika, i Gospod će ga podići; ako je i učinio grehe, biće mu oprošteno." (Jakov 5:14,15)

  Vidis ovaj primjer koji navodis, je predivan primjer kako zajednicke molitve i upucivanje pozitivnih misli mogu pomoci.

  Takvi primjeri pozitivnih misli su osvjedoceni kod raznih ljudskih zajednica.

  Po meni se tu radi jednostavno o tome da svaku zajednicu ljudi vode neke vodje. Bez obzira kako mi zvali svoje vodje, bili to predsjednici, kraljevi, knezevi, kapetani, svecenici, zapovjednici, starjesine... svaka ljudska zajednica ima neke svoje vodje.

  Kada se bilo koja ljudska zajednica okupi (bilo to i ribolovno drustvo) sa iskrenom namjerom da sve svoje dobre zelje i dobronamjerne misli uputi nekome, prirodno je da ce ih na to (kao i na svaku drugu zajednicku djelatnost) potaknuti i organizirati njihovi vodje. I ako svi zajedno i jedinstveni u dobroj namjeri i vodjeni svojim vodjama nesto ucine dobro, to ima veliku sansu da bude uspjesno pa bilo to uredjenje obale rijeke ili molitva za ozdravljenje nekoga.

  Po meni, nema nikakve veze da li su ti njihovi vodje rukoplozeni od nekoga posebnog... to je jednostavno prirodan zakon djelovanja svake ljudske zajednice. I plemena na razini kamenog doba vode neki njihovi poglavice i vracevi, i kada ih oni okupe i pozovu da mole za ozdravljenje nekog njihovog clana, to se dogadja. Etnolozi i istrazivaci su zabiljezili takve slucajeve.

 • Ne slažem se sa tim da su apostoli bili Biskupi. Biskupi su vodili crkvene zajednice u svom mestu i imali su niže sveštenstvo. Apostoli su vodili sve crkve sveta i imali su više sveštenstvo i imali su ključeve sveštenstva. Jedan Biskup ima vlast samo da zaredi sveštenike-starešine u svom mestu, a samo apostoli su imali vlast da to čine u celoj crkvi. Biskupi nisu zaređivali Biskupe. To su činili samo apostoli ili neko od sedamdeset učenika po uputstvu apostola.

 • Nefi, kada tebi tvoje starjesine prenesu sve one tajne upute i znakove, i ti ces jednog dana postati visoki svecenik u hramu svetih mormona. Vec vidim u svojim vizijama da ce to tako biti. Hodat ces u hramu u bijelim papucicama i s bijelom kapom na glavi. Zvonit ces u zvona, zazivati Gospoda i pokazivati tajne znakove rukama. Znakove koji su namijenjeni samo posvecenima i zato su tajni. A mozda ce ti jednog dana andjeli pokazati i svete ploce.

 • Ja sam već mnogo puta bio u Hramu. Ali mi u Hramu nemamo zvona. U Hramu se vrše reprezentativna kršenja za naše mrtve pretke, tamo dobijamo darivanje. Ali krunski događaj u našem Hramu su venčanja ne samo za vreme nego i za svu večnost.

  A to što ti pominješ nazivamo darivanje. Tamo učimo znake svetog sveštenstva ali oni nisu tajni nego sveti. Takve slične znake koriste i Masoni, koji su ih dobili preko Templera. Samo što oni neznaju šta oni znače.

  Ništa tu nije tajno već je simbolično i metaforično i služi kao poduka i ništa drugo. Ali ljudi bez respekta prema drugim verskim zajednicama moraju to da iskrive da bi delovalo absurdno i smešno.

 • Newly created posts will remain inaccessible for others until approved by a moderator.

  • :)
  • :(
  • ;)
  • :P
  • ^^
  • :D
  • ;(
  • X(
  • :*
  • :|
  • 8o
  • =O
  • <X
  • ||
  • :/
  • :S
  • X/
  • 8)
  • ?(
  • :huh:
  • :rolleyes:
  • :love:
  • 8|
  • :cursing:
  • :thumbdown:
  • :thumbup:
  • :sleeping:
  • :whistling:
  • :evil:
  • :saint:
  • <3
  • :!:
  • :?:
  The maximum number of attachments: 10
  Maximum file size: 2 MB
  Allowed extensions: bmp, gif, jpeg, jpg, pdf, png, txt, webp, zip
   You can sort the options with drag and drop to change their order. You can create up to 20 options.
   The results are invisible unless the poll ended or the user voted.

  Participate now!

  Nemaš korisnički račun. Registriraj se da bi bio član forumske zajednice.